Иван Костов: Готови сме да работим за обединена опозиция

Иван Костов: Вижте, да се върнем още по-назад. Ние предупреждавахме от ДСБ, че българското икономическо развитие протече след 2001 г. на нездрава основа. Какво разбираме Иван Костов, лидер на ДСБ и бивш министър-председател на Република България

Водещ: Лидерът на Демократи за силна България (ДСБ), бивш министър-председател и министър на финансите преди това, в студиото на “Неделя 150”. Добър ден.
Иван Костов: Добър ден.
Водещ: Да започнем с това, което съветът на коалицията в петък – мисля, че около 5 часа, умуваха, дискутираха и взеха някакви решения като мерки срещу кризата и като не особено значими промени в Бюджет 2009 година – буфери, амортисьори. Има ли буфери този Бюджет 2009 година срещу кризата?
Иван Костов: Първо искам да кажа нашата крайна оценка за бюджета: това не е антикризисен бюджет, тоя бюджет не съдържа антикризисни мерки, този бюджет не е постигнат със съгласие, широко съгласие, национално съгласие по действията, които държавата трябва да предприеме, за да облекчи състоянието на данъкоплатците.
Водещ: Но досега по нито един бюджет нямаше съгласие, но този бюджет е по време на криза.
Иван Костов: Да, но този бюджет е по време на криза и в старите демокрации се вижда, че всички търсят широко съгласие, за да предприемат действия, за да облекчат кризата. Нашият бюджет очевидно не е антикризисен. Той е бюджет, който ще задълбочи рецесията, тъй като увеличава данъчното бреме по няколко линии, включително и вчера това, което са решили.
Водещ: Покачва се данъчното бреме?
Иван Костов: Ами, с въвеждането на акцизи върху алкохола, цигарите и енергийните стоки, с увеличаването на вноската за здравното осигуряване с 2%, която пада върху заетите, той фактически увеличава, и с увеличаването на оценката на недвижимите имоти с 50% на практика вдига общата данъчна тежест. Това заедно със запазения 3% излишък… Тука гледам пред вас заглавия от онзи ден, че той ще бъде намален. Това беше идея на министър-председателя.
Водещ: Излишъкът в бюджета от 3 да стане на 2%.
Иван Костов: Очевидно не е прието това, което министър-председателят е предложил, което за мен е много странно. Значи има някакъв политически орган, извънконституционен, който е в състояние да промени намеренията на министър-председателя. Ако този бюджет нямаше излишък, той щеше да бъде антикризисен. Може това съвсем определено…
Водещ: Това е една от причините да бъде наречен “антикризисен”.
Иван Костов: Това щеше да бъде една от причините да бъде наречен антикризисен, но този бюджет просто ще задълбочи рецесията. Той ще направи държавата много богата, още по-богата, ще увеличи фискалния й резерв, а положението на данъкоплатците ще стане още по-тежко, като под данъкоплатци разбирам и българските фирми, и българските домакинства. Така че това е крайната оценка по отношение на бюджета: бламирането на плахите идеи на министър-председателя все пак нещо да направи с излишъка, няма да бъдат преработвани основните числа, нещичко се отстъпва на Движението на права за свободи.
Водещ: Говорите за тези 210 млн. за (…)
Иван Костов: Да, говоря, че ще се плащат пари, които иначе ще бъдат спрени поради нередности и държавата ще ги поеме и ще ги плати по програма САПАРД, т.е. нередностите няма да са валидни, ако са допускани от тези фермери, които са получили, които имат някакво обещание да получат средства по европейските фондове.
Водещ: Тогава може би излиза, че от съвета на коалицията най-много е спечелило Движението за права и свободи.
Иван Костов: Не ми се иска да казвам подобно нещо, защото ще излезе, че наистина тежестта на Ахмед Доган е много висока. Аз мисля, че те просто нищо не са направили на този съвет. Ще се сбъдне със сигурност това, което Веселин Методиев от името на Демократи за силна България каза в четирите секунди, последни, които имаше при дебата на първо четене. Той каза: “Ще изляза тука и ще ви кажа, че нищо не сте отразили от предложенията на опозицията”. Точно така ще се случи.
Водещ: Добре, след малко ще говорим и за последствията, ако бюджетът не е антикризисен, какво ще стане, защото ние ще бъдем и в изборна година, ще имам последствия включително и върху изборите може би, гласуването. Но безработицата ще нарасне, като говорите за рецесия.
Иван Костов: Ще има фалити.
Водещ: Малки, средни, големи предприятия.
