Иван Костов за това партньорски жест ли са предложените от „Сините” антикризисни мерки (+ВИДЕО)

Водещ: Добро утро.

Водеща: И на “Демократи за силна България” казваме добро утро и на него, господин Костов, здравейте.
Иван Костов: Здравейте.
Водеща: Предложихте пакет от мерки на правителството, те обаче обсъдени ли са вече, чути ли сте, имахте ли вече среща, с когото трябва? Като например, финансовия министър или премиерът Бойко Борисов?
Иван Костов: Мартин Димитров трябваше да уреди срещата с господин Симеон Дянков по отношение на нашите мерки за зашита на страната от увеличаващият се бюджетен дефицит.
Водеща: Защо Мартин Димитров?
Иван Костов: Така си разделихме задачите.
Водеща: Не е нещо, че вие не си говорите добре със Симеон Дянков?
Иван Костов: Не, не, напротив.
Водещ: Той извини ли ви се? Имаше един упрек към вас – обръчи…
Иван Костов: Да, да.
Водещ: Извини се?
Иван Костов: Да. Каза, че не е имал предвид…
Водеща: Да припомним обаче, за какво става въпрос, ако искаш видео. Изявление на Симеон Дянков…
Иван Костов: Вижте, те често изпускат такива неща, но след става ясно, че…
Водеща: За обръчи от фирми около Синята коалиция, след което Симеон Дянков се извини след ваш призив, така да го обобщим.
Иван Костов: Да, защото няма нито един обръч, който може да бъде посочен, нали, трябва да се говори конкретно. Аз, ако позволите да кажа, нашето голямо притеснение това, което хората ще усетят от кризата, е безработицата.
Водещ: 15% казвате, до края на годината?
Иван Костов: 15% е вероятността да достигне, ако нещата се развиват по този път, по който сега вървят. И трябва да се противодейства решително.
Водеща: 15% безработица не е имало от много, много години.
Иван Костов: Да, не е имало от 2001 година.
Водеща: Мисля че при 12 стартира работата си тройната коалиция, след това се хвалиха със седем.
Иван Костов: Да.
Водеща: А сега вие прогнозирате 15?
Иван Костов: Да, в условия на икономически подем това се случва, но в условия на рецесия или на депресия, тоест растеж около нулата или малко над нулата, безработицата продължава да се увеличава…
Водещ: С Тотю Младенов имахте ли разговор за това приложими ли са?
Иван Костов: По силата на… Тези мерки ДСБ ги изготвиха след като направиха широк кръг от консултации с най-различни представители на работодатели и браншови организации и т.н., и те отразяват един колективен разум, не са само наши. Ние сме ги облекли в политическа…
Водеща: Да, но те не съвпадат ли с онези 60 мерки, които пак бяха създадени от един колективен разум, наречен тристранка?
Иван Костов: Не, не съвпадат. Това са мерки преди всичко в голямата си част мерки с непосредствено въздействие. Например, мерки, които създават нови работни места, като насърчават затова малкият и среден бизнес. Защо малкия и средния бизнес? Защото в България има около 750 000 фирми, малки, еднолични търговски фирми. Там, ако има по два заети, ето ви милион и половина заети. Вижте колко голяма способност има да създава малкия и семейния бизнес заетост, защото той просто е голям като брой фирми.
Водещ: Ако е толкова лесно, защо не го правят?
Иван Костов: Защото трябва да се даде сериозна битка на администрацията. Нашият извод е, че нашата криза се дължи не толкова на външни причини, колкото на тежки структурни дефекти, които са допуснати вътре, в българската икономика. Допуснато е появата и разширяването до големи сиви сектори в нея. Освен това едно изречение, което и на вас ви направи впечатление: “Всеобхватната корупция сред администрацията задуши малкия…”
Водещ: Значи, даже не пишеше сред администрацията. Аз се изненадах, имах чувството, че е някакъв текст срещу тройната коалиция, защото изречението е: “Всеобхватната корупция задуши свободната инициатива, създаде враждебни условия за малкия и семеен бизнес…
Иван Костов: Точно така.
Водещ: … Нерационални инвестиции се вложиха в безперспективни бизнес инициативи.
Водеща: Какви?
Иван Костов: Например, бумът в строителството на хотели, на офиси, огромното разширяване, бетониране на курортите, изграждане на хотели, в които в момента няма никой. Това са все нерационални инвестиции, които…
Водещ: Това е по принцип, не е срещу ГЕРБ?
Водеща: Но не е в градинката на ГЕРБ, а това е анализ…
Иван Костов: Не, разбира се. Това е анализ, който сочи защо ние стигаме до това положение, което стигаме в момента.
Водеща: Как обаче може да се подаде ръка, които искат да развият малък и среден бизнес, какъв е начинът, конкретно? Какво им пречи?
Иван Костов: Конкретните начини са следните, това което ние предлагаме – да се намалят /…/ и да се диференцират границите на минималния осигурителен доход. Изобщо минималните осигурителни прагове за различните професии да се диференцират в зависимост от професиите и в зависимост от територията на страната, същото да стане и с патентния данък. Защото в последствие на кризата, кризата удари там най-силно и намали техните доходи. А те в момента се облагат по една завишена скала. И на практика тези завишени минимални прагове им препятстват развитието. Трябва да се…
Водеща: Тоест, убива се по този начин така наречената “средна класа” в България?
Иван Костов: Убива се тази инициатива на малкия и семейния бизнес. Освен това при стартирането на малките предприятия, трябва да им се даде някакъв шанс, първоначално да нямат тези ангажименти да прескачат минималните осигурителни прагове. Защото вижте какво става, безработни в семейството решават да опитат бизнес. Не трябва веднага да почнат да осигуряват на високите минимални осигурителни прагове, които ГЕРБ поставиха сега тук.
Водеща: Някакъв толеранс да им се даде.
