Единствено ДСБ реагира на едни много тежки политически отражения

(видео)

Водещ: Големият скандал от последните дни. Вчера един от неговите пикове е повдигането на обвинение от страна на прокуратурата срещу издателите на вестниците “Труд” и “24 часа”, и на още издания Любомир Павлов и Огнян Донев. Двамата имат обвинения повдигнати за пране на пари, а Любомир Павлов има допълнително още две – за документно престъпление и за използване на документи с невярно съдържание. Всичко започна миналата година, когато Павлов и Донев заедно с Христо Грозев и австрийски инвеститори купихте заедно вестниците, от които ВАЦ се изтегли, и вследствие…според Христо Грозев 43 процента са отнети, всъщност става дума за измама и за скандал между самите нови съдружници и съсобственици. В студиото освен Христо Грозев е и заместник-председателят на ДСБ Радан Кънев, защото в края на миналата седмица публикуван запис, стенограма, от разговор между Любомир Павлов и неизвестен негов събеседник взриви със своето съдържание сетивата на публиката, имаше и реплики, че главата на Иван Костов е била “отрязана”, той беше даден за пример, включително и Георги Първанов, на хора, които са елиминирани като врагове на съсобствениците в ситуация, в която се изправят срещу тях, и в ситуация, в която може да сеизползва медия за нещо друго, различно от журналистика, но маскирано като такава. Два аспекта на този разговор. Първо за самото обвинение, после и за политическите измерения и за това дали сте всъщност с тази реакция…

Радан Кънев: Обезглавени.

Водещ: …заради репликата, че сте обезглавени, няма го и г-н Костов между другото. Добре ли е той?

Р. Кънев: Г-н Костов е в Китай, много е добре, да, и чухме, че и главата му е с него там.

Водещ: Добре, след малко за вашата реакция и повода за вашите вълнения. Преди това. Христо Грозев, смятате ли, че тези обвинения за пране на пари в максимална степен са точно по това, което вие подавахте като сигнали до прокуратурата, и можете ли да разширите информацията пари от какво, как, къде са били препрани, с каква цел?

Христо Грозев: Да, мога да потвърдя, че всичко това е по наши сигнали, но искам да разсея едно недоразумение, че този…това обвинение за пране на пари, се отнася до сигнала, който подадохме през г-н Костов като член на парламентарната комисия за контрол на ДАНС за евентуално пране на пари в особено големи размери. Това е отделно дело, отделно следствие, отделна преписка, която се води от ДАНС, която не е приключила, по информация, която ние сме получили наскоро от прокуратурата. Там става въпрос за много офшорни парични потоци, които стигат назад във времето допреди Общинска банка, до приватизация на много общински дружества по времето на…

Водещ: Това е другият сигнал през ДАНС…

Хр. Грозев: Това е другият сигнал.

Водещ: …през г-н Костов, който се разследва. А това, за което вече има повдигнато обвинение, не е ли пак по ваш сигнал?

Хр. Грозев: Това е по наш сигнал, а квалификацията пране на пари, доколкото разбирам от изнесената в пресата информация от прокуратурата, тъй като ние не сме получатели на обвинителния акт, не сме го чели, но това, което можем да разберем, е, че фактът, че г-н Донев е бил една пощенска кутия, за да получи пари от Павлов да закупи 43 процента от дяловете чрез документна измама, както от прокуратурата се счита и се съгласява с нас, и да ги върне после тези пари на Павлов, това било една привидна сделка, която се квалифицира от прокуратурата като пране на пари.

Водещ: А какви са тези офшорки, за които споменавате във ваши изяви, за Великобритания и Кипър?

Хр. Грозев: Да, именно това са офшорките, в които ние след нашето дългомесечно разследване, частно разследване, разбрахме, че са попаднали голяма част от активите, приватизирани в приятелски приватизации по времето на кмета Софиянски и също така активи, които са били практически дарени на г-н Павлов при приватизацията на Общинска банка.

Водещ: От кого?

Хр. Грозев: От фирми на г-н Ковачки. Дарение, едно условно казано понятие, продадени на стойност, която е много…

Водещ: Обяснете го, за да разберем. Вие твърдите, че парите, с които те участваха в покупката, но тя беше ваша съвместна в началото покупка, на изданията, са пари, източвани, тази дума използвате, от Общинска банка. Така ли? Кои са фирмите, през които са преминали, как се казват фирмите, офшорните?

