Елиана Масева: Ако БСП имаше воля, щеше да реши въпроса с царските имоти

Водещ: Ще говорим за новата Парламентарна комисия за царските имоти. В студиото са Олимпи Кътев, НДСВ, Елиана Масева, ДСБ, Иван Сотиров от СДС. И тримата не сте членове на комисията, нали?
Елиана Масева: Точно така.
Водещ: Но председателят на комисията Пламен Ранчев е на пряката ни телефонна линия. Ще го чуете в слушалките. Добър ден, г-н Ранчев! Търсим го в момента. През това време, докато правим връзката, да опитаме да свържем двете теми. Г-н Кътев, имате ли информация царските имоти покрай наводненията пострадаха ли?
Олимпи Кътев: Слава Богу, мисля, че не.
Водещ: Всичко е наред с дивите и почистените корита. Кой се грижи за това в тези големи площи?
Олимпи Кътев: Царят с неговите помощници. С грижата на добър стопанин се грижи за тези имоти.
Водещ: Царят си е почистил коритата и е оправил дигите.
Олимпи Кътев: Щом няма наводнения и щети при него, значи работата е свършена.
Водещ: Сега обещаната връзка с г-н Ранчев от БСП. Добър ден, г-н Ранчев!
Пламен Ранчев: Добър ден, г-н Вълчев! Добър ден и на вашите слушатели!
Водещ: Политически или юридически е за вас, за БСП въпросът с царските имоти?
Пламен Ранчев: За БСП въпросът с царските имоти е преди всичко юридически на този етап, но той е част от общия отговор на обществения интерес, който съществува по тази тема вече няколко години и когато в предишния парламент Коалиция за България поставяше многократно този въпрос и изискваше създаването на комисия, и така също и по време на предизборната кампания, това беше наш ангажимент, който сега реализираме в този парламент. С тази комисия основно ние целим да изясним всички въпроси, свързани с правното и техническо състояние по т.нар. тема царски имоти, да ги изясним и изнесем в общественото пространство, така че всички да се запознаят с тях и в крайна сметка да сложим веднъж за винаги точката на този въпрос по темата царски имоти, като предложим един законопроект по въпроса.
Водещ: И как избрахте момента, в който да поставите този въпрос пред парламентарна комисия? Защо това не стана например преди няколко месеца? Защо не стана, както предлагаше Вашият колега Георги Божинов, едновременно с… вижте, почти никакво време не се загуби с тази комисия, едновременно с правенето на правителство? Или не се ли опасявате, че така с правенето на комисията в този момент давате аргументи за тезата, че БСП цели да упражни натиск върху НДСВ?
Пламен Ранчев: Не мисля, че целта е да се упражни някакъв натиск върху НДСВ. Както Ви казах и в анонса в началото, целта е една-единствена.
Водещ: Тя целта е ясна. Защо сега тази цел се постига?
Пламен Ранчев: А защо не сега?
Водещ: Не, а защо не беше преди няколко месеца? Опозицията непрекъснато предлага. Как избрахте момента в БСП? Ако кажете, че е имало по-важни проблеми и сега сте стигнали до този, веднага ще Ви отговоря, че сега има такива наводнения, че сигурно законът, за който говори г-жа Етем, е със сигурност по-важен от Комисията за царските имоти.
Пламен Ранчев: Но все пак не забравяйте, че този въпрос беше обсъждан и на нашия семинар в Несебър. Тогава се взе решението, че вече е назрял моментът за създаване на тази комисия. Тогава нямаше още наводнения, така че едва ли можем да ги свързваме двете събития.
Водещ: Добре. Нали имате възможност да чуете гледната точка на г-н Кътев, защото в НДСВ твърдят противно на вашата теза, че казусът е юридически, той е политически. Защо е политически, г-н Кътев?
