Екатерина Михайлова: В ДСБ кандидатите за евродепутати ще се определят чрез преференциални листи

Водещ Асен Григоров: Добро утро. Ако сега се събуждате, аз съм Асен Григоров. В студиото съм с Екатерина Михайлова, г-н Лютви Местан, Мая Манолова. Темата е тема от вчерашния параламентарен дебат. Той не беше много парламентарен, по-скоро в кулоарите се произвеждаха някакви изказвания за това кога и как да се проведе изборът за евродепутати.

Така. Да ви питам, понеже обещах на г-н Петър Стоянов, г-н Местан, мислите ли, че българските граждани, фирми, дребни производители са достатъчно добре информирани за това как да се усвояват парите от еврофондовете?

Лютви Местан: О, аз имах възможност да следя вашия разговор с г-н Стоянов и не угоднически, а по същество ще се съглася с вас, и прогнозата ви ще се окаже точна. Да, има проблем и мисля, че неслучайно правителството има нарочна стратегия за информиране на фермерите и въобще на всички заинтересовани български граждани за механизмите за усвояване на средствата от структурните фондове на ЕС.

Водещ: Добре, разбрах ви. Да не развиваме темата, просто, понеже направихме облог с г-н Стоянов, че вие ще се съгласите…

Л.Местан: Без да разводняваме темата, но отделно отдавна партиите търсят идентичност не на плоскостта на дефиниране на проблемите. Тука май много си приличаме. Мисля, че всяка партия ще търси себе си по решенията, които предлага на така инак консенсусно дефинираните проблеми.

Водещ: Добре. Сигурно и вие ще кажете една дума?

Мая Манолова: Макар че в случая сме единни по отношение на решенията. Според мен трябва да има ясни правила и ясни механизми за това по какъв начин ще се осъществява участието на фирмите и на гражданите, на юридическите лица за кандидатстване по финансиране по различните фондове. Трябва да има ясни правила. Трябва да има контрол и този контрол, и резултатите от него, да става публично достояние. Това е заявената позиция на правителството и това са фактите.

Водещ: Добре, това исках да стане ясно, че всички сме за ясните правила и за справедливото разпределение, за контрол и за справедливо разпределение на…

Екатерина Михайлова: И за контрол.

М.Манолова: И за контрол.

Е. Михайлова: И за контрол. И парламентът би трябвало много по-сериозно да се заеме с тази задача. Ние дори водим в нашата група дебат дали не трябва и специална комисия да бъде създадена в парламента, която да се занимава с контрол върху еврофондовете или част от комисия просто да бъде натоварена с тази задача преференциално, в смисъл да контролира…

Водещ: Я кажете по една дума, може ли това да стане?

Е.Михайлова: Има, има такива практики в другите парламенти, да има по-засилен контрол.

М.Манолова: Конкретното решение е въпрос на, така, парламентарни дебати. Аз мисля, че няма пречка да се направи нещо в тази посока, още повече, че промените в правилника, които бяха инициирани наскоро, включват именно и засилване на контролните функции, които ще осъществява всяка една парламентарна комисия по отношение на това какво се случва в съответния ресор, ръководен от изпълнителната власт.

Водещ: Добре, ето сега да си дойдем на думата. ДПС се опълчи на червените за евровота. Преведено означава, че червените, а именно с представител г-жа Мая Манолова тука, всъщност нямате единна позиция, доколкото разбирам. Голяма част от вас държат за 6 избирателни района, в които да се провеждат изборите за евродепутати, друга част несъвсем и нямате засега ясна позиция. ДПС е за единна национална листа. Аргументирайте първо това, което се случва в БСП по този въпрос.

М.Манолова: Всъщност правилата, които трябва да отговарят, законодателните решения по отношение на избирането на депутати в Европейския парламент са няколко. На първо място трябва да сме съответни на европейските изисквания, на изискванията на европейското законодателство за това как точно трябва да се провеждат тези избори.