Хр. Грозев: Основната фирма, в която са концентрирани голяма част от тези капитали, е българска с офшорна собственост, докато ние направихме разкритието, казва се DNG Assets. Нейната собственост беше кипърска, а собствеността на кипърската беше, втора кипърска, над която беше фирма от британските Вирджински острови.

Водещ:Това престъпно ли е и защо се прави през офшорна фирма?

Хр. Грозев: Това се прави, за да се прикрие именно собственикът на капитала. Защото, ако не беше това прикрито, щеше да стане ясно, че тази фирма DNG Assets в деня, в който г-н Павлов е бил изхвърлен от Общинска банка заради обвиненията в корупция през 2005 година, тази фирма е придобила един огромен имот на стойност над 20 милиона лева от фирма на г-н Ковачки, който пък е получил контрол в този ден в банката. Разбирате защо е важно да не се показва, че тази фирма е на г-н Павлов.

Водещ: Защо обаче вие сега стигнахте до тези детайли? Създава се впечатлението, че в момента, в който тържествено стояхте рамо до рамо и обявявахте заедно добрите си намерения към българската журналистика и към бъдещето на вестниците, вие в този момент сте нямали любопитство към това дали е престъпен или неясен най-малкото произходът на средствата с вашите, така да се каже, авери към този момент. Защо тогава нямахте любопитство дали не се въртят едни неясни пари?

Хр. Грозев: Имахме любопитство. Преди да направим сделката, ние поръчахме и достатъчно голям дюдилиджънс, проверка на господата Павлов и Донев, където за Павлов естествено излезе цялата спорна информация, която е била отразявана и в пресата. За г-н Донев не излезе практически нищо. Единственият начин ние да разберем и да тръгнем да разследваме всичко това беше от документи, които ни попаднаха в ръцете едва след сделката. Това беше именно банковият заем, предоставен от една водеща банка, който съдържаше гарантиименно тези фирми, за които ние никога не знаехме, че съществуват и че са свързани с г-н Павлов. Когато видяхме имената на DNG Assets и на другите фирми, ние започнахме да ги разследваме.

Водещ: И резултатът дойде, след като вече паралелно с това влязохте в неимоверен скандал за това, че по ваше твърдение 43 процента от дяловете, които заедно купихте, са ви, как казвате, откраднати с подправен документ.

Хр. Грозев: Присвоени.

Водещ: Присвоени с подправен документ…

Хр.Грозев: Да.

Водещ: …или с подправен подпис. Това трябва да го уточните, защото Любомир Павлов казва, че са налице две експертизи, които са с заключението, че вашият подпис не е фалшифициран, а си е ваш.

Хр. Грозев: Ако мога само да поправя нещо, което току-що казахте.

Водещ: Да.

Хр.Грозев: Причинно-следствената връзка е различна, тъй като ние открихме тези неща и започнахме разследването няколко дни след самата сделка, преди да избухне скандалът, тъй като едва тогава видяхме тези фирми. Всъщност напрежението и задаването на въпроси какво правите, кои са тези фирми, защо ги криете, доведе частично и до скандала, и до решението им да присвоят тези дялове.

По отношение на твърденията на г-н Павлов за това, че подписите са истински, да, подписи има много, под много различни документи, които са истински. Тук говорим за една комплексна документна измама, тоест използване на документи с невярно съдържание…

Водещ: Да уточним – има ли ваш подпис, който дава право и упълномощава г-н Павлов да направи това прехвърляне към г-н Донев на ваши дялове и оттам насетне да си ги разпределят по начина, за който обжалвате? Има ли ваш подпис, който им дава това право и не сте забелязали нещо…

Хр. Грозев: Не, няма подпис под документ, който дава право на Донев даполучи 83 процента от дяловете. Това скалъпване на 83 процента от различни документи е предметът на документното престъпление.

Водещ: Как…скалъпване как, какво значи това?

Хр. Грозев: Скалъпване, давам конкретен пример, в различни фази на

преговорите с г-н Донев и Павлов е имало различни договорки за процента на участие на г-н Донев. В един момент то беше…преди сделката беше уговорено да бъде 43 процента, ние подписахме един проектопротокол за 43 процента. В бъдещ момент той сам пожела да спадне този процент до 40 процента, което е и сегашното му участие между другото, т.е. това е било реално неговото очакване, и ние унищожихме старите протоколи.

Водещ: С какъв дял? С 43 процента първо…

Хр. Грозев: С 43.

