Иван Иванов: Има драстични нарушения във фонд “Републиканска пътна инфраструктура”

Водещ: Теми, свързани със скандала с Пътния фонд, се появиха в писмото на Майкъл Лий. Седмица по-късно този скандал се появи и в одита на Сметната палата, публикуван вчера на инетрнет страницата на Сметната палата. Опитът ни да осигурим събеседник оттам се оказа неуспешен, тъй като професор Валери Димитров не е в страната, а друг няма да може да коментира този доклад. Затова сега продължаваме по тази тема с Иван Иванов от Демократи за силна България, защото тази опозиционна партия в парламента вчера изпрати писмо до прокуратурата със същата тема, темата за скандала в Пътния фонд. Добро утро, г-н Иванов!
Иван Иванов: Добро утро!
Водещ: Харесва ли ви доклада на Сметната палата и дали той потвърждава вашите мрачни констатации, че са разходвани не просто 120 млн. лева, а над 203 млн. такива.
Иван Иванов: Докладът на Сметната палата, който вчера беше публикуван на интернет страницата, в своите заключения дава възможност да кажем пред слушателите, че има драстични нарушения в работата на фонд “Републиканска инфраструктура”. Реално докладът създава впечатлението, че фондът представлява една черна кутия, в която потъват пари, излизат някакъв продукт, но няма никаква връзка между двете събития и искам да съобщя основните тежки констатации на одиторите от Сметната палата, но преди всичко липсват сведения за извършените строително-монтажни работи от фонда. На второ място, липсва информация за извършените плащания в дирекция “Експлоатация и поддържане на републикански пътища”. Липсва метод за осчетоводяването на тези плащания в дирекция “Финансови и счетоводни дейности”. На първо място липсва информация за извършените плащания в дирекция “Експлоатация и поддържане на републикански пътища”. Липсва метод за осчетоводяването на тези плащания в дирекция “Финансови и счетоводни дейности.” И за да илюстрирам липсата на каквато и да е отговорност в дейността на фонд “Републиканска пътна инфраструктура”, ще съобщя, че съгласно програмния продукт, който би трябвало да даде ясна представа за всичките договори, които се изпълняват от фонда, с изпълнители, със срокове на изпълнение, с обем на дейности, е записано, че са изплатени 92 млн. лева в периода, който е одитиран, а той е година и половина от 1 януари 2006 година до 30 юни 2007 година, а касово одиторите са установили, че са изплатени 210 млн. лева, което е близо 2,5 пъти по-голяма сума.
Водещ: Това беше и едно от заключенията, едно от основанията, които посочвате във вашето писмо до главния прокурор, пратено късно вчера, доколкото разбрах. Писмо, за което знаехме, в медиите. Аз искам да ви попитам, то завършва с една ваша надежда, че главният прокурор ще се самосезира, тоест, прокуратурата ще се самосезира от публикациите в българските медии. Смятате ли, че това може да стане и въз основа на доклада на Сметната палата?
Иван Иванов: Г-жо Недева, ние очакваме главният прокурор да се самосезира още преди три месеца, когато бяха разкрити първите драстични нарушения във фонда. Когато благодарение на българските журналисти се разкри този скандал, който получи публичност като парите на Батко. Три месеца прокуратурата не предприе нищо. В писмото със сигнал, което сме изпратили от името на ПГ на ДСБ до главния прокурор, съобщаваме, че са нарушени грубо изискванията на закона за обществените поръчки, както и във връзка със Закона за държавния служител, параграф първи. Какво всъщност касае това? Че съгласно Закона за обществените поръчки, това е член 47, алинея пета и алинея осма, кандидат, за да бъде изпълнител на един проект, не може да бъде лице, което се явява свързано лице на ръководител на фонда, който е възложител, а тук се касае за двама братя-единият, който е изпълнителен директор на фонда, а другият, който се явява управител на фирмата “Биндер”.
