Иван Иванов: Концесията за автомагистрала

13 май 2005

Стенограма

ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Атанасов.

Последният актуален въпрос към министър Севлиевски за днес е от народните представители Стефан Мазнев и Иван Николаев Иванов.

Заповядайте, господин Иванов, да развиете Вашия въпрос.

ИВАН ИВАНОВ (ПП ДСБ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, правителството, на което Вие сте член от около три месеца, стана наистина пословично със своята непрозрачност при вземане на решенията, осъществяване на договори и сделки. Така беше с купуването на софтуера от “Майкрософт” от министър Калчев за 13 млн. 600 хил. долара, когато беше грубо нарушен Законът за обществените поръчки. Така стана с концесията за автомагистрала “Тракия”, където грубо беше нарушен Законът за концесиите, тъй като тя беше дадена без търг или конкурс. За тази магистрала впрочем Демократи за силна България вчера сезираха и главния прокурор, като посочиха 14 закононарушения и вреди за България.

Уви, господин министър, по същия път тръгва и решението за строеж на АЕЦ “Белене”. Като казвам “тръгва по същия път”, имам предвид по пътя на непрозрачността и на неинформираността. Това е именно поводът за нашия актуален въпрос.

Ще кажа на колегите каква е историята на този въпрос. На 24 юни 2004 г., т.е. преди една година, на закрито заседание Министерският съвет взема решение относно АЕЦ “Белене”. Това не е решението от 29 април, а от 24 юни. Водени от духа и текста на Конституцията и по-специално чл. 62, който повелява, че Народното събрание упражнява контрол върху решенията на изпълнителната власт, в това число и на правителството, двамата с господин Мазнев на 7 юли с нарочно писмо, заведено с изходящ номер, поискахме от господин Сакскобургготски да ни се осигури достъп до решението за АЕЦ “Белене”.

Беше ни отговорено с мълчание, присъщо на един министър-председател, който се изживява като цар. Наложи се да му зададем и актуален въпрос, това стана на 20 юли, отново питане какви са правните основания решението да бъде засекретено и какъв е редът, по който ние като народни представители можем да се запознаем с него. Отново мълчание от страна на министър-председателя, но този път, забележете, шефът на кабинета Ради Найденов ни отговори. Без да казва, че решението е секретно, той каза, че липсват правни основания за удовлетворяване на искането ни.

Мисля си какви могат да бъдат причините това прословуто решение да е толкова секретно. Какво се крие всъщност от народните представители? Касае се за решение за най-големия инфраструктурен проект на България за следващото десетилетие. Може би се крие това, че решението за АЕЦ “Белене” е икономически необосновано и финансово необезпечено? Може би се крие това, че реалната цена на електроенергията ще бъде всъщност два пъти по-висока от обявената, като се отчетат средствата за инфраструктурата, за съхраняване на радиоактивните отпадъци, както и за отработеното гориво и накрая разходите по извеждането от експлоатация на реакторите. Всичко това влиза в цената.

По тази причина, господин министър, се обръщаме към Вас отново с настойчивото питане, което беше зададено и към Вашия предшественик, а именно на какво основание е засекретено приетото решение на Министерския съвет от 24 юни 2004 г. за по-нататъшни действия по проекта за АЕЦ “Белене”? Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, колега Иванов.

Господин министър, заповядайте за отговор на актуалния въпроси.

МИНИСТЪР МИРОСЛАВ СЕВЛИЕВСКИ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Иванов, уважаеми господин Мазнев, дами и господа народни представители! Господин Божинов, наистина благодаря, че отдавате такова голямо внимание, като сте през цялото време в залата, докато аз отговарям.

Господин Иванов, за АЕЦ “Белене” толкова неща са се казали и толкова неща чух напоследък, че вече и аз май започнах да губя връзка кое е истина и кое не е истина.

Първо, да вземем фактите такива, каквито са. Има решение на Министерския съвет от април месец, откакто аз съм министър, за изграждане на втора атомна мощност. Това решение е ясно. И понеже говорихте за непрозрачност и за непубличност, струва ми се, че публичните презентации, които бяха направени от Министерството на енергетиката на тема Проекта “Белене”, са ако не достатъчни, то немалко. Струва ми се, че всички въпроси, които касаят АЕЦ “Белене”, са обсъждани поне през последните 60 дни с Консултативния съвет по АЕЦ “Белене”, където, както вие знаете, има двадесетина професори, които са добри специалисти и добри общественици.

Да ви кажа фактите по въпросното решение. Вие говорихте за решение на Министерския съвет, което е засекретено и което Вие казахте, че е от 26 юни 2004 г.

Такова решение няма. Решението не е маркирано с гриф “Секретно”, а с гриф “За служебно ползване”. Разбирам, че нюансът секретност винаги създава драматургия и настроение, че нещо е изключително тайно и зад тази тайна се крие някаква глупост, но ми се струва, че в този случай нещата са малко пресилени. Аз съм убеден, че Вие знаете предвидената от закона съществена разлика в статута на документите, които са класифицирана информация на базата на грифа, който носят. Разликите са очертани в детайли в чл. 25 и чл. 26 от Закона за защита на класифицираната информация. По закон органът, създаващ съответния документ, е компетентен да определи конкретен свой акт, визирам протоколно решение на Министерския съвет по т. 37 от Протокол № 24 от 24 юни 2004 г., като класифицирана информация. Явно в случая Министерският съвет е преценил, че това е необходимо. Причината за това е вероятно и фактът, че докладът, на базата на който е взето решението, и съпътстващите го материали носят гриф “За служебно ползване”. Решението съставлява класифицирана информация и е маркирано с гриф за сигурност “За служебно ползване” съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 26 и чл. 3, ал. 2 от Закона за защита на класифицираната информация.

