Иван Костов: Вдига се пряк данък, намаляващ чистия доход на данъкоплатците в период на криза

Водещ Кирил Вълчев: Лидерът на “Демократи за силна България” Иван Костов е гост на “Седмицата”. Здравейте, г-н Костов.

Иван Костов: Здравейте.

Водещ: Вие всъщност чухте част от разговора с…Тоест целия го чухте сигурно, но…

Ив. Костов: Чух. И ако ми позволите, ще кажа…

Водещ: Започвайте с отговорите на г-н Дянков.

Ив. Костов: Не, аз няма да му давам много отговори. Аз само ще напомня на слушателите и на журналистите, които ще работят с това интервю, че периода в 1997-2001 година пенсиите бяха увеличени четири пъти, пъти. По четири… Това се е случило, защото два пъти се вдигаха годишно, вдигаха се и с допълнително плащане на коледна пенсия, 13-а, дори имаше една година 14-а. Тоест в онези години, тук той си позволи да каже, че сега били трудни времената, но в онези години, след катастрофата, нашето управление беше много чувствително към проблемите на пенсионерите. И това е първото. Второ, той очевидно за тези три години не можа да вникне и да научи цялата система на страната, на публичните финанси. Говорейки срещу частните пенсионни фондове например, министърът не си дава сметка, че говори срещу допълнителното пенсионно осигуряване, което също е в частни ръце. По този начин атакува основни принципи на изграждане на пенсионната система в Европа.

Водещ: Той каза, че вие лошо сте я подредил.

Ив. Костов: Е, моля ви се, как сме я лошо подредили. Ето… Да се атакува, че е частна, че някой щрака с пръсти и прочие, това е си е долен… долнопробен популизъм, който не мога да приема. Пак казвам, не само доброволното, но и допълнителното са в частни ръце, както е в целия свят, както е и здравната система. Освен това няма никаква логика ти да си за частно здравно осигуряване и да си против частно пенсионно, защото става въпрос за една и съща…

Водещ: Ама той каза, че и това не му харесва, той каза…

Ив. Костов: Не, не, каза… раздели…

Водещ: За здравното каза, че да се пуска конкуренция между фондовете… също не го…

Ив. Костов: Така, освен това той наистина изглежда и няма навика да чете и да работи с макроикономическите показатели. Защото каза например, че е несериозно, че инфлацията е по-висока от средния лихвен процент. Последните 12 месеца, медиите вчера разпространиха тази информация, тоест обърнаха й внимание, ние я знаем в момента, в който се появи, инфлацията… достатъчно е да се натисне калкулатора за инфлация и се вижда, че последните 12 месеца тя е 4 процента и 9 десети – 4.9. Срещу 4.8 лихва. Което означава, че с една десета са се обезценили спестяванията на всички вложители, на всички. Тоест не можеш да кажеш несериозно на нещо, което се случва. То се случва и се отчита, нали така?

Водещ: Всъщност Симеон Дянков…

Ив. Костов: А от тази гледна точка, от тази гледна точка той вдига пряк данък и по този начин намалява чистия доход на данъкоплатците в период на криза. Това е сърцевината на това, което се случва. Друг е въпросът…

Водещ: С лихвата върху депозита…

Ив. Костов: Облагането на лихвата…

Водещ: С облагането на лихвата върху депозитите.

Ив. Костов: Лихвата е част от брутния доход на домакинството. В момента, в който се обложи, една част остава данъчно задължение и другата вече е чист доход. Но домакинствата пресмятат този доход като свой…

Водещ: Това го обосновава с две неща – справедливост и европейска практика.

Ив. Костов: Абсолютно несправедливо е. Вижте…

Водещ: Е, казва… ама, навсякъде е така, казва той.

Ив. Костов: Да, 12 милиона… ще говорим, 12 милиона и 300 хиляди са спестовните влогове на домакинствата, еднолични търговци и прочие. От тях 70 процента са до 1000 лева, 70 процента са 9 милиона съдби, вложили пари.

Водещ: Е, 30 стотинки каза вчера пред “Нова телевизия”… да повторим…

Ив. Костов: Нека, нека продължа. Двадесет и пет процента са същинските данъкоплатци. Това са вложения до 20 хиляди лева или до 10 хиляди евро, което никъде в Европа не се счита за сериозни пари. Това са 95 процента от влоговете, разбирате ли? Това се облага на практика. От тази гледна точка нека хората сами преценят колко е справедливо. След това – сигурно е, че големите вложители ще намерят финансови деривати, с които ще избегнат облагането, ще избегнат този данък. Защото не се облагат всички доходи от капитал. Това е, това е факт за България. Например не се облага доходът от земя, т.е. арендата не се облага, не се облага…

Водещ: Той предложи в скоро време да се обложи.

