Иван Костов: Вижда се, че няма да бъде убедителна тази изпълнителна власт

Водещ Величко Конакчиев:

Добър ден на лидера на “Демократи за силна България”,
експремиера Иван Костов.
Иван Костов:
Здравейте.
Водещ:
Г-н Костов, като че ли вие бяхте един от хората, които
най-критично погледнаха на декларацията за приоритетите на
Народното събрание. Смятате може би, че много думи има в нея
общи?
И.Костов:
Да, вижте, много неща от тази декларация са наши
предложения, но останаха такива текстове, които звучат наистина
неопределено и неконкретно.
Водещ:
Например?
И.Костов:
Изоставане… (прекъсва връзката – бел. ред.)… и банални
констатации, като налице са остри проблеми на българските
граждани по отношение заетостта, доходите, здравеопазването и
образованието. Що за констатация е това? Толкова банално нещо не
прилича на едно Народно събрание да казва.
Водещ:
Преди малко прекъсна връзката. Изоставане в преговорите с
Европейския съюз, това ли имахте предвид?
И.Костов:
Да, съществува изоставане в определени области на
присъединителния процес, казва декларацията, което е съвсем
неопределено и неконкретно, или съвсем банални констатации за
остри проблеми.
Водещ:
Тогава да смятаме, че и по-нататък работата ще тече с общи
думи, така ли? Защото…
И.Костов:
Ами, вижте, наистина много лош стил е тази декларация в
своята приоритетна част, там, дето вече не е преамбюлна, а е по
същество, тя е пожелателна и не дефинира политически
приоритетите. Те са така изразени заоблено и, бих казал,
политически мистифицирано, че не могат дори да бъдат разбрани.
Примерно какво разбирате вие под създаване на стабилна и
благоприятна законодателна рамка, стимулираща устойчивото
икономическо развитие и инвестициите. Кои точно закони…
Водещ:
Това съм го срещал често в моята журналистическа практика,
да.
И.Костов:
Моля?
Водещ:
Като обща фраза съм го срещал често в журналистическата си
практика.
И.Костов:
Ами съвсем обща фраза обаче.
Водещ:
Е, така е.
И.Костов:
Съвсем обща фраза.
Водещ:
Добре, а не трябваше ли наистина нещо конкретно със срокове,
примерно приемаме Наказателнопроцесуалния кодекс до еди-коя си
дата?
И.Костов:
Да, или посочване на инструментите, с които ще се води
примерно ефективно борба с корупцията и организираната
престъпност. Например да се посочат директно мишени – търговията
с наркотици, трафикът на хора, интелектуалното пиратство,
заради което Европейският съюз визира слабости в България,
девоенизация на МВР, създаване на единна полицейска структура за
разследване, освобождаване от силовите министерства на лицата,
които са служили на репресивния апарат на комунистическия режим.
Навсякъде е извършено това от страните, които са приети, ние не
го записваме.
Водещ:
Може би парламентът не е готов за такава конкретна работа,
не знам.
И.Костов:
Ами много жалко ще бъде, ако първо нивото на мнозинството на
мажоритарната група, защото мажоритарната група е тази на БСП,
ако нивото й е на това ниво на разбиране на проблемите и не е в
състояние да им даде конкретизация и политически дефиниции. Това
ще означава, че те не знаят какво точно искат да правят, че не
разбират същината на реформите и че няма да бъдат моторът, който
е нужен на Народното събрание да се движим напред.
Водещ:
Г-н Костов, каква е връзката между работата на 40-ото
Народно събрание и работата на бъдещото правителство, което още
не е ясно, завесата е спусната пред него, и дали пък тази
декларация няма толкова общи фрази, защото се водят така
наречените консултации за съставяне на правителство?
И.Костов:
Абсолютно убеден съм, че вашите подозрения са правилни и са
основателни, защото някои неща, които бяха заявени като
политически позиции от партиите и коалициите преди изборите и
които бяха тяхна постоянна политика в последните 2 години,
изведнъж бяха забравени. Като например искането за ревизия на
сделките с висок корупционен потенциал като договора за концесия
на магистрала “Тракия”, сделките с външния дълг или сделките за
програмата за модернизация и превъоръжаване на българската
армия, сделките с държавния резерв. Това всички са го повтаряли
много пъти и най-вече мен, мен например ме порази отказът от
това да бъде ревизирана законосъобразността на актовете на
изпълнителната власт за реституция на имотите на
министър-председателя Симеон Сакскобургготски.
Водещ:
Г-н Костов, вие смятате ли, че може да се състави това
бъдещо правителство без големи компромиси от едната, втората,
може би от третата страна, не знам?
И.Костов:
Компромиси с хора могат да се направят, но компромиси с
принципи не бива да се правят. Принципът е всяка следващо
правителство да провери действията на предходното.
Водещ:
Поне досега е било така, да.
И.Костов:
Досега е било така.
Водещ:
Въпреки че не съвсем успешно.
И.Костов:
Действията на предишното правителство бяха проверени от
действията на Симеон Сакскобургготски и неговите министри. Те
писаха бели книги и т.н. Ние в това отношение май бяхме рядко
изключение, но и ние направихме необходимо, за да извадим на бял
свят това, което е вършено. Но това, което сега се очертава, е
жертване на това, което се превръща в нещо като политическа
традиция – да се погледне какво е направено, да се оценят
действията, ако има незаконосъобразни неща, да бъде сезирана
прокуратурата, ако има погрешно направени неща, да се обявят за
погрешно направени, да се посочат виновните за това. От това
нещо имаше изгода и самото НДСВ. Напомням ви, че ние никога не
сме били против това да бъдат проверявани действията на
правителството. Ето, сега ги виждаме вкупом как защитават едни
имоти, които са придобити наистина по незаконен начин, поне
според нас е така.
