Екатерина Михайлова: ДСБ ще излъчи своите кандидати за евродепутати с преференциални листи

Водещ Асен Григоров: Така. Добро утро на Катя Михайлова и Мая Манолова. Правната комисия на Народното събрание, от което се очакваше вчера да гласува и предложи на пленарна зала проект за закон за изборите на евродепутати, което, както разбирам, не е станало докрай, нали така?

Ек. Михайлова: Така е.

Мая Манолова: Още няколко основни текста.

Водещ: Сега, много спорни текстове, между другото, имаше по този закон. Като почнем от внесените предложения по някакъв начин да се ограничи гласуването извън границите на България, преференциалните листи, за които става въпрос. Вашите коалиционни партньори много се въздържат да заемат позиции по закона. Начертайте, така, картината. Докъде се стигна?

М. Манолова: Като че ли най-големите спорове са по т.нар. преференциално гласуване. Това е една идея, която “Коалиция за България” лансира още през ноември месец.

Водещ: Добре, само секунда. Значи, другите спорни въпроси, да кажем, че са изчерпани, така ли? Ще се гласува извън България на общо основание?

М. Манолова: Засега правната комисия възприе подхода за провеждане на изборите извън територията на България по начина, по който това се случи на президентските и на парламентарните избори, като възприехме разбирането, че това са национални избори и е редно да бъдат дадени възможности на всички български граждани, независимо от това къде живеят, да упражнят правото си на глас и в тези, така, важни за страната ни евроизбори.

Водещ: По кръчми, по кафенета?

М. Манолова: Разбира се, че не. Има ограничение предварително да заявят своето желание за гласуване минимум 100 избиратели, за да бъде сформирана избирателна секция.

Водещ: Така. Ама, то това ще стане. Ние познаваме… .

М. Манолова: А в случаите, в които се подадат над 1000 заявления, тогава в населеното място се прави втора избирателна секция. Това е с оглед все пак в градовете, в които има по-голяма концентрация на български граждани, каквито са, да кажем, доста италиански градове, в Испания, в съседна Турция, да бъдат дадени възможности на българските граждани да упражнят правото си на глас, като същевременно с това не се натовари прекалено бюджетът, т.е. не се оскъпи прекомерно изборният процес.

Водещ: Съгласни ли сте вие с тази постановка като опозиция, която явно вече върви към пленарна зала?

Ек. Михайлова: Не, ние бяхме направили предложение, което не беше прието от мнозинството. Предложението беше в следните посоки: да се гласува само на територията на ЕС, тъй като правим избори за Европейски парламент. Второто нещо да има критерий за отседналост. Да си живял минимум, прощавайте, шест месеца на едно място, постоянно, за да можеш да упражниш правото си на глас. И третото, да се гласува извън България само в дипломатически и консулски представителства на страната. За съжаление, това беше отхвърлено. Разбира се, ние ще продължим дебата по тази тема и по нашите предложения и в пленарна зала.

Водещ: Ще пренесете дебата в пленарна зала.

Ек. Михайлова: Разбира се.

Водещ: Което обаче, ако сте се разбрали от коалицията, нали, упражнението става…

Ек. Михайлова: В крайна сметка трябва да заявим позициите си…

Водещ: Така е, да.

Ек. Михайлова: И всеки в крайна сметка гласува и поема отговорност.

М. Манолова: Това е въпрос на принципи и на последователност в позицията. Ние сме заявили това и на президентските избори, и на предишните парламентарни избори – че трябва да бъде осигурена възможност на всички български граждани да упражнят правото си на глас. За местните избори, когато вече ще се търси принадлежността на един гражданин към дадена общност, когато ще се избират местни органи на власт, тогава би могло да се търсят някакви варианти, така че да се ограничи гласуването само на хората, които наистина са свързани с дадена територия и с нейните проблеми.

Водещ: А сега не се ли търси принадлежност на граждани към европейската общност, защото местната общност си е местна, но европейската…

М. Манолова: Ами, по силата на това, че те са български граждани, те са и граждани на ЕС, всъщност това разбиране е напълно в съответствие с основните принципи на европейското гражданство, а именно свободно движение на хора, създаване на възможности за упражняване на техните политически права.