Иван Костов: Ще има безработица. Ще има фалити на малки и средни предприятия в различни браншове, ще има продажби на цели бизнеси, хотели и пр. Вероятно това ще бъде начина, по който българският бизнес ще се опита, и предприемачество, ще се опитат да отразят въздействието на кризата. Кое е лошото в тази нечувствителност на българската държава, на българските управляващи по-точно към интересите на данъкоплатеца? Лошото е, че не се влиза в затрудненото положение, в което всички тези данъкоплатци ще влязат, не се разбира обстоятелството, което ние се опитваме, нали, в този дебат да обясним, че този път кризата ще дойде през икономиката, няма да дойде през банките, както дойде през 1996 г.
Водещ: Като казвате през икономиката, възможно ли е цели отрасли да бъдат посечени?
под нездрава основа? Това не беше развитие, което да щади природата, защото тези застроявания на Черноморското крайбрежие, на зимните курорти…
Водещ: Е, не е застрояване, то е пре-, пре-, презастрояване.
Иван Костов: Гигантско презастрояване, то не щади природата. Много строителни проекти нарушиха “Натура 2000” и т.н. Това икономическо развитие не е справедливо от социална гледна точка и не допринася за затваряне на разликата между много бедни и много богати. Напротив – икономическото развитие след 2001 г. разтвори тази ножица между много бедни и много богати. В този смисъл това развитие, опиращо се на спекулативна основа, то даде път да се развива черния и сивия бизнес в България – да се изперат пари, да се легализират бизнеси. Общо либералното управление беше усложливо към тези бизнеси и цялата българска икономика постепенно получи такива двигатели за своето развитие. От 2001 г. насам това нездраво развитие на практика непрекъснато показваше, че балоните, които е надуло, ще се спукат. И ето я Българската фондова борса – най-добрият показател за балони – от 2000 на 360, в момента основния й индекс, значи обезценяване с повече от три пъти има. Доверието е спаднало в тези бизнеси, те показват, че не са в състояние да създават доходи – нито за собствениците, нито за заетите в тях. Т.е. икономическото развитие е било наистина на порочна основа и вместо да се вземат мерки, вместо да се направи всичко възможно в тези седем години, осем, то постепенно да бъде поставено на основата на… Той се нарича устойчив растеж. Не знам как точно трябва да бъде преведен термина, с който на Запад наричат този растеж, който едновременно увеличава конкурентоспособността, социално е справедлив и е щадящ природата, т.е. трябва едновременно да отговори на много условия. В България такова нещо не се случи след 2001 г., напротив – точно обратното. И заради това не става въпрос само за влияние на криза отвън, става въпрос за “спукване”, за разбиване на спекулативните двигатели, на порочните двигатели на българския растеж. И това виждаме сега.
Водещ: Но има си и световна финансова, вече и икономическа, финансово-икономическа криза.
Иван Костов: Ама само като добавка върху всичко останало. Т.е. трябваше да има един дълбок анализ, когато се предлагаше финансовата политика, това нещо да се види с ясен поглед и да се каже: ние тръгваме по този и този път, защото тази криза ще има отрезвяващо въздействие върху много спекулативни бизнеси, но за съжаление тя ще удари много бизнеси, които не са спекулативни, които са започнали с добри надежди.
Водещ: Кратък отговор: тази мярка на Министерски съвет – намаляване 50 пъти на началния капитал върши ли работа като антикризисна мярка?
Иван Костов: Това е сваляне, това е отваряне широко вратата всеки, който иска…
Водещ: Сумата вече…
Иван Костов: Това го предлагаше Мартин Димитров от Съюза на демократичните сили. Дълго време го отхвърляха. Ако се стигне до тази мярка, това не е съществено, защото това е нова либерализация на условията да се започне бизнес.
Водещ: Повече държава дошло ли е време? Много говорят…
Иван Костов: Нашето мнение, нашето мнение на ДСБ е, че трябва, че е дошло време да се изостави политиката на либерализация и да се увеличи политиката на ангажираност на държавата с качеството на икономическото развитие, с качеството на растежа в смисъла, който ви дефинирах, нали, “sustainable” трябва да бъде растежът.
Водещ: Значи ли това повече държава? Кейнсианство ли е това или не?
Иван Костов: Не кейнсианство. Просто държавата трябва да се ангажира с модела и качеството на икономическия растеж, с начина, по който се разпределят благата, как стигат до хората и т.н. Това не е точно кейнсианство.
