Елиана Масева: Управляващото мнозинство не събра сили да изравни депутатите с останалите български граждани

Водещ Бойко Василев: Тази седмица завърши с първото четене на третите поправки в конституцията, а започна с откритието, че в Народното събрание има депутат, разследван за педофилия. Между началото и края на седмицата две момичета от Пазарджик бяха зверски убити, едно момче от Перник получи присъда за убийство на свой съученик. Това е фонът, на който започваме разговора в студиото днес, а при други случаи нареждането на тези събития би било популистко и манипулативно, ако скандалът не беше уцелил парламента, най-малкото един депутат.

Представям още веднъж политиците в студиото, този път малко по-подробно. Татяна Дончева от Коалиция за България /КБ/, Анелия Мингова, председател на парламентарната група на НДСВ, Елиана Масева от Демократи за силна България /ДСБ/, и Павел Шопов, заместник-председател на парламентарната група на “Атака”. Добър вечер на всички.

Павел Шопов: Добър вечер.

Татяна Дончева: Добър вечер.

Анелия Мингова: Добър вечер.

Елиана Масева: Добър вечер.

Водещ: Аз ви предлагам преди да влезем в конкретния спор в конституцията и в детайлите около днешния парламентарен ден, да си кажем първо няколко думи като граждани и като хора. Как според вас ни гледат и слушат зрителите в момента? Не потъват ли сериозните дебати около конституцията, въобще около бъдещето на България в мръсния контекст на подозрения, обиди и престъпления включително? Госпожо Дончева?

Т. Дончева: Потъват, но те потъват не само тази седмица, потъват от дълги години и изискват наистина от хората, занимаващи се с политика, определена устойчивост, за да могат, независимо от огромния натиск в една или друга посока, много често конюнктурен и продиктуван от задкулисни интереси, да прокарват едни решения, разчетени за бъдещето, които да бъдат полезни, да се избегнат крайностите, да се види отвъд днешния скандал и отвъд днешната мръсотия.

Водещ: Съгласна ли сте, г-жо Мингова?

А. Мингова: Аз мисля, че първо трябва да си дадем сметка, че се случиха различни неща през тази седмица. От една страна, това са няколко човешки трагедии, имам предвид катастрофата, която се случи в Плевенско, жестоките убийства в Пазарджишко. Но освен човешка трагедия, те разкриват и, така, срива в моралните устои на обществото, което наблюдаваме от години наред. Освен това мисля, че дебатът, който се води от политическите сили в парламента тази седмица по отношение на конституцията, беше съзнателно замъглен от този педофилски скандал. Не, че той не съществува.

Водещ: Съзнателно от кого?

А. Мингова: Съзнателно. Аз мисля, че съзнателно се целеше това точно тази седмица, по този начин да бъде предоставена информация, която да насочи общественото внимание към някои конкретни проблеми, които ние тепърва има да решаваме, включително и промените в конституцията.

Водещ: Т.е. прокуратурата искате да кажете?

А. Мингова: Прокуратурата странно защо точно тази седмица реши да предостави този списък. Може би това е едно активиране на главния прокурор. Може би в този момент са събрани достатъчно материали, но за мен действително това съвпадение най-малкото поражда съмнения.

Водещ: Г-жо Масева?

Е. Масева: Искам да споделя с вас, че всяко престъпление, извършено в пределите на Република България, е сигнал към всички политици да заострят вниманието си, да извикат своята зрелост и да помислят за онези обществени отношения и за онези очаквания, предимно на българските граждани, за да може ситуацията в България и от вън, и от вътре да изглежда по-различна. Аз не считам, че на фона на тези престъпления дебатът е избледнял. Напротив, би трябвало да бъде още по-ярък, защото практиката винаги е най-добрият учител за политиците. А това, че имаше извършени престъпления, това е още едно изпитание, казвам го за втори път, към политиците да съобразят своята политическа мисъл и политическо лидерство с нуждите и с приоритетите на едно общество.

Водещ: Г-н Шопов, “Атака” трябваше най-вече да се обяснява тази

седмица.

