За 100 дни можем да спрем кризата като:

(видео)

1. Премахнем напълно злоупотребите с господстващо положение – чрез работеща Комисия за защита на конкуренцията и нов Закон за защита на конкуренцията. 2. Мощно подкрепим дребния и средния бизнес – Земеделските производители да бъдат защитени и да излязат на пазара, да се премахнат субсидиите за селскостопанските производители в ЕС, така българското земеделие ще открои специфичните си предимства пред редица други производители в Европа и ще стане много конкурентоспособно 3. Свежи инвестиции от икономики със свободни средства като Китай и Арабския свят