Олимпи Кътев: Въпросът е по-скоро политически, защото ако има правен проблем, той би трябвало да се отнася в съда. В тези осем години, откакто е започнала сагата за царските имоти от решението на Конституционния съд 1998 г. до ден днешен, такива претенции от засегнати лица, граждани на Република България, да имат претенции към някои от царските имоти, такъв досега не се е явил. Осем години са това. Освен това решението на Конституционния съд, подчертавам под председателството на Живко Сталев, взето с 12 на 0 гласа, е категорично и то възстановява собствеността на царските имоти в цялата й палитра от 18 конфискувани или национализирани през 1946-1947 г. от правителството на Кимон Георгиев, по списъка, който е изготвен от това правителство тогава. За нас в НДСВ е абсолютно ясен този въпрос, а не само и за нас в НДСВ, а и действително големия набор от хора, които са участвали в този процес. А именно като започне още от 1999 г., 2000 г. до 2006 г. Всички хора, които са участвали в този процес, те не са били само от по времето на правителството на НДСВ. Те са съзнавали ясно, че въпросът е юридически, той е завършен. В един момент се превръща в политически, защото започва да се упражнява една добра тема, за българското общество и за хората. И чрез медиите, и чрез трибуната на парламента се започва: да, ние така, ще проверим царските имоти, пък видите ли, ако са там незаконни, ние ще му ги отнемем, ще ги национализираме, ще ги върнем на народа да ги ползва, както ги е ползвал до тези 50 години, по времето на комунистическата власт. Естествено никой през тези 50 години не ги е ползвал и не е стъпвал вътре, сигурно и г-н Ранчев, и Вие, и аз. т.е. те бяха национализирани за отбран елит от управляващата клика. В един момент той се превърна в политически въпрос, защото чрез тази тема започва да се експлоатира и да се поднася в определени моменти постоянно, като е на заплаха…
Водещ: БСП експлоатира ли сега темата? Упражнява ли натиск, както е казал г-н Герджиков: търси превантивен удар срещу хора в НДСВ, в едно интервю във вестник “Дневник”. Среди в БСП, казва г-н Герджиков, търсят превантивни удари.
Олимпи Кътев: Не бих искал да свързвам неговото интервю с тази тема. За нас тази тема е ясна. БСП в продължение на няколко години и най-вече по време на предизборната кампания взе и обеща на своите избиратели, че ще извърши такива проверки. Дошъл е моментът, дошло му е времето това нещо да стане. Ние сме в края на краищата доволни, въпреки че, пак казвам, ние считаме, че тази тема нито е необходима за българското общество, нито е нормално, нито е реално, нито е тема на деня. Нищо няма да излезе от тези проверки, ако ще и от ООН да дойде проверка, всички тези хора, които са участвали в процеса, те са действали добросъвестно спрямо закона, спрямо както са действали при милионите български граждани, на които им бяха възстановени имотите, под каквато и да е реституционна форма.
Водещ: Да чуем гледната точка на опозицията. Иван Сотиров от СДС. Политически или юридически е този казус?
Иван Сотиров: В конкретния случай, когато става въпрос за комисия в парламента, е ясно, че въпросът е политически, защото чисто юридическият аспект на този казус може да бъде само съдът, съдебната власт, прокуратурата и съда. Разглеждането на този въпрос в парламента по-скоро ще трябва да реши един тежък политически въпрос за управляващите. Предизборните обещания на БСП, как ще вземат царските имоти, които са неправомерно дадени, както те твърдяха в предизборната кампания и дилемата как сега да поддържат тази толкова ценна коалиция, която се изтъква от управляващите, национална отговорност, създадена, за да спаси страната, и как този проблем…
Водещ: И как, според Вас, да ги съчетаят тези неща?
Иван Сотиров: Аз не виждам как могат почленно да ги съчетаят тези неща. Дори начинът, по който беше конституирана комисията, при груб отказ да бъде на паритетен принцип, всяка парламентарна група да има по един представител, факт е, че се възпроизведе мнозинството в парламента в тази комисия, показва, че ще се търси някаква форма на пазарлък, на договаряне за това да не излезе истината за това как са възстановени имотите пред обществото. Тази комисия по-скоро би могла да има обществен характер, да се използват авторитетът и ресурсите на парламента, за да бъде дадена повече информация на обществеността за това точно как е протекъл процесът по възстановяването на царските имоти.
Водещ: Елиана Масева, ДСБ. Политически или юридически е този казус?
Елиана Масева: Г-н Вълчев, с внимание слушах председателя на Временната комисия както и представителя на НДСВ, бившия областен управител г-н Кътев. Считам, че техните изказвания са в посока на правен нихилизъм, на незачитане на правилата и правовата държава. Една политика на юридическо престъпление и на политическо безумие. Това е именно и казусът, част от тази политика на управляващите за царските имоти. В продължение на може би пет години тази тема е централна както в медиите, изказват се представители както на доктрината, така и от практиката и всички сочат аргументи в посока, че трябва да бъде възстановена законността в България и както по отношение на всички граждани, така и по отношение на Симеон Сакскобурготски, да е в сила действащото законодателство, че никой не може да бъде поставен над закона, особено когато тази персона е министър-председател, това означава корупция по високите етажи на властта. Ако управлението на Симеон Сакскобурготски и неговата администрация е показвала поведение на сервилност, това поведение трябваше да бъде коригирано много бързо от тези, които издигаха глас в това, че незаконно са възстановени имоти на Симеон Сакскобурготски, в това число и Българската социалистическа партия. Тя беше много агресивна в 39-то Народно събрание. Излизаше не само с декларации и политически изяви, но и с решения, с които се задължаваше да се направи преглед на тази реституция. В края на краищата се стигна до там, че освен инициативите на Демократи за силна България, ние предизвиквайки управляващата БСП, внесохме техните законопроекти за установяването на мораториум и приемането на закон, по силата на който да се възстановят тези имоти. До този момент, до решението в Несебър или Созопол да се свика Временна комисия, Българската социалистическа партия не реагираше, което еднозначно отговаря на въпроса, че Българската социалистическа партия не уважава законността. Че сигналите, които дава тя, са изключително политически, и че премества спора от чисто експертен на един политически, хлъзгав терен, който дава много лош пример на българските граждани и за това, че България има претенции да бъде модерна държава, която да стане член на Европейския съюз и да работи по правилата. Дълбоко съм несъгласна с аргументите и аз искам много накратко да Ви кажа като начало на този разговор, защо тези не могат да бъдат възстановени по този начин.