П. Шопов: Защо “Атака”? Скандалът в българското Народно събрание не е само във връзка със случая “Кузов”.

Водещ: Но той е най-драстичният, не сте ли съгласен?

П. Шопов: Той е най-драстичният, но има още 7 български депутати, които като че ли се поскриха. Аз не казвам, че Кузов не е виновен и че той не е най-скандалният случай, но тук като че ли цялата злост и цялата ярост беше насочена спрямо този случай. Аз искам да отбележа един друг многозначителен факт, г-н Василев. Девет месеца след създаването на “Атака” и 7 месеца след уникалния пробив в българския политически живот на “Атака”, след като “Атака” за тези 7 месеца стана вече, според много социологически проучвания, втора политическа сила, отбелязвам този многозначителен факт, че тази вечер в това студио аз съм първият деец на “Атака”, първият представител, който се явява.

Водещ: Не е така.

П. Шопов: Имаше един репортаж.

Водещ: Не е така, имаше, г-н Станилов също наживо.

П. Шопов:Това е било може би в началото и ако е така, съм пропуснал.

Водещ: Е, значи пропуснал сте и това, и друго.

П. Шопов: На вашия въпрос, който съдържа много още въпроси, с който започнахте и който зададохте и на колегите ми преди малко, въпросът е, че всяка вечер по новините, следя ги най-внимателно, тече наистина една черна хроника от събития. Малко радостни неща излизат като факти и вие задавате въпроса не избледнява ли големият въпрос за конституцията. Не, не е големият въпрос за конституцията най-важното, най-важното са живите факти от живота, онова, което хората виждат всяка вечер и което е негативно, и което в българския политически живот и…

Водещ:Жив факт от живота, г-н Шопов, е, че този човек се намери именно във вашата парламентарна група, а не злата воля на някой, който, да речем, е режисирал нещата или че аз, да речем, съм…

П. Шопов: Така е, ние не спорим за това.

Водещ: …ви поканил да говорим за това.

П. Шопов: Да, това е така, ние не спорим за това.

Водещ: Да се разберем по това.

П. Шопов: Този случай далеч надхвърля това, тази пикантерия, с която бива поднасян. Тук измеренията са много по-дълбоки. Тук става въпрос за българската политическа система, за българската политическа класа, за много неща в тази връзка. Те са много по-дълбоки нещата…

Водещ: Добре, аз искам… аз ви зададох този въпрос, за да…

П. Шопов: Е защото никой не повдига въпроси за другите депутатите, на които трябва да се снеме имунитетът, които също са извършили престъпления. Никой тази вечер не повдига въпроса и за имунитета на г-н Софиянски, за който от толкова време ние от “Атака” настояваме да бъде снет. Така че, случаят “Кузов” има далеч по-широки и по-значими измерения.

Водещ: Аз ви зададох този въпрос на тук присъстващите политици, за да ви попитам по друг начин, дали този случай тежи върху един човек, дали тежи върху една партия или тежи по някакъв начин върху всички, които са в парламента, или дори върху всички, които се занимават с политика в България. По някакъв начин можем ли да излезем от цялата тази приказка, ето, затова?

П. Шопов: Точно така е. Той тежи не само на политическата класа, този случай тежи върху цялото общество.

Водещ: Съгласна ли сте, г-жо Масева?

Е. Масева: Абсолютно, абсолютно съм съгласна, защото отговорността за подобни действия се носят от политическите партии и, разбира се, политическите партии получават своята оценка от гражданското общество на избори, но това съвсем не е достатъчно. Политическа партия “Атака”, но всъщност това е един сигнал към цялата политическа гласа. Затова днешните очаквания от дебата за конституцията на ДСБ бяха много по-силни, имаше основания за това.

Водещ: Г-жо Мингова, съгласна ли сте?

А. Мингова: Аз мисля, че това тежи върху всички институции и тяхното взаимодействие. Очевидно нещо в този механизъм куца и то продължава да куца.

Водещ: Единодушие до този момент, освен вие да го разбиете.