Водещ: Те казват пропорционална листа…

М.Манолова: От друга страна, да, не трябва да се отклоняваме от българската изборна практика, от, така, добрите решения, които бяха взети в изборното законодателство през последните видове избори. В този контекст бих искала да кажа, че има едно ясно положение. То е за пропорционална избирателна система, доколкото такова е европейското изискване, и няколко принципни положения, които предполагат различни решения. Останалото е въпрос на избирателна техника, на конкретна технология, чрез която ще бъде осъществен този вот. Един от спорните въпроси е по отношение на броя на избирателните райони, като две са възможните решения, един многомандатен избирателен район или шест.

Водещ: Той обаче най-вероятно ще се окаже най-важният въпрос за конфигурацията на българските, така, на групата български евродепутати.

М.Манолова: Според мен към решаването на този въпрос, а и към останалите спорни въпроси в този закон, трябва да се подходи както от гледна точка на нашата изборна практика, така и от гледна точка на целите, които преследваме, и то не конюнктурно, тяснопартийно, а с оглед националния интерес. Ако приемем, че тук една от задачите, които си поставяме с тези избори, е да пропагандираме по принцип изборите за Европейски парламент, да пропагандираме европейските институции и да повишаваме избирателната активност, като че ли по-доброто решение е за шест многомандатни избирателни района, защото така кандидатите за евродепутати ще се приближат до хората. Ще се засили мажоритарният елемент. Ще се повиши интересът към този вид избори.

Изборната практика до момента показа, че по-висока е избирателната активност в изборите, при които има райониране, и по-малка, когато става дума за една национална листа с абстрактни кандидати.

Водещ: Добре. Как гледате от ДСБ на спора реално, който има вътре в управляващата коалиция?

Е.Михайлова: Ние настояваме за следното, до края на тази сесия да има яснота кога ще се проведат изборите за евродепутати, по каква система и по какви правила, за да може и партиите, и българските граждани да са информирани и да се направи информиран избор. Сега относно това един или няколко района.

Водещ: Да, въпросът е вие каква позиция имате по въпроса.

Е.Михайлова: ДСБ смятаме, че трябва да се проведат в един избирателен район и ще кажа защо. Изпращаме депутати на България, не на различна част на България, не на регионална част на България. Тоест трябва да се търси национален вот, а не регионално представителство на народните представители.

Второ, като опозиция ще дам един аргумент. Избирателната география е едно от много важните неща при провеждането на избори. Те могат, избирателната география, да ги направят нечестни и подменящи вота. В състояние на опозиция, разбира се, ние искаме колкото може по-малко да се пипа в избирателната география, още повече, че явно няма да стъпваме на избирателни райони, каквито има досега, избирателни комисии, каквито има досега, а ще се прави някакво ново делене, което може да се направи по един или друг начин. При положение, че избираме 18 народни представители европейски, много рисково е според мен да се прави нова избирателна география, която може да е в угода на управляващите нещо, което опозицията съвсем нормално е да постави още на този етап и да каже, дайте да играем честно и открито.

Водещ: Питам ви и двамата. Значи при активност около 1 милион и 200 хиляди гласа например и пълна мобилизация на електората…

Е.Михайлова: Затова смятаме, че това е по-добро, един район. Но тука ще кажа още нещо, защото мисля, че на тези избори е много важно наистина всички партии и всички институции да участват в тях, правейки и разяснителна кампания, независимо от това как ще се проведат самите избори. Важно е да се знае защо пращаме български депутати, които да представляват страната ни в Европейския парламент. Важно е да се знае как ще комуникират институциите. Важно е да се знае как ще се контролират европарите. Това е част от кампанията и затова ние настояваме за яснота и отделност на избора за европейски депутати и избора за местни депутати, за да има отделна кампания, да има яснота.