Водещ: Сега, аз не съм експерт, ама се твърди, че в много европейски държави има ограничение по този въпрос.

М. Манолова: Никъде няма ограничение.

Ек. Михайлова: Има ограничение.

М. Манолова: Има ограничение единствено в Люксембург, където има принцип на отседналост минимум 5 години да е живял съответният гражданин на територията на Люксембург.

Ек. Михайлова: Така е и в Полша, между другото, пет години, също има критерий отседналост.

М. Манолова: Но това е само в Люксембург. Ами, въпрос на спор. Можем да разгледаме заедно закона.

Ек. Михайлова: Освен това има и норми, които казват, че може да гласуваш само в рамките на определена страна. Вижте, ние не ограничаваме с нашето предложение правата на българските граждани. Който желае, може да гласува. Друг въпрос е, че този, който гласува, трябва да го извърши на определена територия, а не без знанието за какво се гласува, без информация. Ние искаме и един информиран избор, искаме да се пресече изборният туризъм, който стана вече практика в България и практически избира представители на различни места, без да има информация, и манипулиран, разбира се, от една политическа сила ДПС.

Водещ: Това е интересно обаче, което г-жа Манолова казва, защото, ако, така както ви разбирам, за местните избори се готвите да гласувате такива ограничения.

М. Манолова: Би трябвало. И според мен това може да се постигне чрез една реформа в системата на гражданската регистрация, тъй като… и тук ще възникнат спорове. Аз мога да съм жител на Варна, т.е. да имам постоянен адрес във Варна, да имам собственост във Варна, но да работя в София, и това, че през последните шест месеца съм била на територията на София… къде трябва да гласувам – във Варна или в София? Тук ще възникнат също спорове, които трябва да прецизираме…

Водещ: Добре, обаче това е… Просто сега ще загубим време, ако не се концентрираме.

М. Манолова: Но тук бих искала само няколко…

Водещ: Искам да разбера намерението ви.

М. Манолова: …така, интересни елементи от изборните закони на другите европейски страни. Искам да ви кажа, че изключително демократично се подхожда към упражняване правото на глас на гражданите на съответната европейска страна, които живеят извън нейните предели. Възможно е гласуване по пощата, чрез пълномощник, чрез електронно съобщение, в т.нар. предварителни избори и прочие. Такива ограничения аз лично срещнах само в Люксембург. Практиката е широка възможност на всички граждани на дадена държава да упражнят правото си на глас.

Водещ: Добре, като достигнахме до информиран избор, кажете сега за преференциалните листи. Каква е вашата позиция? Какво днес ще… до какво решение ще се стигне днес?

Ек. Михайлова: ДСБ правим своите листи по начин, по който практически прилагаме преференциална листа. Така ще бъдат подредени кандидатите ни за Европейския парламент. Нашите членове и симпатизанти ще могат да гласуват…

Водещ: …вие ще ги редите партийно вътре, предварително, така.

Ек. Михайлова: Да. Затова, разбира се, бяхме и за преференциално гласуване в същинските избори. Това, което виждаме, обаче не ни удовлетворява. Практически се предложи възможност само за…

Водещ: Имате предвид като предложение на…

Ек. Михайлова: Да, което досега е прието в комисията, а още не е минало през зала. Приетото само за един човек да можеш да посочиш преференцията си според нас ограничава възможността за едно по-свободно гласуване и по-голям мажоритарен елемент. В момента върви спор, който предстои да бъде решен с колко гласа можеш да се преместиш в една листа. Картината е много различна с оглед това дали са…

Водещ: Сега, да кажем и за зрителите…

М. Манолова: И БСП като ДСБ е въвело…

Водещ: …вашето предложение, значи…

Ек. Михайлова: …по-малки или по-големи.

М. Манолова: …преференциалното гласуване при номинацията на листите много отдавна. При нас така се редят листите за…

Водещ: Така. Добре.

М. Манолова: …общински съветници, кандидатите за народни представители.

Водещ: Да кажем за зрителите. Примерно Мая Манолова…

М. Манолова: Но пълното преподреждане обикновено…

Водещ: …аз виждам в бюлетината вие сте на пето място. Обаче ви харесвам и само вас мога да ви преместя от пето на трето или на второ, или на първо, или вие казвате на първо не може. Там водачът…

М. Манолова: Нашето предложение е…

Ек. Михайлова: Идеята е, че може.