Ив. Костов: … нека да кажа, не се облага доходът от държавни ценни книги и облигации, не се облагат доходите от хазарта.

Водещ: Той ги… обложи ги от догодина…

Ив. Костов: Не, не, не.

Водещ: … но вие не сте чул тази част от интервюто. Значи, хазарт и борса още догодина ще ги обложи.

Ив. Костов: Искам да кажа, искам да кажа, че има сериозни възможности да се заобиколи данъкът. След това – справедливо ли е, нека хората да кажат, справедливо ли е да се облагат детските вложения? Хората правят вложения на невръстни деца с най-различни съображения, примерно останали без бащи или без майки и т.н…

Водещ: Аз го питах. Той каза – ама тук е 10 процента… и това е достатъчен мотив.

Ив. Костов: Не, не, не, питаме – как се превръщат невръстни българи в данъкоплатци? Това как става, по силата на какво? Това как минава през конституцията? Данъкоплатецът не е кой да е, нали, не се става лесно данъкоплатец, трябва да отговаряш на определени условия.

Водещ: Е, г-н Костов, по същия начин, по който едно дете, ако има апартамент, нали, родителите му или настойниците му ще платят данъка върху имота…

Ив. Костов: Значи, ако то не плаща… ако то не живее в апартамента, вероятно той ще се стопанисва, дава се под наем и там вече доходът се облага. Иначе апартаментът не произвежда никакъв доход. Това е логиката, така че…

Водещ: Не, аз говоря за данъка върху самия имот.

Ив. Костов: Данъкът върху самия имот е в друг разред. Това са местни данъци и такси…

Водещ: В смисъл, че задължено лица може и да е дете формално. Може, нали, ако е собственик на имот, е данъчно задължено?

Ив. Костов: Добре, ако за вас това е убедително, аз само…

Водещ: Не, не, не е убедително, казвам, че не е невъзможно. Въпросът е дали е правилно.

Ив. Костов: Аз мисля, че банките не могат да внасят данъка, защото по този начин се създават многобройни възможности за заобикаляне на данъчното облагане. Банките… ако бъдат обложени, т.е. бъдат накарани да отделят от своя доход…лихвите, неминуемо ще извършат такива операции, с които ще се компенсират задължително, или ще вдигнат такси, или ще вдигнат процента по кредитите и т.н. Освен това в медиите се обърна внимание, НАП разкрива банкова тайна за вложителите.

Водещ: Питах го и това. Сигурно и това не сте чули.

Ив. Костов: Да, не съм чул…

Водещ: Да, министърът на финансите каза – ами, в 26 други държави в Европа как събират данъците върху лихвата. Как там се разкрива тази тайна, каза той.

Ив. Костов: Това става, като всички доходи влизат в един куп, всичко се декларира и след това се облага. Там е малко по-различна системата. Облагането при източниците не се предпочита. Да не говоря много професионално. Но ако се сравняваме с Европа, трябва да е ясно, че там има първо друга система на облагане на преките данъци за домакинствата, има признаване на част от разходите на домакинствата по най-различни причини, примерно за обслужване на кредити някъде, другаде за програми за енергийна ефективност и т.н. Част от разходите от… (не се разбира – бел.ред.)…приходи се намаляват с тези разходи, които държавата примерно се стреми целенасочено да стимулира, за да може примерно да се решат въпроси от типа на енергийната ефективност. Тоест системата е съвършено различна. Доста по-различна от българската. И наистина ние не можем да се сравняваме с Европа, когато става въпрос за данъчно облагане, и да не се сравняваме, когато става въпрос за доходи и за начина на облагане. Нали, това не е редно…

Водещ: На всичко това Симеон Дянков отговори – но тук има само 10 процента данък върху доходите. И впрочем, ако аз виждам новина в този разговор с него, той се обяви срещу плоския данък и предложи програма за следващото…

Ив. Костов: Моята логика е…

Водещ: … правителство да го отмени.

