Евдокия Манева: Проблемът с топлофикациите е в резултат на неизгодните договори с Русия

Водещ: “Рестарт” продължава с икономическия обзор на седмицата. Гости тази седмица са Янаки Стоилов, депутат от БСП; Евдокия Манева, депутат от Демократи за Силна България; Стоян Мавродиев, финансов секретар на ГЕРБ. Здравейте. Тази седмица, най-накрая, през комисия минаха два от законопроектите, свързани с промяна в Закона за политическите партии, нещо, за което се водеше дискусия преди месеци, президентът настоя да се започне най-накрая с тези промени. На БСП беше приет единия вариант, затова ще започнем с вас г-н Стоилов. Какво представлява идеята на левицата за запазване на досегашната пропорционална система, но с въвеждане – цитирам “силен видим мажоритарен елемент”.
Янаки Стоилов: Смесвате две различни теми. Вторият въпрос се отнася за характера на избирателната система, по която тема ще водим предполагам разговори в бъдеще. В случая, не най-накрая, а в самото начало, започна дискусията по законопроектите за политическите партии. Искам да подчертая, че тези законопроекти трябва да се схващат само като един от аспектите на темата, която е доста по-широка. Според мен, реформата на политическата система трябва да се основава върху три главни промени. Едната е дейността на самите партии, тяхната вътрешна демократична организация и способност да формулират политика, по която предлагат решенията. Това е политически, а не законодателен въпрос. Оттам нататък, трябва да добавим и въпросите, които опират до нормативната уредба. Второто направление, това са промените в избирателната система и третото, реални възможности за участие на гражданите пряко в управлението, когато те могат да се произнасят по съществени въпроси от националната и местната политика. Искам да не създаваме впечатление, че сами по себе си промените в Закона за политическите партии могат да решат всички тези различни въпроси. Но те все пак предвиждат доста новости. Ще отбележа само най-важните. Ограничаване на размера на средствата, които от отделни лица могат да се даряват на партиите. Това ще бъде преценено в хода на дискусията колко да бъде този максимален размер, за да не бъдат партиите зависими от малко, но с големи финансови възможности лица. Изключване на финансирането на политически партии от юридически лица. За сметка на това се обсъжда увеличаване процента на държавната субсидия, според получените от партиите гласове. Поставят се въпроси за повишаване представителността на партиите, тъй като в България съществуват около 400 политически партии, които реално не функционират. За мен поне е много важно да се намери такова решение, което без да навлиза навътре в самия организационен живот на партиите да има реални, обществени критерии за тяхната дейност. За мен такива два критерия могат да бъдат веднъж изискването партиите поне през четири-пет години да провеждат някакъв национален форум, защото има ръководства на партии, които си стоят още от тяхното учредяване без те да съществуват, без някой да ги контролира или те да извършват дейност. Другото е, да се ограничат възможностите за препродаване на партии, защото ние имаме партийни абревиатури, които по време на избори се предлагат, за да може нямащи нищо общо със самата партия хора да се явят най-често на някакви местни избори и да преследват други интереси.
Водещ: А защо е това, което вие залагате? По-малко ще се разчита на дарение от частни лица, реално като се ограничи техният размер и като се забрани юридически да даряват и в същото време повече да разчитате на финансиране от държавата. Това не е ли модел, който е точно обратен на практиката в Западна Европа, специално в САЩ, където изцяло е дарение …
Янаки Стоилов: Практиката е различна наистина. В САЩ има много развита система и стриктен контрол за даренията, които набират кандидатите по време на кампании, тъй като там партиите са от друг тип. Но ако говорим за европейска практика, това е разпространена европейска практика. Най-характерен пример е за Германия. Този модел също може да се обсъжда. Но там е решено, че все пак партиите, които участват във формирането на политическата воля и взаимодействат с държавата е по-добре в някаква степен да разчитат на нейната финансова подкрепа, отколкото на някакви неясни източници, които да променят волята на избирателя.
