Иван Иванов: Далавери надуха цената на тока с 15%

– Г-н Иванов, в понеделник от ДСБ сезирахте главния прокурор Борис Велчев за злоупотреби в ТЕЦ “Марица-изток 2 “. Има ли вече движение по сигналите?
– Сигналите са за периода от 2004 до 2007 г. и обхващат период на управление от трима министри – Милко Ковачев, Мирослав Севлиевски и Румен Овчаров. Става въпрос за документи, които дават основание да се счита, че в това време ТЕЦ “Марица-изток 2” е била източвана чрез тежки стопански престъпления за десетки милиони левове. Предали сме данните не само на главния прокурор Борис Велчев, но и на ръководителя на ДАНС Цветлин Иовчев, както и на министъра на икономиката Трайчо Трайков и на вътрешните работи -Цветан Цветанов. Вече има и движение по материалите – с разпореждане на главния прокурор разследването за злоупотребите в ТЕЦ-а е поверено на Софийската градска прокуратура, а не на окръжна прокуратура Стара Загора. Това е един добър сигнал, защото явно се цели избягване на каквото и да било влияние и конфликт на интереси. Което ни дава основание да считаме, че разследването ще е наистина безпристрастно и в дълбочина. Именно затова само преди минути обявих в Стара Загора, че стартира дългоочакваната операция в държавните енергийни дружества, която трябва най-сетне да преустанови дейността на Октопода в енергетиката.
– Кой е Октопода в енергетиката? Тримата министри, за които говорите ли?
– Работа на разследващите органи е да кажат това, не моя.
– За какви точно злоупотреби са сигналите и в кой период от време са основните далавери в ТЕЦ-а?
– Престъпленията, за които има данни, са в четири основни направления. Първото е за ликвидация на дългосрочните материални активи и последваща търговия със скрап. Става въпрос за няколко хиляди тона отпадъци, получени след рехабилитацията на блокове от 1 до 4 на ТЕЦ-а, които са били продадени. Но не е осъществяван никакъв контрол по отношение на количествата. Скрапът дори не е бил заприходяван в съответните складове, което само по себе си е достатъчна индикация за злоупотреба – когато не се знае движението на един материал, това се прави с цел да се прикрият действителните количества. Продаван е основно на три фирми – “Петров 05” ЕООД, “Ирида” ООД и “Бултрейд 2000” ЕООД. По-голямата част от тези продажби са извършени през 2006-2007 г.
– Т.е. по времето на Румен Овчаров?
– Да. Основната част от данните, които имаме, обхваща именно периода, в който той беше министър. Има още три направления, в които уличаваме ръководството на мините, както и висшестоящите бивши ръководители на министерството, че са допуснали нарушения. Едното е търговията с ток. Оказва се, че особено през 2006 г. ТЕЦ-ът е подавал към НЕК по-малко количество електроенергия от предварително договореното. Останалото количество са предлагали на свободния пазар за износ на цени, по-ниски, отколкото на регулирания пазар. Макар че смисълът на свободната продажба трябва да е точно обратният – стойността да е по-висока, отколкото тази, която ДКЕВР определя за битовите потребители.
– Само на една посредническа фирма ли е продаван токът?
– Едната е ЕФТ. Освен на нея ТЕЦ “Марица-изток 2” е продавал и на “Енемона”, като прави впечатление, че цената за второто дружество е по-висока, отколкото за ЕФТ. Продавали са и на други фирми.
-По кое време “Марица-изток 2” е започнала да продава на свободния пазар?
