Иван Костов за неправомерно изхарчените пари по проекта АЕЦ „Белене”

(видео)

Водещ: Председателят на Демократи за силна България Иван Костов е мой гост тази сутрин. Здравейте.

Иван Костов: Добро утро.

Водещ: Искам да ви питам вчера имаше ли смисъл да ходите на работа според вас в Народното събрание? Не вчера, а миналия ден, аз ги обърках, завчера.

Ив. Костов: Нямаше.

Водещ: Защо отидохте?

Ив. Костов:Ами, защото беше насрочено заседание на Народното събрание и трябваше да се вземе отношение, макар и по процедурен въпрос, дали да се дебатира или да не се дебатира вот на недоверие на правителството за АЕЦ “Белене”.

Водещ: Заседание без тема. Заседание, което предварително беше ясно…

Ив. Костов: Да.

Водещ:… че единствената му цел е да направи шоу на хората.

Ив. Костов: Да, често…

Водещ: И беше получено това шоу.

Ив. Костов: …често се прави това в последните години. Шоуто е изместило политиката отдавна.

Водещ: Как си обяснявате този ход на “Атака” в последния момент да се дръпнат, да кажат не, ние няма да подкрепим социалистите?

Ив. Костов: Моята версия е заплаха за разпадане на групата.

Водещ: Тоест?

Ив. Костов: Че групата ще се разпадне, ако се поддържа искането за вот на недоверие.

Водещ: Били ли са подложени на натиск националистите според вас?

Ив. Костов: Не мога да твърдя такива неща. Нямам как.

Водещ: Вие сега събирате подписка…

Ив. Костов: Това, което обаче… да, това, което обаче…

Водещ: Събирате подписка за анкетна комисия за АЕЦ “Белене”…

Ив. Костов: Да.

Водещ: …нали така?

Ив. Костов:Защото след три години забавяне ГЕРБ най-после отговори на нашите настоявания контролните органи да проверят действията, включително в сферата на проекта АЕЦ “Белене”, и това, което те са установили, докладът е пред мен заедно с изводите. Три проверки правят за законосъобразност на действия и несключени договори, и трите показват категорично, че са незаконосъобразни действията на лицата, които са сключвали договорите с “Росатом експорт”…

Водещ: Говорим за договорите, които са сключени от бивши ръководители на НЕК и “Росатом”.

Ив. Костов: …включително, включително, да, включително за възлагане без приключване на процедура. Просто са извършени драстични нарушения и това, което сега трябва да стане, е прокурорът да повдигне обвинение срещу тези длъжностни лица за погазване на Закона за обществените поръчки и другите така, както са описани от контролните органи. Защото тук даже няма и какво много да се търси от страна на прокуратурата, защото контролните органи са извадили всичко наяве и срещу тези лица да бъдатотправени обвинения. Освен това следствието да изясни направени ли са тези действия по внушение на политически ръководители, които съответно да бъдат привлечени за съучастие. Защото загубите, нанесени на българския данъкоплатец, нали, щетите, които са нанесени, са огромни.

Водещ: Политическият ръководител на Националната електрическа компания е министърът на икономиката и енергетиката по онова време и онзи, който е над него.

Ив. Костов: Да, ами те да кажат, тези хора, които са нарушили законите, които са подписвали тези договори, без да имат каквото и да било основание, без завършена процедура, без изясняване на условията. Впрочем тези неща ние ги повтаряме от 2007 година насам, така че всичко, което ние сме казали, се потвърди от тези контролни органи.

Водещ: Ако тези договори, които са сключени, говорим за договори за закупуване на оборудване…

Ив. Костов: Точно така.

Водещ: …за АЕЦ “Белене”, говорим за договори за реконструкции на площадката и т.н.

Ив. Костов: Точно така.

Водещ: Ако тези договори са незаконни, то тогава какво се случва с парите, платени по тези договори, и колко са те, знаете ли?

Ив. Костов: Да, да.

Водещ: Ще ни кажете ли?

Ив. Костов: Не мога да кажа точната сума, защото… но ще дам само едно

число. Само консултантът Богомил Манчев, фирмата на консултанта “Уорли Парсънс”, ако не се лъжа, е получила 173 милиона.

Водещ: За какво?

Ив. Костов: За консултации.

Водещ: За консултация само?

Ив. Костов: Да.

Водещ: От Националната електрическа компания?

Ив. Костов: Да.