Водещ: 43, остана договорката ви той да има 40…

Хр. Грозев: …по протокол. За 40, да. Още нещо искам да кажа, че това е проектопротокол, който сам по себе си не е достатъчен да се осъществи сделка. Оттам нататък трябват пълномощни, изрични пълномощни и т.н. В един момент те взимат старо копие и ново копие и казват – ха, 83. Тоест това е еквивалент, аз и вчера го дадох по БНР примера, да отидеш в ресторант, да си направиш сметка за 40 лв., да ти донесат сметката и ти да кажеш може ли само още едно еспресо за 3 лв. Носят ти еспресото и накрая една мутра идва и ти казва имаш 40 и 43, плати 83. Това е еквивалентът.

Водещ: Това сумиране обаче нали се записва в някакъв регистър засобственост? Хората, които си слагат пък те подписа, за да…

Хр. Грозев: Именно…

Водещ: …узаконят това нещо, би трябвало да видят, че има събиране на…

Хр. Грозев: И те са го видели, те са го видели 4 пъти. Търговският регистър 4 пъти отказва да впише тази сделка, казвайки: това е един и същ документ. Не може да се…

Водещ: А кое е подправено? Някакъв трети документ има ли, който събира 40 и 43?

Хр. Грозев: Не, те прилагат двата документа и твърдят в една обяснителна записка, че всъщност винаги е ставало въпрос за 83 процента. Това, което е подправено, е прилагане към търговския регистър на несъществуващо пълномощно.

Водещ: Пауза с вас. Изключително търпеливо изчаква г-н Кънев да се включи в разговора. Имате и твърдение, че ваш служител е бил направен опит да бъде подкупен, за да изнася информация в полза на вашите опоненти в съда. Това след малко. Кажете защо ДСБ се набутва в този грандиозен скандал, който нямаше преди това като че ли политически привкус?

Р. Кънев: Скандалът винаги е имал известен политически привкус, но в случая ДСБ нито влиза в скандала, нито се набутва действително, а реагира, действително единствено ДСБ, на едни много тежки политически отражения и много тежки политически знаци в тези медийни публикации. Изобщо абстрахираме се от криминалната тема. Абстрахираме се и от гражданския спор, който е налице случая, въпреки че има данни за престъпление, има данни за много нередни неща между другото, за схеми, по които беше източена половин България след приватизацията например. Много малки собственици, миноритарни дялове бяха ограбени по същите начини и т.н. Но основното нещо, което виждаме… 4 въпроса. На първо място има ли груб натиск срещу прокуратурата от изпълнителната власт? Цветанов ли кадрува там? Това казва Павлов. Той ли слага чадърите?

Водещ: Само да уточним. В момента задавате тия въпроси на база на стенограмата на записа, който беше разпространен във вестник “Преса”, разговор…

Р. Кънев: Да, да.

Водещ: …който…така, продължете. Между другото вие знаете ли кой е записал…

Хр.Грозев: Не, не знам.

Водещ: Не знаете.

Хр.Грозев: Дори и…прощавайте, ще стигнем до тази тема, да.

Р. Кънев: Но аз искам да отбележа, че от… много публични факти потвърждават този запис. Това не са някакви изолирани думи. Защото атаката на групата, на медийната група, срещу ДСБ и “Синята коалиция” се състоя, това, което Павлов нарича “отрязахме главата” и това е вторият голям въпрос.

Водещ: Това е вярно, така ли, което той казва в този запис, който се появи, е вярно, че…

Р. Кънев: Факт е, че тези вестници положиха огромни усилия, изключително пристрастно, изключително грубо и с една огромна медийна тежест в седмицата преди решението на СДС да предрешат съдбата на “Синята коалиция”. И на това нещо г-н Павлов казва аз си плащам дълговете. Тоест той заявява, че изпълнява политическа поръчка. Между другото тази политическа поръчка няма на кого да бъде освен на управляващите. Това също е ясно. А на следващо място въпросът има ли изобщо чадъри в българската прокуратура и съдебната система, има ли недосегаеми хора и за какво се използват медийните монополи в България. Защото в България има няколко медийни монопола, а два водят една, една грозна публична война, а и нашият въпрос е действително има ли медийна среда, има ли държава, има ли публична власт, която може да положи усилия тази нетърпима ситуация да бъде спряна.

Водещ:И има ли според вас медийна среда, и може ли да бъде спряно това?

Р. Кънев:Със сигурност държавата може и трябва чрез законодателни мерки дори да спре това нещо.

Водещ:Отново акцент към криминалния елемент, защото вие твърдите, г-н Грозев, че ваш служител е, какво, е правен опит да бъде купен, за да краде какъв документ?