Водещ:
Поне засега е така. Добре, в момента се водят поредните
консултации, те са между БСП и Българския народен съюз. Не ви
поставям в ролята на оракул и врачка, но мислите ли, че би могло
да излезе нещо оттам?
И. Костов:
Ами, знаете ли, ще бъде, ще бъде политическо самоубийство
като десница на тези партии в тази коалиция Български народен
съюз, които ще приемат коалиране с БСП. Защото дефиницията за
десница са тези партии, които не биха направили компромис и не
биха влезли в коалиция с лявата част от парламента, в случая с
бившата комунистическа партия и нейните сателити, които са в
“Коалиция за България”.
БСП е точно съвсем лява политическа формация. И който се
съюзи с нея, повече не може да претендира да е десница. Той
освобождава своето политическо пространство. И аз се чудя как
мислят тези хора да ходят по улиците на градовете, които са
гласували за тях.
Водещ:
Смятате ли, че ще бъде усвоен, той още не е връчен и
предполагам, че следващата седмица ще бъде връчен мандат на БСП,
но смятате ли, че ще бъде усвоен?
И. Костов:
Вижте, проблемът е как ще се подходи към този мандат. В
момента има два много сериозни проблема. Единият е принципен и е
политически, и се отнася за вътрешната и външната политическа
представителност на бъдещия кабинет. Той не… той трябва да
бъде политически подкрепен. Който ще го подкрепя, трябва да го
подкрепи на базата на вота на доверието, което е получил от
избирателите. От тази гледна точка, ако се разпаднат определени
парламентарни групи още при вота за правителството, ако те
подадат вот “за” при положение, че са заявявали, че са против…
Водещ:
Да?
И. Костов:
…мандат на Българската социалистическа партия. Това ще
бъде много лошо за… за самото правителство. На практика то
няма да има друга основа, освен да си изгради на, на подкрепата
на хора, които са предали вота на избирателите буквално седмици
след изборите. Това е едната опасност и една… и един много
сериозен недъг за бъдещото, бъдещата изпълнителна власт.
Втората е свързана с персоната на Сергей Станишев. Сергей
Станишев очевидно не може да събере нужното му… (техн.
прекъсване – бел.ред.)Е доверие, за да оглави кабинета. Нито в
своята партия, нито в партньорите около него. И упорството на
БСП и на ръководството, защото заедно с него отговорност за
едно… един неуспешен мандат ще падне наистина върху него и
върху Румен Овчаров, върху…
Водещ:
Заместниците, да.
И. Костов:
…Румен Петков, заместниците му, това нещо трябва да бъде
отчетено от Българската социалистическа партия. Очевидно те
нямат, нямат подходящ премиер за политическо правителство. Това,
това се вижда отвсякъде.
Но въпросът е, че те са заложили главите си там. И Румен
Овчаров, и Румен Петков, и самият Сергей Станишев. И тяхното
упорство в момента ще даде много… ако даде изобщо успешен
мандат, ще бъде много слаб. Ако не даде мандат, ще следва бърза
политическа смърт за тези хора.
Водещ:
Но това не значи предсрочни избори.
И. Костов:
Не, това не значи предсрочни избори, но в момента говорим за
съдбата на тези мъже, които, които са около мандата, около
възможността да се реализира мандатът. В този смисъл нека да не
говорим за общи констатации. Тук става въпрос за лична
отговорност, за личната отговорност на самия Сергей Станишев,
която той не може да посрещне поради липсата на социален опит.
Той няма такъв опит и му е трудно да постъпи в тази ситуация. Не
може да оцени плюсовете и минусите на едно или друго свое
поведение, това е естествено. Той няма откъде да го има този
опит. Хората около него обаче не могат да го посъветват по друг
начин освен изхождайки от собствените си интереси за запазване
на собствените си политически позиции.
Водещ:
Все пак развръзката сигурно…
И. Костов:
И се получава…
Водещ:
…ще бъде…
И. Костов:
И се получава на финала възможност за много, за много
неубедително…
Водещ:
Не знам дали е дошъл финалът. Аз смятам, че развръзката ще
бъде другата седмица.
И. Костов:
Да. Не, не, аз искам да кажа, че наближава, вижда се, че
няма да бъде убедителна тази изпълнителна власт.
Водещ:
Добре. Благодаря на…
И. Костов:
Която се задава.
Водещ:
…на лидера на “Демократи за силна България” Иван Костов.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Любен Иванов: България няма годни летателни средства, с...
Вече почти седмица дни България се бори с огнената стихия. Горят хиляди декари борови...
Людмила Илиева: ПП-ДБ подходихме отговорно и предложихме добър...
Колкото и пъти да правим едно и също нещо по един и същи начин,...
Людмила Илиева: Колкото и пъти да правим едно...
Депутатът от ПП-ДБ призова политиците за отговорно отношение и ако е необходимо, всеки да...
Планът на ПП-ДБ: Първо антикорупционни закони и решения,...
На среща с президента Румен Радев лидерите на коалиция Продължаваме Промяната – Демократична България...
Атанас Атанасов: Техническото правителство с втория мандат все...
Все още в 50-ото Народно събрание може да се намери мнозинство, което да излъчи...