Водещ: Кажете сега, аз така ще ви поставя въпроса – при активност…

Л. Местан: Извинете, извинете…

Водещ: … милион и 200 хиляди и пълна мобилизация на електората на ДПС, който прави около 450 хиляди, колко депутата ще има движението от 18-те?

Л. Местан: Ако въпросът ви прави опит да открехне скритите мотиви за някои от странните предложения, като разделяне на страната на 6 избирателни района, ще се съглася…

Водещ: Въпросът ми прави опит да говорим за нашите зрители по същество.

Л. Местан: … но надявам се, че не очаквате от мен да коментирам мотиви, които все още не са гласно заявени – какво точно стои зад тази идея за разделяне на страната на 6 избирателни района. Извинете, аз се чувствам малко странно, за мен този…

Водещ: Въпрос на математика, при милион и 200 и 450 хиляди гласа…

Л. Местан: …този въпрос…

Водещ: … вие ще вкарате 7 депутата.

Л. Местан: Господин Григоров, за мен въпросът за това дали страната трябва да бъде един избирателен район, е недискусионен въпрос. И затова се чувствам малко странно да подложим на дискусия един въпрос, който априори има своя верен отговор. Ние избираме български депутати за Европейския парламент, които ще представят националния интерес и България като цяло, а не региони – това е категорична позиция на Движението за права и свободи. И смятам, че по този толкова важен въпрос как ще се проведат изборите за евродепутати, трябва да представим официални позиции на политическите сили, а не отделни мнения. И в този смисъл това силно заглавие ДПС се опълчи на червените за евровота, бидейки вярно от гледна точка на посланията на ДПС…

Водещ: Застанахте на различни позиции…

Л. Местан: … смятам, че в някаква степен се нуждае от корекция, доколкото аз и тази сутрин не чух официална позиция на Българска социалистическа партия. Идеята за разделяне на страната на 6 избирателни региона е мнение на отделни народни представители и за мен е важна официалната позиция на Българска социалистическа партия. Нека кажа още нещо…

Водещ: А близко ли сте до…

Л. Местан: …че вероятно тези въпроси следва да ги отнесем към компетенциите на съвета на коалицията. Там обаче трябва да се срещнат официално заявени позиции на политическите сили. Съзнавайки отговорността пред българските граждани час по-скоро да има яснота от тези въпроси, ние проведохме нарочно заседание на парламентарната ни група, и то…

Водещ: Това беше вчера…

Л. Местан: … съвместно с централното оперативно бюро, за да можем да представим именно официална позиция по тези въпроси. Смятам, че много скоро съветът на коалицията ще се събере… тоест предлагаме да се събере, за да може наистина да има…

Водещ: За да се срещнат официалните позиции.

Л. Местан: … ясни политически решения по този въпрос, за да е ясно кога най-късно избираме евродепутатите, които вероятно ще съвместяват статута си до провеждане на редовните избори за евродепутати, кога най-късно те ще се проведат, за да може действително вече и останалите опозиционни партии, мисля, че това го дължим и на тях, да са наясно с този график, за да може и всяка една партия да…

Водещ: И те да се готвят за участие…

Л. Местан: … се подготвя адекватно.

Водещ: Колко близо сте в БСП до официалната позиция по този въпрос, госпожо Манолова?

М. Манолова: Става дума за едни изключително важни за страната ни избори, каквито са изборите за български народни представители в Европейския парламент. И затова един от основните въпроси, които си постави работната група, която работеше, така, по идеите на изборното законодателство, е за повишаване на избирателната активност. Не е без значение каква ще бъде избирателната активност в този вот, защото това ще изрази и едно отношение, една ангажираност на всички български граждани към европейската проблематика и ще създаде по-голяма легитимност на тези избори. И затова нашето предложение за създаването на 6 многомандатни избирателни района е именно с цел повишаване на интереса към тези избори и като изхождаме от българската изборна практика. Разбира се, ние не сме категорични в тази си позиция, мисля, че коректно беше заявено, че става дума за мнение на работната група, а политическото решение в крайна сметка ще се вземе на друго ниво. Ние всъщност лансираме още няколко теми, още няколко тези, които са в тази посока повишаване на избирателната активност, и това е въвеждането на преференциални листи, въвеждането на възможност за българския избирател сам да преподрежда…

