Иван Иванов пред вестник “Седем”

– Има ли ДСБ окончателно мнение за газовите договори с Русня – кои трябва да се прекратят и кои да се запазят?
– България има сключени два договора с Русия съответно за доставка и за транзит на руски природен газ. Те бяха подписани на 27.04.1998 г. от правителството на Иван Костов и бяха изключително изгодни за страната. Договорът за доставка е със срок на валидност до края на 2010 г., а този за транзитен пренос на руски природен газ – до 2012 г. През декември 2006 г. правителството на Сергей Станишев под натиска на Русия наруши основния принцип на международното право, че договорите трябва да се изпълняват – pacta sunt servanda. Беше подписано допълнително споразумение №11, което промени в полза на Русия и в тежка вреда за нашата страна условията на действащите договори. Поради предоговорените по-високи цени на руския газ българските граждани и бизнесът понесоха финансови загуби от стотици милиони долари.
Едновременно с това безхаберието на тройната коалиция по повод монополната зависимост от доставки на руски природен газ доведе до безпрецедентната газова криза за страната ни през януари 2009 г. България се оказа единствената страна, членка на Европейския съюз, която нямаше никаква техническа възможност за алтернативна доставка на газ. Огромните загуби за българската икономика, останала 16 дни без природен газ, бяха оценени на 500 милиона лева, които руската страна отказа да компенсира. Едва тогава правителството на Станишев предприе плах опит да промени договорите с “Газпром”, но получи категоричен отказ от руска страна. Русия се стреми да обвърже сключването на нов договор за газови доставки с реализацията на големите руски енергийни проекти на Балканите: АЕЦ “Белене”, “Южен поток” и “Бургас
Александруполис”, които в много отношения са вредни за България.
ДСБ имат ясна позиция относно газовите договори с Русия. В този си вид те са крайно неизгодни за страната, но те не могат да бъдат едностранно прекратени. Тъй като срокът на тяхната валидност скоро ще изтече, необходими са равнопоставени преговори за сключване на нови договори, в които да има ясни гаранции за договорените доставки на газ и когато те не са осъществени – строго разписани текстове за компенсации от руска страна. Освен това таксата за транзит на руски газ през България трябва да бъде поне трикратно увеличена, за да се доближи до таксите, които другите транзитиращи страни от Европейския съюз получават за подобна.
България ще подобри преговорната си позиция спрямо Русия, ако спешно до края на 2010 г. повиши своята сигурност и независимост от руските доставки: чрез интерконекторни връзки с Румъния и Гърция (Русе-Гюргево и Димитровград-Комотини), чрез разширяване на газовото хранилище в Чирен и чрез връзка с терминала за втечнен газ на Мраморно море. Безспорно приоритет е и ускореното изграждане на газопровода “Набуко”.

– Споменахте за газопровода “Набуко”. Какво е вашето отношение към енергийните проекти, които правителството на Станишев заяви, че ще реализира съвместно с Русия?
– Действията и по трите мегалроекта АЕЦ “Белене”, “Южен поток” и “Бургас-Александруполис”, трябва да бъдат преустановени. Страната ни се намира в сериозна икономическа криза и в такъв момент трябва да се спрат разходите за икономически необосновани и финансово необезпечени проекти, каквито са по-горе изброените. ДСБ многократно е изразявала своята позиция, че тези проекти ни отдалечават от европейската енергийна стратегия и в по-общ план от визията за развитието на българската енергетика. Нека напомня, че ние сме длъжни да реализираме до 2020 г. високи цели в областта на енергийната ефективност, където в момента сме на последно място в Европа, в развитието на възобновяемите енергийни източници, които ще осигурят зелена енергия на страната ни, и в намаляването на емисиите от въглероден двуокис като важно средство за борба с глобалното затопляне. Там трябва да бъдат насочени действията на новото управление. Мегаломанските българо-руски енергийни проекти обслужват единствено руските интереси, както и българската енергийна мафия, ръководена от червената номенклатура и бивши сътрудници на ДС.

– Одобрявате ли отношението на новия премиер към тези договори?
– В предизборната кампания Бойко Борисов поиска отиващото си правителство да не подписва енергийните договори с Русия. Това е положителен знак, но новото правителство в следващите месеци трябва да покаже, че има политическата воля да преразгледа всички енергийни проекти с Русия и да ни освободи от едностранната ни зависимост от тази страна.