Водещ: Защо в този доклад на Сметната палата, който аз се опитах да прочета тази нощ, той е от порядъка на 15 страници, никъде не се говори за фирма “Биндер”, никъде не се говори за този вид конфликт на интереси, който даже не е нужно да има специален закон, знаем какво се случва с предложенията на опозицията за закон за конфликт на интереси, конкретно на колегата ви от ОДС Филип Димитров, но и без такъв нарочен закон, този член от Закона за обществени поръчки, както и Законът за държавния служител, са достатъчно основание в този одит, в този доклад поне да се появи темата за нерегламентирано възлагане на обществена поръчка. Как си го обяснявате факта, че го няма или аз бъркам, нещо не съм дочела?
Иван Иванов: Не, не бъркате, аз също забелязах това с неприятна изненада, че докладът се насочва единствено към финансовите параметри и хаоса на изплащанията на сумите и водим ценоотчетността. Според мен одиторите е трябвало да констатират това грубо нарушения на закона. Сега след всъщност този одитинг доклад считам, че действително Главна прокуратура трябва незабавно и благодарение на нашия сигнал, който вчера беше депозиран в Главна прокуратура, трябва да започне разследване на този изключително голям скандал. Само ще отбележа и това беше казано преди малко, че еврокомисарят по регионално развитие Данута Хюбнер заяви в прав текст, че именно разследването на фонд “Републиканска пътна инфраструктура” ще бъде тест за това дали България може да управлява европейски пари. В противен случай след 16 юни явно ние ще бъдем лишени от едно от най-важните предимства в ЕС за пълноправно членство, а то е да можем както останалите страни от ЕС да можем да управляваме парите, които идват от европейските фондове. Уви, към момента перспективата е изключително мрачна и тонът от страна на ЕК става все по-твърд и по-остър.
Водещ: Г-н Иванов, вчера премиерът призна, че може да има персонални смени в агенциите, каза, че чиновниците няма да, а и не трябва да спят в събота и неделя, че ще бъде много рязък и справедлив към недобросъвестни чиновници, които не са си свършили работата. Искам да ви попитам на чисто политическо ниво, вие ще искате ли оставката на самите министри от тези две проблемни министерства, визирани в писмото на Майкъл Лий. Става дума за финансовия Пламен Орешарски и строителния Асен Гагаузов, отделно от вашата идея да внесете вот на недоверие след 16 юни.
Иван Иванов: Ще ви отговоря последователно. Относно вота на недоверие няма съмнение, че най-подходящият момент, в който ние ще имаме силните аргументи за това, е представянето на доклад от страна на ЕК. Относно оставките на министрите, считам, че незабавно двамата министри, към чиито министерства се намират съответните агенции, които са обект на най-острата критика, а това са министрите Орешарски и Гагаузов, трябва да напуснат постовете си и накрая, позволете ми един кратък коментар- голямото различие в оценката на ситуацията в страната от страна на правителството и страна на ДСБ, е следното- министър-председателят счита, че с промяна на някои лица, чрез увеличаване на административния капацитет проблемите ще се решат. Не, големият проблем на това управление е, че то се е сраснало с мафиотизирани структури и по тази причина лицата се сменят, но се вижда, че нищо положително няма в развитието на комуникацията с Брюксел, тъй като нямаме доверие. Сривът в доверието в страната е тотален.
Водещ: Г-н Иванов, вие внимателно ли прочетохте доклада на Сметната палата, този одит?
Иван Иванов: Да. Тези 15 страници, за които вие казахте.
Водещ: Много ми е интересен един такъв въпрос-смятате ли, че в този текст от Сметната палата има основание да се говори за оставка на министъра на регионалното развитие и благоустройство? Аз имам предвид финала на текста- за това какво препоръчва Сметната палата на министъра. Препоръчва издаване тепърва на наредба, с която да се гарантира спазване на закона. Излиза ли според вас, че министърът не изпълнява закона?