Водещ: Добре, не смъкнаха процента на растеж на брутния вътрешен продукт от 4.7%. Говореше се, че може да бъде…
Иван Костов: Което е нереалистично.
Водещ: Колко го виждате – без да сте врачка, да прогнозирате?
Иван Костов: Ами, вижте, аз виждам прогнози нула, виждам прогнози 2.5%, които бяха работни, но те очевидно не са били единни управляващите, не са могли да вземат решение, което да бъде по-, как да кажем, по-реалистично за това, което ще се случи. Според мен в следващите месеци ние ще навлезем в рецесия и вероятно около изборите ще бъде…
Водещ: Тогава ли ще бъдем в “окото” на рецесията?
Иван Костов: Аз се надявам тогава да мине, в основни линии да мине кризата.
Водещ: Ние не знаем кога ще бъдат изборите.
Иван Костов: Знаете ли, има един порочен депозит в българската икономика, ако мога така да го нарека. Това е сивата икономика. Това, което миналата година се отчете като растеж и тази година се отчиташе, до голяма степен е следствие на въвеждането на 10-процентния данък печалба. Всъщност част от бизнеса – от сивия и черния, започна да се избелва, започна да излиза на повърхността. Зад това няма действителен икономически растеж. Това казвам на вашия въпрос ще има ли 4.7%. То е изиграло своята роля и ще продължава да изиграва. Това няма да бъде реален икономически растеж, но все пак аз си мисля, че са по-прави тези, които са много скептични, че това няма да се случи. Такъв растеж няма да има следващата година.
Водещ: Добре, изборите не ги знаем точно кога…
Иван Костов: Вероятно през юли.
Водещ: Юли.
Иван Костов: Да, може би втората половина на юли.
Водещ: Защото вече сте песимист, че е възможно евро и нашенските избори да бъдат в един ден.
Иван Костов: Те отказаха, в края на седмицата отказаха това да стане – Българската социалистическа партия и ДПС.
Водещ: Добре, но вие бяхте за една дата.
Иван Костов: Да.
Водещ: Сега, какво ще пише, да кажем, хайде, образно казано, не е подходяща метафора, на знамето на обединената опозиция – криза и вие не правите нищо, или еврофондовете, европарите? Какво ще е основното?
Иван Костов: Вижте, ние сме готови да работим за обединена опозиция в това Народно събрание, което…
Водещ: Аз мисля, че вече работите, нали.
Иван Костов: Да, и сме обявили и сме започнали да работим, защото националното съгласие за пълноправното ни европейско членство беше разрушено. Оказа се, че след като влязохме в Европейския съюз, ние по съвършено различен начин си представяме пълноправното членство. Управляващата тристранна коалиция си го представя това пълноправно членство ние да плащаме вноска, а Европейският съюз да ни спира стотици милиони. Това за нас от опозицията не може да бъде обект на национално съгласие. В този смисъл съгласието за пълноправното ни членство беше разрушено преди всичко от Българската социалистическа партия, която се опитва от това нещо дори да направи вербална, война на думи с Европейския съюз. В този смисъл основа за…
Водещ: Има ли вербална война вече?
Иван Костов: Аз мисля, че има. Тя е видима.
Водещ: Затова ли пристига утре господин Майкъл Лий, шефът на Дирекция “Разширяване”?
Иван Костов: Предполагам, че и след като си тръгне, всички ще мълчат…
Водещ: Той още утре ще си тръгне, за един ден е тук.
Иван Костов: Всички ще мълчат обаче, почти съм сигурен.
Водещ: Така ли?
Иван Костов: Да, защото доводите от неговите аргументи са изключително силни. Искам да кажа, че обединена опозиция за Европа, в смисъл, единни за Европа, за пълноправно членство трябва да има много широка основа в Народното събрание.
Водещ: Колко сте?
Иван Костов: Ами, аз мисля, че цялата опозиция, дори и “Атака” трябва да прецени и да влезе вътре.
Водещ: Дори и “Атака”?
Иван Костов: Ами, би трябвало след промените, които те започнаха да правят със своите основни…
Водещ: Каните ли ги в края на краищата? Да заповядат на една широка платформа на опозицията, така ли?
Иван Костов: Да, на такава платформа ние считаме, че…
Водещ: За какво става въпрос – общ парламентарен съюз? Не.
Иван Костов: Става въпрос за, би могло да бъде, примерно, координационен съвет на обединената опозиция, на обединената проевропейска опозиция. Тя ще съгласува своите действия, своите позиции, ще участва вече като много по-голямо и единно парламентарно тяло. Но това все пак да не го смесваме, това не е опит да се направи коалиция за избори, нали. Това е обединена опозиция, която ще се опитва утре да възстанови или да изработи ново съгласие за проевропейския път на България.
