Иван Костов в Панорама БНТ

Водещ: Сега от глобалния поглед отново към проблемите на България. Добър вечер на Иван Костов, лидер на ДСБ, съпредседател на парламентарната група на “Синята коалиция”.
Иван Костов: Добър вечер.
Водещ: Защо смятате, че бюджетът на Дянков няма алтернатива?
Иван Костов: Защото ситуацията е изключително тежка, няма да бъдат събрани много милиарди. Сега се говори за 6 млрд. и 700, или за 7 млрд. от планираните за 2009 година, което показва, че кризата тежко е ударила бюджета. При правенето на новия бюджет се рестартира цялата процедура, защото тя беше прекратена от предишното правителство и цялото това нещо се стовари наведнъж с всичките рискове, които се оказаха трудни за изчисляване. Например, за да не бъда голословен – поети, подписани ангажименти от Общини, Министерства с фирми и изпълнители на обществени поръчки без да има финансиране или финансирани проекти, включително с европейски пари като парите трябва да бъдат върнати, защото са извършени сериозни нарушения. Или разходи, които са направени, които не са по целесъобразност, ето това – дадохте вие, мисля че по националната телевизия затова, че е повдигнато обвинение срещу бившия министър на отбраната за извършени разходи по нецелесъобразност и т. н. Правителството може би трябваше да актуализира бюджета официално, за да каже какви ще бъдат приходите, за да може да стъпи на здрава почва, от която да бъде по-малко уязвимо за атаки.
Водещ: Сега е уязвимо, така ли?
Иван Костов: То беше за определен момент уязвимо, но този момент не беше използван от опозицията. Дебат не се разгърна и поради тази причина голяма част от истините около бюджетната и финансовата политика на държавата остават скрити за обществото, което е много лош атестат на нашата демокрация.
Водещ: Вие нали се изказахте?
Иван Костов: Какво като съм се изказал аз? Една птичка пролет не прави.
Водещ: Добре. Къде отива вашата прословута критичност, включително и към това правителство?
Иван Костов: Моята критичност в изказването се изяви в следното: първо в описанието за всички рискове за следващата година. Аз съм от тези, които не споделят оптимизма на наблюдателите, който започнаха да лансират, че…
Водещ: Кризата ще свърши 2010 година.
Иван Костов: Ще свърши следващата година, да. Аз мисля, че реален е риска кризата да е по-тежка от тези 2% спад, който е планирано, така че това може да наложи допълнително да се правят икономии. Второ – има сектори с надценени приходи. Така е в “Митниците”. Администрация “Митници”, трябва да събира приходи, така, както аз ги виждам в условия на спад на вноса с 4,4%, трябва да събере примерно с 10% повече ДДС. Как се събира това нещо? Аз лично не мога да си го представя. Освен това са планирани да събере акцизи, които аз не виждам откъде могат да дойдат. Същият, много напрегнат план има и НАП. В този смисъл бюджетът има тези рискове, аз посочих и други рискове, за които говорих преди малко.
Водещ: Г-н Костов, след като правителството не актуализира бюджета, смятате ли, че към момента оправданията с наследството не вършат никаква работа?
Иван Костов: Не, не бих казал така, защото тези случаи… Знаете ли, аз мисля, че сега ще има каскада от договори, които ще се появят, ще стане ясно, че някъде нещо трябва да се плаща, че общините ще кажат – ние платихме 10%, за да започне примерно, изграждането на тази канализация, пък ето – парите не идват, пък ще се окаже, че парите не са имали лимит, изобщо ще стане една какафония.
Водещ: Ама нали говорим за бюджет за следващата година?
Иван Костов: Факти ще изскачат непрекъснато. Да де, ама бюджетът почива върху своите разчети. Ако изведнъж към разчетите за разходи се появят неизвестни пера, които трябва да бъдат платени, като примерно тази фирма, която е започнала да изгражда канализацията, получила е 10%, договорът с нея е подписан, а едновременно с това не е имало финансов лимит, всъщност следващото правителство трябва да направи това, което Нона Караджова каза. “Спирам тези проект, спирам ги, защото нямам пари” или “ето тези ще продължа, а тези ще го отложа за следващата година”. Обаче виждате – веднага я контраатакува кметът на Сливен г-н Лечков и казва: “Как ще ми спрете проектите?”. Изобщо започва една…
Водещ: Ама оставете кмета. Фирмите какво са виновни, че не са се разплащали с тях?