Ив. Костов: Моята логика е, аз разбирам, че вие искате да акцентирате на казаното, но моята логика е друга. Тя е логика от гледна точка на интересите на държавата, на нейната макроикономическа ситуация. Вижте какво се получава там. Вдигат се… вдига се данък и се намалява чистият доход на данъкоплатеца. Въвеждането на данъкът е необратимо. Веднъж влязъл, никой няма да го махне. Това ви гарантирам сто процента. Последиците, макар че няма да се проявят веднага, ще се усетят, защото ще се намали растежът на бизнес инвестициите. Задължително. Защо? В България има относително висок процент на спестявания…по отношение на брутния вътрешен продукт. Но България е в жалко положение по отношение на натрупан капитал в сравнение с Европа. Ние имаме много малко натрупан капитал, особено в стопанската сфера, там, където се произвежда доходът. И заради това имаме и малък брутен вътрешен продукт. Тоест нас ни чакат десетилетия, в които част от спестяванията на хората ще се превърнат в инвестиции и ще се образува… ще отидат в капитал, там ще създадат работни места, включително високоплатени, ще започне да расте брутният вътрешен продукт. Това е логиката, в която България трябва да се вмести. Тя няма откъде да мине по друг начин. Защо е толкова отчайващо положението с капиталовото натрупване в България? Защото България на два пъти преживя икономическа катастрофа. България преживя два, един официален и един почти неофициален фалит. Единият през 1990, вторият през 1996 година. Така че когато е толкова малък капиталът на човек от населението, вие създавате пречка той да продължи да се образува. Заради това България трябва да позволява да се натрупват спестявания. Второ, чуждестранните инвестиции в банковата система напускат България. Вижда се отвсякъде, вижда се и от статистиката на банките. С това спадат ресурсите на банките да кредитират инвестициите… бизнес инвестициите в страната. Кой ще замести тези оттичащи от България и от цяла Източна Европа чуждестранни инвестиции в кредитната сфера? Кой ще ги замести? Единствено може да ги заместят българите с техните спестявания. Затова в дългосрочен план намаляването на дохода от лихвата ще намали нормата на спестяване на българинът. Защото той разсъждава така – защо да оставям сега пари в банката, след като те не ми носят нищо…

Водещ: Но това, което…

Ив. Костов: … или намалява това, което ми носят.

Водещ: … казва финансовият министър…той ще се опита да запуши, каза, всички места, където може да си занесат парите. Каза – ами, няма да могат да ги занесат на борсата…

Ив. Костов: Няма такъв човек, който да може да запуши всички…

Водещ: Няма да могат да играят тото. В смисъл – ще играят, ама печалбите им ще ги обложат.

Ив. Костов: Искам да кажа, че по този начин намалява единственият ресурс за ресурси, с които банките да кредитират инвестиции. Това в дългосрочен план ще повлияе охлаждащо и депресиращо на икономическата перспектива на страната.

Водещ: А бихте ли подкрепил облагане печалбите от хазарт и от борса сега, догодина?

Ив. Костов: Аз винаги съм бил против да бъдат освободени. Аз още навремето, когато дойдоха така наречените…

Водещ: И борсата, и тотото?

Ив. Костов: … юпита от “Българския Великден”, аз им го казвах това нещо. Казвах им, че това няма да проработи. И се оказах сто процента прав. Те тогава разправяха чудеса за българската…

Водещ: Вие за хазарта говорите, а за борсата?

Ив. Костов: … за българската борса, говореха за чудеса. Аз им казах – няма да стане това, познавам добре ситуацията, няма перспектива пред българската борса това нещо да се случи, което вие си мечтаете. И макар и освободени там операциите, капиталовите, както виждате, борсата е в жалко състояние, и то вече хронично, тя просто не работи борсата…

Водещ: Тоест вие подкрепяте това, което днес лансира Дянков за облагане на печалбите…

Ив. Костов: Нищо не подкрепям в момента…

Водещ: … печалбите от борсата?

Ив. Костов: Не подкрепям правителството на г-н Бойко Борисов, защото с колегите ми от “Демократи за силна България” напълно сме оттеглили доверието си от тях. Не подкрепяме нищо тяхно. В момента ние сме категорична опозиция на това, което правят, на реабилитацията и реставрацията на живковизма. Ние сме против това, което унищожава перспективите на малкия и среден бизнес. Ние сме против тези неща да стават в полза на големите олигарси, на злоупотребяващите с господстващо положение монополисти, които изнасят дохода на България навън. Това не може да разбере нито г-н Бойко Борисов, нито неговите министри. Когато не воюват с монополите, големите монополисти всичкия доход, който реализират на базата на изтегляне на парите от джобовете на българските домакинства и малки и средни фирми, го изнасят навън, навън от страната. Това не генерира българско потребление. Тези пари напускат България. Това не могат да го разберат. Затова се води война за конкуренция, затова се смазват монополите, в момента в който започват да злоупотребяват с господстващо положение. Забравихме тези неща в олелията и в разправията. А това е основният начин за източване на силата на българската икономика. Монополни цени, базирани в ключови места, където…човек не може да спре да купува лекарства, не може да спре да плаща ток, не може да не плаща отопление и не може да не си купува олио, не може да не си купува захар, нали така, хлебни изделия и прочие. Човекът е затворен от монополите в тяхната клопка, трябва да плаща високи цени. И оттук нататък в тази страна потреблението спада, не се покачва.

Водещ: Бихте ли участвал в проект…

Ив. Костов: Така че как да бъда човекът, който ще подкрепи каквото и да е, което ще произнася оттук нататък Бойко Борисов или неговите министри. Няма как да стане това.