Хр. Грозев:Всякакъв вид документи, които са в мое разпореждане…

Водещ:Кой е този служител?

Хр. Грозев:Не мога да го назова, тъй като в момента вече има сигнал и прокуратурата разследва това.

Водещ:Какво е станало? Кой му се е обадил?

Хр. Грозев:Адвокат на г-н Павлов, който е казал “г-н Павлов е готов да ви направи богат, ако вие съдействате”.

Водещ:С какво?

Хр. Грозев:Със събиране на информация, шпиониране на г-н Грозев и даване на документи, които са в негово разпореждане. Аз получих обаждане минута след разговора с адвоката.

Водещ:Този човек на каква позиция е? Има ли достъп до всички ваши документи, за да му бъде предлагана такава оферта, и можете ли да докажете нещо подобно? Този човек ще го изрече ли?

Хр. Грозев:Той ще го изрече, разбира се, но не считам, че на този етап е необходимо да се доказва каквото и да е…

Водещ:Каква сума е била предлагана за този шпионаж? Между едните враждуващи и други… между тях и вас.

Хр. Грозев:Аз помолих моя колега да не влиза в разговор за пари, за да не бъде обвинен в това, че той е всъщност инициирал дискусията за пари, така че не е имало конкретика на сумата. Това, което искам да кажа, е, че записът, който излезе в общественото пространство, очевидно е автентичен, тъй като всеки, който е работил малко с аудио, с радио, както моята кариера премина в радиото, може да разпознае както гласовете, така и интонационната последователност на разговора, че не може нищо да е променено.

Водещ: Любомир Павлов каза, че е манипулиран, че са наслагвани гласове.

Хр. Грозев: Пълен абсурд. Нека тогава той да го потвърди това, че е манипулирано, и да посочи човека, с когото е воден разговорът, който пък ще потвърди съдържанието на текста.

Водещ: А вие познавате ли човека, с когото е воден разговорът, и как, и откога знаете за записа, понеже вие сте…

Хр. Грозев: Знам, знам от “Преса”, знам от “Преса” и последните няколко дни много пъти се задаваше въпросът кой е вероятният записващ, кой е вероятният източник на записа. Аз трябва да кажа съвсем честно, че за два дни аз дори подозирах, че това е г-н Павлов, и все още смятам, че това е възможно. Ние нетрябва да подценяваме…

Водещ: Не разбирам.

Хр. Грозев: Ние не трябва да подценяваме сложната манипулативна същност на г-н Павлов и способността му да измисли много сложни схеми. Аз смятах, четова е начин да се бламират следователите и хората, които се занимават с неговото дело, изпускайки имената им, в негов контекст, в контекст на обсъждане на тези хора, че неговата адвокатка имала добро отношение с един от следователите, всъщност прокуратурата да вземе решение да отстрани тези следователи. Това е една от хипотезите, които аз имам. Други хипотези…

Водещ: А коя е най-вероятната, защото те…

Хр. Грозев: Най-вероятната е някой да е изкарал пари със, записвайки и продавайки този запис.

Водещ: Този някой на кого да го продаде, на…

Хр. Грозев: На медиите.

Водещ: Вие сте от заинтересованите да се появи този запис.

Хр. Грозев: На медиите.

Водещ: Защото това абсолютно го компрометира като начин на мислене и като отношение за използване на една медия.

Хр. Грозев: Аз съм заинтересован, но също така бях много притеснен, че това може да прекрати разследването, да го отложи във времето, да се търсят нови следователи, които не са засегнати от този разговор, така че това е, но тъй като това в момента се разследва от ДАНС…

Водещ: Как е, как е възможно човек да бъде записан в тази сграда, освен другият, т.нар. неизвестен събеседник, да е с микрофон?

Хр. Грозев: Има много начини. Това е сграда, която датира до комунистическо време, тя е цялата окабелена, така че не мога да кажа. Освен това да не говорим за съвременните средства, които позволяват от 500 метра да запишеш разговор през вибрациите на стъкло. Качеството на записа…

Водещ: Тоест може да не е според вас събеседникът…

Хр. Грозев: Може да не е събеседникът, да.

Водещ: …автор на записа, а сградата е окабелена и в момента…

Хр. Грозев: Е, аз не знам в момента, защото нямам достъп до тази сграда от почти година. Но въпросът е друг, това е предмет на следствие от вчера. ДАНС разследва същността, кой е записал, автентичността на записа. Нека да говорим за съдържанието, което очевидно според мен е автентично и нека да говорим за рязането на глави в правосъдната система, в политическия живот. Искам да се върна към същината и вероятността г-н Павлов да е казал това, че е отрязал главата на Костов.