Иван Костов: Фирмите могат да съдят общината, там е целият проблем. Фирмите могат да съдят министерствата. Изобщо, когато имат договора… Аз затова казвам, че тези рискове остават неизчислени, те ще се появяват непрекъснато.
Водещ: Обаче генерално вие смятате ли, че това правителство кърпи дупки или смятате, че то залага дългосрочни приоритети за развитие?
Иван Костов: Аз като видях този министър тук преди малко с неговата много ясна визия, наистина хубаво е да я видим като програма тук, тук съм напълно съгласен – нека да го видим това разписано като програма за политики в сферата на средно, висше образование, наука и т. н. Така е, така е редно да стане, но като виждам с каква яснота и с каква смелост пресреща вашите въпроси и проблемите – изключително тежки, вие бяхте прав. Заварени тежки проблеми, нов министър, но той трябва да ги пресрещне. Аз си мисля, че с такива хора правителството ще направи повече, отколкото да оцелява държавата.
Водещ: Да де, ама генерална линия има ли? Защото всеки министър може да е добър сам по себе си.
Иван Костов: Генералната линия, която се вижда в бюджета при всичките особености на Симеон Дянков и днешните скандали и т. н., при всичките особености, искам да кажа, и това че наистина липсва му политически опит, липсва му опит в управление на политически процеси, това е видимо. Но той залага следната генерална, много важна линия – стратегия, наистина рискова, но ако успее да я постигне, ще бъде голям успех за България. Той казва така: “Атакуваме финансовата стабилност така здраво, че искаме да получим сваляне на лихвите. Ако получим сваляне на лихвите, искаме да влезем в ERM-2 механизма, влезем ли в ERM- 2 механизма ние сме на 2-годишен изпитателен срок и въвеждаме еврото. Въведем ли еврото, вече нещата стават съвършено различни за България. Т. е. цялото това нещо, което изглежда като оцеляване и като спасяване са съумели да прокарат, специално Симеон Дянков, иначе за другите му неща не искам да говоря, но той е успял да прокара тази стратегическа линия, която аз пак казвам, тя е много рискова, но това е една чудесна възможност точно в условията на кризата да се изпълнят макро параметрите, така че да бъдат изпълнени изискванията, за да въведем евро.
Водещ: Това е фискална логика, г-н Костов.
Иван Костов: Това е логиката на политика на държавата.
Водещ: Не е ли по-важно какво ще произвеждаме и кой ще бъде приоритетния отрасъл, и какво ще развием тук в кризата, отколкото формално да изпълним едни фискални критерии, това не е ли по-важно?
Иван Костов: Вие обичате такива въпроси. Вижте къде е големия риск за България. Всяка държава, която е въвеждала валутен борд, след определени години бордът се е разпадал. Разпадал се е с всички ужасяващи последици. Просто примерите за оцеляла държава с валутен борд повече години, от примерно 20, може би има само един, доколкото аз си спомням от литературата. Проблемът е да се излезе от борда. Това е по-важно от всичко останало от тези неща, които вие казахте, те са много важни, но една държава, която банката й не работи, централната й банка, има нужда да прави банкова политика. Държава, която не може да прави финансова политика, държава, която трепери от текущата си сметка, защото трябва да пази борда си, такава държава не може да излезе на хоризонта да направи много активна икономическа политика, за която вие говорите. Нашата държава трябва да влезе в еврото и излезе от борда, колкото се може по-бързо.
Водещ: Разбирам вашата логика. Кажете защо сте се вкопчили толкова в хазарта? Нали точно забраните създават корупция и сива икономика?
Иван Костов: Как ме видяхте вкопчен в хазарта? Да сте ме видели някъде в бинго зала?
Водещ: Искате да го забраните, това имам предвид.
Иван Костов: Разбира се, че трябва да го забраним.
Водещ: Защо?
Иван Костов: Защо го забраниха в Русия?
Водещ: Защо? Аз не отговарям за Русия.
Иван Костов: А във всички страни наоколо защо е забранен?
Водещ: Ама в Америка като забраниха…
Иван Костов: Големият хазарт защо е забранен навсякъде в Европа? В Северна Европа, в Централна Европа някъде да се играе хазарт?
Водещ: А в Америка като забраниха алкохола нали се появи мафията?
Иван Костов: В Испания, във Франция да се играе? Има четири дирижирани и наблюдавани строго казина в Италия и това е.