Водещ: Нека само да Ви отговори г-н Ранчев на тежките упреци към БСП, прозвучали впрочем от г-н Сотиров! Впрочем нотки на упрек имаше и в изказването на г-н Кътев, че се занимавате с работи, които изобщо не са толкова важни в момента. Г-н Ранчев?
Пламен Ранчев: Аз съм изненадан силно от изявлението на г-жа Масева, тъй като проблемът, който тази комисия следва да разреши и този, който съществува в общественото пространство, не е от пет години. Въпросите, свързани с възстановяването на царските имоти, изобщо целият този проблем започна още при управлението на ОДС, в което г-жа Масева беше в изпълнителната власт и доколкото имам информация и пряко участие в някои от процедурите.
Водещ: Какво пряко участие?
Пламен Ранчев: Като част от изпълнителната власт.
Водещ: Какво е направила точно, защото това е новина.
Пламен Ранчев: Сега тепърва комисията й предстои да изясни всички тези въпроси. И да говорим предварително, да предпоставяме едно решение, което още не е взето, един краен акт на комисията, според мен, е натоварването с изключително силни политически очаквания за нещо, което според мен, стои на юридическата плоскост и анализът, който ще направим в комисията дори и съвместно с представителя на ДСБ, който участва в нея, не искам предварително да се създават нагласи, не искам предварително да се внушава в обществото, пък и да се оказва натиск върху комисията с подобни изявления. Нека да оставим спокойно комисията да свърши спокойно своята работа, да излезе с окончателно решение и едва тогава ще можем да коментираме всичко това, за което става въпрос сега…
Водещ: Сега, преди да се опитаме, все пак да кажем по няколко думи и по…
Пламен Ранчев: Само да довърша. Ние все още не сме събрали целия архив, върху който ще започнем да работим всички заедно. Едва сега започва работата на комисията. Вчера съм разписал писма до над 20 институции, от които искаме да ни бъдат предоставена документацията във връзка с тези имоти. Аз самият бих могъл да кажа и сега направо, откровено, че не съм толкова добре запознат като г-жа Масева и г-н Кътев с детайли от процедурите по възстановяването на имотите. Тепърва ще се запозная и ще си съставя собствено мнение.
Водещ: Добре, а как си обяснявате, че БСП имаше позиция по този въпрос, без да е видяла тези документи, за които Вие говорите, защото това е новина, един от водещите хора в БСП, човек с Вашия статут там не е запознат, пък Вашата партия това беше основен ангажимент със закон да реши въпроса и Георги Божинов дори внесе този законопроект.
Пламен Ранчев: Някои от колегите и в предишния парламент са се запознавали с този въпрос, както споменахте колегата Георги Божинов, а и други. И те имат представа с част от документацията, която са разгледали, по проблема. Аз лично…
Водещ: Искате да кажете, че БСП е взимала такава крайна позиция по част от проблемите?
Пламен Ранчев: Изслушайте ме! Искам да заявя следното, аз не съм се запознал с документите и няма да бъде професионално от моя страна да се произнасям върху това, което е излизало в медиите във връзка с царските имоти, различните публикации в една или друга посока или говоренето в публичното пространство по тази тема. Изключително непрофесионално и несериозно от моя страна ще бъде да коментирам нещо, с което не съм се запознал, за това го казвам в този аспект.
Водещ: Тогава, кратко и ясно да отговорите, готова ли е, според Вас, БСП точно преди президентските избори да заяви пред своите избиратели, че е сбъркала с царските имоти, ако се окаже, че документите, които Вие видите и мнението, което Вие си съставите, противоречи на официално обявяваната многократно позиция на БСП, че царят неправомерно си е възстановил имотите?
