Иван Костов: ЕРП-тата злоупотребяват, защото не усещат възпиращата сила на държавата

(видео)

Водеща: Лидерът на ДСБ Иван Костов вече е в нашето студио. Добро утро.
Водещ: Здравейте.
Иван Костов: Добро утро.
Водещ: Г-н Костов, ако през 1997 година, когато ставахте министър-председател и някой ви беше казал, че 16 години по-късно ще си говорим за национализация на енергийни дружества и изобщо за национализация, как щяхте да реагирате?
Иван Костов: Щях да бъда доста изумен, но не мислете, че тогава нямаше съпротива срещу създаването на функционираща пазарна икономика, защото функциониращата пазарна икономика се създава през създаване на предпоставки за поява на частна собственост и през раздържавяване с най-различни методи – връщане на незаконно отнети земи, имоти. И този процес срещна много силна съпротива. Не всички бяха за това България да изпълни този основен копенхагенски критерий за членство в ЕС, да се създаде функционираща пазарна икономика. Така че винаги е имало съпротива, но това, че ще се върне сега и то при тези предпоставки, се дължи на упоритостта на повдигането на този лозунг от национал-комунистическа партия, която ние си имаме.
Водеща: Сега са особено силни гласовете, а като че ли има и среда този глас да бъде чут от хората, така ми се струва?
Иван Костов: Вижте, ако погледнем каква е структурата на собствеността на опериращите в енергетиката фирми като производители, търговци, оператори ще видим следното – там има всякаква собственост. Има държавна собственост – НЕК и БЕХ. Има общинска собственост като някои топлофикации. Те са с когенерация, част от тях. Има частна българска собственост като има производители на електричество.
Водещ: От възобновяеми енергийни източници.
Иван Костов: От възобновяеми и не само от възобновяеми. Има продадени от БСП на Ковачки топлоцентрали. Има чуждестранни инвестиции в производството на електроенергия, в търговията на електроенергия. Тоест там има всичко. Проблемът е, че много от тези фирми за заели господстващо положение на пазара. И вече истинският проблем за хората е, че те са започнали да злоупотребяват и не срещат възпиращата роля на държавата.
Водеща: Сега обаче какъв е изходът – тотална ревизия на тяхната работа, може би ревизия на условията, при които работят, може би проверка на тяхната дейност, засилване на контрола от страна на държавата или какво?
Иван Костов: Вижте контролът е лошо поставен, за да илюстрирам това, ще ви кажа, че когато се сблъсквахме с протестите за горивата, тоест преди тях още, ние стигнахме до извода, че Комисията за защита на конкуренцията, нарочно давам пример извън този сектор, за да стане ясно, че проблемът е повсеместен, той не е само в енергетиката и не е само в електричеството. Тогава ние предложихме поправка в Закона за защита от конкуренцията, защото там е зарит проблемът на практика. Основното нещо, което не е направено, а те са четири-пет органа, които трябва да защитават конкуренцията и да бранят пазара от монополизации и злоупотреба с господстващо положение, не знаят на чия страна стоят.
Водеща: В какъв смисъл не знаят?
Иван Костов: В смисъл, че не знаят, че трябва да защитават потребителя. Не знаят, че трябва да защитават конкуренцията.
Водеща: Значи защитават монопола.
Иван Костов: Те си мислят, че са създадени да регулират производства, да регулират подаване едва ли не на услугата и на енергията. Тоест те се вживяват в някакви други роли на изпълнителна власт или на квази изпълнителна администрация, която изпълнява дори и поръчки на монополистите, защото пак тази същата Комисия на конкуренцията веднъж обяви, че има картелизиране на пазара на горивата и след това се отметна от собственото си решение.
Водещ: Се отказа от собствено мнение.
Иван Костов: Тоест те не пазят пазара, не пазят интереса на потребителите, те си мислят, че са за нещо друго. Те си мислят, че са управленски органи, а те не са. И дълбоко във философията на създаването на тези органи има тежък порок. И той е създаден по времето на управлението на Симеон Сакскуборгготски. Трябва да го кажем това нещо.
Водещ: Да четем от това, че комисията за енергийно и водно регулиране трябва да промени посоката си на работа и парламентарната комисия, която контролира нея?
Иван Костов: И не само тя. И Комисията за контролиране на конкуренцията и Комисията за регулиране на съобщенията.
Водеща: Агенцията по приватизацията например има ли отношение… и следприватизационен контрол, те ги обединиха доколкото помня двете агенции? Аз разбирам, че Агенцията за приватизация има повече грижи с ВМЗ-Сопот и с БДЖ, но все пак не трябва ли да има някакъв последващ контрол след като са раздържавени?