Водещ: Това значи ли, че Демократи за силна България се явяват сами на изборите, или със СДС, или как?
Иван Костов: Ние ще работим, това е друго направление на нашата политическа работа, да формираме дясна, проевропейска, но и реформаторска десница, дясна коалиция, която ще изпълни ролята на коректив и на гарант, че ще се случат в България определени политически действия, ще бъдат предприети.
Водещ: Добре, променихте отношението си към ГЕРБ. Казвате: вратата на ДСБ, вашата врата, е отворена.
Иван Костов: Ние сме реалисти и считаме, че на основата на Европейската народна партия (ЕНП), това трябва да бъде отчетено – че ГЕРБ са членове на ЕНП и до голяма степен ще следват определена политика, за която ЕНП гарантира. Това ги превръща във възможен партньор на една дясна коалиция. Това ние сме го заявили още на 31 юли тази година, след като видяхме резултатите от вота.
Водещ: Добре, казахте – отворена е вратата ви, но вие бихте ли тръгнали към други врати, не да чакат да дойдат при вас?
Иван Костов: С единодушното решение зад гърба на националното ръководство, което има зад гърба си националното ръководство, защото всички одобриха резолюцията без нито един “против” и “въздържал се”, това е единна воля на ДСБ, вътре имаше 800 делегата на практика, партията беше представена изключително плътно и представително беше присъствието. С такова единство зад гърба си националното ръководство може да излезе през вратата на своята партийна крепост, ако можем така да кажем, да почука на други, да потърси съюзници, да потърси и противници, да потърси и съперници, опоненти. Ние сме достатъчно силни, за да излезем отвъд своята крепост. В този смисъл пожелаваме същото да се случи и на всички останали, които желаят да работят за тази политика, защото вижте какво се получава.
Водещ: Някои са в избори, като СДС.
Иван Костов: Вижте какво се получава. Една разединена политическа формация, която се опитва да премине през вратите на партията и да излезе на открито, може да се разпадне, както много пъти се е случвало, примерно, на българските земеделци. Те всеки път се обединяват и всеки път са все по-разединени.
Водещ: То и вчера се случи нещо скандално – да не говорим за земеделците. Отправихте, може би последно, призив към НДСВ да излезе от тристранната коалиция. ДПС също или?
Иван Костов: Да, вижте, призивът към НДСВ е аргументиран с основния им аргумент да стоят в това управление. Те казват: “Нашата мисия е пълноправното членство в Европейския съюз”. Това членство очевидно не е пълноправно. Първо, има членство някакво, това членство не е пълноправно. Една черна овча, както казва Станишев за България, в стадото на Европейския съюз очевидно не е пълноправният участник в тази общност. Така че лишавана, санкционирана България, особено със стотици милиони евро не може да бъде наречена пълноправен член и НДСВ трябва да излязат от тази коалиция, ако искат да останат верни на своята кауза, както…
Водещ: Призивът остава.
Иван Костов: Разбира се. Нещо повече: аз използвам вашето предаване, за да кажа, че аз ще отправя този призив и към Движението за права и свободи. Каквото и да се каже за Движението за права и свободи, то винаги е било част от големия национален консенсус, от националното съгласие за ключови неща – за финансова стабилност, за валутен борд, за натовско членство, за европейско членство, и те също би трябвало да се определят – те ще гледат ли разрушеното национално съгласие за пълноправното членство бездушно или бездейни, или ще предприемат нещо.
Водещ: Добре, благодаря ви. Иван Костов, лидер на ДСБ.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Радан Кънев: Основният дебат пред Европейския съюз предиизборите...
Изборите бяха предизвикани от тези, които искат да върнат политическия рекет. Но далеч по-тревожно...
Кристина Петкова: Реформата в службите е червената линия...
Служебното правителство е кукла на конци на Борисов, Пеевски и Радев, заяви Кристина Петкова....
Стоян Михалев: Ние отдавна твърдим, че всички служби...
Бившият служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев извади доста интересни разкрития за МВР...
Бонка Василева: Парите за заплати в столичния градски...
Всяка дестабилизация на национално ниво дови до дестабилизация и на местно ниво. Добре е,...
Атанас Атанасов: Главният секретар Живко Коцев трябва да...
„ГЕРБ и ДПС искат Живко Коцев извън МВР. Те са си поставили за задача да си осигурят...