Т. Дончева: Няма нужда да го разбивам, Смятам, че насаждането на нихилизъм към държавните институции не датира отсега, не датира от тази седмица и случаят “Кузов” беше използван също в тази насока.

Водещ: Добре, защо…

П. Шопов: Прощавайте, не може да не направи впечатление бързината, светкавичната реакция на “Атака”, за да реши този случай, този проблем. Аз призовавам другите политически сили също да решат проблема, който стои пред тях по отношение на техните народни представители, които са визирани в списъка на прокуратурата, но до този момент нищо.

А. Мингова: Г-н Шопов, извинявайте, г-жо Дончева, не ви ли се струва, че прекалено злостно точно вие се нахвърлихте върху вашия колега. Ние тук всички сме юристи и за всички нас е ясна тезата, че преди да бъде доказана вината на едно лице и преди едно престъпление да бъде установено, не може никой да бъде зачеркнат. Той има лично достойнство. Вие защо си позволихте, без да имате достатъчно материали, да решите, че той е такъв, за какъвто се представя? Това не е ли смущаващо?

П. Шопов: Веднага ще ви отговоря, не знаете неща от кухнята. Не знаете неща, които знаем. Ние разговаряхме с него.

А. Мингова: Е, точно това е проблемът. Не бихте могли да знаете неща от кухнята, защото нещата от кухнята в този случай би трябвало от компетентните органи да бъдат предоставени.

П. Шопов: Ние направихме най-задълбочени проверки в тази връзка. Излиза просто, че като че ли вие го защитавате, от това, което чувам.

А. Мингова: Всеки има право на защита, г-н Шопов, това е известно.

Е. Масева: Г-н Шопов, става дума за това, че политическото достойнство изискваше лидерът на вашата формация да поеме част от отговорността за това си действие. Защото в края на краищата с неговия подпис тази листа е, така да се каже, узаконена. И всеки политик трябва да извършва много стриктна проверка, защото в противен случай лъже обществото. И именно тази лъжа води до нихилизъм, г-жо Дончева. А това, че има безхаберие в политическите партии…

Водещ: Само…

П. Шопов: Във вашата партия г-н Атанасов също е в този списък.

Е. Масева: Абсолютно друг случай. Г-н Атанасов има мъжество да се бори, за да докаже своята невинност…

П. Шопов: Нищо по-различно като закономерност.

Е. Масева: Е и моли даже имунитетът му, въпреки че няма процедура, да бъде снет, за да докаже именно, че имунитетът е вреден институт и той може да бъде прилаган за лов на вещици и по политически причини.

Водещ: Г-н Шопов, отговорете, че искам точно да се насочим към имунитетите. Хубаво зачекнахме тази тема, отговорете, само ако искате, или няма.

П. Шопов: Г-н Атанасов добре знае, че при сега съществуващата регламентация такова снемане на имунитета му по негово желание не може да бъде направено. Ако е за въпроса, г-н Кузов, също поиска снемането на собствения си имунитет, което също няма да стане и не може да стане според действащите правила.

Водещ: А защо не подходихте радикално с имунитетите, г-жо Дончева, днес, защо не ги махнахте въобще?

Т. Дончева: Ние подходихме много радикално с имунитетите.

Водещ: Но и президентът включително искаше да подходите още по-радикално.