– Как оценявате първите стъпки на новия премиер, първите назначения и уволнения, първите стъпки на новите министри?
– Винаги на всяко ново правителство се предоставят 100 дни. в които то да заяви своите приоритети и цялостна управленска програма. Всякакви коментари от началните действия биха били прибързани и по тази причина неточни. Единствено искам да откроя две събития с противоположен знак. Първото е назначаването на министър Божидар Димитров, което предизвика острото недоволство не само на представителите на ДСБ, но и на цялата демократична общественост. Недопустимо е за българите в чужбина да отговаря човек, сътрудничил на репресивната ДС, която преследваше, подслушваше, дори убиваше българските емигранти по света. Второто събитие, оценено като много положително, са промените, които бяха направени в ДАНС. Освобождаването на досегашния ръководител е потвърждение на негативната оценка, която ДСБ неколкократно даде за този силно политизиран орган. От друга страна, назначението на Цветлин Йовчев за шеф на агенцията е индикация, че ДАНС поема към професионализмаи отговорността. Господин Йовчев беше основна фигура сред авторите на доклада, който през 1999 г. даде основание на Иван Костов да се освободи от знакови корумпирани министри в своето правителство. Това за мен е достатъчно основание да заявя, че най-после ДАНС ще заработи истински за защита на националната ни сигурност и ще допринесе за изправяне пред съдебната система на престъпници от високите етажи на властта. Искрено вярвам, че този път няма да бъда разочарован.

– Как според вас действа Бойко Борисов – като ляв или десен политик? Доказва ли по някакъв начин, че е десен?
– Бойко Борисов тепърва трябва да доказва, че е десен политик. Той е ръководител на партия, която е член на най-голямата дясна политическа сила – Европейската народна партия. Принципите на ЕНП и програмата й, приета само преди няколко месеца във Варшава, трябва да бъдат приложени в новото управление на България. ДСБ, която също е член на ЕНП, даде кредит на доверие на Бойко Борисов, като гласува за неговото правителство и ще го подкрепя във всички негови действия в тази посока. Но да се каже още отсега, че Бойко Борисов действа като десен политик, ще бъде прибързано, ако се каже обратното – ще бъде несправедливо. Във всички случаи след провала на социаллибералното управление на тройната коалиция Бойко Борисов има шанс да покаже силата на едно дясно управление и да върне доверието на хората в държавните институции.

– Изненада ли ви нещо в разкритията за дейността на бившите управници? Кои са най-тежките грешки и злоупотреби, допуснати от тройната коалиция, за които българските граждани трябва да знаят?
– Тепърва очаквам големи разкрития за злоупотреби на предишното управление. Възстановяването на доверието на българските граждани към държавата минава през възстановяване справедливостта в обществото, което означава, че хората, които превърнаха България в синоним на корумпирана държава и оставиха страната ни на последно място по жизнен стандарт в Европейския съюз, трябва да бъдат изправени пред съдебната система и да получат заслужени присъди. Огласените към момента разкрития са само малка част от престъпленията, извършени спрямо българските граждани. Най-тежките грешки и злоупотреби на правителството ” Станишев” са свързани с енергетиката не само по отношение на неизгодните българо-руски проекти, но и с корупцията и разхищенията в държавните енергийни предприятия, които са част от Българския енергиен холдинг: АЕЦ ” Козлодуй”, ТЕЦ “Марица-изток 2”, Мини “Марица-изток” и др. Широка публичност не само в България, но и в Европейската комисия получиха тежките злоупотреби във фонд “Републиканска пътна инфраструктура”, във фонд “Земеделие” и програма САПАРД, в Националната агенция по горите и извършените заменки от нея. Питам се има ли област на държавното управление, в която предишното управление на БСП, ДПС и НДСВ не е оставило мръсна диря на корупция и злоупотреби? Българските граждани отидоха масово до урните на 5 юни и гласуваха за промяна – да накажат управляващите заради наглостта, с която разграбваха България.