Водещ: А бихте ли участвал в проект, на чието знаме пише “отпадане на плоския данък”? Това знаме вдигна днес Симеон Дянков. Не догодина, но…ако ще правите коалиции в следващ парламент.

Ив. Костов: Вижте, той е… Това е теза на “Демократи за силна България”. Ние винаги сме били… още когато се гласува плоският данък, бяхме против него. Вие ме питате сега – ще подкрепите ли себе си. Специалното нещо, което е валидно за “Демократи за силна България”, е, че ние не отстъпваме веднъж заети позиции. Ние не се въртим, както се върти Бойко Борисов непрекъснато – ту така, ту иначе… и го следват министрите му. Не го правим. Ние сме заявили още тогава, още тогава не сме подкрепили плоския данък, така че ми задавате излишен въпрос, абсолютно излишен.

Водещ: То въпросът е, че и в БСП има такова течение, което е за отпадане на плоския данък.

Ив. Костов: Да, но те…

Водещ: И в един момент правим голям политически консенсус…

Ив. Костов: … но те са се въртели. Те са непоследователни. Ние сме последователни. Искам това нещо все пак да се чуе ясно и да се разбира. Защото ако си последователен в нещо, това означава, че няма да си непредсказуем за хората, ще е ясно какъв си, какво искаш, за какво се бориш и така нататък. А сега кажете ми какво доверие събуждат политици, които са въвели плоския данък, след това са против него, отворили са строителството на атомната централа… като Симеон Сакскобургготски, който си продължава да е на това мнение, но и като Кунева, сега са против? Същата позиция е и на Движението за права и свободи. Как става тази работа? В очите на избирателите на какво приличат политиците?

Водещ: Всъщност правим преход към темата за “Белене” и референдума, освен ако не искате да кажете какъв бюджет бихте вие предложил…

Ив. Костов: Знаете ли…

Водещ: … през 2013 година за България? По кое най много би се различавало това, което се предлага…

Ив. Костов: Аз не бих допуснал рисковете, които Министерството на финансите съвършено съзнателно е допуснало, слагайки си розови очила и надценявайки определени приходи. Не бих допуснал това в такава година. От тази гледна точка, допускайки толкова много рискове и създавайки толкова малко резерви в бюджета, всъщност почти няма резерви в бюджета, трябва да е ясно, че се обричаме на неизпълнение на бюджета след изборите. И ще започне същата долнопробна вакханалия, която разиграват в последните 12 години – скелети в гардероба…

Водещ: Следващите ще се оправдават с предишните.

Ив. Костов: Да. Ще започне същото нещо. Единствените, които не се оправдавахме в период на страшна разруха на страната, бяхме ние. Дойдохме и веднага започнахме да градим и не се опитвахме да говорим за никакви скелети. Защото тогава беше някак си ясно. След нас дойде Симеон Сакскобургготски и видя скелет в гардероба. Скелетът бяха допълнителните приходи в бюджета, надвишаващи приходите, които ние бяхме заложили. Това му се привидя като скелет на министъра Велчев, на финансите. Всичко това отвращава хората от политиката. Трябва да си даваме ясна сметка, че ето този популизъм, нали, данъкът на популизма е отвращението на хората…

Водещ: Дали ви разбрах правилно, значи вие смятате, че в този бюджет се залага, че ще се изкарат много пари…

Ив. Костов: Ще похарчат повече.

Водещ: … на тази база до средата на годината се похарчват почти всичките пари, които са за цялата година…

Ив. Костов: Не чак така…

Водещ: … след това…

Ив. Костов: … не чак така. Но приходите са надценени и ще трябва да се правят сериозни икономии в края на годината на разходите…

Водещ: Но това ще прави новото правителство.

Ив. Костов: Да. И ще казва, и ще казва…

Водещ: Освен ако не е старото, както е убеден господин Дянков.

Ив. Костов: Не, господин Дянков, за моя безкрайна изненада и господин Борисов… изведнъж им се скъсиха краката, като прочетоха две социологически анкети, от които се вижда, че те вече са след старата тройна коалиция…

Водещ: Да?

Ив. Костов: … след сумарните гласове за БСП, ДПС и Кунева…те са отзад. И изведнъж целият им… цялата им юнащина изчезна. И сега започнаха – каквото казва народът…

Водещ: Той Бойко Борисов много дълги години питаше – вие какво искате, да се върне тройната коалиция…

Ив. Костов: Да. И ето сега…

Водещ: … социологически проучвания, които казват – ами, да, искаме…

Ив. Костов: И ето сега… Да, които казват – да, искаме, защото ти си нетърпим. Това казват хората.

Водещ: Референдумът.