Пламен Ранчев: Не мисля, че такава позиция точно както я формулирате Вие, е заявявана от БСП. Позицията на БСП винаги е била за извършване на проверка и ревизия във връзка с темата царски имоти. Коментарът дали са правомерно или неправомерно възстановени тези имоти, мисля, че не е коректно предаден. Аз и сега считам, че ревизия е необходима. Проверка е необходима и установяване на това положение, свързано с царските имоти, за да бъде изяснено веднъж за винаги. И не мисля, че с нещо сме сбъркали и преди, а и както казвате, преди президентските избори да го изнесем в публичното пространство. Мисля, че каквото излезе в тази позиция, то ще бъде казано на всички, ще бъде изяснено докрай и няма да скрием никаква истина.
Водещ: Само ясно. БСП е готова да каже, че е сбъркала, ако се окаже, че е сбъркала?
Пламен Ранчев: БСП е готова да покаже цялата истина такава, каквато е по тази тема.
Водещ: Включително и да си признае грешка с царските имоти?
Пламен Ранчев: Ако установим, че там нещата са перфектни, от законодателна гледна точка, от правна страна на въпроса, ако се установи, че всичко е било правомерно, мисля, че няма никакъв проблем да го заявим на обществото и то да стане ясно.
Водещ: Колко е далеч да отиде НДСВ? Готов ли сте, г-н Кътев, ако се установи пък противното, да си признаете, че НДСВ е сбъркало с царските имоти и Вие лично сте направил грешки, хайде, да не говорим за нарушения?
Олимпи Кътев: Г-н Вълчев, всички сме земни на този свят и Всевишният може само да ни съди морално. Когато бъркаме юридически, си има компетентни органи, които ще кажат дали сме за затвора или не. Изключително съм доволен от изявлението на г-н Ранчев. Това показва, че БСП се променя като партия, става демократична, защото такова нещо да се чуе от преди години: партията може и да сбърка, такова нещо само в едно стихотворение на Христо Радевски го имаше. Така че те ще стигнат до този извод, не само те, а и всички, които са в тази комисия. Но аз бих искал да се върна на думите на г-жа Масева. Изключително много Ви уважавам, г-жо Масева. Аз смея да кажа, че и съм случил от Вашите подходи като ръководител в Министерски съвет, главен секретар. Действително казахте, че ние сервилничиме към царя, нашето управление е какво ли не, но аз искам да Ви задам няколко въпроса и ми се ще да отговорите пряко на тях. Разбира се, ако амнезията, която ви беше обхванала ДСБ в продължение на няколко години, неговоренето, ми се струва, че е станало и амнезия, т.е. забравили сте съвсем близкото минало. Искам да ми отговорите, сервилничел ли е министър-председателят Иван Костов, когато с писмо номер… така няма да го цитирам… казва: Всички движими и недвижими имоти, находящи се на територията на България и принадлежащи на бившите царе Фердинанд и Борис, и на техните наследници, лично придобити и наследени, а не за имотите, които са принадлежали на Българското княжество, след това, това е мотивировката на г-н Иван Костов, подписана до Конституционния съд, който той много подробно казва колко несправедливо било това отнето, как всичко се води на царското семейство, а не на държавата и т.н и т.н. Това нещо помните ли го, г-жо Масева, или не го помните?
Водещ: Г-жо Масева?
Олимпи Кътев: Не. Момент, тук ще стане въпрос и за г-жа Масева. Писма, кореспонденции от 2000 г., от 2001 г., които Вие като главен секретар на Министерски съвет сте писали до областния секретар на Софийска област, до министъра на регионалното развитие Евгени Чачев, до кмета на община Самоков, до Поземлената комисия на община Самоков, че на 30 август 2000 г. Министерски съвет чрез Министерство на земеделието и горите, чрез Поземлената комисия в Самоков, те са така навързани в стълбичката, възстановява на царското семейство горите, че на 21 януари 2001 г., когато вие управлявахте, когато кмет беше Софиянски, който беше от СДС, тогава нямаше ОДС, нямаше нищо, имаше командира, кмета и т.н., това беше йерархията, се върнаха имотите във Враня, че тези писма и преписки, които, мога да цитирам и аз ще ги дам на комисията, цитират и Вас, и Чачев, министър на благоустройството, и бившата управителка Тончева и т.н. и т.н. един процес, който сте го започнали и Вие някак си го забравяте и казвате, че ние сме сервилничели. Вие какво сте правили тогава по това време? Царят беше още в Мадрид. Нямаше и помен от НДСВ, нямаше и помен от тези неща. Вашата дейност каква е била тогава?
