Иван Иванов: Всички опозиционни групи ще се обединят около вота на недоверие

Водеща Лили Маринкова: Би трябвало да кажем, че имаше една забележка, която можем да обсъдим незабавно с г-н Николай Свинаров. Той е от “Българска нова демокрация”, тази парламентарна група през седмицата също даде повод да се гледат нейните действия.

Г-н Свинаров, има ли някакво дублиране на вашите, как се казва, участия от политическо естество, за които говори г-н Кътев, в смисъл, че трябва да се отпишете, така да се каже, от движението?

Николай Свинаров: Добър ден на всички слушатели.

Водеща: Добър ден.

Н. Свинаров: С акта на напускане на парламентарната група всички ние, които я напуснахме, подадохме документи и за освобождаване от партийно членство в НДСВ. Оттук нататък ние не можем да следим процедурите дали това е изпълнено формално или не. Така че според мен упрекът, макар и да има някакви формални основания, все пак е упрек към НДСВ, а не към напусналите. Подобно формално членство е възможно да съществува, аз няма как да проверя този факт, но по никакъв начин не мисля, че това има отношение. Всички ние в момента, в който подадохме заявления до председателя на парламента, че напускаме парламентарната група на НДСВ, подадохме документи и за напускане на политическа партия НДСВ.

Водеща: В този смисъл нещата изглеждат изчистени, както се казва. Какви са проблемите с вашето, така да се каже, идейно ферментиране, ако приемате този израз, доколкото на повечето наблюдатели направи впечатление един елемент на приближаване към ГЕРБ.

Н. Свинаров: Не, аз не бих казал. Ние се опитваме да формулираме и да отстояваме дясноцентристки ценности. Нека да напомним, че макар и в неясна обстановка, сформирането на Национално движение “Симеон втори” през 2001 година беше сформирано по същия начин. На един по-късен етап български функционери в Европейската народна партия ни попречиха да членуваме в тази партия и ние някак си… станахме либерали. Предполагам, това добре се знае от българската общественост.

Всяка една политическа сила, особено когато тя е в управлението и присъства толкова мощно в него, трябва да има и европейска легитимация. На нас като на политическа партия ни беше отказана европейска легитимация в Европейската народна партия.

Така че не е ново идейното, което се случва в НДСВ. Разбира се, НДСВ беше сформирано набързо и в НДСВ присъстваха всякакви хора през 2001 година. Но тези, които сега се отцепихме от Национално движение “Симеон Втори”, изповядваме категорично десни ценности. За краткия период на формиране и съществуване на парламентарната група се опитваме да отстояваме ясно опозиционна политика в българския парламент. Това е визията на всички тези 17 души, които в момента членуват в парламентарната група.

Водеща: Сега ще дам възможност на г-н Иван Иванов от “Демократи за силна България” да назове мотивите, които, доколкото разбирам, обсъждате с другите опозиционни групи, за вот на недоверие на правителството.

Г-н Иванов, има ли точки, които ви се струва, че трябва да бъдат внимателно съгласувани? Слушаме ви.

Иван Иванов: Добър ден, г-жа Маринкова.

Водеща: Добър ден.

И. Иванов: Още в началото на миналата седмица “Демократи за силна България” категорично поискаха министър-председателят Сергей Станишев да отстрани тримата министри, които ръководят фонд “Национална пътна инфраструктура”, заради конфликта на интереси и корупцията във фонда. Тъй като това не се случи, в сряда ние инициирахме консултации с останалите партии в парламента и парламентарни групи, които не принадлежат към управляващото мнозинство. В този контекст ни беше предложено да подготвим някакъв проект на мотиви за гласуване вот на недоверие на правителството, заради неговата корумпираност и заради спирането на европейските пари за България. В петък ние връчихме такъв проект на всички парламентарни групи, имам предвид и ОДС, БНС, “Българска нова демокрация” и “Атака”. Очакваме, разбира се, мотивите да бъдат разгледани и от независимите народни представители и в сряда ще проведем консултации за уточняване текста на мотивите и започване на подписката за внасяне на вот на недоверие.

Водеща: Г-н Свинаров, как се отнася вашата група към тази акция?