Ив. Костов: И вижте колко бързо им спадна изобщо самочувствието. Къде отидоха тези хора, дето щяха да спасяват България? Какво става с тях? Вижте го вчера министъра на вътрешните работи, номиниран от вас за политик на годината, за мъж на годината, за не знам си какво и така нататък…

Водещ: Не, тази година… е, не чухте номинациите.

Ив. Костов: Не, не, миналата година…

Водещ: Миналата, по-миналата.

Ив. Костов: И по-миналата…

Водещ: И вие сте бил три години…

Ив. Костов: Да. Но никога не съм се държал така. Никога, дори в годините, в които съм виждал, че губя, никога не съм, не са ми се скъсявали така краката, не съм ставал толкова отчаян и унил от две социологически проучвания. Искам да се каже, това много ясно да го кажа и да го отстоявам как може да… какво като съм бил в положение на губещ? Какво като те са в положение на губещи? Къде е анализът защо са губещи? Защо не казват на какво се дължи? Защо не признаят, че се отказаха от политиката си на реформи срещу криза? Политика, с която ги избраха хората. Хората ги избраха заради това, че излязоха със същата програма за изборите, която имахме ние, и излязоха около месец, след като ние я обявихме. Същата програма. Защо не я изпълниха? Защо не си отговорят на тия въпроси? Какво им попречи? Как, как така? И изведнъж, хайде сега ще даваме на, на Станишев, каквото каже Станишев, това ще питаме народа. Дори ако е противоконституционно и както казват колегите от “Синята коалиция”, е противоконституционно и противозаконно, ами, ние ще го направим. Добре, какъв министър-председател си ти да допускаш да се вършат противоконституционни неща в България? Я, я да попитаме така. Кой ни управлява? Колко е отговорен този политик, който казва, ами, хубаво де, ще ги правим тия неща, макар и незаконни, противоконституционни, и както ние сме написали на президента, безпредметни, тоест непредизвикващи нищо. Нищо, тази измама не предизвиква нищо. По силата на конституцията на страната, дори да попитате… вижте как завършва нашият анализ. Само това, което сме дали, ако позволите да го прочета, аргументите водят до следните два извода: какъвто и да е изходът от референдума, той не може да задължи, първо, Народното събрание да вземе решение, с което да подкрепи или отхвърли конкретната инвестиция на ядрена централа на площадка “Белене”. Не може. Референдумът не предизвиква задължение на Народното събрание по силата на конституцията…

Водещ: Законът за…

Ив. Костов: Чуйте ме сега внимателно какво говоря. Това е извод, направен след дълбок анализ на конституцията и законите на страната. Второ, не задължава Министерския съвет да снеме от себе си задълженията, възложени му от Закона за безопасно използване на ядрена енергия, което е нещо много сериозно. Това не е закон, с който можеш да метеш остатъци от популизма, който си посял навсякъде. Това е много сериозно нещо. Това е Закон за безопасно използване на ядрената енергия. “Фукушима” и “Чернобил” трябва да говорят на хората за какво е написан този закон. Така. Не може Министерският съвет да снеме задълженията, възложени му от този закон, или да преразгледа вече взетото свое решение, спиращо изграждането на АЕЦ “Белене”, само на базата на референдума, не може. Не може това нещо да стане, защото ще наруши законите на страната. Изводите показват, че въпросният референдум не само противоречи на Конституцията на Република България и посочените по-горе закони, той е безпредметен, тоест не предизвиква никакви последици. Само разбива институциите на страната. И как ти като министър-председател ще допуснеш да се разбиват институциите?

Водещ: Тоест според вас референдум с такъв въпрос не трябва да има, а с какъв въпрос да има?

Ив. Костов: Не може, не може да има. Не може да се пита за индивидуален инвестиционен проект в ядрената енергетика, не може да се пита народът.

Водещ: Тоест въпросът по-скоро…

Ив. Костов: Не може, защото народът… чуйте…

Водещ: …да бъде като в Литва.

Ив. Костов: Народът не може да е наясно каква ще е собствеността на компанията, която ще строи, ще има ли в нея държавно участие, или няма, ще се финансира ли инвестицията включително с държавни гаранции или по някакъв начин от бюджета.

Водещ: Това предложи Сергей Станишев миналата седмица.

Ив. Костов: Народът не знае… Чакайте, чакайте. Нищо не е предложил.

Водещ: Да се попита народът дали иска държавата да строи.

