Иван Костов: Ако МС не отмени заповедта за т.нар. “обществен съвет”, Станишев ще поеме цялата политическа отговорност за него /I част/

Водеща Цветанка Ризова:

Здравейте. Вие отново гледате предаването “На четири очи”.

Днес сме поканили за вас, зрителите на “Нова телевизия” и на

предаването, двама много интересни гости. Най-напред ще

разговаряме с бившия премиер и лидер на “Демократи за силна

България” Иван Костов, а след това наш гост ще бъде министърът

на икономиката и енергетиката Румен Овчаров. Но първо да кажем

здравейте на господин Костов.

Иван Костов:

Здравейте.

Водеща:

Сега, последната седмица много се активизирахте и много се

разгневихте, господин Костов, поне аз така прецених вашето

поведение, вие ще кажете точно какво чувствахте, по повод на

вашето настояване на бъде отменена заповедта на министър Румен

Петков за създаването на обществен съвет към МВР. Сега, мнозина

от нас знаят хората, които са включени в него. Вие дори

нарекохте, ще ви цитирам, този съвет реабилитация на

тоталитарното управление. Защо в крайна сметка пък толкова много

не ви харесва тази идея – да се съберат стари полицаи да

съветват министъра? Опитни, казват.

Ив. Костов:

Защото това са бивши висши офицери и генерали от Държавна

сигурност, тоест от репресивния апарат на комунистическия режим.

Те са изградили органите за сигурност по времето на

тоталитарната държава такива, каквито ги заварва преходът,

каквито ги заварва падането на Берлинската стена. Те

няма как да са полезни за разграждането на системата, която са

създали.

Водеща:

Добре, а защо пък… защо да не се създаде изобщо обществен

съвет, тази идея не ви ли харесва принципно – да има хора, които

да помагат? Сега, това знаем, че е един от най-големите

проблеми – престъпността – на българското общество. И опитът на

всеки един от тях няма ли да бъде в крайна сметка…

Ив. Костов:

Опитът на всеки един от тях е по разработването и

провеждането на активни мероприятия, по създаването на

обществена среда, по създаването на психоза по-точно в

обществото, опитът им е да воюват на тихия фронт, да манипулират

хората, опитът им е в това да създават репресивни системи, с

които да държат в страх хората. Това е техният опит. В

демократична страна те няма просто какво да правят в един

обществен съвет. Трябва да се попитаме защо се прави това. Това,

което вие ме питате, някак си заимства идеята от министър

Петков и се лансира, и аз трябва да обяснявам защо това… тоест

трябва да обяснявам очевидности. Защо се прави, защо тези хора

излизат на светло, след като работата им е да стоят на тъмно, те

винаги са били неизвестни? Това са бойци от тихия фронт, както

се наричаха самите те, защо излизат сега на светло? Трябва да си

отговорим на тези въпроси.

Водеща:

Аз това не мога да разбера – в крайна сметка още обществото

като че ли не приема това непрекъснато да се лансират полицаи на

преден план, макар и опитни, макар и те да смятат, че могат да

дадат… А вашето обяснение какво е, защо излизат на преден

план?

Ив. Костов:

Моето обяснение е, че те излизат на преден план, за да

вземат своето от победата, която БСП извоюва на тези избори, да

получат легитимация, да получат обществена роля в едно общество,

управлявано от тяхно правителство. Това е основната им идея. Те

искат да играят вече политическа, обществена функция и да бъдат

пред очите на хората, искат… дали са си сметка, че няма

смисъл да стоят отзад и да дърпат конците зад кадър, могат да

излязат и да съветват директно министъра. Ето, виждаме първия им

съвет. Първият съвет към министъра е да заплаши Иван Костов с

ново активно мероприятие, с нова порция от клевети. Като че ли

15 години не ме заливат със садистична жестокост техните активни

мероприятия и клевети и като че ли не са постигнали това, което

в момента има като представа в обществото, съвършено фалшива,

лъжлива, митична, за мен и за моето семейство. Те са го

постигнали това и сега единственото нещо, което могат да

измислят, е още един път да бъда заплашен да мълча…

Водеща:

Между другото аз съм си отбелязала, това ли имате предвид…

Ив. Костов:

А всъщност съветът знаете ли какво е? Съветът е да бъде

заплашена опозицията.

Водеща:

Така ли го разчитате?

Ив. Костов:

Ами, това е… ами, какво е?

Водеща:

Това е вече много оригинален прочит, господин Костов.

Ив. Костов:

Да мълчи опозицията, защото ще извадим активно мероприятие и

ще ги наклеветим с нещо. Какво означава да мълчи опозицията,

какво е това, ако не затваряне устата на опозицията. Ами, това е

съвет от хора, които са работили в репресивен апарат, към

министъра. Те нямат фантазия да измислят нещо друго. Ето го

съвета на практика.

