Иван Костов (+ВИДЕО)

Водещ Витомир Саръиванов: Казвам добро утро на лидера на ДСБ Иван Костов. Добре дошъл.
Иван Костов: Здравейте.
Водещ: Радвам се, че приехте поканата да участвате при нас. Понеже за много неща искам да си говорим, да не губим излишно време.
Ив. Костов: Ще бъда кратък.
Водещ: Не, не, не, бъдете обстоятелствен, а аз ще опитам да бъда по-кратък. Искаше ми се да започнем с актуални неща. .. разбира се, темата за доклада, за който допреди малко се говореше, ще я остава за малко по-назад, за да не досаждаме прекалено много на зрителите. Но да поговорим първо за ситуацията в ДАНС и това, което се случва там, защото все пак вие бяхте председател преди Волен Сидеров на комисията, която се занимава с контрола на работата на ДАНС. Какво мислите за този скандал, за така наречената шуробаджанащина и всичко това, което се случва?
Ив. Костов: По съвсем друг начин ще обясня нещата. Много големи съкращения се извършиха в ДАНС за един много кратък период, откакто е новото ръководство – около 700 души, 700 души са страшно много хора. Сред тях винаги има недоволни, и това трябва да е ясно. Освен това една значителна част от тях не получават дължимите от държавата обезщетения. При актуализацията на бюджета ние предложихме тези хора да си получат обезщетенията, за да не затаяват тези лоши чувства. Така си обяснявам сигналите. Когато хората виждат, че остават едни, а други напускат и биват пенсионирани, се създават, разбира се, напрежения. Всеки мисли, че е достоен да остане да работи.
Водещ: Сега, те че са само компромати. . .
Ив. Костов: Да, ама те това могат, те. . .това е ДАНС, все пак това са разузнавачи, контраразузнавачи и т.н., хората са такива. Много страшно ще бъде, ако тези 700 души, поне някои от тях, минат от другата страна на барикадата, което не трябва да се допуска в никакъв случай.. ..
Водещ: Случвало се е. ..
Ив.Костов: . .. да. Това от една страна, от друга страна, според мен реакцията трябваше да бъде на г-н Волен Сидеров и на парламентарната комисия за контрол, защото парламентарната комисия контролира тези процеси и би трябвало тя да вземе отношение по сигнал, който произхожда от парламента. Тоест парламентарна комисия отговаря на парламентарна атака, това е нормалният разговор. В този смисъл нямаше нужда ръководството на ДАНС да реагира на тази атака на парламентаристи. Просто г-н Волен Сидеров трябва да си свърши работата и аз в четвъртък ще предложа в комисията ние да формираме отношение, което той да изрази пред журналистите.
Водещ: Камен Костадинов беше тук при нас, в нашето студио, и каза, че комисията ще се занимае задълбочено и т.н, в смисъл това бяха обещания, но хората обикновено вече не вярват много-много на обещанията.
Ив. Костов: Не, не, в четвъртък трябва да има реакция.
Водещ: А смятате ли, че в крайна сметка цялата история в ДАНС е някакво продължение на една война, за която толкова много се говори. .
Ив. Костов: Казват че този път се води отвън.
Водещ:. .. Драшков срещу Алексей Петрова и т.н.?
Ив.Костов: Да, само че този път – отвън.
Водещ: Това на кого носи някакви ползи в крайна сметка – да се дестабилизира една такава важна служба, каквато е ДАНС?
Ив. Костов: На държавата определено не носи. На държавата не носи, а и във връзка с доклада. . . все пак да направим една релация. .. най-добрата оценка след, разбира се, министъра на правосъдието, в този доклад получават специализираните екипи, които са съставени от състав от прокуратурата, от МВР и от ДАНС, и е казано, че те трябва да разширят полето на своето действие, защото те са най-ефикасната форма за противодействие на организираната престъпност, т.е. ДАНС е получила своята добра оценка.
Водещ: Това е добра новина в крайна сметка. А как ще реагирате на. . . и как ще коментирате по-скоро реакциите от страна на опозицията, особено на БСП, по доклада, защото вчера се чуха доста сериозни обвинения, както и тази сутрин, преди малко също тук в нашето студио?