Водещ: Елиана Масева?
Елиана Масева: Г-н Кътев, аз се радвам, че седейки срещу мен и гледайки ме в очите, произнасяте подобни въпроси. Това е добре, за да разбера колко нагли можете да бъдете в доказването на тези, които защитавате. Нищо не казахте с тези документи. Разбира се, че Министерският съвет е давал становище в Конституционния съд, разбира се, че изпълнителната власт е отправила писма, анализирайки, проверявайки този процес, тъй като е имало претенция за възстановяване. Но Вие цитирате някакви процедури, които нито са окончателни, нито категорични. Нашите становища още през 1990 и 2000 г., е че този проблем може да се реши само по силата на закон. Тъй като няма юридическо основание в правния мир в Република България тези имоти да бъдат възстановени. Това, което цитирахте от г-н Костов означава, че Вие все още не разбирате или не можете, или действително прикривате истинските си мотиви с това, че той е писал: да, когато има лична собственост, тя да бъде възстановена. Само че трябва да Ви е ясно, че тази лична частна собственост може да се докаже само по съдебен ред или със съответни документи така, както направиха всички български граждани по реституционните закони. Вие знаете, че има много спорове по отношение на цивилната листа, на това, че много даже от имотите, които са лична собственост и споменахте тук за списък, който е бил ползван при комунистическия закон през 1947 г., там списъкът на личните имоти е съвсем кратък и даже се подчертава, проверете в държавен архив, но би трябвало това досега да сте го сторили, че те, част от тях, са построени и на държавна, и на общинска земя. Освен това по отношение на столицата ние се наслушахме на Вашето умение, на бумеранга и политически илюзионизъм, да прехвърляте всичко към правителството на Иван Костов, и си мисля, че, ако не беше то, с кого ли бихте се оправдали!? Кметът Софиянски, въпреки волята на централната власт, е върнал имота “Врана”, защото тя никога не е била общинска собственост. Тя е била държавна собственост, отдадена само за ползване на общината. Низ от нарушения, искам да Ви кажа, не само нарушения, но и престъпления, г-н Кътев, престъпления и на областни управители, и на кметове, които са възстановявали тази собственост. И мога да Ви дам само един пример. Тончева нищо не е възстановявала между впрочем, но в дреболии няма да се отклонявам. Престъплението се състои дори и в това, че Вие не сте изследвали наследниците. Не може тези имоти, ако са частна и лична собственост, да бъдат връщани само на Симеон Сакскобургготски и неговата сестра Мария-Луиза. Още когато през 1998 г. се водеше делото в Конституционния съд, имаше списък с наследници от порядъка на 10-15, които са наследници на цар Фердинанд.
Олимпи Кътев: Вие бягате от отговора, г-жо Масева. Вие и г-н Иван Костов сервилничели ли сте 2000 и 2001 г. и 1998-1999 г., когато дойде царят, или не?
Елиана Масева:
Много неуместен въпрос.
Олимпи Кътев: Защо да е неуместен?
Елиана Масева: В началото Ви казах – с наглост и с лъжа спорове не се решават.
Олимпи Кътев: Вие по същия начин се отнасяте към нас?
Елиана Масева: Това, не е сервилничил! Той е изследвал въпроса, но не сме стигнали до действия, които Вие, без да Ви мигне окото, с престъпление възстановихте.
Водещ: Колко далеч е готов да отиде СДС и склонни ли сте пък Вие да си признаете грешка, ако ще се изследва честно този въпрос? Ако се окаже, че всичко е спазено? Ако така констатира комисията?
Иван Сотиров: СДС като цяло не е участвал в такъв процес. Ако има някакви злоупотреби, за такива злоупотреби носят отговорност конкретни длъжностни лица. Нека с конкретните факти и документи да се занимае комисията, съдът, прокуратурата и тогава да се говори. Аз лично нося папки с документи. Не съм участвал в реституционни процедури, по нечии, ако става въпрос в конкретния случай, по царските имоти, за да мога да коментирам в детайли този въпрос. Дотолкова, доколкото коментираме дейността на парламентарната комисия, която е създадена за разследване на имотите и политическия аспект, защото пак казвам, тази комисия може чисто политически, тя е създадена по този начин, по който е създадена с ясно политически цели. Явно е, че този въпрос, първо, трябва да реши няколко проблема в БСП, че това беше част от предизборните им лъжи . Не случайно Янаки Стоилов, вчера четох и в един вестник, казва, че освен социалната цена, която трябва да плаща БСП, вече и проблемът с царските имоти започва много да тежи на БСП. Това е проблемът – политическата дилема, която трябва да реши Социалистическата партия, че ще разследва магистрала “Тракия”, реституцията на царските имоти и че ще вдигне с 20% заплатите в бюджетната сфера. БСП не изпълни тези три основни ангажимента, които бяха в програмата. Сега чувам от г-н Ранчев, че те сега щели да видят дали да се извинят или не. Значи той признава недвусмислено, че те са градили предизборната си кампания на една хипотеза по отношение на царските имоти, което говори за почтеността на БСП в предизборната кампания. За тяхната гъвкавост ние не се съмняваме. Те сега са първи НАТО-вци, след като бяха срещу НАТО, първи европейци, коалираха се със Симеон, който едно време в тяхната терминология беше монархофашизъм. Така че гъвкавостта на БСП не се съмняваме и че това нещо, най-опасното е, ще бъде използвано като форма, тази комисия, за рекет спрямо техните коалиционни партньори в навечерието на президентските избори.