Водещ: Да преподрежда…

М. Манолова: …това, което партийната централа му предлага вариант, който безспорно, и с оглед на европейските практики, ще повиши интереса към този вид избори и в крайна сметка избирателната активност. Всъщност има още няколко спорни въпроса по отношение на метода за разпределяне на гласовете, по отношение на вида на бюлетината, по отношение на правомощията на…

Водещ: По отношение на това да гласуват…

М. Манолова: …избирателните комисии и прочие, и прочие.

Водещ: Имаше едно предложение, вчера чух, за това граждани на България, които не са живели в страната в последните три месеца, да нямат право да гласуват.

М. Манолова: Има едно такова ограничително изискване на внесения законопроект, който беше изготвен, трябва да призная, в рамките на предишния управленски мандат, а именно на практика за ограничаване на избирателното право на българските граждани по признака дали са пребивавали постоянно в България през последните…

Водещ: Какво мислите вие, какво мислите и вие…

М. Манолова: … три месеца или в страна-членка на Европейския съюз.

Водещ: … ще ви дам възможност…

М. Манолова: Това е едно от спорните решения. Аз лично имам съмнение по отношение на неговата съобразност и съответствие с основни конституционни принципи. Не може по този начин да се ограничава правото на българските граждани да упражнят своя глас в едни национални избори за български народни представители в Европейския парламент. Освен това според мен това противоречи и на самия дух на провеждане на европейските избори, които, така, поставят на преден план принципите на европейското гражданство, принципите гражданите да могат свободно да упражняват своите права, принципа за свободно движене на хора…

Водещ: В рамките на Европейския съюз…

Л. Местан: Все пак…

Е. Михайлова: Да, тук ние започнахме вчера…

Водещ: Нека да каже само г-жа Михайлова…

Е. Михайлова: …този дебат също в нашето ръководство…

Водещ: …накратко по тази тема, която е важна.

Е. Михайлова: … на Демократи за силна България, защото наистина трябва да има официални позиции. Нашето настояване е бързо да стартира този процес и поне началото да се сложи в края на тази година. Разбира се, ще има въпроси, които ще се доизясняват в следващите месеци. Но наистина се откриват въпроси. Изпращаме представители в Европейския парламент. След 1 януари българските граждани стават и европейски граждани, в този смисъл ние да размислим. И сега правим и законодателни справки, т.е. правно-сравнителен анализ дали не може да се направи едно изменение в този закон, което да казва, че могат да гласуват граждани, български граждани, които обаче са само европейски граждани и само на територията на Европейския съюз. Т.е. пращаме депутати в Европейския парламент, а не въобще. Това са открити въпроси. Те са дискусионни въпроси. Но трябва да стартира този процес, за да може да има своя завършек, да има яснота заправилата, по които ще се провеждат изборите…

Водещ: Г-н Местан…

Е. Михайлова: … колкото по-рано, толкова по-добре. България закъснява. Можеше вече да има избрани депутати.

М. Манолова: Няколко думи за сроковете след това, ако ми позволите?

Водещ: Сега, доколкото…

Л. Местан: Извинете, но ако…

Водещ: Нека г-н Местан да каже.

Л. Местан: …кавалерското ми чувство все пак има някакви предели, ако позволите. Идеше ми да възкликна о, небеса.

Водещ: За кое?

Л. Местан: За идеите да се ограничат конституционни права на български граждани. Правото да избира своите народни представители…

Водещ: Аз не вярвам да сте чак толкова впечатлен, тя, тази идея…

Л. Местан: Простете, но…

Водещ: …се движи от години в…

Л. Местан: Не, не, тя се защитава…

М. Манолова: Тази идея е прокарана от предишния кабинет.