Т. Дончева: Добре, ние подходихме много радикално. Това, което предвиждаме като конституционни промени, е на практика имунитет да бъде искан за всеки, извършил престъпление от общ характер, а не както е досега за тежко престъпление. Дали трябва да бъде допуснато воденето на дело от частен характер срещу депутати? Аз зададох днес в пленарна зала риторично въпроса, как си представяте ефективен парламентарен контрол, ако допуснете воденето на дело от частен характер срещу депутати, защото парламентарният контрол дори не е в петък. Той предполага една автоцензура, тотална автоцензура. Бих ви върнала към един въпрос, касаещ вас, журналистите. Когато поставихме въпрос за наказателната отговорност от общ характер за журналисти, за техни публикации, вие като един скочихте и обяснихте, че всеки български гражданин може да отговаря от общ характер за тези деяния, но не и журналистите, независимо че едно нещо, някой да ви нарече с неприлична дума, един човек, или тя да бъде тиражирана в 80-100 хиляди тираж. Искам още нещо да ви кажа обаче, че въпросът за депутатския имунитет не е частен и не е отделен. Той е свързан с въпроса за имунитета на конституционните съдии и на магистратите въобще. И няма нужда президентът да поставя въпроса за депутатския имунитет, но не за магистратския, защото това навява едни мисли за други комбинации. Ако поставим въпроса за имунитетите, той трябва да бъде поставен общо. Защо имунитет на конституционните съдии например, поради каква причина, какво точно? Къде те биха могли да съгрешат, така да се каже, че някой да ги брани? Но аз бих искала да ви питам още нещо. След 15 години практика, когато не един и два случая на ползване на искан имунитет за политическа разправа, и това е от 1990 година досега, вие смятате ли, че този имунитет е даден за защита на личност, а не за защита на права? Знаете ли какъв е резултатът от исканията за имунитети досега? Осем пъти искан имунитетът, само два пъти не е свалян и резултатът от тези осем искани имунитета, от които шест свалени, е една осъдителна присъда на Цветелин Кънчев. Питате ли се защо Венци Върбанов, след като му свалихме имунитета, а той не беше разследван, една година преди да стане депутат, независимо че нямаше имунитет, поискаха му имунитета, след като беше станал депутат и 4 години вече на свален имунитет не могат да го осъдят.

Водещ: Г-жо Масева, нямат ли логика тези аргументи? Защото ако погледнете, наистина може да се… да речем, ето вашите политически опоненти могат да ви съдят за щяло и не щяло.

Е. Масева: Мисля, че няма логика, нито има морал народните представители да защитават имунитета. Ние бяхме много смели, когато трябваше да се ограничи имунитетът на магистратите. Тогава ние казахме, че техният имунитет може да е само функционален. Когато ножът опря обаче до наш кокал, започнахме да изброяваме редица аргументи. Това, което обаче предварително искам да кажа, че днес в парламента не се получи добър дебат по този въпрос. Не се получи, защото действително няма силни аргументи, с които народните представители да бранят тази територия. Тези примери, които даде г-жо Дончева, са именно в подкрепа на това, че имунитет не трябва да има.

Водещ: Г-жо Мингова, и вие ли се притеснявате, както вашият съпартиец г-н Ралчев, ако цитирам точно, че ще ви скъсат с дела?

А. Мингова: Да, г-н Ралчев направи такова изявление. Той достатъчно цветисто се изразява, но това е много конкретно и може би се разбира, когато по този начин бъде казано. Г-жа Дончева даде много конкретни примери, но аз бих искала да кажа нещо по-общо. Имунитетът не е измислен от нас, имунитетът не съществува само в нашата конституция. Имунитетът е едно достижение на съвременния конституционализъм и той съществува във всички европейски правни системи. Всъщност това, което ние предлагаме като промяна, уеднаквява имунитета такъв, какъвто той съществува в повечето европейски конституции.

Водещ: Не знам дали това е аргумент за хората, които, имайки предвид скандала, ни гледат в момента.

А. Мингова: Аз ще дам сега вече конкретния пример. Ако става дума за този развихрил се скандал около г-н Кузов тази седмица, той не би могъл според действащата конституция да бъде подведен под наказателна отговорност, защото на този етап, преди промените, които смятаме да направим, за този род престъпления, презитирано по Наказателния кодекс като леко, защото се…

Водещ: Леко, до 5 години.

А. Мингова: …предвижда до 5 години лишаване от свобода, на този етап народните представители са наказателно неотговорни.

Водещ: Обаче сега с тези промени можете да го…

А. Мингова: С тези промени няма наказателна неотговорност за всички престъпления от общ характер.