Водещ: Тръгваме към края на този разговор. Г-н Ранчев?
Пламен Ранчев: Аз слушах с интерес г-н Сотиров, който явно доста време му отнема да се занимава с това какво БСП прави и какво не, вместо да се вгледа в проблемите в неговата собствена партия, но мисля, че той се опитва така доста непочтено да интерпретира това, което аз съм казал в това предаване, и всички го чуха. Не БСП ще мисли сега как да се извини или не, а ние сме създали тази комисия именно с цел да изпълним нашите предизборни ангажименти, да отговорим на един обществено-политически интерес към темата и да изясним цялата ситуация около тях. Нямаме никакво намерение нито да се извиняваме, нито да обвиняваме когото и да било. Искаме да изясним истината и да я изнесем на обществото, да я видите такава каквато е. Ако има отговорни длъжностни лица, които са извършили закононарушение, има си институции, които би трябвало да се занимават с тях. Това са компетентните органи, които Конституцията определя.
Водещ: Т. е. Вие с какво си представяте да завърши работата си тази комисия? Споменахте някакъв законопроект?
Пламен Ранчев:Споменал съм законопроект и не само сега, казвам, че комисията следва да завърши работата си и да внесе в пленарна зала един законопроект, който в крайна сметка да бъде поантата на работата на комисията във връзка с царските имоти. И такъв законопроект ще бъде изготвен тогава, когато комисията се запознае подборно с материалите и да можа да изгради своето становище.
Водещ: И какво трябва да пише в него?
Пламен Ранчев: Аз нали ви казах, тепърва ще изясним какво е състоянието. Едва тогава ще можем да предложим подобен законопроект. Ако предварително знаем какво ще пише в законопроекта, това обезсмисля работата на комисията.
Водещ: Тоест целта на комисията е законопроект, съгласен ли сте с това, г-н Кътев, че ще трябва да…
Пламен Ранчев: Целта на комисията е да изясни състоянието и да го облече в един законодателен акт.
Водещ: Така ли е, г-н Кътев, това малко противоречи на вашата теза в НДСВ, че не е нужно нищо повече, за да си е върнал имотите Симеон Сакскобургготски?
Пламен Ранчев: Г-н Вълчев, бих ли могъл да довърша? Аз не мисля, че ние с НДСВ създаваме комисия, за да изясним едно, за да изясним състоянието и да тръгнем в една обща писта. Както казах инициативата за създаване на комисия е на БСП и тази комисия е създадена с точно определена цел и не виждам никакъв проблем в това, че примерно в НДСВ мислят по един начин, в ДСБ и в СДС мислят по друг начин – това няма абсолютно никакво значение.
Водещ: Та хайде сега да разберем мислят ли за закон в НДСВ, г-н Кътев?
Олимпи Кътев: Ние потвърждаваме нашето мнение, че закон не е необходим, защото просто считаме, че действията, които са извършени досега, пак повтарям, в продължение на 8 години от различни правителства, от различни държавни и местни организации, са действали добросъвестно, законосъобразно, съобразно с действащите в страната закони и не считаме, че основното е това да бъде изграден някакъв закон. В края на краищата това естествено е наше мнение, комисията е от 14 човека, парламентарно представени политически сили, така че ние ще се съобразим в края на краищата и с мнението на комисията, т.е. това не е основният въпрос за нас.
Водещ: Трябва ли закон, г-н Сотиров, какво ще свърши тази комисия?