Ив. Костов: От хора, които не са чели доклада според мен, защото и всичките. . .
Водещ: Имате предвид Илияна Йотова или някой от вчерашните говорещи?
Ив. Костов: Всички те. .. общо говоря – и тези, които говорят положително, и тези, които говорят отрицателно, не са вникнали в тези 29 страници. Докладът наистина е насърчителен за България, това е първият насърчителен доклад. Той е предметен, конкретен. И най-хубавото нещо, което чух аз снощи по телевизията, е, че правителството готви своя план за действие по доклада, което означава следното. Господин върховният касационен съдия, г-н Груев да си вземе лист хартия и да започне, да си снеме от доклада всички задачи, които произтичат, защото той е голям длъжник по този доклад. Например още не е накарал съдиите да си качат решенията и определенията на съда, да ги качат в интернет, за да бъдат общодостъпни, защото те играят огромна възпитателна цел, освен това унифицират съдебната практика. Същото трябва да направи министърът на вътрешните работи. Той трябва много внимателно да прочете доклада, защото вътре е казано, че той трябва да направи реформа. . .
Водещ: А той беше един от хората, които казаха – в този доклад не пише. . .
Ив. Костов: Не, не, той трябва да направи реформи и там е казано, че той трябва да направи реформи. Освен това той отговаря за надзорните, контролиращи и инспектиращи органи, но те са получили еднозначно недобра оценка. Така че да си извадят всички конкретни препоръки, всички конкретни задачи и да си ги напишат, и до следващия март месец да ги направят. Това би рябвало да направи правителството. И понеже вчера имаше тази трезва реакция, това е добре, за да може следващият доклад да е още по-добър. Защото в момента докладът се опира на един отличник, отличникът е г-жа Маргарита Попова, която еднозначно не само че е подкрепена, но има в нейната сфера споменати не проблеми, а има призиви за подкрепа от страна на народните представители да подкрепят нейните усилия да прокара съответните закони и промени, които вече е предложила и които движи. Така че има един определен отличник в този доклад и ние сме длъжни, всички народни представители, да прочетем внимателно точно тези призиви, ако искаме страната силно да се тласне напред. Голяма е заслугата, нейната заслуга, и, разбира се, и на нейните колеги за това, че тя със своята активност създава общи предпоставки вече да се оценява като движеща се напред със силна воля и с желание съдебната реформа.
Водещ: А като казвате отличен. . .
Ив. Костов:. .. която е причината “Синята коалиция” да подкрепя това управление.
Водещ: Като казвате отличници, не ви ли прилича тази история и, както казвате да си запишат бележници, да си водят бележки. . .
Ив. Костов: Ами, така се прави.
Водещ:. .. прилича малко на такива непослушни ученици, дето класният им дава задача за лятото и трябва да я изпълнят до края.
Ив. Костов: Вижте, не е тайна, че от натиска на Европейския съюз се правят много от нещата в България.
Водещ: И слава Богу.
Ив. Костов: Ние имаме ленива администрация, нетворческа, неенергична, непостоянна, нетърпелива, която се нуждае от постоянна преса и тъй като не може да я генерира вътрешно, освен самия връх, който очевидно има волята да прави нещата така, както трябва, защото и носи отговорността пред управлението, визирам премиера в страната, надолу хората всичките се нуждаят от допълнителна мотивация. Не работят добре.
Водещ: Чувал съм и друг път да казвате това, че администрацията е голям проблем. Това ли е всъщност най-големият проблем от тази 1 година управление на ГЕРБ?
Ив. Костов: Ние имаме демотивирана администрация.
Водещ: А защо е така?
Ив. Костов: Ами, знаете ли, ако сте администратор и чувате, че ще има съкращения с 10 процента. .
Водещ: Не искам, Боже опази, не искам да съм администратор, честна дума.
Ив. Костов:. . . единствената ви мисъл е да не попаднете в тези 10 процента. Единствената ви мисъл, блокирате се. Ако няма принципни решения за промяна на институциите, на структурата на звената, която да ги освободи от общата и обслужващата администрация, всеки започва да се притеснява, включително и полицаят на улицата, и човекът зад гишето, който оказва публичната услуга, всички започват да мислят дали аз не съм в тази група, която ще бъде съкратена. И това е една от демотивиращите причини. Другата е, че тя е развратена нашата администрация. Огромен брой хора нямат работа. Те са назначени просто за да имат пари. Една трета от тях могат да си отидат. Ние предложихме план за институционални и административни реформи, т.е. не план, но идеи за такива, който може да се превърне в план за действие. Виждаме сега, че г-н Симеон Дянков го е взел присърце. Това е посоката.
