Иван Костов: Аз знам, че ключът за излизането на България от това състояние се крие в много бързия икономически растеж

Водещ Бойко Василев: Иван Костов, председател на партия “Демократи за силна България”. Добър вечер.
Иван Костов: Добър вечер.
Водещ: Да започнем с европейския договор. Вие избрахте точно деня на ратификацията да говорите за заплахи и клопки в европейското членство на България. Защо?
Ив. Костов: Защото България е договорила вече този договор и всякакви опити да се постави под съмнение договореното, например с референдума или по друг начин, са излишни и трябва да се вгледаме в поетите ангажименти, а ангажиментите определено поставят много мини в бъдещето при следващото правителство, при следващото парламентарно мнозинство. Има много рискове – както пред българската икономика, която трябва да посрещне с много по-висока конкурентоспособност натиска на Европейския съюз, на европейските фирми, така и пред това, че не сме създали върховенство на закона, така и пред начина, по който третираме своите национални малцинства.
Водещ: Мини обаче има във всичко, господин Костов.
Ив. Костов: Разбира се.
Водещ: Икономиката, вие най-добре знаете, че не е точна наука, или е?
Ив. Костов: Икономиката безспорно е точна наука за тези, които я познават, за тези, които не я познават, тя става сфера на предположения.
Водещ: Защо… не смятате ли, че точно такива критики и точно такива опасения получавахте и вие, като бяхте премиер?
Ив. Костов: Знаете ли, трябва да погледнем съвсем практично например върху обещанията, които предишното правителство даде, и да си отговорим на въпроса защо не ги и изпълни. Защо не се постигна…
Водещ: Вашето правителство?
Ив. Костов: Не, говорим за правителството…
Водещ: Сегашното? Защото казахте предишното правителство.
Ив. Костов: …сегашното, да… които не изпълни, и да си отговорим на въпроса – защо. Има три причини, поради които трябва да посочим, че не се постигна това бързо увеличаване на доходите, което беше обещано. Не се постигна, първо, защото държавата натовари с голямо данъчно бреме данъкоплатците. Години наред тя събираше повече приходи, отколкото разходваше, и по този начин наби спирачка върху икономическото развитие, отнемайки на гражданите възможност да купуват повече стоки или да инвестират повече пари. От друга страна, правителството не изпълни една амбициозна програма, която беше заварило, за развитие на инфраструктурата. Тази програма трябваше да изпълни една значителна част от обектите, например трябваше да построи автомагистрала “Тракия”. А това, че тя не е построена и е отдадена на концесия сега, товари българския данъкоплатец и българските фирми с необходимостта да плащат два и дори три пъти за нейното построяване и за нейната експлоатация. И накрая – българското правителство, тук ще коментирам това, което каза господин Соломон Паси, ако те управляват и усвояват фондовете така, както усвояваха тези четири години, а именно 9 процента усвояемост на фондовете…
Водещ: На всички фондове ли?
Ив. Костов: Като изключим фонд САПАРД, останалите са 9 процента усвояемост.
Водещ: Но като изключим фонд САПАРД.
Ив. Костов: Фонд САПАРД не е толкова голям. Така че ще се получи някакво число около 440 милиона евро. Това е капацитетът на сегашното правителство. Искам да кажа, че една огромна част от ресурса, около 2 милиарда евро, не бяха изхарчени за инфраструктура, за опазване на околна среда, за построяване на пречиствателни съоръжения, на пътища и така нататък.
Водещ: Все пак, господин Костов, в момента обективните наблюдатели, безпристрастните, казват – кредитен бум, растеж, трайна финансова стабилност вече втори мандат, на това ли предлагате някаква алтернатива?
Ив. Костов: Не, на трайната финансова и макроикономическа стабилност никой не бива да предлага каквато и да било алтернатива, аз предполагам, че никой няма да предложи. Що се отнася до бума на кредитите – бумът на кредитите има и своя обратна страна, а то е дефицитът в текущата сметка на платежния баланс. Това на българите трябва да говори така – че ние продаваме много по-малко стоки, отколкото внасяме, в отношенията си в чужбина, и това не е добре за стабилността на финансите на страната. Така че не бива да се разчита на тези фактори за икономическото развитие и да се пропускат тези големи възможности, които България има и които трябва да приведе в действие. Големите възможности…
Водещ: Европейския съюз, това имате предвид, фондовете, или не?