Иван Сотиров: Аз първо искам да кажа във връзка с това, което каза г-н Ранчев, никога не съм казвал, че БСП иска да се извини, че иска да се измъкне БСП, което умеят, това го знаем. По отношение на закона трябва г-н Ранчев като юрист да обясни какво ще направят със закона, ще легитимират със задна дата това, което са извършили и ще му национализират имотите. Аз не виждам със закон какво може да се направи в конкретната ситуация. Съдът може да прецени дали са върнати законосъобразно имотите и съобразно това да се предприемат съответните действия. Но със закон сега, след като имотите са възстановени единствено би могло, нещо, което на мен ми звучи абсурдно, със закон да се легализира нещо, което е извършено преди това, пост фактум или да се извърши последваща национализация на имотите. Там имат БСП опит, аз не виждам какво ще решат със закона.
Водещ: Г-н Ранчев само на тази реплика да отговорите преди да чуем г-жа Масева? Какво ще пише в този закон?
Пламен Ранчев: Нали ви казах, тепърва предстои да изясним какво е състоянието, за да можем да го облечем в законодателна форма. Интерпретациите на г-н Сотиров са много интересни, разбира се, но няма да се спирам на тях, защото мисля, че те са далече от правото и това, което ние смятаме да направим то ще бъде ясно и публично известно на всички, а дали ще национализираме, в кавички разбира се, приемам го само като шега и не искам да го коментирам.
Водещ: Г-жа Масева? С какво трябва да завърши тази комисия?
Елиана Масева: Понеже г-н Ранчев поведе една интересна тема с упрека към ДСБ, искам в отговор да му кажа, че политическото раздвоение става етикет на БСП. То е практика и поведение на министър-председателя, на БСП, в случая с царските имоти отново. Като че ли г-н Ранчев не е подкрепял програмата, с която БСП влезе в парламента. Част от тази програма беше да се възстанови законността по отношение на царските имоти. Тази диагноза е доста тежка. Тя се приобщава към диагнозата на НДСВ, диагнозата за лъжата в българската политика и за смелостта, с която се нарушават законите, когато дадена политическа е на власт. Разбира се, че трябва да има закон и ако БСП имаше воля, тя щеше да си свърши работата, да подкрепи законопроектите на своите членове в парламентарната група и щеше да помоли г-н Гагаузов да спази чл. 66 от Закона за държавната собственост. Това означаваше, че г-н Гагаузов можеше да отмени тези актове и да се приложи общият ред, т.е. празнотата, създадена с обявяване на противоконституционност и съгласно Конституцията, и съгласно тълкувателните решения, мога да цитирам само 1.22 от 1995 година и съгласно законите на България трябваше да бъде запълнена със закон. Закон, в която да се даде възможност и на наследниците на Фардинанд по-скоро, тъй като той е преживял Борис, да могат да възстановят своите имоти така, както всички български граждани, за да покажат и законност, и справедливост в управлението си. Това те не го сториха и затова в тази комисия, ето аз чух, че те и председателят не са наясно какъв закон точно трябва да се приеме, тъй като той спомена закон, който да бъде поанта за дейността на комисията. Това според мен означава, че те все още нямат намерения да участват директно и справедливо в този процес.
Водещ: Във фазата на реплика, моля ви кратки да бъдат те?
Олимпи Кътев: Даже не е реплика, съжалявам г-жо Масева, но пак ще ви цитирам нещо написано преди 7-8 години, 8 точно. Подписано е от многоуважаемия, лека му пръст, Светослав Лучников, идеолога на реституцията в България, вярвам, че и вие ще се съгласите с това, това е становището на комисията, изпратено до Конституционния съд. И само едно изречение ще ви прочета.
Водещ: Парламентарната комисия, която той председателстваше?
Олимпи Кътев: Точно така. Впрочем, самият закон, обявявайки за държавна собственост тези имоти с това признава, че те са били собственост на царете. Българският народ собствено това го интересува. Дали на царя му е върната земята, нивите, горите, резиденциите дали са били негови или на държавата. С това се казва, че те са били негови, а как ще си го направите, да сте си го направили, уважаема г-жо Масева, имахте и управлението 1997 и 98-ма и 99-та и 2000 и 2001, четири години имахте възможност. Но искате да кажете, че вие сте действали незаконно тогава, когато сте извършили дейността, аз сега не мога да си обясня поведението на ДСБ.
Елиана Масева:Не се учудвам на вашия лъизъм и на вашата наглост, г-н Кътев, и си обяснявам защо с такава лекота сте пренебрегнали съществуващия правов ред в България и продължавате да твърдите неща, които нямат нищо общо нито с правилата, нито с правото.
Водещ: Моля ви за кратък отговор на един последен въпрос. Г-н Ранчев, на вас се пада като председател на комисията да отговорите на, може и жълто да звучи този въпрос, но Симеон Сакскобургготски ще се явили пред вашата комисия, трябва ли да се яви?