Ив. Костов: Не може… Чуйте ме какви неща народът не може да знае, заради които не може да бъде питан. То всичкото това нещо е обмислено от държавата и е направен… са направени законите на тази база. Ако Станишев сега чуе тук други възражения и утре му хрумне как да преодолее някакво възражение, ще излезе и ще го каже, но това е евтина политика. Аз говоря за сериозни неща и мисля, че хората трябва да ги чуват. Не може народът да е наясно с оценка за рисковете за производството на ядрена енергетика… на ядрена енергия, станали вероятни след “Чернобил” и “Фукушима”. Не е наясно народът с това. Не е наясно с оценката, общата оценка за въздействието на околната среда, защото това е работа на цели институти, които произвеждат тази оценка. Не е наясно с оценката на бизнес перспективите, с необходимата цена на електроенергията за възвръщаемост на инвестицията. Не е наясно с нито едно от тези неща. И ето, ние задаваме въпрос вчера на Българската социалистическа партия, прост въпрос, елементарен. Двама министри на енергетиката имат там и ние ги питаме, за съжаление в олелията от вчерашния ден не се разбра какво ги питаме. Ние ги питаме така, простичко – 10 милиарда и 400, 300-400 милиона евро инвестиция в АЕЦ “Белене” за изграждането на две хиляди мегавата реактори, за колко години се откупува тази инвестиция при сегашните цени на тока на две хиляди мегавата в АЕЦ “Козлодуй”, за колко години.

Водещ: Е, за колко? Вие сте го сметнали.

Ив. Костов: Аз чакам те да кажат и в сряда ще кажем, но там има двама министри на енергетиката…

Водещ: Кажете сега, вдигнахте въпроса.

Ив. Костов: Не, не, не, нарочно, искам да създам интерес. Нека хората да се попитат, нека така наречените демократични наблюдатели да се попитат, дето пишат по блоговете, да ни кажат с колко ще поевтинее токът. Защото следващият въпрос, който ще им зададем, ще засяга цената на тока. Нали така? Така че тези неща трябва да станат ясни, постепенно трябва да станат ясни, но те не стават ясни, защото това е най-голямата измама на българския посткомунизъм, наречена АЕЦ “Белене”.

Водещ: Сега, въпросът в Литва, на който ще отговарят утре – подкрепям строителство на нова ядрена централа в Литва, и отдолу – да, не. Такъв въпрос допустим ли е според вас? В Литва заедно с изборите утре ще отговарят…

Ив. Костов: Аз не познавам законите в Литва, не знам тяхната конституция и си признавам веднага. Не знам какви са вътрешните им закони, не знам какъв е законът за техния референдум. Нашият Закон за референдумите казва, че народът може да бъде питан само по въпроси от компетентност на Народното събрание, които не са свързани с бюджета, не са свързани с дълга на страната и с бюджета, защото е ясен какъв е отговорът на народа, като го питаш по бюджета, нали? Той казва – Меркел вън, да остави парите и да се маха, нали. Видяхме ги южните ни съседи как посрещнаха основния кредитор на Гърция.

Водещ: Добре, аз все пак докрай не ви разбирам. За българските условия въпрос – подкрепям строителството на ядрена централа, без да се сочи площадката, допустим ли е? Колко далеч отивате в тезата си, че е недопустим въпросът?

Ив. Костов: Ние считаме, че въпросът, който формулира най-ясно президентът, също е незаконен по силата на аргумента да се…

Водещ: Той е подобен на този, да се развива ли ядрената…

Ив. Костов: … неконституционен и незаконен е въпросът.

Водещ: А да се зададат още въпроси, един поменик от въпроси да има, даже казах и на финансовия министър, че чух слух да сложат въпрос за тютюнопушенето вътре? Нали, искаш ли ядрена централа, второ, да се пуши ли на обществени места, може и трето да има.

Ив. Костов: Вас не ви съветвам да ставате част от тази хавра, в която се превръща целият ни политически и медиен, и прочие живот, защото за мен е много несериозно да се пита за неща, които законът не позволява и конституцията не позволява, защото така се руши държавата. Да се смесват пък тези неща с други е още по-несериозно. Може ли да ми позволите да запазя все пак позиция на сериозен човек в това всичкото несериозно нещо, което се случва във…

Водещ: Времето на провеждане на това нещо, дето не трябва да се провежда според вас. Там в този дебат вие изобщо ще откажете да участвате.

Ив. Костов: Не, ние ще дебатираме остро, полемично срещу референдума.

Водещ: А идеята за парите? Ако се прави референдум, да се плаща от партиите?

Ив. Костов: Освен това, вижте, ще ви кажа нещо, което се появява, интересно. Тъй като Бойко Борисов, тъй като Бойко Борисов казва – ами, той е противоконституционен, ние ще поискаме подписите на депутати от ГЕРБ за сезиране на Конституционния съд след формулиране на въпроса и обявяване на датата на референдума. Ще ги помолим, след като лидерът им е съгласен, че е противоконституционно, да се подпишат и да атакуваме решението пред Конституционния съд.