Водещ: Г-жо Манева, опозицията възрази през изминалата седмица предложението на управляващите за определен процент, който по-малките партии трябва да минат за да участват на избори и за заличаване на по-малки партии?
Евдокия Манева: Ще ви отговоря, но преди това искам да кажа, че въпросът който зададе колегата ви, беше съвсем основателен защото това, от което се интересува обществото в момента са избирателните закони. Трябваше да започнем с тях. Отдавна върви дискусия в обществото, отдавна всички очакват решение на редица важни въпроси за отстраняване нарушенията, които наблюдавахме в последно време – купуване на гласове, партии фантоми, отсъствие на програми на партии, които се явяват на избори, мажоритарния елемент. Редица изключително важни въпроси, за които е крайно време да се произнесе парламента. Това беше актуална тема, но беше предпочетено да започне от Закона за политическите партии. Да, ние подкрепяме едно по-прозрачно финансиране на партиите и мерките, които ще се вземат в това отношение. В нашия закон имаше такова предложение. Това, с което не сме съгласни са ограниченията, които се предвиждат за партиите. Според нас, това е ограничаване на конституционното право за сдружаване. Не може да има подобна рестриктивна мярка. Ние така можем да стигнем постепенно до член първи от Димитровската конституция и да оставим една партия да ни управлява, както сме тръгнали. В последно време имаме един полъх и една носталгия към времена, които искаме да забравим. Така, че всякакви рестрикции в това отношение са абсолютно неприемливи. Няма защо да оценяваме кой колко пъти се събира и как се събира. Партиите намират проверка за своята дейност във време на избори. Няма защо да създаваме изкуствени регламенти, които са посегателство върху правата на хората.
Водещ: Да включим и г-н Мавродиев в коментар на рестрикциите, които предлагат управляващите за по-малките партии. Не, че сте малка партия, но сте извънпарламентарна и много пряко ви касае и решението на Народното събрание за бариера и т.н.
Стоян Мавродиев: Ние, в крайна сметка, бидейки извън Народното събрание не само, че не сме малка партия, но сме и най-популярната в момента в България партия. Така или иначе, връщайки се на въпроса за рестрикциите на БСП, ако трябва да направим една характеристика на предложенията им, това отново показва безсилието на БСП да контролира процесите в страната във всяка една област, включително и в начина на провеждане на избори. Не може с подобни рестрикции да се създават изкуствени ограничения за правото на сдружаване на партиите от една страна. От друга страна, не може да се въвежда подобен модел, който намалява и без това малкия размер на разрешените в момента дарения. По-скоро БСП трябва да създаде механизми за контрол на дарителите на политическите партии, за произхода на средствата, за начина, по който се извършват тези дарения и да има стриктен и ясен контрол върху фондовете, постъпващи в партиите. Както вие правилно отбелязахте американският модел е съвсем различен. Той е доказал се като един от най-демократичните и добре работещите в света.
Водещ: Г-н Стоилов, наистина ли такива скрити мисли има в БСП?
Янаки Стоилов: Имаше даже там една кампания от едно сдружение, журналистическо, озаглавена “Да си купиш президент”. Така, че в Америка нещата не са чак толкова елементарни, за да ги оцветяваме едностранчиво.
Евдокия Манева: Но имаме примери, които са различни от практиката в България. Там, когато кандидатът за президент получи от нашия бизнесмен Илия Павлов дарение от жена му …
Водещ: Г-жа Клинтън и Бил Клинтън имате предвид?
Евдокия Манева: Точно така. Тя върна, докато нашият президент не върна дарението от Людмил Стойков.
Янаки Стоилов: Г-н Костов като получи дарения не съм сигурен, дали ги върна.
Водещ: Г-н Първанов също не върна даренията…
Стоян Мавродиев: Можем да продължим списъка с лоши примери от България ..
Евдокия Манева: За г-н Костов нямаше доказани никакви … Тъкмо обратното, съдът се произнесе …
Водещ: Наистина ли има такива скрити планове на БСП за ограничавана, това, което споменаха колегите от опозицията?
Евдокия Манева: То е писано черно на бяло.