Пламен Ранчев: Г-н Вълчев, аз искам да кажа само едно нещо като реплика на дотук казаното, защото в голямата си част дебатът беше по-скоро политически, в страни от темата, която е темата за работата на комисията, доста натоварен дори и с донякъде с популизъм. Мисълта ми е, че трябва да погледнем по-професионално на нещата, отколкото да се впускаме в дебат, който може би в много отношения е недостоен. Дали ще извикаме Симеон Сакскобурротски в комисията? Разсъждавайки на плоскостта като юрист и с това, че ще трябва да работим с документи, тъй като темата касае вечно правни въпроси и там сделките се обличат във формална форма и тя е формата валидност, аз не виждам Симеон Сакскобургготски с какво би допринесъл да потвърди един акт дали е действителен или не, но ако се наложи в хода на работата в комисията е възможно да извикаме и него и още и други лица. Но как да ви кажа или да предпоставя какво ще прави комисията, след като сме провели едно-единствено организационно заседание в четвъртък. Тепърва предстои и всички ще го виждат, тъй като заседанията на комисията са открити, присъстват журналистите и нищо няма да бъде скрито от обществото.
Водещ: А вие вярвате ли, че за 30 дни ще свършите, при положение, че 18 папки били документите само. Мислите ли, че е възможно това?
Пламен Ранчев:Бих предпочел да се произнеса по друг начин. Технологията на работата ще покаже достатъчни ли са 30 дни или ще се наложи да удължим срока.
Водещ: Да не стане като с комисията “Петролгейт”, г-н Ранчев, дето я удължаваха непрекъснато вашите коалиционни партньори от НДСВ?
Пламен Ранчев: Г-н Вълчев, ще ви кажа, че няма да стане като с тази комисия, защото ако сте наясно с Правилника за организация на работата и дейността на НС не може вече непрекъснато да се удължават сроковете. Може да се удължи срок на временна комисия само веднъж.
Водещ: Ясно. Г-н Кътев, ще се яви ли г-н Симеон Сакскобургготски пред комисията, ако бъде поканен.
Олимпи Кътев: Какво да прави г-н Сакскобургготски пред комисията? Да задоволи любопитството на кой? Какво да прави там.
Водещ: А ако комисията с мнозинство вземе решение?
Олимпи Кътев: Комисията работи с факти. Тя не е разследващ орган, не е съд, не е прокуратура, за да бъде извикан този или онзи.
Водещ: Нали НС можеше да иска обяснение от всеки гражданин?
Олимпи Кътев: Естествено, че може.
Водещ: В това си качество, ще се яви ли Симеон Сакскобургготски, ако бъде поканен?
Олимпи Кътев: Би следвало да го питате него. Аз не мога да отговоря.
Водещ: А според вас трябва ли да се яви?
Олимпи Кътев: Соред мен не трябва.
Водещ: Изобщо не трябва да се яви, даже ако го поканят?
Олимпи Кътев: Е, ако го поканят и той прецени, че трябва да се яви, разбира се, че може да се яви, но това е личен въпрос, не е въпрос ние да го обсъждаме.
Водещ: Искате ли го от опозицията пред комисията или документите стигат?
Елиана Масева: Мисля, че не е нужно, г-н Вълчев, тази комисия действително не е съд. Не е съд и не може да събира доказателства от материално-правен характер. Въпросът е да се изясни това решение на Конституционния съд може ли да бъде основание за деактуване на имоти, да се определи точно темата, това че администрацията не е имала право и това, че Симеон Сакскобургготнски трябва да си реституира имотите по общ ред на българското законодателство.
Водещ: Искате ли Симеон пред комисията.
Иван Сотиров: Не, не мисля, че е необходимо, но е хубаво г-н Ранчев да си изясни с какво все пак ще се занимава комисията, защото се оказа, че той не знае с какво ще се занимава комисията, а същевременно има нужда да се излезе със закон, за какъвто не се знае точно, а не знае точно с какъв закон трябва да изле

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Радан Кънев: Проблемът на българските политици със Зелената...
Бюджетът на ЕС все по-ясно се движи в посока на политика и приоритети. Няма...
Йордан Иванов: Това, което ще използвам в тази...
В последните девет месеца видяхме как парламентът се превърна в поле на разправии и...
Любен Иванов: Благодарение на регионалната политика на кабинета...
Съвместно с общините работим по проекти за над 100 милиона лева, заложени за изпълнение...
ПП-ДБ откриха кампанията си в София: Имаме мнозинство...
Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ откри предизборната си кампания с мултимедиен разказ за...
Атанас Атанасов: ПП-ДБ сме единствената политическа сила, която...
Няма да се борим за оцеляване на тези избори, ние ще се борим за...