Н. Свинаров: Ами, най-напред нека да споделя, че темата е изключително сериозна и тя е едно достатъчно добро основание за внасяне на вот на недоверие. Аз, разбира се, не искам преди политическото решение на парламентарната група да се произнасям по отделните елементи на мотивите, но те са една добра основа за обсъждането, което беше предложено от “Демократи за силна България”.Оттук нататък според мен механизмът е правилно подбран и аз очаквам в заседанията на парламентарните групи във вторник да ги има политическите решения, така че адекватно в сряда да с е проведат консултации за изчистване на някои спорни проблеми, ако такива възникнат.

Водеща: Г-н Иванов, смятате ли, че другите опозиционни групи ще подкрепят вашата…

И. Иванов: Убеден съм, г-жа Маринкова, че всички опозиционни групи ще се обединят около предложението за внасяне на вот на недоверие, защото е съвсем ясно, че ние внасяме вот на недоверие заради засилващата се корупция и престъпност на правителството, от една страна, заради нанесените щети на България, от втора, и накрая заради опетняването на авторитета на България пред Европейския съюз.

Искам да подчертая, че за втори път Европейската комисия спира парите от еврофондовете към България. Първият път беше по програма САПАРД. Но в случая се касае за най-голямата финансова помощ, която ЕК оказва на България, по оперативна програма “Транспорт”. Ние трябва да получим над 2 милиарда евро до 2013 година по тази оперативна програма, като 80 процента ще дойдат пряко от ЕС. И именно затова ЕК е изключително строга по отношение разходването на тези средства.

Няма никакво съмнение, че конфликтът на интереси и корупцията във фонд “Национална пътна инфраструктура” предизвикаха комисията с незабавно действие не само да спре финансирането на важни за България инфраструктурни проекти, каквито са изграждането на магистрала “Люлин”, връзката на магистрала “Хемус” с Околовръстния път на София, изграждането на връзката от Кърджали до Подкова, но също така и даването на техническа помощ за останалите проекти, включително завършване на проект “Транзитни пътища 3”.

Това, което е съществено, е, че беше възложено и на ОЛАФ, това е специализираната комисия на ЕС, която разследва злоупотребите с пари на ЕС, и беше казано, първо, че няма никакво значение – нещо, което се помъчиха министрите веднага да отклонят, заявявайки, че не се злоупотребява с европейски, а с български пари, че това са пари на български граждани, които в случая са европейски граждани. И второ, че няма да се продължи финансирането, докато не се получи ясен положителен сигнал от ОЛАФ, че се преустановява такава практика и че са взети необходимите мерки.

Х Х Х

Водеща: И така, господата Иван Иванов и Николай Свинаров, би трябвало да кажем, че остана неизвестно за нас как се отнасяте към призивите за реформа на политическия модел на избирателните закони и най-общо въвеждането на мажоритарния елемент в изборите, доколкото тази тревога бе част от обръщението, което коментирахме преди малко, на българския президент.

Н. Свинаров: Ами, общо взето, президентът съвсем точно очерта проблема. Политическата класа не се харесва от българското население, тя не се харесва, защото са лоши партиите, трябва да има мажоритарен елемент. На мен ми се струва, че това е някъде около половината от истината, защото българските граждани не само не харесват политиците, но те не харесват и политиката. И ако липсва политика, дали тя ще се прави пропорционално или мажоритарно, българските граждани това няма да ги интересува. Тоест на мен ми се ще, като се говори за избори, да се говори и за политиката, която трябва да се реализира след изборните резултати. Това не е проблем само на пропорционалност или мажоритарност. Иначе идеята, разбира се, е добра. Тя никак не е нова, тя е идея отпреди демокрацията. Така че надявам се, че ще има едно много сериозно обсъждане във всички политически сили и накрая мнозинството ще реши какво да прави.

Водеща: Вашето положение не е чак толкова за окайване, ако се има предвид, че вие ще останете под, така да се каже, централните прожектори в парламента и ще може да оформяте идеите си като нова парламентарна група. Сигурно това е част от предимството – там да моделираш политиката.

Н. Свинаров: Да, вероятно има и предимства, има и негативи, разбира се, защото хората, които са в парламента, независимо дали са от управляващите или от опозицията, са намразвани още в деня на техния избор от българските граждани. Така че вероятно има и минуси в този смисъл. Аз се надявам обаче, че компактната маса на българската опозиция ще намери възможност до края на мандата. Ние предложихме термина интерпарламентарен съюз или форум, но да намери форума, в който да обсъжда тези въпроси, защото моето сериозно притеснение е, че в следващия парламент ще влязат управляващите от това Народното събрание плюс ГЕРБ. И ще ми бъде много интересно коалирането как ще протече. Така че добре е опозицията в днешния парламент отсега да знае, че има и такава заплаха, и да се опита да предотврати последиците.