Иван Иванов:
Напълно сте права. Вие сте прочели наистина точно този текст, в който министърът е уличен, че той не си е свършил работата, защото не е създадена наредба, която трябва да поставя ред в отчетността и във финансовите операции, идващи от фонд “Републиканска пътна инфраструктура”.
Водещ: Можем ли да правим интерпретации обаче без участие на представител на Сметната палата, така че нека да оставим тази интерпретация като възможна и отворена. Искам последно да ви попитам ще участвате ли в опита на ОДС, БНД и независими, тоест, ДСБ ще участват ли в този опит да се срещнат с Меглена Плугчиева на 21 май и да й протегнете ръка, включително и да й кажете какви конкретни стъпки виждате вие за възстановяване на доверието, при положение, че вчера министър-председателят ви упрекна за това, че всъщност на базата на ваши донесения в Брюксел, Брюксел е критичен към вашата родина.
Иван Иванов: Аз съм убеден, че ние с всички изявления, които правим до момента, защото реално и ежеседмично чрез своите декларации ДСБ показа кои са недостатъците, кои са злоупотребите и по какъв начин те могат да бъдат отстранени. И виновниците трябва да бъдат наказани. Ние даваме достатъчно материал, няма нищо лошо в една среща със заместник-председател Плугчиева, но тя знае нашата позиция и едва ли ще научи нещо в повече. По второто, което вие казахте, че ние правим донесения до Брюксел, това първо не отговаря на истината, второ, представителите на ЕК в България следят политическия живот и те самите предоставят на ЕК и представителите на Европейския парламент сведенията за позициите на политическите партии в страната и ако тези позиции са цитирани или използвани от представителите в Брюксел, това означава, че те оценяват нашето чувство за обществена отговорност, за да защитим интересите на страната в този критичен момент, когато правителството не показва никаква политическа воля, за да устои на ангажиментите, които имаме, за прозрачно и ясно управление на европейските фондове.
Водещ: Тогава как оценявате думите, казани от министър-председателя?
Иван Иванов:Министър-председателят търси оправдание за собственото си безсилие и неспособност да реши проблема. Бих казал, търси под вола теле. Министър-председателят трябва да си свърши своята работа. Трябва да създаде образ на България, че е страна, която се бори с корупцията. През януари в междинния доклад ЕК директно заяви: няма видим напредък в борбата с организираната престъпност и с корупцията по високите етажи на властта. Когато ние тогава говорехме, министър-председателят отричаше, че няма такъв напредък. Оттогава в продължение на четири месеца това се повтаря от Европейския институт и не ние даваме това внушение, те изхождат на базата на своите собствени анализи и проверки. Междувпрочем фонд “Републиканска пътна инфраструктура” ще бъде одитиран и от международен одит, и Данута Хюбнер, еврокомисарят, очаква и този втори одит, който ще бъде още по-тежък, и още по-остър.
Водещ: Така е, не знаем какъв ще е одитът, но е вярно това, че Данута Хюбнер вчера заяви и за “Хоризонт”, че очакват независимия одит не на Българската сметна палата, а на една международна компания, която се занимава с одит за това какво се е случвало в Пътния фонд. Благодаря на Иван Иванов.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Георги Ганев: Членството на България в еврозоната може...
През 2024 г. България ще изпълнява инфлационния критерий, посочи икономистът доц. Георги Ганев Членството...
Радан Кънев: Основният дебат пред Европейския съюз предиизборите...
Изборите бяха предизвикани от тези, които искат да върнат политическия рекет. Но далеч по-тревожно...
Кристина Петкова: Реформата в службите е червената линия...
Служебното правителство е кукла на конци на Борисов, Пеевски и Радев, заяви Кристина Петкова....
Стоян Михалев: Ние отдавна твърдим, че всички служби...
Бившият служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев извади доста интересни разкрития за МВР...
Бонка Василева: Парите за заплати в столичния градски...
Всяка дестабилизация на национално ниво дови до дестабилизация и на местно ниво. Добре е,...