– Продължила е до 2006 г., но кога е започнала тази търговия, не мога да ви кажа. Аз имам данни само за тази година. Третото направление за злоупотреби, по което подадохме сигнала, е свързано с доставката въглища от страна на мини “Марица-изток” към ТЕЦ-а. Установено е, че не е било контролирано нито количеството, нито качеството им, а стойността им е надвишавала значително прогнозните цени за развитието на пазара на лигнитните въглища. Така например цената, на която са продавани през 2007 г., е на нивата на прогнозната стойност за 2018 г. Очевидно чрез изкуственото повишаване на цените на въглищата, добивани от мините, се е целяло прикриване на злоупотреби, правени в тях. В същото време, като се има предвид, че това е суровината, от която ТЕЦ-ът произвежда електроенергията, това неминуемо е довело и до повишаване на цената на произведения ток. И последното направление от сигнала е свързано с ремонтните дейности в “Марица-изток 2”. В средата на 2003 г. е създадено специално дружество “Клон ремонти”, което отговаря за това, но взаимоотношенията му с фирмите са били уреждани не чрез договори, както е по закон, а чрез фактури за резервни части и материали, както и с подписани протоколи. В първите месеци на 2008 г., след проверка от страна на Инспектората на МС, клонът е закрит, но вече са били нанесени тежки финансови загуби на дружеството. Така например общият размер на средствата, отделени за ремонти през 2006 и 2007 г., превишава с 12 млн. лева планираните пари за рехабилитация. Вие сами разбирате, че тези суми също са калкулирани в цената на електроенергията.
– След като основните злоупотреби са правени по времето на Овчаров, защо сигналът ви е и за Милко Ковачев и Мирослав Севлиевски?
– Защото например дружеството “Клон ремонти” е създадено в средата на 2003 г., когато министър е Милко Ковачев. Но работа на разследващите органи ще бъде да определят кога и какви точно са нанесените щети.
– Доколко е възможно тези злоупотреби да са правени от началници в ТЕЦ-а без знанието на министрите.
– Аз съм сигурен, че бившите министри ще обявят, че са правени без тяхно знание. Но това, което със сигурност мога да кажа, е, че в този период контролните органи на Министерството на икономиката и енергетиката не са си вършили работата, която им е вменена по длъжностна характеристика. Те бяха парализирани. Именно затова се стигна и до разрастването на тази незаконна дейност.
– Защо са били парализирани? Имало е чадър от съответните ръководители във ведомство& то?
– Това пак е работа на разследващите да го докажат. Но ако аз бях на мястото на един министър, бих искал периодични проверки на тези големи енергийни дружества. Още повече че отвсякъде се чуваше, че там стават нередни неща. Въпросът е защо не са искани такива проверки. Именно затова твърдя, че тези злоупотреби са ста-
вали най-малкото с помощта на престъпното бездействие на тези министри. Казвам престъпно, защото нанесените щети са за десетки милиони левове. Смятам, че цената на тока, произведен от ТЕЦ-а, е можела да бъде занижена с 10-15%, ако всички тези злоупотреби не бяха станали факт.
– Да се върнем пак на изнесения ток. Какво количество е било пласирано от ТЕЦ-а за свободния пазар навън и на каква цена?
– Това за съжаление не мога да кажа, защото липсва в доклада на самия началник на Инспектората на МС. В него е указано само, че цените са били по-ниски, отколкото за регулирания пазар. Всъщност тези злоупотреби са разкрити още в първите месеци на 2008 г., когато е извършена проверка на цялостната дейност на ТЕЦ-а по заповед на тогавашния министър на икономиката Петър Димитров. Тя е под ръководството на началника на Инспектората на МС г-н Николай Георгиев и завършва с 6 доклада. В тях са всички тези изводи, които накратко ви съобщих. Говорих с г-н Петър Димитров, който в момента ми е колега в парламента, и той ми каза, че е изпратил документите в прокуратурата, но по тях в продължение на две години не е имало никакво движение.
– А изключвате ли варианта те да са останали в министерството?
– Считам, че разследването трябва да установи и движението на материалите. Единственото, което със сигурност знам, е, че видях тези доклади, подписани от Николай Георгиев. Оттам нататък всеки по веригата трябва да каже какво е направил, като го докаже и с входно-изходна кореспонденция.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...
Радан Кънев: Проблемът на българските политици със Зелената...
Бюджетът на ЕС все по-ясно се движи в посока на политика и приоритети. Няма...
Йордан Иванов: Това, което ще използвам в тази...
В последните девет месеца видяхме как парламентът се превърна в поле на разправии и...
Любен Иванов: Благодарение на регионалната политика на кабинета...
Съвместно с общините работим по проекти за над 100 милиона лева, заложени за изпълнение...
ПП-ДБ откриха кампанията си в София: Имаме мнозинство...
Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ откри предизборната си кампания с мултимедиен разказ за...