М. Манолова: …следното гражданинът, избирателят да има право, след като се запознае с партийното предложение, с начина, по който е подредена листата от партийната централа, да посочи един предпочитан от него кандидат, за който счита, че трябва да се премести на по-предна позиция. За справка, в повечето от европейските страни е въведено преференциалното гласуване и в повечето от тях се ползва една преференция, има случаи с две преференции и с пет. Пълно преподреждане има само в тези страни, в които е възможно електронното отчитане на резултатите от съответното гласуване, защото, ако ние посочим три преференции например, това изключително много ще затрудни както избирателя, така и избирателните комисии, които трябва да отразяват преференциалния вот, да кажем, на 15 партии. И тъй като го въвеждаме за първи път…

Водещ: Практически как ще стане? Аз ще ви видя на пето място и ще сложа точка примерно срещу вашето име. И какво?

М. Манолова: Ще сложите, да, една чертичка или ще зачеркнете номера пред моето име. Ако аз събера определен брой преференции…

Водещ: Тоест аз мажоритарно ще гласувам за вас, ще дам знак, че ви харесвам вас конкретно.

М. Манолова: Да, за листата на БСП…

Ек. Михайлова: Гласувате и за листа, и за човек.

М. Манолова: …и за човек, който предпочитате да се премести по-напред.

Водещ: Така.

М. Манолова: Но ако вие харесате партийното подреждане, т.е. прецените, че листата е подредена правилно, вие няма да посочите никой от предложените кандидати.

Водещ: Така.

М. Манолова: Тоест приемате подреждането на партийната централа. И тук…

Водещ: А какво стана с вашето предложение водачът да не може да се пипа, на листата?

М. Манолова: Значи, това е една, бих казала, журналистическа интерпретация.

Водещ: Така ли?

М. Манолова: Тъй като нашето предложение е следното: да кажем, аз събера 20 процента от преференциите, харесват ме 20 процента от избирателите, вас харесват 23 процента, вас ви харесват 16 процента.

Ек. Михайлова: Защо най-малко?

М. Манолова: Ами…

Ек. Михайлова:Това не е справедливо.

М. Манолова: Ще ги подредя обратно. Ние се подреждаме според предпочитанията на избирателите и ако от нашата партия…

Водещ: Така.

М. Манолова: …да кажем, БСП, влизат осем народни представители, ние ще се подредим в избираемата зона, независимо че аз съм била на последно място, вие на предпоследно и така, на последните три места в избираемата зона, т.е. ще станем…

Водещ: Защото се приема, че който нищо не е зачеркнал, е гласувал, примерно за…

М. Манолова: … шести, седми и осми.

Водещ: …водача на листата.

М. Манолова: Защото приемаме, че останалите 80 процента от избирателите са харесали водача на листата, например Иво Атанасов, и оставят това подреждане.

Водещ: Добре и как ще го обясним това на гласуващите? Вчера между другото тук бяха Румяна Бъчварова и Таня Боруджиева. Според изследвания, каза Румяна Бъчварова, 30-ина процента я гласуватя не на тия избори.

Ек. Михайлова: Да, очаква се ниска избирателна активност.

Водещ: Да.

М. Манолова: Това е един жест най-вече към, така, активния избирател, към хората, които ще отидат, така, съвсем осъзнато, съвсем премислено и ще направят своя избор както за определена партия, така и за определен кандидат в случая, в който не са харесали партийното подреждане. Това е според мен и една възможност да бъде повишен интересът към този вид избори, защото тук ролята на отделния човек става по-голяма реално аз и вие можем да повлияем върху крайния резултат.

Водещ: Така, можем. Добре. Това днес ще се решава. Последно да ви питам. Сега, в закона пак се готви известна тесла за националната телевизия, понеже какво се оказва, че ние няма да можем да водим дебати с извънпарламентарни партии. Някакви такива неща вчера сте дискутирали на комисия. Какво обмисляте…

Ек. Михайлова: Ще може, обаче в отделни блокове, както е било преди това. За съжаление…

Водещ: Така.