Е. Масева: Може ли, ако обичате, само една реплика, защото това е все пак информация за българските граждани. Мен ми се струва, даже имунитетът като институт, който не дава да се посяга върху народния представител, извършил престъпление, по-леко или по-тежко, е сложна философия. Въпросът е, че сега даже тази закрила се разширява. Сега ще бъдат питани народните представители политическият орган да се произнесе дали може да бъде предаден на съд, или да бъде извършено разследване и за по-леки, и за но-тежки престъпления. Това не решава проблема. Нашият въпрос днес беше с оглед интереса на българските граждани е ли възможно управляващото мнозинство да събере сили, да преодолее страха и да приключим с имунитета на народните представители, за да бъдем равни с гражданите. Има ли по-голям престъпник, български гражданин, в сравнение с депутат, който е извършил същото престъпление.

Водещ: Добре…

Т. Дончева: Какво е това равен и по-равен? Защо има нужда от имунитета на магистратите и конституционните съдии? Те не трябва ли да бъдат равни като всички граждани? Тази фигура е измислена за защита на гражданите, защото със своите функции тези лица осъществяват определена интервенция върху гражданските им права. Още един пример ще ви дам. Преди два парламента имаше един скандал с цигари и кафета в парламента, когато Богомил Бонев като министър на вътрешните работи и Румен Овчаров, и Венцислав Димитров като депутати имаха едно дълго пререкание, което доведе до прецедента да се обсъжда могат ли да се водят дела за изразени позиции, становища и случки, разказвани в парламентарен контрол. И те си заведоха дела. И започна една практика, при която както досега, дотогава обсъждаха функционални имунитети и твърдяха, че за изказвания депутатът не носи отговорност. Така ходиха в районния съд и си създадоха една не лоша практика. Какво според вас биха предпочели гражданите? Депутатът да си върши депутатските задължения или за всякакви въпроси, поставени под формата на контрол в петък, или даже извън петък, или по медиите, той да бъде разкарван по съдилища и половината си време да прекарва там.

Е. Масева: Няма нужда да делим депутатите от българските граждани.

Водещ: Нека да включим г-н Шопов в разговора. Отговаряйки на въпроса за имунитетите, г-н Шопов, да кажете защо “Атака” не пожела да участва активно по същество в конституционния дебат? Дали това беше, защото това не носи непосредствени популистки ползи и, да речем, някаква скучна тема?

П. Шопов: Не беше това въпросът, не е това проблемът, разбира се. И защо свеждаме целия въпрос относно промените, относно имунитетите. Това е част от нещата.

Водещ: Ще стигнем и до другото.

П. Шопов: Но така, както се предлага свалянето на имунитета до този размер, до този вид, това се прави, струва ми се, за да не се свали имунитетът радикално така, както това би трябвало да стане и в каквато връзка са обществените нагласи. Това е големият проблем за вас. Ние още август месец в изявление на парламентарната група на “Атака” ясно и категорично се произнесохме по въпроса за имунитетите и заявихме, че искаме тяхното пълно сваляне. В тази връзка ние сме за радикално решаване на въпроса, без много умуване и без тези многозначителни съждения, които се правят в тази връзка.

Водещ: Добре, да включим и цялата друга тематика около конституционните промени в един въпрос. Прав сте, че те не бяха само за имунитетите. Сега ОДС и ДСБ не ги подкрепиха, защото не са достатъчно радикални, поне така чухме от трибуната. Г-жо Масева, бихте ли обяснили…

П. Шопов: Също, в тази насока.

Водещ: Също и вие.

П. Шопов: Но въпросът е за всички тези промени дали трябваше да се правят сега, дали трябваше да се правят по тази технология, по която се правят.

Водещ: Е, кога да се правят?

П. Шопов: Не беше въпросът, не беше в дневния ред на обществото тези промени да се правят в този момент.

Водещ: Защо?

П. Шопов: Няма… тази всеобща, взаимна и всестранна лъжа, която тече в българското общество, че тези промени били абсолютно необходими за приемането ни в ЕС от 1 януари 2007 година, на нищо не се основава.