Иван Костов: Трябва да има толеранс, поне за шест месеца. Това са съвсем разумни неща. Освен това, защо да не им дадем възможност, те са семейна фирма – крачат заедно в живота, заедно работят, заедно споделят всичко, защо да не се споделят заедно със семейна и здравна осигуровка? Защо да не го направят заедно и тя да бъде обща? Защото това е така да се каже, фамилен начин на съществуване и на правене на бизнес. И накрая незабавно трябва да се приеме Наредбата за директните продажби, която ще даде възможност на фермерите да излязат директно на пазара. Примерно, за млякото, големите производители на млечни произведения натискат производителите на мляко и го купуват на една ниска, във всеки случай под 0.30 стотинки. Когато тези производители излязат на пазара по силата на тази Наредба за директните продажби, защото ГЕРБ е и мнозинството сега създадоха възможност да се излезе на пазара свободно, те ще могат да излизат на пазара и да продават, тоест да имат директен достъп до потребителя. По този начин цената, на която те продават рязко ще скочи, тя отива към един лев, примерно за литър мляко.
Водеща: Какво ще стане с крайния продукт?
Иван Костов: Крайният продукт те го реализират на крайния потребител и това е качествено мляко, което…
Водещ: Кажете, ако не ви чуят, ако не ви послушат за тези мерки, кой е така най-лошият сценарий, който очаквате? Защото сравнението с бързия влак, който идва насреща беше доста рязко, имаше и после реплика, че то всъщност товарния влак вече е минал, така че това с бързия не е толкова адекватно. Но този сценарий по-лошият, а може би по-добрият, как го виждате?
Иван Костов: Сценарият е този – 15% безработица, която ще се усети изключително тежко от хората – закриване или освобождаване на хора в малките или семейни фирми, затваряне на големи предприятия. Това е лошото.
Водеща: Което означава, това се припокрива с извода и анализа на президента Първанов и неговия икономически екип…
Иван Костов: Не.
Водеща: … че ситуацията в момента е по-лоша, отколкото преди кризата.
Иван Костов: Президентът повтаря само, той не е бил източник на нито едно оригинално послание. Той винаги следва хората, които са в авангарда и на анализа, и на предложенията. Аз искам да ви обърна внимание на още една част, защото е много важно да се знае следното, тъй като ние говорим европейски програми, общо, така хората не разбират за какво става въпрос. Когато обаче говорим за насърчаване на заетостта, трябва да се има предвид, че има няколко европейски програми и там са съсредоточени, така да се каже, огромната част от парите. Това са програмите за насърчаване на земеделските производители, на фермерите, това са програмите за малките и средни предприятия, това е програмата “Човешки ресурси” и това е Програмата за развитие на конкуренцията. Всички те могат да бъдат насочени чрез Националната стратегическа референтна рамка към създаване на заетост. Нешо, което ГЕРБ непременно трябва да преработи…
Водещ: Пак за Тотю Младенов искам да ви питам, не си ли говорите?
Иван Костов: Аз на Тотю Младенов съм задал едно питане, той стопанисва сега фондът “Човешки ресурси”, говорим за европейските фондове. Аз му задавам въпрос – има ли напредък в усвояването на тези неща, защото фондът е една програма за дообучение, за обучение, преквалификация, тя е програма за генериране на заетост. Аз го питам до каква степен той е напреднал в усвояването на средствата и дали има сигнали за допуснати пропуски, които са констатирани от европейските одитори или от неговите собствени, защото това са важните въпроси около него. Но си представете така – цялата европейска помощ, която стои и не е усвоена, на практика, ако бъде усвоена, тя ще подкрепи тази заетост, за която ние в момента говорим. И така се скачват два от приоритетите, заради които ние подкрепяме правителството. Ние ги подкрепяме, за да извършат реформи и да спрат тези непрестанни скандали.
Водеща: Кога очаквате да се срещнете със Симеон Дянков, за да могат евентуално да бъдат вкарани и като промяна в отделни закони и вашите предложения, защото те вече чукат на вратата на парламента, онези мерки?
Иван Костов: В случая по тези въпроси не е партньора ни Симеон Дянков, партньори са Тотю Младенов, партньор е земеделския министър.
Водеща: Нали чакате среща със Симеон Дянков?
Водещ: Актуализацията на бюджета, той може би това ще иска да разбере от вас, подкрепяте ли я безусловно?
Иван Костов: Как безусловно да подкрепим? Ние трябва да говорим като честни партньори, като истински партньори трябва да казваме критично, това което виждаме да предупреждаваме, както го правим сега с тази програма.
Водещ: Тоест не е ясно дали ще подкрепите актуализацията, така ли да разбираме, сега, в този момент?
Иван Костов: Актуализацията е прочитане на кризата от страна на правителството. Правителството ще каже – ние сме в такава и такава ситуация, ще коригираме цялата си позиция от есен 2009 година, ще я коригираме по посока на възгледите на Синята коалиция…

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Кристина Петкова: Ако искаме България да върви напред...
Другата неделя, когато видим каква е волята на избирателите, ще видим какви са възможните...
Радослав Милев: След изборите може да говорим...
Сега може да говорим за програма, за конкретни ангажименти, но не и за управление...
Стоян Михалев: ПП-ДБ вече може да стъпи на...
Според него коалицията ще разговаря с всички, които искат да подкрепят програмата ѝ ПП-ДБ...
ДСБ на 20 години. Честит рожден ден, свободни...
Демократите за силна България сме наследици на реформаторската десница и най-успешното управление в новата...
Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...