Водещ: Какво се случва с тези пари? Пито – платено…

Ив. Костов: Ами, най-хубаво е да ги върне. Знаете ли, тъй като Националната електрическа компания не може да обслужва кредита от “Париба”, който в момента би трябвало да капитализира 55 милиона лихва, най-добре е той да върне тази… поне част от тези пари, да покрият поне лихвата, да не се капитализира, да не тежи на дружеството.

Водещ: Има ли риск според вас…

Ив. Костов: Но оставете го него, не е луд този, който яде баницата, важно е този, който я е раздавал. И трябва да се стигне до тези политически лица, които носят отговорност за това, което се е случило. Не може да се действа срещу закона за такива огромни поръчки и да се харчат такива огромни пари по този начин. Защото, вижте, НЕК ги няма парите, НЕК няма тези средства.

Водещ: Те се взимат на заем.

Ив. Костов:Нито НЕК, нито БЕХ. Те се взимат назаем и се похарчват.

Водещ: По заема текат лихви и сега НЕК има ли опасност да изпадне в несъстоятелност според вас, реална опасност, ако не намери парите? До един месец е срокът, ако не се лъжа.

Ив. Костов: Цял възел от въпроси има, тъй като той е заложил преносната мрежа. Изобщо вкарана е, вкарана е Националната електрическа компания в…

Водещ: Чакайте малко. НЕК е заложил по заема си преносната мрежа?

Ив. Костов: Да, като обезпечение.

Водещ:Което какво означава, ако не може да върне тези 55 милиона…

Ив. Костов: Преносната мрежа става собственост…

Водещ: На банките.

Ив. Костов: …на “Париба” и тя може да я продаде.

Водещ: Оценете степента на риска. До каква степен, може ли да се случи наистина това? Това е много опасно на практика.

Ив. Костов: Не, не бих казал, че…

Водещ: Преносната мрежа трябва ли да бъде държавна собственост иличастна?

Ив. Костов: Ами, съобразно европейското законодателство тя би трябвало да бъде свободна за достъп, за да се либерализира пазарът. Но ние навлизаме в…

Водещ: Тоест бидейки частна… да, да, но това е много интересен…

Ив. Костов: Навлизаме в много…

Водещ: Да… казус

Ив. Костов: Истината е, че това, че цялото това положение е изяснено от контролните органи и трябва да има спешно действие. Първо, за да получи обществото, да бъде убедено, че в страната има кой да потърси справедливост. Лошото е, че това става след три години. Ако бяха послушали това, което ние настоявахме, това щеше да стане още преди три години. Искам това дебело да го подчертая, защото в тези три години ние искаме тази комисия, временна анкетна комисия, да провери, за да се види дали и по каква причина е пробито законодателството и са пробити всички правила в страната, за да се стигне до такива разхищения.

Водещ: Но, г-н Костов, това става сега. Предишните управляващи обвиняват настоящите управляващи…

Ив. Костов: Точно временната…

Водещ: …че са похарчили толкова пари по АЕЦ “Белене”, колкото самата тройна коалиция на е похарчила.

Ив. Костов: Временната анкетна комисия ще установи това, ако бъде приета…

Водещ: Ще има ли според вас такава времена анкетна комисия?

Ив. Костов: Надяваме се. ГЕРБ са заинтересовани, ако са убедени в собствената си чистота и коректност на действия, би трябвало да я подкрепят.

Водещ: Четиридесет и осем подписа ви трябват, колкото за вот на недоверие. Ще потърсите ли “Атака”?

Ив. Костов: Да… не, ще потърсим ГЕРБ, те са заинтересовани да…

Водещ Дали са налети толкова пари в проекта АЕЦ “Белене”, че на практика да се обезсмисля неговото прекратяване? Питам ви, защото…

Ив. Костов: Не.

Водещ: Защото вчера стана ясно, че на практика “Росатом”, Сергей Кириенко поставя ултиматум – или си платете оборудването за един милиард, което сте поръчали, или ще ви съдим.

Ив. Костов: Първо, оборудването не е за един милиард, а е за 200 или 300 милиона, не знам точно. Похарчените милиард и 200 милиона са от типа на тези, за които казах за “Уорли Парсънс”. Това не са пари, които създават АЕЦ “Белене”. Освен тях, ето го анализа пред мене е на HSBC, който абсолютно потвърждава всичко, което ние сме говорилиЕ

Водещ: Зависи как го четете. Румен Овчаров…

Ив. Костов: Не, не, не…

Водещ: Румен Овчаров дойде с този анализ миналия петък и знаете ли какво ми каза?

