Иван Костов: Досиетата трябва да бъдат отворени отново /I част/

Водещ Николай Бареков: Добро утро на зрителите на Би Ти Ви. Както имах възможността да отбележа в началото на предаването, скандалите “Гоце” и “Виктор” вече се избистриха в публичното пространство. Поканихме лидера на “Демократи за силна България” Иван Костов да ни гостува тази сутрин с неговото обобщено мнение по темата, не само защото той беше едно от главните действащи политически лица в първия скандал, но пък и името му беше активно замесено и на неговата партия във втория. Добро утро, г-н Костов.

Иван Костов: Добро утро.

Водещ: Предполагам, че знаете за интервюто във вестник “Политика”, дадено от бившия сътрудник или бившия работник на българското разузнаване Цвятко Цветков, в което интервю, озаглавено “Гоце беше секретен сътрудник”, има и новина, така да се каже, под глава “Сделка”, която пряко се отнася до вас и до управлението на Съюза на демократичните сили. Ще кажа само накратко какво се съдържа в тази глава. На въпроса на Зоя Димитрова защо според вас, това е един много логичен въпрос, заставам изцяло зад него, това досие не беше използвано още през 1997 г. отговаря въпросният оперативен работник: Имало е някакво споразумение, вероятно и Първанов е държал Костов с нещо. Всъщност тогава политиката е била на кантар. Предполагам, че наистина е имало споразумение и са знаели, че това досие няма да излезе. Иначе тогава Първанов щеше да се изкаже за тази част от живота си съвсем открито. Защо точно сега Иван Костов е решил да шуми около това досие? Може би защото вече условията за сделка не съществуват.

И да се върнем назад в историята. Защо девет години след 1997 г. зададохте въпроса за Гоце?

И. Костов: Първо, защото излезе информация в медиите. Официално в български вестник, “168 часа”, излезе тази информация.

Водещ: Защо през…

И. Костов: И ние, ние застанахме начело на политическата атака срещу президента Георги Първанов преди всичко за да покажем необходимостта от отваряне на досиетата. Досиетата трябва да бъдат отворени отново, трябва да бъде приет законът, който ние сме предложили. А що се отнася до това, искам да кажа, че господинът отново е в мероприятие, той просто изпълнява задача.За нас тези дебати, включително дебатите с бившите офицери от Държавна сигурност, са свършили. Ние искаме да пристъпим към гласуване, първо, към събиране на подписите, да има временна анкетна комисия, която впрочем да разгледа работата на комисията “Бонев” по досието на г-н Георги Първанов, да разгледа и работата на комисията “Методи Андреев” по това досие и да види защо това досие, и защо не е обявена тази информация. Причините обаче още отсега могат да бъдат казани.

Водещ: Да, вашето обяснение…

И. Костов: Първо…

Водещ: …какво е като премиер тогава на…

И. Костов: Първо…

Водещ: …България?

И. Костов: Първо, според Конституционния съд може да бъде обявено име на човек, че е сътрудничил на Държавна сигурност само при едно от следните условия – да е подписал декларация, да е подписал доклад или донос, ако искате, някакъв документ, който да е оставил, или да е получил пари и да има разписката за получените пари. Това са трите условия, при наличието на едно от които се обявява въпросният човек.

За Гоце няма такава наличност, няма нито подписана декларация, няма нито подписан доклад от него, той признава, че е взел пари, но няма документа за взетите пари. Ако този документ беше налице, няма значение за колко пари е, 20, 30, 50, 500 лева, няма никакво значение, той щеше да бъде обявен от комисията “Бонев”.

Водещ: Казвате, че за вас дебатът е приключил, но историята, аз съм сигурен, един ден ще попита точно така – защо през 1997 г. тогавашното ръководство на Съюза на демократичните сили и вие като премиер на Република България не направихте така, че тази тема да бъде повдигната в публичното пространство? И сега законът ви забранява да говорите за Гоце и за човека, който стои зад този псевдоним. Но какво ви пречеше тогава, през 1997 или през 2001 г. също да излезете и да зададете този въпрос? Нека…

И. Костов: Вторият…

Водещ: …Първанов да каже за Гоце какво знае.