Ек. Михайлова: …режимът за медиите остана същият, както е било на предишни…

Водещ: Ама, защо остава същия?

М. Манолова: Напротив, ние го демократизирахме…

Водещ: Какво стана сега?

М. Манолова: …максимално. За първи път се създаде възможност, тъй като ние разбираме, че като налагаме тези ограничения, правим възможностите, специално на БНТ и на Българското национално радио, за разнообразяване на кампанията по-малки, така че този път дадохме възможност освен строго определените форми хроника, диспут, трябва да се разнообразят.

Водещ: Там диспутите…

Ек. Михайлова: Това е съвсем друго, но иначе диспутите…

М. Манолова: Освен това вие да си посочите времето, в което да ги излъчвате, т.е. не задължително извън новините в нарочна предизборна хроника…

Водещ: Така.

М. Манолова: Може в самите новини или по друго време, което договорите с политическите партии, да проведете и други форми…

Водещ: Добре, аз не мога да… защо…

М. Манолова: …например не само диспут, а такива, които са по-атрактивни…

Водещ: Сега, можем ето тук примерно в сутрешния блок…

М. Манолова: …да стимулират интереса.

Водещ: …да седим да си дискутираме. Обаче защо регулирате само обществените медии? Това е голяма мистерия. Няма такова нещо в европейското законодателство. Там или се регулират всички, или не се регулира никой. Общо взето, такава е…

Ек. Михайлова: Пак има двоен режим, така е. Това остана. Всъщност практически нещата са почти същите като на предишни избори.

Водещ: Не, крачка напред е, ако това сте се разбрали. Ясно, да.

Ек. Михайлова: Да, но иначе режимът е различен на медиите.

М. Манолова: Определена крачка напред. Ще имате повече възможности да разчупите формите…

Ек. Михайлова: За повече форми.

М. Манолова:… чрез които ще представяте кампанията си…

Водещ: Не, само да ви кажа, че трябва да завършваме.

М. Манолова: Без да ви ограничава като време…

Водещ: Една от извънпарламентарните партии, които се яви, на тези избори моментално ще се превърне в жертва и ще кажат ето за нас специално е правен този закон и ние не можем да се явим по БНТ. Същевременно ще могат да се явяват по всички други телевизии и смисълът е направо нулев.

М. Манолова: Разбира се, че ще могат да се явят по БНТ.

Ек. Михайлова: Могат, могат, но в различни блокове.

Водещ: Да, де, ама в друг формат. Да кажем направо няма да може Бойко Борисов да спори със…

Ек. Михайлова: Когато са дебатите…

Водещ: …Сергей Станишев, условно казано, директно тук?

Ек. Михайлова: Когато са дебатите, са в различни блокове.

Водещ: Така.

М. Манолова: Но ще може да…

Ек. Михайлова: Иначе има възможност…

Водещ: Помислете…

М. Манолова: За да може да участва…

Водещ: …защото не е добре…

Ек. Михайлова: Но по принцип наистина по различен начин, на различен режим са сложени БНТ и БНР от всички останали медии. Това е факт.

М. Манолова: Тъй като от тях се очаква все пак да изпълняват и определени обществени функции, т.е. при едни преференциални условия като цени.

Водещ: Сега ще изкажете едни големи съмнения, че не ги изпълняваме тия обществени функции.

М. Манолова: Разбира се, че ги изпълнявате, но…

Водещ: Добре, така завършваме. Значи, днес дискусията продължава. Екатерина Михайлова, Мая Манолова в студиото на “Денят започва”.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Радан Кънев: Проблемът на българските политици със Зелената...
Бюджетът на ЕС все по-ясно се движи в посока на политика и приоритети. Няма...
Йордан Иванов: Това, което ще използвам в тази...
В последните девет месеца видяхме как парламентът се превърна в поле на разправии и...
Любен Иванов: Благодарение на регионалната политика на кабинета...
Съвместно с общините работим по проекти за над 100 милиона лева, заложени за изпълнение...
ПП-ДБ откриха кампанията си в София: Имаме мнозинство...
Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ откри предизборната си кампания с мултимедиен разказ за...
Атанас Атанасов: ПП-ДБ сме единствената политическа сила, която...
Няма да се борим за оцеляване на тези избори, ние ще се борим за...