Янаки Стоилов: Няма никакви планове. Има проект с текстове, които са публични. В самите тези текстове вероятно трябва да бъдат обмислени някои от решенията. Въпреки , че това е наш законопроект, аз също имам някои особени виждания към част от тях, но е реален проблема затова, че в България трябва да бъде оздравяван политическият живот и той да зависи главно от волята на хората. И това е основното призвание на политическите партии. Ако някой отрича този проблем, то тогава разговорът става безсмислен.
Евдокия Манева: Не става въпрос за заличаване на партии, г-н Стоилов.
Янаки Стоилов: Имаме и в стопанската сфера много кухи търговски дружества. Така, че българската стопанска и политическа действителност трябва да бъде от реални субекти, които да имат реална дейност и контрол върху тях. Става дума за публичен контрол, не за някакъв административен.
Евдокия Манева: Контрол за дейността няма принудително заличаване.
Водещ: Съгласни ли сте, че все пак, че има кухи партии в българската политическа система и те по някакъв начин трябва да се ограничат?
Стоян Мавродиев: Аз по принцип съм противника на ограничението, защото ние като дясна партия сме привърженици на свободата. И това, животът да определя кой може да функционира по успешен начин и кой не е в състояние да се справя успешно с него. Така, че тези малки или кухи партии те ще си отпаднат по естествен път. Няма нужда от административното ограничение, което БСП се опитва да наложи.
Водещ: Дали ще отпаднат по естествен път или ще бъдат за в бъдеще все по-често изкуствено създавани преди избори?
Янаки Стоилов: Няма да отпаднат защото само се множат. В България няма закриване на партии, поради това, че са престанали да действат.
Евдокия Манева: Но вие предвиждате заличаване.
Стоян Мавродиев: Така или иначе това е по-малкия проблем в политическата система.
Янаки Стоилов: Може само да се създават нови субекти при положение, че старите реално не съществуват и това е една лоша безкрайност.
Евдокия Манева: Защо, това не пречи.
Янаки Стоилов: Как да не пречи? Когато те не осъществяват политическа дейност значи съществуват за да се занимават с друга. Аз самият също …
Евдокия Манева: Ако те нарушават законите, там ги контролирайте. Защо ще ги заличавате, защото са партия, която е била …
Янаки Стоилов: Аз също не смятам, че е толкова главно да се слагат някакви предели за процент, който те трябва да постигнат. Защото една партия може да казва – аз не се интересувам от властта. Аз имам много по-амбициозни, идеални цели – след 15-20 години да променя радикално ситуацията в страната. Не просто да се домогна за да имам 15 депутата и един заместник-министър.
Евдокия Манева:Тогава защо сте предвидили тези текстове, които наистина са абсолютно неприемливи?
Водещ: По-важни въпроси има, единият от които е купуването на гласове и нарушенията в избирателния процес. Манипулацията на изборните резултати с недобре функциониращите модели в момента и от друга страна, когато това се случи. В момента политическите партии не понасят никакви санкции от доказано купуване на гласове в тяхна полза. Това е едната посока, в която трябва да се работи.
Стоян Мавродиев: Тези, които са търговците на гласове не понасят санкции, вие говорите за партиите.
Янаки Стоилов: Аз съм съгласен, че това е тежкият проблем и срещу него трябва да се обединят партиите и да противодействат. Виждаме, че те тук действат селективно. Аз наблюдавах в последните местни избори, на редица места как определени неясни групи, икономически и други, които не се афишират, участват в този процес на приобщаване на избиратели, най-меко да се изразя – с материални средства. После, когато хората, които те са подкрепяли спечелят местната власт нима няма да им върнат, поне двукратно, жестовете, които са им направили. Ето това е тъмната страна на политиката.
Евдокия Манева: Нека тогава да направим избирателни закони. Да не се захващаме с дребните неща. Единственото смислено нещо, това е прозрачното финансиране на партиите.