Ив. Костов: Какво каза?

Водещ: Че за 60 години АЕЦ “Белене” би изкарал, би излязъл на печалба с 200 милиарда евро.

Ив. Костов: Това е налудничаво. Това не може, въобще няма откъде да се случи…

Водещ: И аз тогава си казах, да вземем най-тежкия сценарий, че струва…

Ив. Костов: Ама няма такова нещо…

Водещ: …петнадесет милиарда евро, четиринадесет и би спечелил 200 милиарда евро…

Ив. Костов: Вижте, при 30 евро цента може, цена на киловатчаса.

Водещ: Така.

Ив. Костов: При 60 стотинки да, може и да се получи нещо…

Водещ: В смисъл, че ние ще си го платим през цената на тока това?

Ив. Костов:Ама, моля ви се. Това са, това са ужасяващи цени. Седем евро цента и половина са 15 стотинки. Ние в момента…

Водещ: Плащаме…

Ив. Костов: …цената на електроенергията от АЕЦ “Козлодуй” е четири стотинки и половина, четири стотинки и половина. Говорим за 15 стотинки, при които този проект по някакъв начин изглежда до 60 години, че ще се изкупи, за това говори тук…

Водещ: Тоест при 15 стотинки, което е три пъти по-скъпо отколкото плащаме сега…

Ив. Костов: И при изключително ниска лихва, каквато може да вземе само българското правителство, тоест…

Водещ: След 60 години ще се върне първоначалната инвестиция, това казвате вие, вие така четете доклада.

Ив. Костов: Ето, ето… Не, аз не твърдя точно това, но твърдя, тъй като не може да се направи заключението предвид неизвестността колко е лихвата, защото кредитът е толкова, колкото ние твърдяхме, той е 11 милиарда. Единадесет милиарда евро кредит, който България не може по никакъв начин да… НЕК по никакъв начин не може, БЕХ не може, би трябвало правителството да го гарантира. И само правителството може давземе такъв нисколихвен кредит. Тоест те смятат с кредит, който може да вземе само българското правителство, тоест данъкоплатецът да стори АЕЦ “Белене”, грубо казано, да бъде натоварен с тези 11 милиарда.

Водещ: Пак според…

Ив. Костов: За това става въпрос. Така че… И тъй като такъв кредит няма…

Водещ: Колко се печели от един такъв проект според вас?

Ив. Костов: Чакайте да кажа цялото изречение. Тъй като такъв кредит не може да се вземе, кредитът, който дава руска банка за изграждането на АЕЦ “Белене”, е с както премиерът каза, 10-12 процента лихва. При 10-12 процента лихва това е абсолютно невъзможен проект.

Водещ: Вижте, аз си спомням и друго, казано от премиера, че всъщност те ще ни платят проекта, а ние само ще ползваме атомната електроцентрала. Трудно ми е да се ориентирам наистина, защото все пак министър… господин Румен Овчаров беше министър на икономиката и енергетиката, експерт в областта. Вие сте бил министър-председател…

Ив. Костов: Силно заинтересован да прикрие нарушенията, които са извършени и за които говорихме преди малко. Силно заинтересован, защото е евентуално лицето, срещу което ще се насочат обвиненията.

Водещ: Смятате ли, че прокуратурата ще стигне до Румен Овчаров?

Ив. Костов: Зависи от тези, срещу които повдигне обвинение за беззаконията, които са извършени. Тези хора би трябвало да кажат

под чие давление и кой ги е накарал да направят нарушенията на закона.

Водещ: Като отидохте на работа в понеделник, онзи безсмислен ден, парламентарен, чухте ли господин Корнезов да казва: Другари, ще победим, говорейки за АЕЦ “Белене”? До каква степен проектът…

Ив. Костов: Знаете ли…

Водещ: …АЕЦ “Белене” и неговото спиране е победа за десницата или пък просто е временно замразен според вас?

Ив. Костов: Вижте, ако говорим сериозно и държавнически, БСП в момента излиза далеч от националния консенсус, много далеч, и се самоизолира, капсулира се върху тази теза за АЕЦ “Белене”. Огромният национален консенсус, който причини всъщност провала на вота на недоверие, защото все пак това е, което се видя и при решението на Народното събрание, с което се потвърди решението на правителството за затваряне наАЕЦ “Белене”. Видя се, че има огромен национален консенсус да не се пилеят пари за безсмислен проект, да се потърси отговорност.