Водещ: Г-н Свинаров, вие сте между тези гласове, които пледират за раздалечаване от ГЕРБ, да се постави тази удивителна.

Н. Свинаров: Не, не, не казвам раздалечаване от ГЕРБ. Със сигурност по мое мнение ГЕРБ ще се яви само на изборите и ако няма друго дясно формирование, което да влезе в българския парламент, за мен нещата няма да изглеждат добре в българския политически живот. Само това казвам.

Водеща: А нима изборите са толкова близо, какво е вашето чувство или информация по-скоро?

Н. Свинаров: Ами, до вчера, до онзи ден си мислех, че изборите са далеч, т.е. че те ще бъдат редовни през 2009 година. И сега не защото обсъждаме темата за вота на недоверие, но има една друга теза, която звучи много хипотетично и много шеговито, но ние трябва да си я кажем. Обикновено се заговаря за промени в изборното законодателство шест месеца преди избори. Така е било в годините на прехода и това ме кара да си мисля, че все пак възможността за предсрочни избори не е изключена.

Водеща: Добре, какво се случи, би трябвало да го обясните, защото това е много трудно отдалеч да бъде преценено, че вие се откъснахте от Национално движение “Симеон втори”, и от друга страна можете ли да кажете какво ще стане с тези министри, които са в правителството и има някаква въпросителна около тяхното продължаване на мандата им?

Н. Свинаров: Откъсването, както вече многократно сме коментирали всички, имаше и моралния елемент – изключени колеги, и ние ги последвахме. Но разбира се, има и политическите моменти. Политическите моменти се отнасят до политиката, която НДСВ реализира или по-скоро не умее да реализира в рамките на тристранната коалиция. Когато ние се явихме 2005 година на избори като единствена алтернатива на БСП, след това се коалирахме с нея, за да защитим националния интерес – пълноправно членство в Европейския съюз, и след като това стана факт, дори не обсъждаме темата за излизане от коалицията, на нас ни се видя повече от нормалното, което можем да изтърпим. Вече говорихме и в рамките на това предаване, че ние, повечето хора от НДСВ, влязохме в това формирование с идеята да бъдем дясна партия и да бъдем в Европейската народна партия. Нямаше как да се олевим толкова много през тези години, макар че твърде дълго търпяхме подобна политика.

Водеща: Добре, но какво всъщност доминира във волята на Симеон Сакскобургготски? Това е много любопитно. Как смятате, може ли да направите един прогнозтичен анализ?

Н. Свинаров: Не бих могъл да гадая.

Водеща: Какво ще стане с горките ваши министри, бивши?

Н. Свинаров: Ами, те са министри на НДСВ и се държат точно като такива, като министри от управляващите. Това дали имаме лични отношения и приятелски с тях остава на втори план. Аз твърдя, че към днешна дата те се държат като управляващи, като министри от НДСВ.

Водеща: Сега, това, което казвате за тях специално, сигурно не е най-приятното, защото ги отделяте, отделяте ги от останалия ансамбъл, но никой не иска да каже действително има ли някаква конкретна информация, че ще бъдат сменени.

Н. Свинаров: Аз няма как да имам такава информация. За смяна на тези министри се говори още от конгреса на НДСВ на 3 юни. Досега нищо не се случи, как да прогнозирам дали ще се случи до края на мандата?

Х Х Х

Водеща: Сега ще продължим с Иван Иванов. Вие какви цели подозирате от гледна точка на обявяването на волята на българския президент за промени в избирателните закони, въвеждане на други елементи в тях от гледна точка на обръщението, което се съдържа към суверена?