Ив. Костов: Не. Имам предвид преди всичко това, че е необходима смелост, необходима е решителност, необходима е и компетентност, за да може да се изтегли правителството от сферата на преразпределението на доходите на населението, да преотстъпи значителна част от тези доходи на хората, на данъкоплатците. Това е много сложно упражнение, това е много трудно, но това е единственият начин да бъде динамизирана българската икономика и бързо да започнат да растат доходите нагоре.
Водещ: Ако ви върна и към усвояването на европейските фондове, и към това, което… към мините, които откривате в преговорите с Европейския съюз, не е ли това най-лесно да се каже сега, в момента, господин Костов… Да, има някакъв факт, от който правителството вероятно ще почерпи някакви предизборни дивиденти, ратификацията, и сега логично е всяка опозиция да каже “да, но вие не знаете какво се крие зад това, има мини, има проблеми и те ще експлодират след изборите някъде”?
Ив. Костов: Вижте, и европейците в реакциите си на присъединяването на България подсказват, че осмислят рисковете за себе си от присъединяването на България и Румъния. Същите тези разсъждения трябва да провеждаме ние, ако сме реалисти по отношение на своето членство. Това, че сме ратифицирали договора, означава, че влизаме през една врата, зад която ни чакат нови предизвикателства – така трябва да разбираме живота…
Водещ: И вие казвате “те не са готови, ние сме готови за тях”…
Ив. Костов: Европейците също се готвят в момента за тези предизвикателства…
Водещ: Не, имам предвид – това правителство не е готово, но вашата партия е готова…
Ив. Костов: Безспорно ние сме готови, що се отнася до смелост и решителност, до компетентност – също. Защото не бихме оставили усвояемост на фондовете от Европейския съюз до 9 процента. Искам да ви кажа, че имаше проекти, които бяха подготвени, включително този за магистрала “Тракия”, още през 2000-2001 година, и те още не са усвоени от правителството.
Водещ: Да, защото човек би казал “вие затворихте 12 глави и заложихте позиции за останалите, значи трябва да споделите тази отговорност”, имам предвид вашето правителство и вие като премиер.
Ив. Костов: Да, но не водихме преговорите по останалите глави. И там бяха направени сериозните отстъпки, например затварянето на АЕЦ.
Водещ: Затварянето на АЕЦ не дойде ли от вас?
Ив. Костов: Е, разбира се, че не е дошло от нас. Това беше обяснявано много пъти, мисля, че българските граждани са го разбрали.
Водещ: Сега, интересно ми е да ви попитам това – в Западна Европа партии подобни на вашата като че ли са с евроскептични нагласи. Вие да не търсите някаква ниша там?
Ив. Костов: Не, търсим реализъм, търсим реалистично виждане на това, което очаква България след ратификацията на договора. Тук съвсем неправилно както министър-председателят, така чухме да повтаря и господин Соломон Паси, хоризонтът на българската стратегия е насочен до година и половина, до момента на пълноправното членство. Всички казват “трябва да има съгласие до момента на пълноправното членство”. Истината е, че България е поела ангажименти да изпълни определени изисквания до 2014 година, тоест ние трябва да се приготвим за усилено изграждане на инфраструктура, на транспорта, на опазване на околна среда, трябва да се подготвим наистина за това да покачим сами стандарта и качеството си на живот, защото това Европейският съюз няма да го направи.
Водещ: Сега, утре ще предложите своя договор за България, да видим какво вие искате да направите. За какво ще се обзаложите с избирателя, ако за това става…
Ив. Костов: Първо аз искам да ви връча един екземпляр от този договор, той се нарича Договор за силна България.
Водещ: Благодаря ви.
Ив. Костов: Утре ще бъде подписан. И той е нашият ангажимент пред избирателите и пред българското общество. Ние ще кажем точно за какво ще се борим в…
Водещ: Дванадесет точки, няма да ги чета тук, 12 точки, така ли, договор с 12 точки?
Ив. Костов: Дванадесет, има още три, но утре ще бъдат оповестени в зала “Максим” в 16.00 часа във ВИАС, където каня всички, които проявяват интерес към нашата решителна и честна политическа линия, защото решителност и честност…
Водещ: Сега няма да ги издадете, сега…
Ив. Костов: …се изискват да обявиш предварително, съвсем накратко, какво се каниш да правиш.
Водещ: Поне най-важното от тях няма ли да издадете в аванс или ще чакате утре?