Водещ: Тоест предлагате на ГЕРБ заедно да сезирате…

Ив. Костов: Това е единственото…

Водещ: … Конституционния съд.

Ив. Костов: Това е единственото, което мога да кажа за стъпките напред. Освен това ще отидем при президента и ще поискаме нова среща, и ще поискаме от него, ако е разбрал смисъла на нашата консултация, и ако е прочел и е вникнал в позицията, която ние сме направили, доказвайки защо е противоконституционен и незаконен референдумът, да… сам да поиска от Конституционния съд да обяви референдума за неконституционен.

Водещ: Сроковете започват да притискат. На 27 юли БСП внася подписката, Народното събрание трябва да се произнесе в три месеца, тоест до края на октомври. Президентът има месец да насрочи. Насрочването е между два и три месеца от датата на обнародването на решението. Това с играта с обнародването е още седмица или две. Тоест може да е края на декември най-рано теоретично, до средата на март някъде най-късно. И в това време трябва да се случи евентуално и това, което вие казвате – произнасяне на Конституционния съд.

Ив. Костов: Тежка загуба на ГЕРБ от цялата тази процедура, ако отиде на референдум за АЕЦ “Белене”. Тежка загуба на десницата въобще. Не, че ще мине референдумът, искам да ме разберете много добре…

Водещ: Да, но ако гласуват 20 процента, г-н Костов…

Ив. Костов: Ние казахме още в самото начало, че този референдум дори няма да даде резултат. Но измамата АЕЦ “Белене” ще продължи да бъде дойна крава за всички, които са се наредили оттук до Москва като комисионери, лобисти, изнудвачи, клеветници и негодници, и т.н.

Водещ: Ако все пак…

Ив. Костов: За всички, разбирате ли?

Водещ: Ако се стигне до…

Ив. Костов: Ще продължи.

Водещ: Ако се стигне до референдум, вашата позиция ще бъде да не се участва във…

Ив. Костов: Ще обявим позицията си, като видим…

Водещ: Въпроса.

Ив. Костов: … дали ще се стигне до референдум.

Водещ: Защото, ако 20 процента от избирателите гласуват…

Ив. Костов: Най-вероятно ще, най-вероятно ще кажем да не се участва. Това е, това е разумната позиция при положение, че се обявяваме срещу референдума.

Водещ: Ако гласуват една пета обаче, след това дъвката продължава, защото Народното събрание ще бъде…

Ив. Костов: Точно така, точно така.

Водещ: … задължено да води пак дебати по въпроса.

Ив. Костов: Затова казах, тази измама ще си продължи с пролонгация в бъдещето, с продължение такова във времето и около нея ще живеят най-различни хора, предимно от БСП, политици и най-различни други мошеници, бивши служители, доносници на Държавна сигурност и най-различни такива, защото България няма пари да построи такава централа. Аз го казах в Народното събрание, всички мълчаха и знаят, че нямаме пари. Откъде 21 милиарда? Е, това поне е разбрал г-н Дянков.

Водещ: Програмата на ГЕРБ, която четох сега подробно пак, в нея пише, че те подкрепят АЕЦ “Белене” като частен проект. Още оттогава честно са казали – ако някой иска да прави централа, да направи, така са казали те.

Ив. Костов: Това е безсмислица. Кой ще вложи 21 милиарда лева в българската икономика при положение, че няма и проводници, с които да се върже за…

Водещ: Нали идваха хора…

Ив. Костов: Моля ви се, аз питам сериозно, сериозен въпрос задавам. Кой ще отиде и насред полето, без мрежа за връзка с националната енергопреносна система ще започне да строи, кой? Това е невъзможно без участие на държавата, без парите на данъкоплатците. А как ще се справят с ядреното гориво, след като има европейски директиви, че то трябва да остава в страната, която произвежда, от определен момент нататък какво става с ядреното гориво, кой го съхранява, кой отделя средствата? Кой ще се хване на това? На това може да се хване само Путин с политически цели, защото нещо в евразийската му геополитика му подсказва, че той може да хвърли някакви милиарди в България заради нещо си там.

Водещ: Да държи България с нещо, това е тезата, да държи България с това, че горивото…

Ив. Костов: Аз не знам какво точно, но това само в една евразийска глава може да се появи, разбирате ли? Такъв разчет, той не е европейски, той не е смислен, той в рамките на разсъжденията на целия евроатлантически свят е недопустим, това е нещо друго. Това е някаква, и аз не знам как да го нарека, разбирате ли, признавам си, че не знам какво е точно това. Но да правиш “Южен поток” в момент, в който ти фалира “Газпром”, и да дадеш там 20 милиарда, прощавайте, на какво отгоре, на какво отгоре при положение, че “Северният поток” е пренесъл 9 милиарда куб. метра, тоест абсолютно на загуба влезе в капана на Северна Европа Путин с този “Северен поток”. Да отидеш в капана и на Южна Европа, където се появяват огромни нови залежи и количества газ и пазарът ще се насити, защо ще правиш тези разходи? Да фалираш страната си, да извлечеш комисиони, да ги скриеш в швейцарска банка? Защо се прави това нещо? Защо на гърба на тези руснаци, иначе богата страна, нали, и добри хора, защо това да се прави, защо се правят тези разсипнически действия? Така че, като не мога да отговоря на това, аз не мога кажа и дали няма да се намери и такъв частен американски, в кавички, инвеститор.