Водещ:
Янаки Стоилов: Другото е, партиите да могат да покажат на хората, че участието в едно колективно действие, по-ефективно да защити техните интереси. Защото ние, за съжаление тук се говори за периоди от 20-30 години. Но ние сме се върнали по-назад в някои отношения в политическо отношение преди повече от сто години, когато възникват първите партии с местни нотабили, с хората, които партиите са ангажирали като бизнесмени, които да им организират кампанията и да им набират привърженици. Ето, това е деградирането на политиката. Тук съм съгласен, но то трябва да стане и чрез самата дейност на партиите.
Водещ: Ако може да сложим точка на тази тема само с едно нещо. Ще може ли всички тези промени в изборния закон, в системата и в политическите партии, всичко това да мине в един пакет в Народното събрание?
Янаки Стоилов: В пакет няма да мине, защото …
Водещ: Имам предвид в кратко време …
Янаки Стоилов: Аз мога да кажа, като председател на комисията, че ние ще обсъдим задълбочено и без забавяне тези въпроси, които са представени на вниманието. Ето, ние започнахме, малко време след внасянето, дискусията по промените в Закона за политическите партии. Когато има внесени достатъчно промени в изборния закон, тогава ще се занимаваме с него. Гледам сега, че се внасят промени в Закона за Велико Народно събрание. Не знам те на кого ще послужат…
Евдокия Манева: Няма никакви основания да смятаме, че ще се решат избирателните закони.
Водещ: Едното ще попречи ли на другото?
Янаки Стоилов: Не става дума, че пречи. Но става дума, че може да се върши една работа, която е подготвена. Работа на политическите партии и народните представители е да внесат законопроектите така, както те смятат, че изразяват тяхната воля и решават проблемите. Другата ми уговорка е, че за мен политическото действие е не по-малко важно от законодателното. Тоест, ако самите партии не решават своите проблеми за доверието с гражданите, те не могат да разчитат или да се правят, че само законите могат да решат тези въпроси.
Евдокия Манева: Г-н Стоилов, има внесени избирателни закони, но се чака мнението на управляващото мнозинство. Вие бавите вашата концепция и вероятно ще предложите 20 дни преди финала, преди изборите. Тогава, набързо, до последния момент, с извиване на ръце ще се приемат пак неща половинчати.
Янаки Стоилов: Мога да оценя, че повечето от досега внесените законопроекти, те не предлагат съществени промени в изборната система.
Евдокия Манева: Нека да започнем дискусия. Те ще дойдат конкретните текстове.
Стоян Мавродиев: По-важно е до какво ще доведат предложенията на управляващата коалиция и краткият отговор е – нищо съществено няма да се промени в избирателната система в България.
Янаки Стоилов: Аз не знам, защото когато сме разговаряли досега, аз не съм чул някой да предлага по-радикални промени, да речем от тези, които аз съм предлагал, ако говорим за голяма част от партиите, за мои колеги. Аз не твърдя, че те са най-добрите. Но те поне се опитват да внесат сериозни …
Евдокия Манева: Е как, имаше радикални промени преди местните избори, които бяха отхвърлени в последния момент – за участие в изборите, за ограничаване на изборния туризъм …
Стоян Мавродиев: Ако вие не решите два проблема г-н Стоилов, единият – парите, които се инвестират в политическия процес, които много често са мръсни и с неясен произход и от друга страна, ако не ограничите купуването на гласове, вие нищо няма да решите от важните проблеми в избирателния процес.
Янаки Стоилов: Хубаво е този въпрос е да го решаваме не само ние, а и вие. Защото аз ви посочих примери, които засягат и партия ГЕРБ в този процес на формиране на политиката.
Евдокия Манева: Хайде да го решаваме тогава. Просто няма време. Ние това казваме
Янаки Стоилов: Трябва да го решаваме като практическо политическо действие. Не може повечето от партиите да използват преки или косвено форми за финансово мотивиране на хората, за да гласуват, а после всички да излизат и да казват – дайте да го решим законодателно, когато тяхната практика е противоположна на това.