Л. Местан: Тя се защитава с такъв плам, че чак съм изненадан. Всеки български гражданин от 1 януари е гражданин и на Европейския съюз и неговото право да участва в избори за евродепутати е конституционно гарантирано и неприкосновено. Ограничаването противоречи на принципите и на Европейския съюз. И за да бъда по-ясен, аз ще дам един пример с г-н Григоров. Бих искал да си представим…

Водещ: С моята скромна личност.

Л. Местан: Да. Бих искал да си представим, че на вас ви предстои специализация в Съединените щати, а това не е страна-членка на Европейския съюз по обясними причини. Връщате се пет дни преди 10 април, когато, да речем, ще се проведат избори за европарламента. Вие няма да имате право да гласувате съгласно това предложение. Ако сте съгласен с това, аз спирам коментара си.

Водещ: Спорът ще стане по-сложен, ако ви…

М. Манолова: Не съм съгласна с вас…

Л. Местан: Това е безумство…

Водещ: …отговоря…

Л. Местан: Простете. Простете. Що се отнася за, разбира се, останалите идеи, аз мисля, че по тях ще постигнем съгласие. Не вярвам обаче решението по посока на ограничаването на конституционни права на българските граждани да се превърне в официална позиция на управляващата коалиция нито на българския парламент. Две думи за въвеждането на мажоритарни елементи в пропорционалните листи…

Водещ: Става дума за възможността преференциално да се реди листата.

М. Манолова: Да.

Л. Местан: Да, това са мажоритарни елементи в едни пропорционални листи.

Водещ: Така. Ама, наистина две думи, защото…

Л. Местан: Две думи, разбира се…

Водещ: …ще удряме гонга вече.

Л. Местан: Категорично сме скептично настроени за ресурсите, че има някакъв ресурс в ерзац мажоритарни елементи в един пропорционален вот.

Водещ: Добре. По, така, кавалерското ви чувство трябва да дадем последна дума на дамите.

Е. Михайлова: …за мажоритарния елемент.

М. Манолова: … за сроковете. Всъщност разглеждането на закона за избиране на народни представители в Европейския парламент е включено в законодателната програма и това ще се случи до края на тази година. Предстои той да бъде разгледан през следващата седмица в правна комисия, а до края на тази година в пленарна зала, което с оглед парламентарната почивка до началото на следващата година ще се правят предложения между първо и второ гласуване, и надявам се до 20 януари той ще бъде окончателно приет.

Водещ: В началото, да, на сесията.

М. Манолова: Всъщност така е и по законодателна програма и тук не може да става дума за никакво забавяне. А лансирането на тези определени идеи от страна на работната група на “Коалиция за България” беше един повод за обществен дебат по темата и, така, за привличане на вниманието на българските граждани…

Водещ: И ние се хванахме…

М. Манолова: …към този вид избори.

Водещ: …хванахме се и го правим. Една дума по преференциалните листи, ако имате да кажете, и да приключваме.

Е. Михайлова: Ние ще направим излъчването на своите кандидати по този начин вътре в партията, така че не се притесняваме това да бъде и на същинските избори.

Водещ: Добре. Благодаря. Мая Манолова, Катя Михайлова и г-н Лютви Места в дискусия за това кога и как да се проведат изборите за евродепутати.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...
Радан Кънев: Проблемът на българските политици със Зелената...
Бюджетът на ЕС все по-ясно се движи в посока на политика и приоритети. Няма...
Йордан Иванов: Това, което ще използвам в тази...
В последните девет месеца видяхме как парламентът се превърна в поле на разправии и...
Любен Иванов: Благодарение на регионалната политика на кабинета...
Съвместно с общините работим по проекти за над 100 милиона лева, заложени за изпълнение...
ПП-ДБ откриха кампанията си в София: Имаме мнозинство...
Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ откри предизборната си кампания с мултимедиен разказ за...