Иван Костов в гр. Бургас

10.04.2013г.

14:00 часа – Лекция на Иван Костов в БСУ „Проф. д-р Асен Златаров“

тема: „Алтернативи пред икономическото развитие на България. Перспективи пред българския бизнес.“

17:00 часа – Пресконференция в „Дом на нефтохимика“ зала 59.

18:00 часа – Среща с обществеността.