Иван Костов: Има такъв последващ контрол, който трябва да дойде като принудително въвеждане на европейски правила с цел да има конкуренция, защото нека да илюстрираме на хората какво е конкуренция. Конкуренция има истинска на пазара на телекомуникационните услуги. Появиха се много телекомуникационни оператори. Срина се монополът на единственият или на двата оператора и услугата поевтиня, включително и поради това, че имаше силен европейски натиск да се установят правила на конкуренция, от които не могат да се изплъзнат тези заели иначе господстващо положение фирми. Тоест, когато има конкуренция и, когато има европейски правила, когато това нещо е спазено, тогава не може да не действа пазарът. А пазарът е този, който повишава качеството на услугата и снижава цената.
Водещ: Добре, практически как може да се случи няколко електроразпределителни дружества да оперират в един район при условие, че електропреносната мрежа е само една? Говорим за огромни инвестиции вероятно?
Иван Костов: Технически е възможно обаче има го на много места. Вчера по време на анализа в нашето, националното ръководство беше казано, че има пет северно-европейски страни, които са въвели дори наличието на няколко електромера, които можеш да пуснеш с карта, в която вкарваш някаква сума и купуваш електроенергията от точно определено…
Водещ: Като ваучер за електричество.
Водеща: Като ваучер за електричество., да.
Иван Костов: Вижте ние предлагаме… Това обаче лесно може да бъде въведено за фирмите, за големите консуматори, за нефинансовите дружества, ако щете. Те трябва да излязат на открития пазар. Те трябва свободно да купуват на борсата. Тоест те трябва да избират. Ако има защита, това предлагаме ние в мерките, тя да бъде само за битовите потребители. Тоест за домакинствата. Останалите нека да се сблъскат с пазара. Някои казват, че ще скочи цента. Аз обаче не считам, че ще скочи. Тоест не е абсолютно сигурно, че ще скочи.
Водеща: Такова нещо изисква и инвестиция и от там може би наистина следват по-високи цени?
Иван Костов: Който се интересува да печели, да направи инвестицията. Иначе вижте какво става – НДСВ продадоха ЕРП-тата, но вижте в договора какво са сложили. В договора са сложили възможност на ЕРП-тата да начисляват стойността на кражбите в нашите сметки.
Водеща: В нашите сметки, да.
Иван Костов: Ние как ще ги спрем тези кражби? Те имат техническата …
Водеща: Те трябва да са за сметка на тяхната печалба, това казвате вие?
Иван Костов: Разбита се, че трябва да бъдат и, както поддържането на ефективна преносна мрежа, защото ако не е за сметка на тяхната печалба, те как ще бъдат заинтересовани да инвестират.
Водеща: Стимулирани.
Иван Костов: Тук има абсолютно сменена логика – натоварват ни и нас с поддръжката на мрежата, натоварват ни и нас да покриваме кражбите, добре техният стимул да инвестират в подобряване на услугата къде е след като те автоматично начисляват това върху нас с вас.
Водеща: Други идеи имате ли, други предложения, например оказва се, че в момента няма възможност за колективни искове, да речем? Отиваме само на индивидуални искове, което е трудно, тежко, не всеки има възможност или енергия да подава жалби, да обжалва, други идеи в защита на нас като потребители?
Иван Костов: Основното е и да бъде сменен съставът на всички тези ръководни органи. Вижте Комисията за защита на конкуренцията, не че съм пристрастен нещо към нея, но тя остана абсолютно същата от времето на Тройната коалиция, което означава, че на тази комисия въобще не й е даден друг политически курс, а тя се избира от Народното събрание. ГЕРБ идва на власт и не задава нов курс на защита на интересите на потребителите и на конкуренцията на пазара. Тези хора всичките не могат да свършат никаква работа. Те трябва да си отидат поради причина, че не са вникнали в естеството на закона, във функцията и трябва да си ходят. Ако те не си отидат, вижте всичко може да бъде изкористено от хора, които са зле подбрани и, които оперират в пълна неяснота къде е правилното поведение и къде е неправилното. Не можеш със закон или с някакви мерки, или със съдебни дела всичко това нещо да бъде компенсирано, защото това са компенсиращи механизми на дезориентацията на контролния орган, който не знае какво прави, не знае защо е там.
Водеща: Другата комисия, ДКВР, има вече идеи нейният председател да се избира от Народното събрание и дори, за да бъде по някакъв начин независим и защитен от евентуална воля на мнозинството, да се избира с квалифицирано мнозинство. Това вариант ли е, две трети?
Иван Костов: Това са все тежки инструменти, парламентарни, които според мен не гарантират нищо, честно казано. Няма лошо в това да се търсят по-силни инструменти, за да се направи независим органът, защото в момента ДКВР е продължение на изпълнителната власт. Тоест сглобява някак си и сметките, и разрешенията и осъществява контрола горе-долу на базата на изпълнителната власт. Ще дам пример – уж има голямо поевтиняване на цената на газа. Това поевтиняване не се видя в сметки.
Водещ: До крайния потребител не стигна.