Водещ: Казвате национален консенсус. Бихте ли питали хората?

Ив. Костов:Националния консенсус, имам предвид в Народното събрание.

Водещ: В Народното събрание, да.

Ив. Костов: Имам предвид политически консенсус на хората, които представляват общественото мнение.

Водещ: Хората, които представляват обществото.

Ив. Костов: Ами то, то така функционира.

Водещ: Общественото мнение трябва ли да бъде попитано, трябва ли да бъдат попитани хората чрез референдум, ако от тях зависи да се строи ли АЕЦ “Белене”?

Ив. Костов: Според мен отговорът би бил положителен, ако има време на хората да се разяснят изцяло параметрите на този проблем, тъй като в момента параметрите са известни на малко хора и тъй като тези малко хора дават категорично различни оценки. Една част от тях, защитниците на проекта, не искат да седнат срещу нас и да дебатират, да си кажат приказката пред нас и пред публика, защото ние ги призовахме – хайде да седнем и всички тези неща да ги изговорим и някой да стои и само да гледа и да…

Водещ: Референдум – не, казвате.

Ив. Костов: Да. Защото хората не могат да влязат в толкова сложна материя. Това на мен ми е отнело 10 години. Представете си колко усилия се изискват, при положение, разбира се, че ще бъде поднесено в разбираем и популярен вид, защото ако има дебат с БСП, между нас и БСП, всичко ще бъде говорено така, че хората да го разбират.

Водещ: Господин Костов, напълно е разбираемо. Хората смятат, че при такъв голям проект, който би бил реализиран в България, една електроцентрала в Белене – това ще означава нови работни места, това ще означава повече заетост, това ще означава задвижване на нашата икономика.

Ив. Костов: Същото означава, ако се построят два нови блока в ТЕЦ “Марица-изток 2″, за която същият HSBC дава тука една графика за осреднена цена и казва, че без”Белене” цената в бъдеще, в перспектива – ей тази зелената линийка, не знам дали може да се види, вижте я къде е, вижте къде е АЕЦ “Белене” – цената е значително по-ниска. Тоест докладът, грубо казано, казва, че вие имате шансове да развивате собствена електроенергия върху собствени органични източници за добив на електричество. Това казва.

Водещ: И докладът според вас казва, че АЕЦ “Белене”…

Ив. Костов: Тоест дали ще бъдат вложени тези пари на едно място или на друго, важно е да се произведе такъв ток, че цената му да бъде поносима за българските граждани и най-вече за българските фирми, които се намират в много трудна ситуация.

Водещ: АЕЦ “Белене” според вас би произвеждала по-скъп ток…

Ив. Костов: Не според мен, според НSBC.

Водещ: И според НSBC. Пак казахме, зависи кой чете НSBC.

Ив. Костов: Петнайсет стотинки…

Водещ: Господин Овчаров чете печалба от 200 милиарда евро.

Ив. Костов: Ами добре, нека… вижте, абсолютно невъзможно е. Това е толкова безпочвено, че… все пак ще ми позволите да кажа две думи. В момента печалбата на АЕЦ “Козлодуй” при 4 стотинки и половина, да повторим, е 50 милиона евро, за 60 години това са 3 милиарда. Това е печалба, даже не знам дали смятам точно. За това става въпрос. Петдесет милиона евро, два хилядника на които, върху които, забележете, не тежи задължението да изплащат кредитите по доставка на оборудването.

Водещ: Те са си наши, платени.

Ив. Костов: Тези кредити бяха поети от българския данъкоплатец, като кредити, и платени от българската държава вместо АЕЦ “Козлодуй”. Тоест АЕЦ “Козлодуй” е освободен от всички кредити, произвежда за 4 стотинки и половина и има 50 милиона печалба. Кажете ми как една централа пак с 2000 мегавата ще произведе 200 милиарда за 60 години. Ами това са 3 милиарда и нещо на година печалба.

Водещ: Евро.