Ив. Костов: Ще го направим утре.
Водещ: Ваши партньори от чужбина ли ви, така, предложиха този вариант за действие?
Ив. Костов: Не, но много е практичен, много е ясен, много е честен и е в духа на поемане на ангажимент пред гражданското общество.
Водещ: Защото си спомням, че примерно Тони Блеър… в Германия имаше такива похвати. Не ви е внушено в чужбина?
Ив. Костов: Стигнали сме до този съвсем кратък договор, съвсем ясен и съвсем кратък – сами.
Водещ: Как ще изпълните обаче този договор, като към момента не изявявате желание да управлявате с когото и да било?
Ив. Костов: Първо, ще го изпълним, като убедим хората да гласуват за нас, като им напомним, че по времето на нашето динамично и наистина решително управление доходите растяха много бързо, с реформите се напредна много бързо, България беше преориентирана от една геополитическа в друга геополитическа посока. Искаме това да напомним на хората, просто на това разчитаме.
Водещ: Добре, те ще гласуват за вас и вие влизате с няколко, да речем, хайде, 20 депутати в парламента, не искам да ви урочасвам, може повече, може по-малко. А как ще изпълните този договор, след като в парламента има 240?
Ив. Костов: Ще го изпълним съобразно волята на избирателя. Ако волята на избирателя е такава, че не позволи да се създаде ляво управление на страната, просто ще има управление, което ще бъде доминирано от десницата.
Водещ: Но най-важното…
Ив. Костов: Впрочем, знаете ли, искам да поканя господин Сергей Станишев на един дебат, на него му отказаха един дебат, сега аз го каня на дебат, да избере която иска част от своята програма…
Водещ: Да избере оръжията ли. ..
Ив. Костов: Да избере оръжията… аз предполагам, че сигурно няма да забрави икономическата и социалната ангажираност на Българската социалистическа партия, така че…
Водещ: Понеже БСП води в сондажите и всички искат да дебатират с БСП, това е моето впечатление.
Ив. Костов: Аз не останах с впечатление, че всички искат да дебатират с БСП.
Водещ: Не знам, поне моето впечатление е такова – всеки иска да кръстоса шпаги с този, който води…
Ив. Костов: Или да даде шанс на господин Сергей Станишев да покаже какво ще защитава.
Водещ: Сега ли ще отговорите, господин Станишев, на това предизвикателство, или когато започнем разговора.
С. Станишев: Когато започнем разговора.
Водещ: Когато започнем разговора. Хайде да спазваме наистина реда, който сами сме си наложили. Сега, господин Костов, най-важното за вас лично в тази кампания? С какво чувство влизате – имате ли чувството, че трябва да победите, да отмъстите на някого, да върнете нещо, или имате чисто позитивна нагласа?
Ив. Костов: Разбира се, нагласата е изцяло позитивна. Ние, и аз специално имам самочувствието на човек, който разбира ключа за бързото икономическо развитие. В сравнение с останалите колеги аз съм и икономист по професия и съм специалист по икономическия растеж, това е темата на моята докторска дисертация. Аз знам, че ключът за излизането на България от това състояние, в което тя се намира, и да се пребори с основния риск, а той е да бъде слаба и бедна покрайнина на Европейския съюз, се крие в много бързия икономически растеж. Бих желал такъв дебат да има в българското общество, бих желал всички политически формации, които се кандидатират за доверието на хората, честно да изложат картите си и да кажат как, какво намерение имат, за да постигнат това бързо покачване на благосъстоянието, и хората да изберат най-доброто за себе си.
Водещ: Благодаря ви за разговора, господин Костов. Благодаря ви.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Декларация на Националното ръководство на Демократи за силна...
На свое заседание, проведено на 17.06.2024 г., Националното ръководство на Демократи за силна България...
Атанас Атанасив: В 50-ото Народно събрание ПП-ДБ остава...
На първо място искам да благодаря на хората, които гласуваха в неделя. На тези,...
Людмила Илиева: Всяка от битките, които ми се...
Уважаеми жители на област Велико Търново, благодаря за доверието и честта, за трети път...
Кристина Петкова: Каквото и да предстои вярвам, че...
Изчаках да минат първоначалните емоции след нощта на изборите, за да избегна първосигнални реакции....
Йордан Иванов: Ще продължа да правя срещи, да...
Скъпи пловдивчани, Искам да ви благодаря. За трети пореден път имам честта да бъда...