Заявление на ДСБ за неизпращане на представители на партията в СИК в чужбина (10-06-2005)

Демократи за силна България заявяват, че няма да се възползват от възможността, предоставена им с Решение 215/06.06.2005 г. на ЦИК, да изпратят свои представители в СИК в чужбина за сметка на държавния бюджет. Неморално е да се продължава правителствената политика на разхищение на средства и то в момент, в който България търпи големи щети от природните бедствия.

Единствената страна, в която ДСБ ще изпратят свои представители, е Република Турция. Причината за това са сигналите, според които Движението за права и свободи и някои местни лидери ще направят опит да манипулират изборния процес.

ДСБ призовава и останалите партии да постъпят по същия начин.