Уважаеми господин Иванов, надявам се, че тази информация ще Ви бъде полезна и сега, и за в бъдеще да изясните точно дали някой, който е трябвало да Ви отговори по този конкретен въпрос преди една година, го е направил правилно или неправилно.

Когато говорим за “Белене” днес, трябва да знаете, че няма по-прозрачен проект в Министерството на енергетиката от Проекта “Белене”. И мисля, че ежедневно давам доказателства за това. Ако Вие имате необходимост от допълнителна информация или от такава информация, която не е достигнала до Вас и Вие смятате, че тя ще бъде полезна за Вас, за Вашите избиратели, за избирателите на всичките Ви колеги, аз съм готов да я предоставя. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря Ви, господин министър.

Давам думата за реплика на народния представител Иван Иванов.

ИВАН ИВАНОВ (ПП ДСБ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, аз не знам дали някои от колегите в залата разбраха, аз лично не разбрах истинските мотивите решението да бъде засекретено. Вие се позовахте на Закона за защита на класифицираната информация, познавам го отлично. На него се позова и господин Ради Найденов. Но аз питам защо по същество, когато се говори за сделката, бих казал, на века, по Ваши собствени думи за над 2,5 млрд. евро първоначална оценка, Министерският съвет крие документи, които трябва да са публични? Не може една търговска сделка, каквато е в крайна сметка строежът на АЕЦ “Белене”, да бъде скрита зад стените на Министерския съвет. Това е непочтено към българските граждани!

На второ място, господин министър, понеже в отговор на госпожа Банкова Вие споменахте, че Шеваршидзе и правителството на Иван Костов са определили сроковете за затваряне на АЕЦ “Козлодуй”, длъжен съм да Ви отговоря, че е грозно да се лъже от трибуната на Народното събрание. Вие като министър сте длъжен и съм убеден, че знаете добре иначе ще го покажа на журналистите отново, че съгласно договорените позиции от правителството на Иван Костов имаше отворена опция за 3-ти и особено за 4-ти блок на АЕЦ “Козлодуй”. Друг е въпросът, че правителството Сакскобургготски не спази нито решението на Народното събрание, което съвсем ясно говори, че е необходимо да се обвърже извеждането на блокове 3-ти и 4-ти от експлоатация, което да не предхожда пълноправното членство на България в Европейския съюз, нито след това и решението на съда.

Не може от трибуната на Народното събрание, господин министър, да се говори като на предизборно събрание. Ето, документите са пред мен, ако искате, ще ги цитирам отново.

По отношение на конкретния въпрос, който Ви зададох. Непрозрачността винаги внушава на хората, включително и на нас народните представители, че се защитават корпоративни интереси и това един ден ще проличи. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря.

Заповядайте за дуплика, господин министър.

МИНИСТЪР МИРОСЛАВ СЕВЛИЕВСКИ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов! Искам само да допълня, че и някога някъде, някаква непрозрачност да е имало по Белене, то тази непрозрачност и каквото е липсвало аз съм го извадил. Знаят го всички и всички, които са дошли да се поинтересуват от него. Обявена е вече тръжна процедура, или процедура за избор на проектант, строител и доставчик на втората ядрена мощност. До средата на м. юли, живот и здраве, ще бъде проведена преквалификацията и, надявам се, че в началото на м. януари 2006 г. от правителството, което ще бъде тогава, ще бъде избран крайният победител и тогава пътят на България към нова ядрена мощност, освен че е павиран досега, ще бъде постлан с червен килим. Истината, господин Иванов, е, че е важно килимът не само да е червен, а да е с българското знаме и всички да се радват на този проект.

За другите неща, да не се връщаме в историята, днес е по-добре да гледаме напред.

И понеже господин Атанасов, който тъкмо излезе, се опита да внуши, че някой или по-скоро аз съм бил махмурлия или нещо от този род, искам да му задам въпрос той пие ли алкохол, защото аз не съм пил през последните двадесет години. И е хубавичко, когато се правят такива внушения, да се знае малко предистория. А за водата, студената вода за господин Атанасов ще дойде на изборите. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Благодаря, господин Севлиевски.

С това се изчерпват за днес всички актуални въпроси и питания към министър Севлиевски.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Любен Иванов: България няма годни летателни средства, с...
Вече почти седмица дни България се бори с огнената стихия. Горят хиляди декари борови...
Людмила Илиева: ПП-ДБ подходихме отговорно и предложихме добър...
Колкото и пъти да правим едно и също нещо по един и същи начин,...
Людмила Илиева: Колкото и пъти да правим едно...
Депутатът от ПП-ДБ призова политиците за отговорно отношение и ако е необходимо, всеки да...
Планът на ПП-ДБ: Първо антикорупционни закони и решения,...
На среща с президента Румен Радев лидерите на коалиция Продължаваме Промяната – Демократична България...
Атанас Атанасов: Техническото правителство с втория мандат все...
Все още в 50-ото Народно събрание може да се намери мнозинство, което да излъчи...