Р. Кънев: Аз по отношение на тази автентичност на записа, стана ми много интересно. Изобщо не искам да коментирам г-н Павлов, но коя точно част от всичко, което чухме, сама по себе си не е скандал? Ние чухме, че Висшият съдебен съвет е зависим от Цветан Цветанов и че решението да бъдат дадени бонуси и възможност на днешния Висш съдебен съвет, който орезили България пред Европа и пред българските граждани, което е много по-важно от Европа, му е дадена възможност да взима ключови решения по-рано и да се пенсионира с бонуси именно като елемент от сделката за кариерна зависимост, т.нар. кадруване от страна на изпълнителната власт. Чухме…

Водещ:Става дума в този запис…

Р. Кънев: …чухме, че медийната група се използва и може да бъде използвана за груб политически шантаж срещу най-високите нива на съдебната система. Чухме, както казахме, че журналистиката в България е зависима, т.е., че редовите журналисти в тази медийна група, какво е тяхното положение.Редовите съдии и прокурори. Има ли в България някакви кръгове хора, които се виждат по двойки, по тройки и решават професионалните съдби на хиляди честни хора, и след това правото на правосъдие и правото на информация на милиони българи? Чухме страшни неща.

Водещ: И какво трябва да направим? Какво очаквате, и да приключим, към финал, какво смятате, изолирано ли е това явление на интригантства, шпионаж, поръчковост, захлупване на свободата на словото? Как мислите, изолирано ли е?

Хр. Грозев: Абсолютно не е изолирано, за мен е най-големият проблем. Да се абстрахираме от частноправния проблем, ние ще загубим едни пари, голям проблем, г-н Костов ще загуби евентуално главата си. Но това, което продължава, е абсолютно незаконно, безпрецедентно в европейски мащаб явление на натиск върху съдебната система от страни в тази съдебна… в споровете, т.е. хора казват, ако ти, съдия, решиш казуса против мен, ти ще бъдеш изкаран на първа страница, ако ти, следовател, направиш… това е недопустимо. Това трябва да бъде забранено законодателно, а в момента се ползва не само от една медия, но в случая виждаме цяла група, която се използва активно.

Р. Кънев: Аз искам да кажа, че не само, че не е изолирано, ние виждаме грубата житейска илюстрация на това, което пише в докладите на Европейската комисия, на това, което пише в мониторинга на свободата на словото от различни източници. Всичко това се илюстрира в няколко изтървани реплики на един самозабравил се медиен олигарх. Но явно това изобщо не е изолирано, това е система и решението е институционално. То минава през държавата, минава през реформа на Висшия съдебен съвет и прокуратурата, която, аз искам да напомня, Борисов отказа да извърши изрично в първите месеци на управлението си. Каза 6 месеца гратисен период за прокуратурата, това са 36 досега и продължават. Разбиване на “Синята коалиция”, която единствена искаше такава реформа от всички парламентарни сили в прокуратурата. Виждате ли колко хубаво се навързват нещата?

Водещ: Добре. Понеже има…

Р. Кънев: И естествено политическа държавна воля за решаване на проблеми с медийните монополи, и с всички монополи. Но медийните са по-страшни, защото засягат свободата на словото на всеки журналист и правото на информация на всеки гражданин.

Водещ: Да. Това е точно така. И затова накрая бих искал да кажа, че в тази гнусна смесица от интриги и конфликти от всички посоки в този случай, че статуквото се променя, нещата понякога се обръщат и много често кой каквото дроби, в един момент се оказва изненадващо, че трябва да си го сърба. Това се отнася, струва ми се, за всички намесени посоки в този конфликт. Изводите и опасенията си могат сами да си направят. Благодаря ви за разговора.

Хр. Грозев: Благодаря.

Р. Кънев: Благодаря.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Кристина Петкова: Ако искаме България да върви напред...
Другата неделя, когато видим каква е волята на избирателите, ще видим какви са възможните...
Радослав Милев: След изборите може да говорим...
Сега може да говорим за програма, за конкретни ангажименти, но не и за управление...
Стоян Михалев: ПП-ДБ вече може да стъпи на...
Според него коалицията ще разговаря с всички, които искат да подкрепят програмата ѝ ПП-ДБ...
ДСБ на 20 години. Честит рожден ден, свободни...
Демократите за силна България сме наследици на реформаторската десница и най-успешното управление в новата...
Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...