Водещ: Добре. Г-жо Масева…

П. Шопов: А ние считаме, че тези промени са под чужд натиск и той е един друг чужд натиск, не на ЕС. И както, така, промените в конституцията отпреди 2 години, мисля 2003 година, се наричат промените в конституцията “Ферхойген”, ние смело можем да заявим, че тези промени биха могли да бъдат наречени промени г-н “Байерли”.

Водещ: Добре. Г-жо Масева, моля ви да кажете защо казвате, ние не подкрепяме първата стъпка, защото искаме още три?

Е. Масева: Ние казваме, че не подкрепяме тази стъпка, защото това всъщност не е стъпка напред. Ако сме много деликатни, ще кажем, че това е марш на място, от който да се чуе някакъв тропот или шум. И днес управляващите в лицето на БСП, на НДСВ и на ДПС загубиха пленарния спор, защото те не излизаха с аргументи по нито една от темите. Ние сме първи, които повдигнахме искането имунитетът на депутатите да бъде снет. И днес многократно задавахме въпроса кажете да или не и защо, мотивирайте се.

Водещ: Не, не говорим само за имунитетите.

Е. Масева: От пленарна зала не чухме. А знам, че отговорът “да” и “не” изисква размисъл, но общото впечатление е, че днес не се размишляваше много по текстовете. По-скоро се чувстваше, че има напрежение. Даже много от управляващите казваха, че не споделят този проект, че той не е съвършен. И това е един прецедент, защото конституционна промяна се върши с много заряд, с много желание, с една концепция и стратегия, която е непоклатима. Те също бяха неуверени.

Водещ: Да. Г-жо Мингова…

Е. Масева: Само искам да завърша с една дума.

Водещ: Да.

Е. Масева: Неуверени, защото може би тези промени, според нас, се извършват под чужд натиск натискът на европейските наблюдатели.

П. Шопов: Е, и вие го казвате, не е на европейските наблюдатели.

Е. Масева: И според нас е унизително, когато една държава не е имала силата и зрелостта сама да проумее своите проблеми и сама да ги инициира, а да прави промяна, която да бъде повод за отчет пред европейските институции.

Водещ: Добре. Г-жо Мингова, заради нас ли правим промените или бързаме заради Европа, да не изпуснем влака?

А. Мингова: Аз и в своето изказване днес в пленарна зала заявих, че освен изискването да направим такива промени, които сме поели като ангажимент във връзка с европейското членство, основното основание е да ги правим именно дългът ни към обществото. Защото със стъпката, която предприехме преди 2 години, с първата промяна в конституцията, направихме няколко корекции в нея, които дадоха възможност съдебната власт да се самообезпечава и самовъзпроизвежда добре. Това, което сега се опитваме да направим с тази следваща стъпка, дава възможност за по-добро взаимодействие и по-добър баланс с другите власти – законодателната и изпълнителната.

Водещ: Добре, г-жо Дончева, заради Европа ли бързаме, да не изпуснем влака, или заради някой друг, тук се каза?

Т. Дончева: Има нещо добро и много забавно в тази еднаква реакция на ДСБ и “Атака”. На “Атака”, която антиевропейска политическа сила, и на ДСБ, които току-що влязоха в Европейската народна партия. Тя показва…

П. Шопов: Много фриволно изявление.

Т. Дончева: Тя показва нежелание за успешно приключване на преговорите. Но днешните конституционни промени имат едно голямо предимство. Много е трудно да се постигнат радикални промени, защото това означава голямо съгласие в хора с разнопосочни виждания по много тежки въпроси. Това е трудно постижимо. Еволюцията на народите и държавите върви на малки стъпки и ние трябва да си дадем сметка и да правим тези малки крачки, и то много упорито и много търпеливо. Същината на тези промени…

Водещ: Въпросът е защо да не направим повече, като сега можем?

Т. Дончева: Не може, връзва ни решението на Конституционния съд.

Е. Масева: Не, за имунитета нищо не ни връзва.

П. Шопов: За имунитета нищо не ни връзва. Г-н Василев, може ли?