Водещ: Колко от нещата, които предложихте на ГЕРБ, бяха осъществени, за колко неща ви слушат и за колко не тази една година?
Ив. Костов: Специално за институционалната и административна реформа тя. идеите си ние предложихме съвсем скоро, но ние днес ще направим преглед на нашите предложения за противодействие на кризата, която е в съвсем друга тематична област, не свързана с европейския доклад. Тук искам да отговаря косвено на г-н Бойко Борисов, който се опитва да дебатира със своите критици от “Синята коалиция”. Този доклад е само за съдебната реформа, само за противодействието на престъпността и за работата на тези органи. Този доклад не е за здравна реформа, той не е за образователна реформа, той не е за реформа в сферата на институциите и администрацията, той не засяга тези теми. Там, където казва за реформи, това е Министерството на вътрешните работи и надзорните инспектиращи и контролиращи органи. Там е еднозначен докладът. В този смисъл наистина сме големи длъжници на реформите. Но това, което вълнува хората, е как ще се излезе от кризата. Аз вчера бях на едно събиране на инвеститорска. .. една от големите инвеститорски и строителни фирми и видях много тревога у хората, които са там, защото те са в, така да се каже, в пропастта на кризата.
Водещ: А вие какво лечение предлагате?
Ив. Костов: Ние предложихме четири пакета от действия на правителството и днес ще отчетем какво би се получило, ако тези идеи бяха възприети от управляващите. Днес на обяд ще го направим, но ние не сме спестили нито една от темите и считаме, че ако поне част от тези идеи бяха приложени на практика, може би вече щяхме да започнем да излизаме от кризата, защото Източна Европа излиза динамично от кризата.
Водещ: Сега ще ви хвърля в една друга тема, но не мога да се въздържа, защото вчера Татяна Дончева тук в това студио каза, че ГЕРБ е проект на Георги Първанов. И аз правя следната асоциация. Ако ГЕРБ наистина е проект на Георги Първанов, а вие все пак подкрепяте ГЕРБ, това означава ли, че подкрепяте и Георги Първанов и съответно стигаме ли до приказката кажи ми какви са ти приятелите, за да ти кажа какъв си и ти.
Ив. Костов: Аз се надявам, че ГЕРБ е една формация, която управлява съобразно желанията на хората за това да има ред, да има справедливост, да се върне усещането за справедливост, което идва заедно с напредъка в тази сфера, за която говорим, защото това е едно от най-важните неща. В този смисъл, без да влизам в тези. .. това ми прилича на план “Клин” в ляво изпълнение, разбирате ли, това, което г-жа Дончева е говорила. Аз искам да кажа, че това управление определено е много по-различно от управлението на тройната коалиция, разбира се, по-различно и от управлението на сините, защото нямат това усещане за историзъм и това усещане за историческа отговорност, което би трябвало да започне да придобива. Но това управление определено е дясноцентристко и както показва докладът заслужава да бъде подкрепяно от “Синята коалиция”.
Водещ: Сбъднаха ли се онези мрачни прогнози – гласуваш за Бойко, получаваш и Костов?
Ив. Костов: Не, не, не получават избирателите Костов. Ако имаше повече вслушване в нашите идеи за отговор на кризата, ние щяхме да излизаме от кризата в момента.
Водещ: Добре, но дайте нещо конкретно. Кои са нещата, за които не ви послушаха, а щяхме да сме много по-добре, ако ви бяха послушали?