Ив. Костов: Печалба, печалба, не оборот, печалба. Петдесет милиона – 3 милиарда и половина. Този човек очевидно не може да смята. Той наистина не се научи. Беше уж някакъв там председател ли, заместник-председател на финансова комисия вНародното събрание, но той въобще не може да смята. Аз не знам какъв инженер е бил, ако… нали е инженерствал докато е бил партиен секретар в Москва, докато се е обучавал, но той не може да смята. Не може да смята финансови разчети. Финансовите разчети са направени от НSBC. Тука не пише 200 милиарда печалба. Моля ви се това да се твърди е… това даже противоречи на мотивите на вота на недоверие. Там по-скромният Петър Димитров е записал 800 милиона печалба.

Водещ: Годишно.

Ив. Костов: Ама няма 800 милиона.

Водещ: Което пак е невъзможно.

Ив. Костов: Не, има 800 милиона оборот на двата хилядника в “Козлодуй”, ама като получени средства от продажба на електроенергия, но срещу тях стоят 700 милиона разходи, защото има внесени от Русия, нали, за зареждане – уран за зареждане и там гориво…

Водещ: Суровини.

Ив. Костов: …има заплати, има какво ли не, има текущи ремонти и прочие. Така че печалбата е 100 милиона лева или 50 милиона евро. Тези и двамата не смятат с реални числа. Не искат да застанат на дебат срещу нас, защото всичко това ще се разкрие.

Водещ: Добре, господин Костов, Симеон Дянков…

Ив. Костов: Не ги интересува дебатът, искам да кажа това. Те са се впуснали в една вътрешно бесепарска битка, мерят се кой е по-верен, нали, на московските другари и това им е пред конгреса състезанието. Цялото това нещо, което направиха в понеделник, е епизод от тази тяхна… от този техен театър, за пред техните хора. Лошото е, че ние всичките участвахме в него като статисти.

Водещ: Господин Костов, Симеон Дянков може ли да смята според вас? Тази година според вас, България може ли да излезе от рецесията или напротив, както днес се прогнозира в различни издания, навлизаме в истинската рецесия, вече сме сложени сред онези държави от Европейския съюз, които имат реални проблеми?

Ив. Костов: Вижте, съвсем накратко. Безработицата в България е сравнима с тази в страните, които имат огромни дългови проблеми, около нея и малко под нея – дванадесет процента и четири десети…

Водещ: Италия, Португалия…

Ив. Костов: Точно така.

Водещ: …Испания.

Ив. Костов: Заетостта е на същото ниво. Много ниска заетост, обща заетост на хората. В сравнение с останалите страни ние сме много близко до тези страни, които са в тежка дългова криза. Освен това ние имаме свиващо се потребление, имаме ужасно силно свиващ се инвестиционен сектор, тоест инвестициите в България намаляват, но не можете да си представите с какво темпо, с огромно темпо. Това което се отчете в януари и февруари е просто много тревожно. На фона на всичко това общата сметка е, че през миналата година милиард и четиристотин милиона почти са напуснали страната, оттекли са се.

Водещ: Как са напуснали страната?

Ив. Костов: Ами, това е оттичане на пари. Примерно влезли пари, дадени кредити и сега се връщат и напускат България. Следващите 12 месеца Българска народна банка очаква нови милиард и триста милиона да напуснат страната. Това поставя нашата икономика в изключително тежка ситуация. Намаляващо потребление, намаляващи инвестиции, изтичащи пари. На този фон този, който има пари, тича и ги внася в банката, тоест фирмите приключват дейността си и се стремят, минали са на режим на оцеляване, тоест всеки се опитва да спести пари, за да запази…

Водещ:

Да запази онова, което има поне, за по-добри времена.

Ив. Костов:

В момента борбата е за жизнен… за защита на някакъв жизнен

стандарт…

Водещ:

Какво правим?

Ив. Костов:

…на някакво ниво. Това е огромният проблем на страната. Тези неща, които говорим тук – HSBC, нарушения и прочие – те могат да останат все пак с по-нисък приоритет. Най-важният приоритет е какво прави правителството при тази ситуация, защото това, което се вижда в последните две години, е, че Европейският съюз е с толкова тежки проблеми, че, зает да решава тези тежки проблеми, практически оголва периферията, а ние сме в периферията на Европейския съюз, и периферията ще пострада най-силно от трудностите, които има Европейският съюз в преодоляване на кризата на еврото и на дълговия си проблем. Това поставя по нов начин предизвикателствата и изисква нови решения от нашето правителство, защото едно е важно да се разбере от това правителство, че от Европейския съюз не може да дойде… и от европейската интеграция в момента, в този период не могат да дойдат положителни импулси за развитие на българската икономика.