– Какви трябва да са приоритетите на новото правителство в Народното събрание?
– Едва ли бих могъл да изброя всички приоритети на новото правителство, но мога да кажа най-важното, с което трябва да започне. Още в началото на септември в Народното събрание трябва да бъде внесен пакет от антикризисни мерки, който да почива върху рязко намаляване на публичните разходи, повишаване на приходите чрез свиване на сивия сектор и безкомпромисна борба с контрабандата по митниците. Правителството трябва да определи и приоритетните инфраструктурни проекти: подобряването на транспортната мрежа, съхраняването и преработката на отпадъците, както и управлението на водите (водоснабдяване, канализация и пречиствателни станции).
На второ място, нужна е спешна ревизия на управленските актове на досегашното правителство, които нанесоха вреда на страната и защитаваха корпоративните и лични интереси на управляващите. Тук са и извършените в последните три месеца на управлението съмнителни сделки и още по-съмнителни назначения на висши ръководни постове в държавата.
На трето място, в изпълнение на препоръките на Европейската комисия е нужно незабавно да започне изготвянето на нов Наказателен кодекс и нов Наказателно-процесуален кодекс, които да направят съдебната система по-ефективна и по-бърза.
И накрая ГЕРБ трябва да изпълни обещанието пред избирателите за създаване до края на годината на нов избирателен кодекс, който да преустанови такива срамни явления като купуването на гласове и изборния туризъм, а от друга страна, да равнопостави като избиратели всички български граждани извън страната.

– На коя парламентарна комисия сте член? Смятате ли, че Синята коалиция е добре представена в новото управление (Иван Костов и Мартин Димитров например са председатели на две от ключовите комисии)?
– Заместник-председател съм на комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения и съм член на комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм. В същите комисии участвах и в предишното Народно събрание.
Искам да разсея една заблуда – фактът, че Синята коалиция има председатели на комисии в Народното събрание, не я прави част от управлението. Председатели на комисии имат и БСП, и ДПС. Ние не сме част от управлението. Ние сме част от реформаторското парламентарно мнозинство, което има за цел да върне България на европейския път на развитие.

– Къде могат сините да бъдат най-полезни?
– Ние създадохме една подробна и аргументирана предизборна програма. Тя е израз на нашата принципност и компетентност. Заставаме зад всеки ред на тази програма и ясно заявихме на ГЕРБ, че с нашата експертиза ще ги подпомагаме и подкрепяме винаги, когато техните управленски приоритети съвпадат с нашата програма.

– Ще има ли Синята коалиция своя кандидатура за кмет или обща с ГЕРБ?
Този въпрос тепърва ще се обсъжда. Струва ми се, че призивът на вестник “Седем” кандидат за кмет на София да бъде един от двамата съпредседатели на Синята коалиция едва ли ще се реализира.

– Трябва ли да се запази Синята коалиция?
Категорично да! По време на предизборната кампания ние многократно обещахме на нашите избиратели, че повече никога няма да се разделяме. Чрез Синята коалиция ние пренасяме в бъдещето синята идея, родила се преди 20 години у нас. За демократите в България тя е светлина, която никога няма да угасне. Обстоятелството, че срещу създаването на Синята коалиция бяха впрегнати усилията на толкова хора и на държавни институции като ЦИК н СГС, показва колко голям е страхът от нейното създаване и утвърждаване. Страх за БСП и ДПС, но радост и дълбоко удовлетворение за стотици хиляди наши избиратели. Впрочем чрез работата на депутатите от Синята коалиция в 41-то Народно събрание трябва да се докаже правотата на избрания път и да се разшири доверието в Синята коалиция.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Георги Ганев: Членството на България в еврозоната може...
През 2024 г. България ще изпълнява инфлационния критерий, посочи икономистът доц. Георги Ганев Членството...
Радан Кънев: Основният дебат пред Европейския съюз предиизборите...
Изборите бяха предизвикани от тези, които искат да върнат политическия рекет. Но далеч по-тревожно...
Кристина Петкова: Реформата в службите е червената линия...
Служебното правителство е кукла на конци на Борисов, Пеевски и Радев, заяви Кристина Петкова....
Стоян Михалев: Ние отдавна твърдим, че всички служби...
Бившият служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев извади доста интересни разкрития за МВР...
Бонка Василева: Парите за заплати в столичния градски...
Всяка дестабилизация на национално ниво дови до дестабилизация и на местно ниво. Добре е,...