Ив. Костов: Знаете ли, най-големите неща, които са объркани в момента в това управление, са объркани от тройната коалиция и от така наречената програма на Първанов, която има претенцията да превърне България в енергиен център. България не е енергиен център на Балканите. България е транспортен център. От векове. Това е истината. Просто е сменено прилагателното. Което означава, че. .. ако сменим и сложим правилното прилагателно, това означава, че България трябва да има най-модерната, най-добрата транспортна структура и тя трябва да е разположена по европейските коридори. Кои европейски коридори са велики, които минават през България? Това е югоизток – северозапад, юг – север, изток – запад. Това са коридорите, които минават през България. Те са огромни и изключително важни. По трасето юг – север, за което много малко се говори, това е трасе старо, римско трасе, което свързва южните, южното море, Егейско море със Северно море. По него се движат най-бързо нарастващите товари, защото Източна Европа е най-динамичната част от стара Европа. Колкото и бързо да се развива стара Европа, в смисъл тя не се развива бързо, темповете ще й бъдат няколко пъти по-ниски, отколкото на източна, т.е. перспективата, ако гледаме къде е перспективата, перспективата е направление юг – север, а по тези транспортни коридори ние сме направили почти нищо. Другото важно нещо е това направление югоизток – северозапад, това е Турция – Европа. Турция е една от най-динамичните страни. Тя е от групата КРИБ, както се нарича, Китай, Русия, Индия и Бразилия. Турция не е спомената там, но тя е в тази група. Турция е много бързо, динамично развиваща се страна и развитието на България, на отношенията между България и Турция са друг мощен асансьор, който би вдигнал българската икономика нагоре. Но това означава да се завърши “Марица” и да се направи съединението на Околовръстния път, бързата връзка, пътят до Цариброд и оттам сърбите са готови да направят нишкия път. Това е едно велико цивилизационно трасе, по което са се движили напред-назад 2000 години войски, търговци, коприни, какво ли не.
Водещ: А откъде трябва да се движи газът, понеже започнахте с енергийните проекти, и тази история още дълго време ще държи вниманието на хората?
Ив. Костов: Нека се запомни от този разговор – ние сме транспортен, не енергиен център, защото нямаме енергия, а транспортен сме, защото геополитическото ни положение е такова.
Водещ:
Тоест вие смятате, че наистина трябва да има някакви алтернативни варианти на минаващи през България тръби.
Ив. Костов: Пътища. .. а тръбите. . .
Водещ: За газа искам да питам основно, за пътищата разбрах.
Ив. Костов: Вижте, най-хубавото нещо е, че стартира проектът “Набуко”. Той започна вече, трасетата се планират, поръчани са тръбите, започва изпълнението и според мен “Набуко” много скоро ще почука на българската граница, ако не започне да се изпълнява навсякъде. Това, което е. . .
Водещ: Въпросът е дали ще я отворим, когато ни почукат.
Ив. Костов: Това, което е важно за диверсификацията, е и от посока изток – запад, и от посока югоизток – северозапад ние да движим товари. Тогава се разбира по-добре значението на транспортния център. Дали ще се движат коли и влакове по пътищата, дали ще се движи газ или електричество, това няма значение, важно е да минава през страната, защото от това ще се получават пари.
Водещ: Опитвате ли се да избягате от темата за това колко зависими сме от Русия. . .
Ив. Костов: Не, не, не, напротив, напротив, но ми се струва, че е много абстрактна за тази заран отново да занимаваме хората с тези. . .
Водещ: Не, аз ви питам просто от чисто любопитство за вашето мнение, просто защото чухме доста интересни коментари по въпроса откъде ли не, а пък знам, че вие имате собствено мнение винаги по тия въпроси.
Ив. Костов: Ние имаме една от най-дълбоките и сериозни експертизи по въпроса за тези енергийни пътища, но аз нарочно повдигнах тази друга тема, защото тя според мен е истинската тема на България и тя засяга хората, защото хората не се движат по газовите тръби, нали, хората се движат по шосетата, по магистралите, движат се по жп линиите, защото ако се направят тези пътища, знаете ли какво се получава. Може да се превърне примерно София в център на превоз на товари, които да идват по жп линия, да бъдат разтоварвани във Варна, това са така наречените контейнерни превози, а София е центърът на Балканите. Много фирми ще предпочетат да създадат складовата си база в контейнерни бази, в контейнери в центъра на Балканския полуостров, защото оттук нататък лесно могат да достигнат всички места, за да снабдят магазини и т.н., т.е. има много. . .
Водещ: Звучи оптимистично така, както го казвате.