Водещ: Трябва да свършваме. Пак тези проучвания, които цитирахте, дават 1,3 на ДСБ, СДС с 2 процента, но вие няма да сте твърдо заедно, поне от последните изявления, които четох, и интервюта, които сте давал, по-скоро мислите да се явите на избори ДСБ или самостоятелно, или с партии от “Синята коалиция” без СДС, т.е. пак под името “Синя коалиция”.

Ив. Костов: Да, да, да. Това са вариантите.

Водещ: 1,3…

Ив. Костов: Това са вариантите.

Водещ: … и четох оптимистичния анализ на това 1,3, който правите, казвате почти 2, ако гласуват…

Ив. Костов: Не, не, не.

Водещ: … половината избиратели, значи 4, значи влизаме.

Ив. Костов: Вижте, не… значи, това изследване, което цитирате, не е истината на това, което всъщност е на терена. Това е… Водещ: Съмнявате се в “Алфа рисърч”?

Ив. Костов: … това е, абсолютно се… и имам и ясни основания да се съмнявам. Не искам да влизам в този разговор, защото излиза, че съм човек, който се оправдава за недостатъчното доверие към партията му, атакувайки социолозите. Просто винаги социолозите са предвиждали, че ние няма да влезем в парламента. Винаги, откакто съществуваме от 2005 година, и ние винаги сме влизали в парламента. Това трябва да чуят хората.

Водещ: Сега, да го… по 5 да го умножим, 10 процента да са, това пак не е онова, което една партия, която иска да управлява, трябва да преследва, нали, г-н Костов? Всъщност десните искат да са на власт.

Ив. Костов: В момента… да, десните неистово искат да са на власт и са готови включително да подкрепят политици, които реставрират живковизма, срещу който десните бяха излезли на площада на, пред “Орлов мост”, нали. Достатъчно е да са на власт. Аз, аз…

Водещ: Защо негативният вот идва при вас тогава?

Ив. Костов: Аз…

Водещ: Тия, които не подкрепят живковизма, нали, това няма да е резонен въпрос към следващия събеседник Ивайло Калфин, за негативния вот е резонен, но всички тия, които споделят вашите тези…

Ив. Костов: Може би не го чуват, може би не го чуват, може би не го чуват.

Водещ: Не ви чуват.

Ив. Костов: Това, което казваме, може би не го чуват.

Водещ: А защо не ви чуват?

Ив. Костов: Може би, може би не си дават сметка какви са вредите от живковизма. И заради това ние сега ще направим предложение за закон, в който ще предложим административни санкции на всеки, който възкресява символите, образите, елементите на тоталитарната система.

Водещ: Защо…

Ив. Костов: Едни тежки глоби, може би ще започнат да чуват по-добре, защото българинът разбира, когато…

Водещ: Как си обяснявате, че не ви повярваха след 2001?

Ив. Костов: Може би желанието да са на власт. Може би желанието бързо нещо да се случи. Хората лесно се мамят от такива обещания. Освен това българинът все още не различава популизма от истинската политика, ако говорим за голямата част от хората. И не знаят докъде води всичко това. В България демокрацията е млада. Стара е само Българската комунистическа, сега социалистическа партия. Всичко друго е младо.

Водещ: Лидерът на “Демократи за силна България” Иван Костов. ДСБ, “Синята коалиция” иска ГЕРБ да подкрепи подписка до Конституционния съд за противоконституционност на референдума, поискан от ГЕРБ. Призовава за същото и президента Росен Плевнелиев. Иван Костов в “Седмицата”.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Кристина Петкова: Ако искаме България да върви напред...
Другата неделя, когато видим каква е волята на избирателите, ще видим какви са възможните...
Радослав Милев: След изборите може да говорим...
Сега може да говорим за програма, за конкретни ангажименти, но не и за управление...
Стоян Михалев: ПП-ДБ вече може да стъпи на...
Според него коалицията ще разговаря с всички, които искат да подкрепят програмата ѝ ПП-ДБ...
ДСБ на 20 години. Честит рожден ден, свободни...
Демократите за силна България сме наследици на реформаторската десница и най-успешното управление в новата...
Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...