И. Костов: Това, което…

Водещ: Както сега направихте.

И. Костов: Това, което обяснява председателят на комисията “Андреев” Методи Андреев, е следното, че когато 2001 г. проверяват кандидатите за президенти по силата на действащия закон, който беше отменен от Симеон Сакскобургготски едва 2002 г., комисията “Андреев” впрочем има десет доклада, десет разкрития има, тогава, когато стига до тези четири случая, за които той говори, сред които единият е Георги Първанов, те желаят, част от комисията, желаят да го поканят да подпише декларация дали е сътрудничил или не. Това щяло да бъде това, за което вие питате, т.е. той да бъде изправен пред дилемата или да подпише декларация и да поеме да укрие тази част от своята биография, или да не подпише декларация и да обяви това, за което го е съветвал според думите на този офицер, го е съветвал…

Водещ: Вие лично кога научихте за Гоце?

И. Костов: …г-н Добрев. Аз съм научил 1997 г.

Водещ: Как?

И. Костов: Ами, предполагам, че в доклад, в който съм изслушал имената на тези, които според закона трябва да бъдат, трябвало да бъдат обявени, но по силата на решението на Конституционния съд това не може да стане.

Водещ: Имало ли е среща между вас като лидер на СДС, най-малкото, или като премиер на България вече с покойния Николай Добрев, тогава силната фигура в Българската социалистическа партия, и с новоизбрания лидер на партията Георги Първанов, преди или след връщането на мандата на президента Стоянов?

И. Костов: Среща с г-н Добрев е имало, защото тогава бяха много напрегнати времената. И ние заедно чувствахме отговорност за това страната да не, да не влезе в гражданска война.

Водещ: Поставян ли е на тези срещи въпросът…

И. Костов: Не.

Водещ: …с досието на…

И. Костов: Този въпрос…

Водещ: …Георги Първанов или с папката “Гоце”…

И. Костов:Не.

Водещ: …примерно?

И. Костов: Този въпрос не е поставян.

Водещ: Имало ли е някакво споразумение между вас?

И. Костов: Не, не е имало никакво споразумение…

Водещ: Негласно, става въпрос.

И. Костов: …не е можело да има. Вижте, ако е имало споразумение между мен и Първанов, през 2001 г. аз не съм бил начело на Съюза на демократичните сили преди президентската кампания. Тогава е трябвало да има споразумение с Петър Стоянов или с Екатерина Михайлова, трябвало е да има споразумение със самата комисия…

Водещ: Възможно е и те да са участвали…

И. Костов: …”Андреев” и т.н.

Водещ: …в такива срещи.

И. Костов: Сигурен съм, че не са.

Водещ: Имало ли е нещо, с което те да ви държат вас, както казва въпросният оперативен работник в това интервю?

И. Костов: Е, е, това е акцията на оперативния работник.

Водещ: Защото логиката сочи друго, логиката сочи, че наистина девет години тази тема не беше повдигната в публичното пространство.

И. Костов: Темата беше повдигана от време на време.

Водещ: Но не от вас…

И. Костов: Но не по този…

Водещ: …персонално…

И. Костов: Но не по този начин. Темата повдигнахме заради това, защото властта, скритата паралелна власт, нелегитимна, която очевидно дърпа конците в България, за която ние в ДСБ казваме, че дърпа конците в България, получи, получи вече такива мащаби, които трябва да бъдат възпирани, стана пречка за членството на България в Европейския съюз, стана причина да не може страната да се справи с организираната престъпност и с голямата корупция на високите етажи.

Водещ: Ами, защо не повдигнахте темата през 2001 г.? Не бяхте ли наясно тогава, че ако Стоянов загуби изборите, това ще се случи?

И. Костов: Трябва да разберете, че тогава, когато има конституционно решение и срещу вас стои политик, който има десни политически възгледи, той изповядва, на първо място, справедливостта, основана на закона. Щом има решение на Конституционния съд, аз разбирам много добре, че това не е убедителен аргумент за много българи…

Водещ: Наистина…

И. Костов: …но щом има, но щом има решение на Конституционния съд, то трябва да бъде спазвано.