Ив. Костов: Ами, то това е да превърнеш положението си в нещо, което да работи за теб. Това е чудесна идея, която аз чух съвсем наскоро и е на новия шеф на варненското пристанище, което означава, че е един творчески и сериозен човек, да му отдадем дължимото. Но ето такива неща са важният отговор на кризата, ако се върнем на кризата, нали, защото така се излиза от кризата, а не с. .. да, не с пасивност.
Водещ: Какво, какво предвиждате всъщност за до края на тази година, като казвате излизане от кризата, защото например чух Сергей Станишев да казва, че иде Бойковата зима, това звучи малко притеснително, да не кажа много притеснително, от неговата уста, какво според вас ще се случи до края на тази година?
Ив. Костов: Ами, големият проблем на правителството е да удържи бюджета да не се стигне до нова актуализация, защото напрежението е огромно върху бюджета преди всичко по линията на трудно събираните приходи, и шансът да не се съберат тези приходи е за съжаление все по-голям и по-голям.
Водещ: Ще стигнем и до вашите предложения за взимане на заем от МВФ. ..
Ив.Костов: Това е и голямата тревога, и всъщност около това се движат нашите предложения, и това е мотивът ние да предложим тези идеи за драстично намаляване на институциите, първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни средства, драстично, с една трета. Това е много сериозна помощ за бюджета на страната, за да не се стигне, както каза г-жа Митрева, шефът на НОИ, ако ще имам дефицит 200 милиона, каза тя, ако не се направи нищо, догодина ще предложа намаляване на пенсиите. Знаете ли защо? Защото само за една година 130 000 пенсионери излизат в момента. Най- големите набори се пенсионират – 1947-ми, 1948-ми 1949-и, 1950-и, 1951-и, започват да излизат в пенсия. Това са гигантски набори. Всички тези хора са със сравнително високи заплати за общото ниво. Пенсиите им са големи, нараства задължението да се плащат пенсии с около половин милиард, представяте ли си какво нещо е. Върху НОИ се оказва огромен натиск и пак трябва да има реформи. Няма начин, просто трябва да се отговори по някакъв начин. Защото всички трябва да знаем, че най-страшното е да намалим пенсиите на хората, които без друго изнемогват, нали така? Няма, няма по-лошо, т.е. ако ще избираме между лоши неща, най-лошото е това. Него трябва с всички сили да го избегнем.
Водещ: Но моят въпрос беше по-скоро около Бойковата зима как ви звучи . . .
Ив. Костов: Е това е Бойкова зима. Ако в края на годината се очертае неизпълнение на бюджета и идеи за намаляване на пенсиите, това наистина ще бъде кошмарно. Но това е риск, който може да бъде избегнат сега.
Водещ: А това ли е нещо, което не бихте подкрепили като предложение на ГЕРБ?
Ив.Костов: Е как да го подкрепим. По-скоро ще предложим да се елиминира една четвърт, една трета, дори 40 процента от държавните структури, отколкото да посягаме на пенсиите. И ще бъдем прави, нали така, ще бъдем разбрани.
Водещ: Със сигурност ще бъдете разбрани.
Ив. Костов: Ние точно това правим в момента. Точно това предлагаме. Точно тези идеи даваме. За да предотвратим този риск, пак казвам. Това е страшен риск. Не може да се пипнат пенсиите на хората, които без друго не им стигат за лекарства. Без да съм популист, но очевидно не може и не бива. А дойде ли Международният валутен фонд . . .
Водещ: Щях да ви кажа, че говорите като хората повече отляво в случая, отколкото повече от дясно, но с уточнението без да съм популист, вече става.
Ив. Костов: Добре, добре, щом моето излъчване ви е достатъчно. .. .
Водещ: Върши работа.
Ив. Костов: Не, защото предлагам. .. защо да е популизъм това? Защото предлагаме други сурови мерки. Ние не го говорим така като апели някакви – дайте да дадем, да направим, нали. .. Ние казваме трябва да поемем този. .. тази тежест, за да блокираме тази заплаха. А тежестта е наистина да освободим излишната администрация.
Водещ: Не мога накрая да не ви попитам за прословутите слухове, които ви свързват с евентуална кандидатура на “Синята коалиция” за президентския пост. Питам ви от чисто персонално любопитство, дори ако искате, не чак толкова, за да създаваме някакви сензации?