Водеща:

Аз лично…

Ив. Костов:

Има още една причина, ако ми разрешите…

Водеща:

Кажете. Кажете я, разбира се.

Ив. Костов:

Има още една причина – тези хора са действителни архитекти и

строители на мафията в България, на организираната престъпност,

това е вън от всякакво съмнение. За човек като мен това е вън

от всякакво съмнение. Те са се намесили в тези мафиотски войни,

които се водят вече 4 години и в които има толкова много жертви.

Втората причина да искат да бъдат с тази обществена роля се

вижда в края на заповедта на министър Румен Петков. Знаете ли

как завършва заповедта?

Водеща:

Не, не, чак наизуст не мога да науча една заповед.

Ив. Костов:

Краят на заповедта е така – да бъде оповестена заповедта на

всички регионални директори, на шефа на

информационно-аналитичния отдел да ги обслужва… цялото МВР

трябва да знае и всички специални служби, че тези хора са

обществен съвет към министъра. Това е чадър върху тях. Те си

опънаха чадър.

Водеща:

Като казахте – опозицията да мълчи, аз не съм чула точно

тази реплика и по този начин казано. Но това, което прочетох и

което чух вчера, е, че министър Петков казва, че само доброто му

възпитание го кара да не разгласява политически разработки,

правени от най-големите опоненти на този обществен съвет. Това

ли вие разчетохте като заплаха – че ще покаже…

Ив. Костов:

Мълчете, че ще извадим някакви разработки – това казва

министърът.

Водеща:

Поръчани от вас обаче, аз така го разчитам.

Ив. Костов:

Да, но такива разработки няма.

Водеща:

Това щях да ви попитам.

Ив. Костов:

Такива разработки няма.

Водеща:

Има ли разработки, които вие сте поръчали…

Ив. Костов:

Това ще бъде поредната порция клевети. Не ме карайте да се

оправдавам, вече 5 години се оправдавам от неща…

Водеща:

А, не, не… знам, знам…

Ив. Костов:

…които досега не е доказано нито едно…

Водеща:

Просто е от вчера, просто е от вчера…

Ив. Костов:

Нито едно от тези неща, които са говорени в продължение на 7

години, не се е доказало. Така че не ме карайте още един път да

се оправдавам, защото наистина…

Водеща:

Не, аз не ви карам да се оправдавате, единственото, което

исках да попитам, е…

Ив. Костов:

Аз ви казах какво означава…

Водеща:

Няма политически разработки, поръчани от вас, така ли?

Ив. Костов:

Разбира се, че няма. Не е възможно да има, защото аз бях

министър-председател на демократично правителство.

Демократичните правителства не си служат с тези прийоми.

Водеща:

Добре, но пък с вашите протести към обществения съвет

навлякохте си контраупреци, и това е нормално. Аз мисля, че вие

не сте се заблуждавали, че като се възпротивите, и след това ще

кажат “ами, той, господин Костов, е прав”. Сега, според Любен

Гоцев мафията е била най-процъфтяваща по времето на вашето

управление, Цвятко Цветков също, така, ви навлече упреци,

включително, извинете, господин Костов, но трябва да го кажем,

нали, в крайна сметка истината е, че един от вашите, как да

кажа, финансови спонсори е бил Косьо-Самоковеца, включително и

това се изговори.

Ив. Костов:

Не е бил Косьо-Самоковеца спонсор на Съюза на демократичните

сили по мое време. И това е казвано много пъти…

Водещ:

Това е хубаво, че го казвате, вие знаете, че…

Ив. Костов:

…и това е казвано много пъти, не за пръв път.

Водеща:

И мафията не е била процъфтяваща?

Ив. Костов:

Мафията наистина не беше процъфтяваща. Мафията в момента се

избива помежду си, защото има за какво да се избива. Тогава,

когато беше навряна в ъгъла, когато й бяха отнети бизнесите,

тогава тя няма как да е процъфтявала, защото срещу нея се водеше

война, нескрита, така, видима война се водеше, нападаше се

мафията навсякъде в нейните бизнеси, в наркотрафика. Спомнете си

например следното нещо – в последната година на нашето

управление бяха заловени 2 хиляди тона хероин на границата, след

това количествата паднаха до 500 тона и оттогава насам няма

година, в която да е заловен 2 хиляди тона хероин. Така ли е

процъфтявала мафията, когато е била по този начин възпирана в

нейните контрабандни канали? Или спомнете си онези дела за

захар, за захарна меласа, за спирт и така нататък…

Водеща:

Сетих се за тях, да…

Ив. Костов:

…който се беше разтопил на… 30 хиляди тона се бяха

разтопили на пристанището. Това бяха все войни, които се водеха

срещу мафията. Тогава мафията беше притисната до стената.