Иван Костов: Надявам се да се появи сега в сметките, но се появява в същия размер, защо?
Водеща: Казаха, че ще се появи следващият месец?
Иван Костов: Но няма да се появи в същия размер? Защо? Защото е правен компромис с комисията, когато “Газпром” е внасял тук на чутовно високи цени, от 540 долара за 1000 куб/м, ние сме в държавите, първите пет, които купуват най-скъпия газ от Русия, което е другата основна причина да не може БСП да застава зад тези протести, да ги лидира, защото как да се произвежда ток и топлина, когато основната суровина, която е газ, се внася на такава скъпа цена. Тоест има много по-фундаментални причини, поради които се стига до това покачване, които няма съдът да реши. Например основна фундаментална причина за покачването на цените, за това 13-процентно покачване е, че то спасява НЕК, тоест монополиста на държавата от фалит, защото той е изразходвал 2 млрд. близо лева за АЕЦ “Белене”.
Водещ: Г-н Каролев каза, че всъщност е лъжа, че между сметките за ток и изразходваните 2 млрд. от НЕК има нещо общо.
Водеща: Те казват, че тези 2 млрд. не са в сметките.
Иван Костов: какво да каже? Да каже, че г-жа Кунева е член на борда на директорите на една френска банка, която е отпуснала тези стотици милиони на НЕК, които той не може да връща момента? Това ли да каже? Той, каква да седне и да ви разкрие цялото обвързване на НЕК с неизпълними договори с кредити? Как да го каже?
Водеща: Да, вижте явно всички назад във времето имат вина, защото вчера ГЕРБ говореха за добавката “Станишев”, вас години наред ви атакуват заради “Мариците” и там сключените договори. Всеки има какво да каже срещу всеки, въпросът е сега какво се прави, сега как да се реши проблемът? Това е основният въпрос.
Иван Костов: Ако говорим за тази причина за “Белене”, “Белене” трябва да бъде спрян, защото “Белене” е икономически неизгоден. И, хайде да ви върна на стратегията, ако искате, защото казвате – всеки се обвинява взаимно. В дъното на обвиненията стои едно диаметрално противоположно различие как да бъде решен проблемът в енергетиката. Решението, което ние предложихме с нашата стратегия за енергетиката и енергийната ефективност, беше енергийна ефективност, която да намали потреблението, да ограничи потреблението, да има растеж, който да не е интензивен от гледна точка на консумацията на електроенергията и това да доведе до силен натиск върху производителите за свалянето на цените, което между другото работеше дълго време, защото България реализира два пъти и половина увеличение на БВП със седем-осем процента увеличение на производството на потреблението на електроенергия. Това е едната стратегия – увеличаване на енергийната ефективност. Натискане на производителите да намалят цената на продаваната електроенергия. Другата стратегия, която приложи Симеон Сакскуборгготски, НДСВ и в последствие реализирано от Тройната коалиция беше либерализация на пазара чрез продажба на каквото има – електроцентрали, разпределителни дружества. Тогава ние казахме, че не може да даде ефект такава либерализация преди да се задействат силни планове за икономия на електроенергия. И се оказахме абсолютно прави, защото смяната на собствеността не промени с нищо ситуацията на пазара. Пазарът се променя от това генерално обстоятелство, че в България има инсталирани 12 000 мгв мощност, а се консумира 7000 във върховите часове. Тоест има много производители, които не са натоварени. И “Мариците”, за които вие казвате, бездействат. В момента една част от тях въобще не произвеждат ток, защото няма къде да се вместят в консумация от 7000, която е местна консумация, плюс износ. Принципът е фундаментално различен на начина на решаване на въпроса.
Водеща: Времето ни изтече. На финала само един въпрос по друга тема, защото е много актуален, нова кандидатира за член на Конституционния съд, беше внесена вчера. Г-н Гроздан Илиев ще го подкрепите ли, с “да” или с “не” само кажете?
Иван Костов: Не. Няма да подкрепим кандидат на ГЕРБ, вече по политическа причина. Тя е очевидна.
Водеща: Сагата продължава.
Иван Костов: Те, ако искаха да подкрепим, трябваше да подкрепят Екатерина Михайлова при първия тур, не да се излагат с Венета Марковска.
Водещ: Благодарим ви. Иван Костов в “Здравей, България”.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...
Радан Кънев: Проблемът на българските политици със Зелената...
Бюджетът на ЕС все по-ясно се движи в посока на политика и приоритети. Няма...
Йордан Иванов: Това, което ще използвам в тази...
В последните девет месеца видяхме как парламентът се превърна в поле на разправии и...
Любен Иванов: Благодарение на регионалната политика на кабинета...
Съвместно с общините работим по проекти за над 100 милиона лева, заложени за изпълнение...
ПП-ДБ откриха кампанията си в София: Имаме мнозинство...
Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ откри предизборната си кампания с мултимедиен разказ за...