Иван Костов: Да се проверят парите на независимите

ИВАН КОСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.

Колеги народни представители, от името на Синята коалиция се обръщам към вас с молба да се включите в събирането на подписи за внасяне на две решения в Народното събрание.

Първото решение е Проект за възлагане на Сметната палата на одит на отпускането, получаването и разходването на допълнителната бюджетна субсидия от партиите, към които независимите народни представители в Четиридесет и първото Народно събрание, са декларирали принадлежност.

Ние настояваме и ви молим да подкрепите… Всъщност, това е идея, дошла от Политическа партия ГЕРБ, да възложи на Сметната палата да извърши одит, с цел да проконтролира Министерството на финансите за законосъобразността на отпускането на допълнителната бюджетна субсидия на партиите, към които независимите народни представители са декларирали принадлежност. Причината за това е, че в Закона за Сметната палата е казано, че тя може да контролира институциите за законосъобразността на управлението на публичните средства. В този смисъл ние настояваме да проконтролира Министерството на финансите за законосъобразността на отпускането на допълнителната бюджетна субсидия. Основната причина за това е, че според нас има неоснователно тълкувание на чл. 25, ал. 3 от Закона за политическите партии от страна на Министерството на финансите. В тази норма е уредено отпускането на бюджетната субсидия за коалиция от партии и се отнася за разпределението на въпросната субсидия между тях. На основата на този текст не е законосъобразно да се прехвърлят средства на други политически партии, извън коалицията.

Освен това настояваме, тъй като досега са отпускани тези средства, Сметната палата да извърши одит – това да бъде втората точка, на получаването и разходването на допълнителната бюджетна субсидия от партиите. Това е пак на основание на правомощията, които Сметната палата има в специалния закон.

Освен това ние ви предлагаме със същия срок – тоест до 1 септември, да се създаде временна анкетна комисия на Народното събрание, тъй като очевидно съществува съмнение, че в Народното събрание е възможно да има скрито неоснователно прехвърляне на пари, появяване на зависимости, ограничаване на възможностите на народните представители да гласуват със свободна воля, а да са мотивирани по друг начин.

Ние ви призоваваме, тази комисия – това е другото средство, с което ние можем да намерим отговорите на въпросите: кой депутат къде е обявил принадлежност; какви точно средства са отпуснати; на какво основание Министерството на финансите е направило това?! След като се получи и одита на Сметната палата, да се вземе окончателно решение и да се реши този въпрос чрез промяна на Закона за политическите партии, а може би и на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Тъй като Политическа партия ГЕРБ наистина заяви, че тя е против политическото номадство, ние очакваме и ще предложим именно на ГЕРБ да се включат първи в тази подписка за внасяне на двете решения в Народното събрание. Очакваме и всички колеги от останалите политически партии да ни подкрепят. Благодаря ви за вниманието.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Катя Панева: Професор Хинков получава нашата подкрепа в...
Злоупотребите в доклада за "Пирогов" трябва да бъдат разследвани. Тя коментира обществените поръчки в...
Радан Кънев за Шенген: Заложници сме на бързорастящата...
Няма никаква формална или законова причина за отказ на приемането на България и Румъния...
Кристина Петкова: Не сме забравили нито един от...
Намирам поредното вето на президента Румен Радев за срамно и унизително. Срамно е, защото...
Резолюция на Изпълнителния съвет на ДСБ, ...
1. Изказва своята благодарност на всички български граждани за дадената подкрепа на местните избори...
Георги Ганев: Бюджет 2024 не пречи за влизането...
Единственото продължаващо препятствие за еврозоната е инфлацията и предложеният бюджет за 2024 г. не...