Водещ: А в Америка като забраниха алкохола нали се появи мафията? Нали въпреки забраните тази индустрия ще съществува?
Иван Костов: Навсякъде, където има стабилни демокрации, те предпочитат да не допускат хазарта. Това е със сигурност, защото хазартът е част от системата за пране на пари, най-сигурната част за изпиране на парите на организираната престъпност.
Водещ: Дава хляб на някои хора.
Иван Костов: Говорим за големият хазарт, говорим за казината, за големите залагания, за големите игри, за бинго залите, говорим за тотализатори – легални, нелегални, залагания и т. н.
Водещ: Не, защото има и подозрението, че вашите лични битки от миналото, движат вашето политическо поведение днес. Давам примери два – имотите на Ахмед Доган и искането за импийчмънт на президента.
Иван Костов: Това отнесено към хазарта не е вярно, защото по времето на нашето управление, на ОДС – беше приет Закона за хазарта 1999 година с огромни обещания за големи приходи в хазната, ще стане едва ли не рай в България, игрална зала, израелци имат забрана, турци имат забрана, че в арабските страни всички щяха да летят в България, щяха да си оставят парите, и ние щяхме да бъдем много богати. Така ни говореше лобито на големия хазарт, когато ни убеждаваха. Това е голямото ми разочарование, защото те просто ни подведоха тогава.
Водещ: А другите лични битки?
Иван Костов: Това беше създадена възможност, която обаче породи огромни рискове, така че това не е в никакъв случай лична битка.
Водещ: Ще отречете ли, че водите лични битки в миналото?
Иван Костов: разбира се, че не водя лични битки.
Водещ: А примерите, които посочих?
Иван Костов: Примерите, които посочихте са изключително важни и истината там трябва да бъде разкрита, защото ние говорим безадресно за корупция на най-високите етажи. Трябва да бъде разкрита истината. ДПС трябва да бъде заинтересовано цялата истина за тяхното политическо поведение, за всичките тези неща да стане явна, тези осем години да не се потулват, да не се закриват. Аз към ДПС нямам нищо против, никога не съм казал, че имам срещу цялото това голямо движение и срещу тези избиратели, аз обичам тези хора, аз съм го показал и не го крия. Никога не съм влизал в друга роля, няма смисъл сега да се правя на такъв, но има имоти, започна проверка. Проверката не е довършена, беше иззета от прокуратурата, спрени са всички разследвания, това трябва да бъде изчистено. Иначе ние не можем да отговорим на най-важния въпрос имало ли е корупция на най-високите етажи. Другият случай с г-н президента – “Петрол срещу храни”. Вие знаете много добре – хвърли такова голямо мръсно петно върху авторитета на България, което продължава оттогава. Върху него се налепиха много други.
Водещ: Да, де ама тази тема като тръгна…
Иван Костов: Какво направиха другите страни като се разкриха нарушенията на програмата “Петрол срещу храни”? Намериха извършителите и ги вкараха в съда, а при нас това остана неразкрито, това остана тайна.
Водещ: Тази тема като тръгна да умира сега не се ли чувствате употребен вече?
Иван Костов: Коя тема?
Водещ: За импийчмънта на президента? По някакъв начин, като че ли ГЕРБ се дръпнаха.
Иван Костов: Моята тема е да се разкрие истината за “Петрол срещу храни” и в частност следното обстоятелство: Писал ли е г-н Първанов писмо с молба за получаване на финансова подкрепа до Саддам Хюсеин? Писал ли е или не? Трябва това да стане ясно и тук не бива да има компромис, защото ние като българи свикнахме да оставаме и да тъпчем върху извършени компромиси от всички ни и по този начин се превърнахме всички в едни компромисни хора.
Водещ: Благодаря ви за разговора.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...
Радан Кънев: Проблемът на българските политици със Зелената...
Бюджетът на ЕС все по-ясно се движи в посока на политика и приоритети. Няма...
Йордан Иванов: Това, което ще използвам в тази...
В последните девет месеца видяхме как парламентът се превърна в поле на разправии и...
Любен Иванов: Благодарение на регионалната политика на кабинета...
Съвместно с общините работим по проекти за над 100 милиона лева, заложени за изпълнение...
ПП-ДБ откриха кампанията си в София: Имаме мнозинство...
Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ откри предизборната си кампания с мултимедиен разказ за...