Ив. Костов: Да, ще кажа, но знаете ли, преди това чух една чудесна идея и искам да я кажа на зрителите.
Водещ: Казвайте.
Ив. Костов: Идеята е на Влади Агов и е да се откупи ЦУМ от сегашния му собственик и да се направи национален исторически музей. Нали е много хубава идеята?
Водещ: Интересна е при всяко положение.
Ив. Костов: Страхотна идея. В центъра на София национален исторически музей. .. това е брилятно нещо. И според мен, ако може, нали, ако ме чува Вежди Рашидов, просто да го прегръща това и. ..
Водещ: Да гледа само как да откупи ЦУМ по нянакъв начин.
Ив.Костов: Ами, той е губещ, той е губещ. Той не става за бизнес, защото модерните структури като тези МОЛ-овете, те са настроени към тази търговия. Имат паркинги гигантски, имат механизми за снабдяване със стоки, има вътрешни пространства, които са пригодени за обитаване, нали, за деца, за хора, които искат да . . .
Водещ: Вече има много идеи за преправяне на старите сгради. ..
Ив.Костов: А ЦУМ не е такъв.
Водещ: .. . старите неща, които ни свързват с миналото.
Ив. Костов: Ама ЦУМ става за исторически музей, нали?. Всички знаят, че става за исторически музей. И е в самия пъп на София, и е сред, така да се каже, сред историческине. . .
Водещ: Аз ви обещавам, че ще питаме г-н Рашидов по тази тема.
Ив. Костов: Най-добре е да го поканите и. ..
Водещ: Ще го поканим и ще го обсъдим. Кажете за президента сега?
Ив. Костов: Да, за президента. Вече казах.
Водещ: Може да сте си променил мнението. ..
Ив. Костов: Не, не. Аз казвам само, че ние всички трябва да сме готови да поемем всякаква отговорност, а не да търсим хора, които да ни заместват в най-важните битки.
Водещ: Като кажете така, нали знаете какво ще излезе веднага?
Ив. Костов: Не, не съм се . . .
Водещ: Костов каза, ако му предложат, че ще е съгласен.
Ив. Костов: Не. Не съм се издигал и не карам никой да ме предлага. Това е много важно уточнение.
Водещ: Без да ги карате, ако ви предложат – ще се съгласите ли?
Ив. Костов: Не. Просто казвам, че ние трябва да сме готови да поемаме отговорността, не да караме и да търсим други хора.
Водещ: Аз приемам това за да.
Ив. Костов: И давам пример, и пак ще го дам – чудесни хора предлагаме за кандидати примерно за кмет на София, хората не ги познават и три четвърти от кампанията минава в това да ги опознаят и да разберат, че те действително отговарят на техните вкусове.
Водещ: Пак ще кажа, че приемам отговора ви за да.
Ив. Костов: Всеки може да приеме отговора, както желае.
Водещ: Добре, не ми се получава.
Ив. Костов: Това е хубавата част на демокрацията. Идва Татяна Дончева, разказва своя план “Клин”. . . Вие ме слушате, казвате нещо друго, трети ще завърже интрига. Всъщност обществото частично живее и с такива неща, нали.
Водещ: И това е вярно. Добре. Благодаря ви много за това участие. Беше ми изключително приятно. Надявам се, че и на зрителите им е било така. Още веднъж благодаря.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Георги Ганев: Членството на България в еврозоната може...
През 2024 г. България ще изпълнява инфлационния критерий, посочи икономистът доц. Георги Ганев Членството...
Радан Кънев: Основният дебат пред Европейския съюз предиизборите...
Изборите бяха предизвикани от тези, които искат да върнат политическия рекет. Но далеч по-тревожно...
Кристина Петкова: Реформата в службите е червената линия...
Служебното правителство е кукла на конци на Борисов, Пеевски и Радев, заяви Кристина Петкова....
Стоян Михалев: Ние отдавна твърдим, че всички служби...
Бившият служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев извади доста интересни разкрития за МВР...
Бонка Василева: Парите за заплати в столичния градски...
Всяка дестабилизация на национално ниво дови до дестабилизация и на местно ниво. Добре е,...