Елиана Масева: част от политическите сили, които се присъединиха към апела за участие в консултации на вот на недоверие на това правителство, няма да бъдат последователни.

Добър ден на Елиана Масева. Елиана Масева: Добър ден. Водеща: Моля ви да кажете, “Демократи за силна България”, каква е причината да сте там и какво решавате? Е. Масева: Причината, която ни събра във Варна, е обсъждане на предизборната програма на партия “Демократи за силна България”. В момента присъстват над сто председатели на общински организации на партията. На тази аудитория се представят докладите на дванайсет комисии по различни раздели от бъдещата програма и се осъществява диалог. А тези председатели съвсем наскоро бяха избрани, вие знаете, че сме в кампания организационна за партията, и на много от събранията се изказаха важни мнения и становища. Те пренасят в момента мнението на хората и по този начин националното ръководство на партията сверява компаса и часовника, образно казано, на своето политическо поведение в бъдеще. Водеща: Вие развихте много голяма дейност през настоящата седмица, първоначално ставаше дума за събиране на подписка, която да събере достатъчно гласове, за да се посочи волята за мястото на следствието и прокуратурата. Вчера разбирам, че поискахте сделката за БТК да попадне в прокуратурата. Но нека да започнем преди всичко с анализа на ситуацията, която се очертава за предстоящата седмица, г-жо Масева, тъй като тъкмо от Варна дойде прогнозата как биха се развили като инициатива другите политически играчи. Какво смятате, че ще се случи? Е. Масева: Ситуацията е доста интересна и аз мисля, че тя следва логиката на политическото поведение на управляващите. Това поведение не е прецедентно, то се превърна вече в практика и мисля, че съвсем справедливо и правилно, и конституционосъобразно опозиционните политически сили реагираха. Остротата на тази реакция е вярна. Въпросът е обаче кой ще стои зад принципите и кой ще се възползва от тази ситуация за политически пазарлъци. Ето защо ние вчера на регионалното събрание във Варна изказахме съмнения, че част от политическите сили, които се присъединиха към апела за участие в консултации на вот на недоверие на това правителство, няма да бъдат последователни. Става дума за “Новото време” и вероятно ДПС, което досега не е потвърдило това участие, ще бъдат извън кръга на политическите партньори, които ще. . . Водеща: Веднага отговор. Е. Масева: . . .обсъждат следващата конституционна стъпка. Водеща: Имайте търпение да чуем отговора на г-н Местан. Какво възнамерявате по отношение на предложеното като процедура? Л. Местан: Благодаря ви, г-жо Маринкова. Искам съвсем ясно да заявя, че резервите на ДПС по отношение на сделката за “Булгартабак холдинг” не ни прави съпричастни на опитите на странно обединената опозиция да генерализира проблема до грамадния проблем за отношенията между Министерския съвет и Народното събрание, защото това е опит да се реанимират страховете, с които се водеше предизборната кампания преди три години и половина. Видите ли, решенията в българския парламент ще се вземат от някакъв друг център извън конституционно установените органи в държавата и т.н., и т.н. Движението за права и свободи в конкретния случай ще действа като вътрешен коректив и ще търси не задълбочаване на проблема, а решението му в съответствие с най-добрия интерес на българската държава. Определено считаме, че проблемът с приватизацията на “Булгартабак”, обяснима е, разбира се, реакцията на опозицията, но едва ли може да даде основание за генерализирани оценки за управлението на страната като цяло. Това уточнение, струва ми се, е коректно. Водеща: Тоест вие сте “не” на оставката на Огнян Герджиков. Л. Местан: Смесваме няколко проблема. Водеща: Ще ги изброим. Л. Местан: Доколкото имам информация, има няколко идеи и трябва да се внесе уточнение за какво точно иде реч. Защото разговорът ви с мен беше на тема приватизацията на “Булгартабак”, с г-н Пирински на тема взаимоотношения парламент – Министерски съвет, макар и във връзка с този конкретен проблем, но все пак той се генерализира. Сега става въпрос за оставката на Герджиков. Водеща: Момент, момент. Л. Местан: Аз искам да заявя, че… Водеща: Става дума и за предложението да се гласува вот на недоверие в Народното събрание, това е вторият въпрос. Л. Местан: Да. Искам да кажа, че и миналия, и по-миналия петък, и миналия петък моите колеги от парламентарната група на Движението за права и свободи бяха в пленарна зала, защото смятаме, че парламентът е в правото си да осъществява основна своя функция, която наред със законодателната е контролната върху действията на изпълнителната власт. Продължаваме да твърдим, че тези разисквания за приватизацията на “Булгартабак” трябва да се проведат и неслучайно даже даваме своя принос с тази идея, която огласяваме от вчера насам, за нарочно разискване първо на закрито заседание на парламента. Водеща: Добре, разбрах ви, г-н Местан, искате да омекотите силата на конфликтите и да не се стига до въпросната процедура вот на недоверие. Л.