Водеща:

Сега ви предлагам да чуем…

Ив. Костов:

Впрочем тези хора наистина разчитат на изключително къса

памет у хората, че хората са забравили напълно например, че през

1997 година организираната престъпност се беше охрабрила до

такава степен, че с бухалки караше всички хора да си лепят

стикери…

Водеща:

Е, това го помним, как?

Водеща:

Помните ли го?

Водеща:

Аз дори го помня, пък…

Ив. Костов:

Ами това заварихме ние като правителство.

Водеща:

Така е.

Ив. Костов:

След това имаше ли стикери и хора с бухалки по улиците?

Буквално след година-две нямаше нито хора с бухалки, нито мутри

имаше, по улицата, нямаше никой. Няма как да са процъфтявали.

Тези хора се надяват наистина на много късата памет на

обществото.

Водеща:

Нека между другото сега да чуем един от участниците в този

обществен съвет. В момента на телефона е Бриго Аспарухов.

Здравейте, господин Аспарухов. Чувате ли ме добре?

Бриго Аспарухов:

Здравейте. Чувам ви добре.

Водеща:

Вие вероятно сте чули част от разговора тук с господин

Костов, но аз имам и конкретен въпрос към вас, което е по-важно.

Като част от обществения съвет да кажете, когато ви събра

министър Петков, какво ви обясни, какво точно… каква точно е

вашата функция, какво трябва да работите, защо ви е събрал,

вероятно е мотивирал, казал е нещо, когато ви е поканил да

участвате в този съвет?

Б. Аспарухов:

Да. Ами, с удоволствие. По този въпрос доста членове на

съвета обясниха в публичното пространство какви са функциите на

съвета. Най-важното е, че те нямат управленски функции, нито

един член на съвета, нито като колективен орган, това е ясно на

всички, нито ще имат достъп до каквато и да било класифицирана

информация. Ние ще съветваме министъра по въпроси, които той

желае, ако можем да го посъветваме, ако не можем – няма да го

посъветваме. Ако го посъветваме – не е задължен да слуша и да

изпълнява съвети.

Но аз не мога да не се спра на това, което чух от вашия

гост, все пак позволете ми кратък коментар. Явно господин Костов

забравя моята възраст и възрастта на хората, членове на съвета.

Той твърди две абсурдни неща – че аз и някои от членове на

съвета сме създали Държавна сигурност. Господин Костов, вие

наистина ли си вярвате в това? Та аз съм само на 60 години, вие

сте две-три години по-малък от мен, ние сме родени след 9

септември. Когато се е създавала Държавна сигурност още не сме

говорили с вас, прохождали сме…

Ив. Костов:

Не съм казал такова нещо, аз… (говорят заедно, не се

разбира – бел. ред.)… на мафията.

Б. Аспарухов:

…и вие твърдите… така, архитекти на мафията.

Водеща:

Вие чухте репликата на господин Костов…

Б. Аспарухов:

Сега, вие ще се наложи да отговорите в съда и да потвърдите

своите твърдения, защото, ето, публично ви казвам, че аз ще ви

дам под съд за подобни твърдения. Вие твърдите, че аз съм един

от архитектите на българската мафия. Разбирате ли какво говорите

или бившият премиер на България не осъзнава какво казва в

момента? Но ще се наложи в съда да си поговорим и ви обещавам

категорично. Това не е активно мероприятие, това е позиция на

един гражданин, който се чувства засегнат от едно изказване на

бивш премиер.

Водеща:

Господин Аспарухов…

Б. Аспарухов:

И аз съжалявам за това и съжалявам за вашите приказки, те са

просто изпразнени от всякакво съдържание.

Водеща:

Господин Аспарухов, искам…

Б. Аспарухов:

Освен това, напомням ви… извинявайте, само една реплика.

Напомням ви, господин Костов, че аз бях директор на

разузнаването, назначен от първия лидер на СДС 1991 година, и

имах международни контакти за първи път в България, установени с

всички специални служби на Европа, Америка и Русия в това

число, и извън Европа…

Водеща:

Това го помни част от обществото, господин Аспарухов.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Любен Иванов: България няма годни летателни средства, с...
Вече почти седмица дни България се бори с огнената стихия. Горят хиляди декари борови...
Людмила Илиева: ПП-ДБ подходихме отговорно и предложихме добър...
Колкото и пъти да правим едно и също нещо по един и същи начин,...
Людмила Илиева: Колкото и пъти да правим едно...
Депутатът от ПП-ДБ призова политиците за отговорно отношение и ако е необходимо, всеки да...
Планът на ПП-ДБ: Първо антикорупционни закони и решения,...
На среща с президента Румен Радев лидерите на коалиция Продължаваме Промяната – Демократична България...
Атанас Атанасов: Техническото правителство с втория мандат все...
Все още в 50-ото Народно събрание може да се намери мнозинство, което да излъчи...