И. Иванов: Преди малко госпожа Копринка Червенкова каза, че ролята на президента е много любопитна. Г-жо Маринкова, аз съм дълбоко убеден, че ролята на президента е нелепа. Оставям на страна това, че ние сме единствената страна, в която един бивш сътрудник на Държавна сигурност е президент на страната. Но това, което той направи със своята пресконференция, реално беше един популистки акт, защото президентът нито по конституция, нито по законите на страната има както ангажиментите, така и възможностите да променя избирателните закони. Президентът трябваше да отговори на хората това, за което той отговаря, а то е, след като си бил социален президент, какво направи, за да позволи българите да живеят по-добре при 12.5 процента инфлация миналата година, и второ, какво прави в борбата с организираната престъпност и корупцията, където утре България ще бъде много остро критикувана и ще бъде директно казано, че няма никакви видими резултати в борбата с корупцията по високите етажи на властта. И когато министър Мутафчиев с напевен глас съобщава, че се прави всичко, което е необходимо, той не дава отговори на ясни въпроси, защо пода кредитният рейтинг на България, заради продължаващата като язва корупция, която разяжда организма на страната. Ще се каже, че отказва правителството и мнозинството да закрие безмитните магазини, които са извор на корупция. И ние поискахме при гласуването на законите те да бъдат закрити. Мнозинството отказа. Ще се каже, че Джавдет Чакъров и неговото министерство продължават да гонят инвеститори първи клас, какъвто е инвеститорът “Дънди прешъс метълс” независимо от две решения на Върховния административен съд.

Водеща: Вие вече говорите за потенциалните текстове, които ще бъдат разписани от…

И. Иванов: Да, но бъдете сигурна, още вчера Гергана Грънчарова направи подобен анонс.

Водеща: Даже учтиво се обърна към финансовото министерство, ако обича, да предприеме нещо срещу тези магазини.

И. Иванов: Да. И само да кажа две думи за това, което каза в началото министър Мутафчиев. Неговото изказване беше действително ясно доказателство, че правителството има много тежък проблем с корупцията, който не може да реши. Вместо да даде ясен отговор на това как се случват тези неща и какво ще предприеме правителството, той започна да се връща десет години по-рано, в едно друго правителство, но не каза, че Иван Костов смени десет министри, и тези, които бяха заподозрени за корупция, бяха изхвърлени.

Ще направи ли това министър-председателят Сергей Станишев? Нека Мутафчиев го посъветва. В същото време Мутафчиев заявява, че има стройна система за контрол на разходването на фондовете. Аз ще кажа, че му беше отговорено, и това е записано – уличеният в корупция служител от високите етажи във фонд “Републиканска инфраструктура” заяви – има твърда тарифа за такъв тип услуги и тя е 50 хиляди, което реално означава, че има не строга система за контрол, а има строга система за корупция.

Водеща: Но нека да се обърнем към това – понякога мотивите на един вот, както е в случая, изглеждат доста добре прицелени. От гледна точка на самата процедура, самият парламентарен ритуал, води до по-скоро до сплотяване на управлението. Как ще бъде в случая?

И. Иванов: Аз не съм сигурен, че мнозинството ще бъде толкова сплотено, колкото го наблюдавахме преди. Първо, защото този път всичко е видимо, то просто извира отвсякъде, и ние ще дадем примери за корупция във всички министерства, действително всички министерства, някои от които бяха показани и през миналите две години и половина на това управление.

На второ място ще цитирам министър Асен Гагаузов, който първо защити пред вас Веселин Георгиев, казвайки, че няма конфликт на интереси, а в момента се провежда едно разследване и се надявам то да бъде обективно…

Водеща: Само за момент, вие цитирате нещо, което се състоя в нашето предаване.

И. Иванов: Точно така.

Водеща: Ще дам възможност на слушателите да си го припомнят. Това е…

И. Иванов: Да, нека, защото искам да завърша, след това с това, което каза Гагаузов.

Водеща: Това е напълно възможно и документално, защото г-н Гагаузов извървя еволюция от това становище, която можахме да чуем преди няколко седмици в “Неделя 150”.

Г-н Иванов, благодаря ви за участието.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Декларация на Националното ръководство на Демократи за силна...
На свое заседание, проведено на 17.06.2024 г., Националното ръководство на Демократи за силна България...
Атанас Атанасив: В 50-ото Народно събрание ПП-ДБ остава...
На първо място искам да благодаря на хората, които гласуваха в неделя. На тези,...
Людмила Илиева: Всяка от битките, които ми се...
Уважаеми жители на област Велико Търново, благодаря за доверието и честта, за трети път...
Кристина Петкова: Каквото и да предстои вярвам, че...
Изчаках да минат първоначалните емоции след нощта на изборите, за да избегна първосигнални реакции....
Йордан Иванов: Ще продължа да правя срещи, да...
Скъпи пловдивчани, Искам да ви благодаря. За трети пореден път имам честта да бъда...