Местан: Защото това би трябвало да бъде целта на политиката, не задълбочаване на конфликтите, което е обяснимо с оглед наближаването на изборите, а силата на политика е в решаването на конфликтите. Това би трябвало да бъде и смисълът на политиката. Водеща: Изглежда, че опозицията много повече се е разстроила за вашите интереси, щом като придвижи така бързо така бързо тези процедури. Ето, виждате ли колко много болеят. Г.Пирински: Ако ми разреши г-н Местан и г-жа Масева една реплика на репликата на г-н Местан. Г-н Местан, вашата позиция за мен е несъстоятелна. Вие в предишното си изказване казахте, че Движението за права и свободи ще търси основата на по-нататъшното си поведение в изясняването на истината. Л.Местан: Да, и затова предлагаме разисквания. Г.Пирински: Изясняването на истината минава през парламентарния контрол и в случая парламентарният контрол не е просто право на Народното събрание, а в случая негово задължение. Той е длъжен да упражни този парламентарен контрол не за друго, а защото говорим за сделка не просто каква да е, а сделка, свързана с националната сигурност на страната, ако щете, свързана с функционирането на онова, за което в началото ставаше дума – етническия модел, и т.н., и т.н. Водеща: Само за момент, нека да завършим интервюто с г-жа Масева. Г.Пирински: И затова вие да поставяте, последен израз, ако поставяте под съмнение правото и необходимостта Народното събрание да се занимае с този въпрос в целия му комплекс… Л.Местан: От какво следва това, от коя моя дума следва това, г-н Пирински? Г.Пирински: От това, че е странно, че се свързва въпросът за сделката с взаимоотношенията Министерски съвет – Народно събрание. Л.Местан: Не е странно. Г.Пирински: Вие току-що казахте, че е странно. Л.Местан: Аз оспорвам степенна на генерализиране на този проблем, има малко разлика. Г.Пирински: Степенна на генерализиране ще се прояви в спора. Л.Местан: Нашата позиция не е позицията на БСП, но това още не я прави несъстоятелна. Г.Пирински: Не, не, аз не казвам, че по принцип позицията ви е несъстоятелна, а че оспорването на ролята на Народното събрание е абсолютно незащитимо. Л.Местан: Напротив. Водеща: Секунда. Г-жа Масева, съзнавам неудобството, г-жо Масева, да стоите толкова дълго време на телефона. Ще завършите, предполагам, вашия коментар с може би удоволствието, че вашата хипотеза се сбъдна. Е.Масева: Г-жо Маринкова, да, слушам много добре и реанимационната тактика на ДПС е обяснима, въпросът е обаче дали е оправдана. Тук става дума за много по-принципни неща. Значи, българският парламент може да проведе три заседания годишно вместо 3-седмично, както е по правилник, по закон, по конституция, парламентарен орган. Мнозинството неведнъж доказа и показа, че когато проблемите са сложни или трябва да останат непрозрачни, то да не участва в парламентарни заседания. Парламентът е място за дискусии и ако опозицията не е на поста, това означава, че много скоро тези практики могат да се наложат. Това е опасност и пред демократичните устои на обществото. Така че този сигнал не бива да се подценява по никакъв начин. Нашите аргументи наистина са принципни, принципни политически, свързани с конституцията и устоите на българската държава. Но освен това, освен “Булгартабак”, за който бяхме длъжни да бъдем информирани, ние трябваше да прочетем декларации от 17 хиляди тютюнопроизводители от Благоевградски многомандатен избирателен закон, хора, на които цял месец никой от управляващите не обърна внимание, а представител на ДПС ги нарече кошница хора и че тези техни искания не били достатъчно атрактивни. Л.Местан: Категорично некоректно. Е.Масева: Това е истината. Ние от “Демократи за силна България” се явихме пред тези хора. Те се прибраха по домовете си и всеки петък Али и Сюлейман от Рибново, и хиляди други хора с пуснати телевизори и радиа очакваха това да оповестим тяхната болка. Това не може да се случи. Не може, защото парламентарното мнозинство решава, че в парламента тези въпроси не трябва да се коментират. Водеща: Щом сте толкова точна в прогнозата, кажете каква ще бъде реакцията по отношението на един потенциален вот от страна на вашите конкуренти от СДС? Е.Масева: Нашата реакция ще бъде принципна. Ние ще… Водеща: А СДС? Е.Масева: Не мога да отговоря за СДС. Хубаво е и СДС да бъде на тези позиции. Водеща: Сега ще чуем. Е.Масева: Би трябвало да се радваме, че опозицията и особено десните сили реагират адекватно и затова аз апелирам към всички десни сили да проявят воля, да проявят кураж, за да може да се справим с тази ситуация, за да не стане рецидив.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...
Радан Кънев: Проблемът на българските политици със Зелената...
Бюджетът на ЕС все по-ясно се движи в посока на политика и приоритети. Няма...
Йордан Иванов: Това, което ще използвам в тази...
В последните девет месеца видяхме как парламентът се превърна в поле на разправии и...
Любен Иванов: Благодарение на регионалната политика на кабинета...
Съвместно с общините работим по проекти за над 100 милиона лева, заложени за изпълнение...
ПП-ДБ откриха кампанията си в София: Имаме мнозинство...
Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ откри предизборната си кампания с мултимедиен разказ за...