Водещ:

Защо да не може, нали има едни пари, които трябва да бъдат

усвоени от нашата държава?

Ив. Костов:

Да, тези пари…

Водещ:

Това не са ли положителните импулси?

Ив. Костов:

Дори като се прибавят тези пари и като се сложи цялата сметка, накрая се вижда, че периферията… от периферията евро се отлива, не се влива, а се отлива.

Водещ: И какво може да направим…

Ив. Костов: Тоест намалява се икономическата активност. И от тази гледна точка аз днес ще поискам от правителството, отчитайки новите условия, да предложи специални мерки. Трябва да има специални мерки за защита на българския бизнес например, от съвършено конкретно естество…

Водещ:Искам да ви помоля много кратко.

Ив. Костов: За да бъде защитен малкият и средният бизнес, ето, ние сме подписали с Мартин Димитров предложение, искаме да се вземе решение правителството да се задължи да каже не на опита да се вдигнат акцизите на дизеловото гориво, защото това…

Водещ: Опита на Европейската комисия, да уточним.

Ив. Костов: На Европейската комисия, да. Да се каже не твърдо, да му се даде мандат да откаже на Европейската комисия…

Водещ: Ние сме от периферията, г-н Костов.

Ив. Костов: Въпреки това ние сме членове на Европейския съюз. Да откаже да се консолидира общата данъчна основа, т.е. да се повишат данъците…

Водещ: Да се вдигне корпоративният данък например.

Ив. Костов: …върху българските фирми. Защото това, което твърдят високоразвитите страни, че ние трябва сега да изравним данъчните си нива, при положение че ние сме все пак периферия на Европейския съюз, от която се отливат финансови ресурси, ние нямаме…

Водещ: И при положение че, ако нещо влиза, то влиза…

Ив. Костов: …с какво да ги задържим.

Водещ: …благодарение на ниските данъци, ако нещо все пак влиза.

Ив. Костов: Ако влиза нещо, то влиза все пак благодарение на ниските данъци и благодарение на все пак някакви местни преимущества, които има в страната.

Водещ: Добре. Г-н Костов, искам да ви задам…

Ив. Костов:По-важно от това в момента няма. И защита, разбира се, на цените от господстваща…от злоупотреба с господстващо положение, защото в България се злоупотребява драматично с господстващо положение в редица сектори и това унищожава работни места.

Водещ: Искам да ви задам няколко въпроса, свързани със синята идея. Да ви попитам дали вие бихте се върнал в СДС? Дали според вас в СДС го има духа, онзи дух, който казахте, че напуска тялото преди години?

Ив. Костов: Не, не мога да коментирам какво има в СДС. Мога да кажа само, че ние сме в процес на преговори, и че екипът, който води преговорите, ще приключи към 15 май, поне те така са решили.

Водещ: Преговори за?

Ив. Костов: Преговори за синя коалиция, но вече като траен политически съюз за бъдеще, за следващите…

Водещ: Синя коалиция не от две партии, а от една…

Ив. Костов:…парламентарни избори. Синя коалиция, разбира се, базирана на две партии – на Демократи за силна България и Съюза на демократичните сили.

Водещ:Чували ли сте за натиск от страна на управляващите…

Ив. Костов: Това е реалното.

Водещ:…да си сътрудничат със СДС, но при едно условие – без едно име, сещате се кое е името.

Ив. Костов:Да.

Водещ: Вашето.

Ив. Костов: Не може да се краде пред моите очи, това е трудно. Така че, ако някой това говори, да знаете, че това има предвид.

Водещ: Иван Костов, председател на Демократи за силна България, в разговор тази сутрин. Благодаря ви. Успешен ден.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Кристина Петкова: Ако искаме България да върви напред...
Другата неделя, когато видим каква е волята на избирателите, ще видим какви са възможните...
Радослав Милев: След изборите може да говорим...
Сега може да говорим за програма, за конкретни ангажименти, но не и за управление...
Стоян Михалев: ПП-ДБ вече може да стъпи на...
Според него коалицията ще разговаря с всички, които искат да подкрепят програмата ѝ ПП-ДБ...
ДСБ на 20 години. Честит рожден ден, свободни...
Демократите за силна България сме наследици на реформаторската десница и най-успешното управление в новата...
Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...