Водещ: Добре, но вие сега, като попитахте Георги Първанов какво знае за Гоце, нарушихте ли закона?

И. Костов: Не.

Водещ: Ами, ако го бяхте попитал така през 2001 г., щяхте ли да нарушите закона и тогава?

И. Костов: Тогава не е имало предпоставки, тогава ние трябваше сами да повдигнем темата за Гоце, просто да направим мероприятие срещу г-н Първанов, а ние с такива средства не си служим, никога не сме си служили.

Водещ: Какво ви попречи през…

И. Костов: Искам да ви обърна внимание на нещо. Този, който е повдигнал темата за Гоце в “168 часа”, много вероятно той да е нанесъл и този удар във вестник “Политика” днес.

Водещ: Какво ви попречи през 1997 г. да обявите името тогава на Георги Първанов? Преди решението на Конституционния съд, имам предвид.

И. Костов: Тогава попречи…

Водещ: Да не се обявяват хора, за които няма безспорни доказателства.

И. Костов: Тогава на това се противопостави част от парламентарната група на мнозинството и президентът Петър Стоянов.

Водещ: Категорично го твърдите в нашето студио.

И. Костов: Да, абсолютно. Всички го знаят, които бяха в парламентарната група.

Водещ: Как се противопостави той?

И. Костов: Тогава част от нас поискаха този въпрос да бъде отложен, да не се нарушава конституцията, защото, ако излезе решение на Конституционния съд, ние ще излезем такива, нарушители на конституцията на страната, рушители на България, а в 1997 г. това щеше да бъде много тежко обвинение срещу управляващото мнозинство, което впрочем трябваше да вади страната от една изключително тежка криза.

Водещ: И юридическите аргументи надделяха над политическите…

И. Костов: Да.

Водещ: …в случая. Нека да чуем обаче Петър Стоянов какво каза в нашето студио само преди два дни…

И. Костов: Аз знам…

Водещ: …на същия въпрос.

И. Костов: Аз знам какво е казал.

Водещ: Е, разбира се…

И. Костов: Но, но има…

Водещ: И Иван Костов гледа телевизия.

И. Костов: …но има изключително много хора, които знаят истината и са били членове на парламентарната група. Едни са го забравили, но други си го спомнят.

Водещ: Да видим, колеги, моля, покажете този кратък откъс от интервюто на бившия държавен глава в нашето студио.

(Запис)

Петър Стоянов: В известен смисъл се радвам, че тази мръсотия стигна докрай. Честно казано, не очаквах. Не мислех, че някой е толкова наивен и, и толкова…

Водещ: Ами, вижте какво казва Иван Костов. Те го питат защо през 1997 г. информацията не беше обявена или през 2001 г. и той казва, връщайки се назад в 1997 г. тъкмо Петър Стоянов тогава е настоял да се изчака решението на Конституционния съд.

П. Стоянов: Ако не бяхме преди президентски избори и ако не говорим за обща кандидатура, щях да кажа, че това е лъжа. Сега казвам, че г-н Костов вероятно не си спомня. Категорично отричам такова нещо. Аз бях човекът, който…

Водещ: Кои…

П. Стоянов: …последователно искаше отварянето на тези досиета. Като лидер на СДС го искам и сега.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...
Радан Кънев: Проблемът на българските политици със Зелената...
Бюджетът на ЕС все по-ясно се движи в посока на политика и приоритети. Няма...
Йордан Иванов: Това, което ще използвам в тази...
В последните девет месеца видяхме как парламентът се превърна в поле на разправии и...
Любен Иванов: Благодарение на регионалната политика на кабинета...
Съвместно с общините работим по проекти за над 100 милиона лева, заложени за изпълнение...
ПП-ДБ откриха кампанията си в София: Имаме мнозинство...
Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ откри предизборната си кампания с мултимедиен разказ за...