Т. Дончева: Вижте, имунитетът е козметиката. Същината на тези конституционни промени са в промяната на взаимовръзката между изпълнителна, законодателна и съдебна власт, която дава по-големи възможности на законодателната власт за интервенция върху съдебната. Това е големият писък, затова ДСБ и ОДС са толкова против. Те я редиха тази система и сега трябва да загубят последните си позиции.

Водещ: Така…

П. Шопов: Г-н Василев…

Е. Масева: Съжалявам, г-н Василев и г-н Шопов, все пак към мен имаше две реплики, че някой е редил тази система. Може би пък аз веднага трябва да кажа, че ние бяхме против тази конституция, а не знаехме само в кой момент ще се пропука и практиките ще докажат, че тя не може да отговори на изискванията на това общество. Но искам да ви кажа, че ДСБ никога не са изменили на европейската кауза. И когато искаме България да е силна, по-бързо да се променя и да е по-радикална в промените, защото това абсолютно очевидно, това означава, че ние искаме да се присъединим в този цивилизован клуб като цивилизация, не като парламент, пълен с престъпници, хора, които се крият от страх и намират убежище в парламента, и широко ширеща се организирана престъпност и мафия.

Водещ: Добре, сега едно изречение само, г-н Шопов, едно изречение.

П. Шопов: Г-н Василев, искам да издам на вас и на нашите зрители нещо, което сигурно не знаят, как много често се работи за един или друг законопроект, за едно или друго положение в тази законопроекти. Тогава, когато няма аргументи да бъде направено, непрекъснато се цитира, че се искало по еди-коя си директива. Едва ли не нещата ми приличат на, така, другарите от Москва или другарите от Брюксел, или от Вашингтон наредиха. Така че…

Е. Масева: …че си давате сметка, че има разлика.

П. Шопов: Не знам, може да поспорим с вас дали има разлика.

Водещ: Искам просто с едно изречение да попитам Валери Найденов, как ви се струва нашият политически разговор отстрани? Просто едно изречение да кажете.

Валери Найденов, журналист: Политиците са ни иззели ролята на журналистите, те само критикуват тази вечер. Рисуват една мрачна скандална картина, лоши новини. Ако искате да ви кажа една добра новина?

Водещ: Кажете?

В. Найденов: Ами днеска се навършват 3 месеца, когато не е имало знаково убийство на виден бизнесмен. Това добра е новина ли е.

Е. Масева: Вашата ирония е много политическа и е показателна.

П. Шопов: И никак, така, не е утешаваща на фона на това, което стана завчера в Пазарджик.

Водещ: Добре. А утре обаче се навършват години от 4 февруари, където българските политици показаха, да речем, че са на висота. Днес какво показваме? Хайде да почнем от… Хайде от г-жа Масева да започнем.

Е. Масева: Днес имахме шанс да покажем, че отново сме на висота. Аз ви казах, че управляващите може би спечелиха мнозинство, но истината не спечели в този дебат. Днес може би трябваше поведението да бъде различно, защото ние от ДСБ сме убедени, че това, което предлагаме, рано или късно ще се случи.

Водещ: Г-н Шопов, коментирайки този въпрос, кажете също…

П. Шопов: Нищо ново няма на политическата сцена…

Водещ: Освен, че имаше тезата, че това е началото на края на “Атака”, тази седмица. Имаше такъв…

П. Ш

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Бонка Василева: Една икономическа “сглобка” в момента организира...
Има два коренно различни модела за София! Ние предлагаме прозрачен конкурс, за дагарантираме, че...
Декларация на ПП-ДБ относно военното престъпление, извършено от...
Има събития, които разкриват лъжи, свалят маски и крещят истината. Събития, които е невъзможно...
Любен Иванов отправи запитване към министрите на транспорта...
Депутат пита министри за буферния паркинг на Видин Депутатът от Видин Любен Иванов отправи...
Паметниците са много повече от градоустройствено, урбанистично, пространствено...
Паметниците представляват кои сме ние като общество - нашия морален и времеви интегритет -...
Столична община, район Витоша: Колосално незаконно сметище в...
От Район „Витоша“ сигнализират за огромно нерегламентирано сметище, заемащо 20 декара общинска площ в...