За нас

Национален клуб на жените към ПП ДСБ е създаден по инициатива на Националното ръководство на партията на Изпълнителен съвет, проведен на 28 май 2016г. и е клуб с тематичен характер, национален обхват и специфични политики.

Основната цел на клуба е да работи за по-пълноценно и ефективно използване на потенциала и талантите на жените в политическия и обществен живот на страната и да подпомага каузите и политиките на ДСБ. Акцентите в дейността на клуба са борбата срещу стереотипите по отношение на пола, насърчаване на равенството, както и увеличаването на политическото доверие към жените в политиката.

Една от основните цели на Националния клуб на жените е да даде възможност за разгръщане на потенциала и обединяване на усилията на всички заинтересовани, дясномислещи жени, готови да споделят своя професионален опит, умения и личностни качества в изработването на политики, касаещи цялото българско общество. Структурирането на клуба ще даде възможност за приобщаване и мотивиране на активни жени, както и за тяхната подготовка за участие в избори и заемане на отговорни позиции на централно и местно ниво.

За постигане на своите цели клубът провежда активна международна дейност чрез сътрудничество с организации от Европа и си партнира с неправителствени организации, сдружения със сродна дейност, публични личности и граждани.

Националният клуб на жените към ДСБ работи активно с местните женски клубове, свързани с решаване на конкретни проблеми и регионални политики.

Социалното предприемачество и поставянето му като основен стратегически приоритет, както за Клуба, така и за страната.

Социалното предприемачество като вид е различен начин на икономическа активност, която смесва находчивостта на бизнеса със социална мисия, умелото съчетаване и баланс на социални и икономически цели.

Социалният стълб на стратегията предвижда модернизацията на европейския социален модел, чрез инвестиране в човешките ресурси и противодействие на социалната изолация посредством влагане на средства в образованието и обучението, да провеждат активна политика на заетост, за да улесняват прехода към икономика на знанието.

Заплахата от създаването на “хазартно поколение” в България, вследствие на масовата рекламна практика да призовава за участие в игри на “късмета”. Неразумното ползване на кредитиране, водещо до задлъжняване в кратки срокове, е сред основните рискове в обществото, върху които ще бъде поставен фокусът на работа през следващите месеци.

Целта е да постигнем добра финансова и кредитна култура на българските граждани и техните семейства.

Националният клуб на жените в ДСБ работи по създаване на цялостна концепция за регламентиране, финансиране и полагане на дългосрочна грижа за възрастни и несамостоятелни хора, съобразена със Стратегия “Европа 2020” на Европейския съюз и “Националната стратегия за дългосрочна грижа” на България. Групата на ЕНП счита, че изпълнението на стратегията “Европа 2020” остава основният приоритет, който трябва да бъде подкрепян от бюджета на ЕС, а фокусът на финансовата рамка да акцентира върху насърчаване на растежа, заетостта и конкурентоспособността, както и ефективно преодоляване на проблема с безработицата.

Текущи локални инициативи

Клубът на жените към ДСБ в град София инициира и участва в редица благотворителни кампании с цел повишаване жизненото равнище на граждани в нужда.

Една от текущите конкретни инициативи на Клуба е подпомагане на деца в неравностойно положение, за да не отпаднат от училище.

Една от основните каузи, по които работи Клубът на жените към ДСБ в град Пловдив е

опазването и популяризирането на културно-историческото наследство в града и региона.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Декларация на Националното ръководство на Демократи за силна...
На свое заседание, проведено на 17.06.2024 г., Националното ръководство на Демократи за силна България...
Атанас Атанасив: В 50-ото Народно събрание ПП-ДБ остава...
На първо място искам да благодаря на хората, които гласуваха в неделя. На тези,...
Людмила Илиева: Всяка от битките, които ми се...
Уважаеми жители на област Велико Търново, благодаря за доверието и честта, за трети път...
Кристина Петкова: Каквото и да предстои вярвам, че...
Изчаках да минат първоначалните емоции след нощта на изборите, за да избегна първосигнални реакции....
Йордан Иванов: Ще продължа да правя срещи, да...
Скъпи пловдивчани, Искам да ви благодаря. За трети пореден път имам честта да бъда...