Стоян Мавродиев:
Евдокия Манева: Нека да имаме механизми, достатъчно респектиращи, за да знае този който прави нарушения, ще понесе съответна отговорност. В момента са толкова размити текстовете.
Янаки Стоилов: На декоративно ниво нямаме различия, но аз призовавам да действаме по начин, който да доказва, че този проблем наистина искат да го решат всички. А това не е така. Част от една конюнктура е или само от едно заявяване на едно добро намерение.
Водещ: Решението чака в бъдещето. Понеже анонсирахме и други теми от седмицата – газовият проблем, от един много интересен ъгъл. Дискусиите, които се водеха между левицата от една страна и столичният кмет по отношение на топлофикацията. Защото нещата са много вързани там, именно заради дълговете към “Булгаргаз” имат тези проблеми, а от друга страна – длъжниците на столичното парно. БСП продължава да предлага София, в лицето на Столичния общински съвет и на кмета, да откупи част от акциите на държавата.
Янаки Стоилов: Доколкото знам това е предложение на Министерство на икономиката, БСП …
Водещ: Румен Овчаров го предложи миналата седмица. От друга страна кметът казва …
Стоян Мавродиев: Поведението на министъра на икономиката за пореден път потвърждава моя отдавнашна теза, че този човек очевидно не знае къде се намира и каква точно работа извършва и проявява едно изключително некомпетентно поведение. То е видимо от няколко действия на Министерство на икономиката. На първо място, вместо да се занимава с несъществени и несвойствени за него теми, министърът би трябвало да инициира по-скорошна приватизация на дружеството, която би могло да реши проблемите с неговата ефективност и правилно функциониране. От друга страна, законодателната рамка на определяне на цени и на регулативния механизъм, който действа по отношение на определянето на цени. Не на последно място да спре да пречи пазарното определяне на цените на всякакви суровини в страната, включително на газа и на цената на топлоенергията. Тежкото състояние на “Булгаргаз” в момента се дължи в крайна сметка на няколкото действия, които извърши в последната половин година министърът на икономиката Петър Димитров, спирайки цената на газа да бъде коригирана на пазарни нива. И това го призна самият той. Така, че ако има затруднения и има компании пред фалит, каквито опасения имаше за “Булгаргаз”, това се дължи основно на непрофесионалната работа и некомпетентността на това правителство и на неговия министър на икономиката.
Янаки Стоилов: По този въпрос аз категорично поддържам друг подход и не ми харесва това, че постоянно Министерство на икономиката и Столична община, в лицето на техните ръководители си прехвърлят въпроса. Излиза, че хората, които ползват топлоенергията, като че ли са едно бреме. Това са много тежки въпроси, които всеки един се опитва да прехвърли на другата институция. Ясно е, че в момента това е едно съвместно дружество между общината с по-голямо участие и също значително – на държавата. Те трябва да седнат и намерят решение така, че да бъдат защитени интересите на стотиците хиляди потребители, за да може да се установят условията, да се обсъдят всички въпроси около ценовите нива на договорите, да не бъдат засягани хората, които добросъвестно са действали и са изпълнявали тези договори. Това е много сериозен въпрос и не трябва да се допусне връщане на България години назад, когато се обсъжда въпроса как хората да си осигуряват топла вода и отопление. Не може постоянно да се казва, че ако се дадат още пари на общината, които тя е внесла от данъка за физически лица, ние ще решим един или друг проблем. Това е много сериозен въпрос и пак казвам. Той е въпрос на Столичната община, на правителството и трябва да намери решение в интерес на потребителите, главно. Аз тук не споделям, че приватизацията в момента на “Топлофикация” може да реши някакъв проблем. Защото по пътя на аналогията ако поставим въпроса с електроразпределителните дружества, които бяха приватизирани в предишния мандат, кой въпрос на потребителите решиха или създадоха по-добри условия за бизнеса. Освен това, едно дружество в това състояние трябва първо да бъде укрепено и оздравено, за да може тогава да се обсъждат моделите за преразпределение на неговия капитал, евентуално за включването на други субекти в собствеността. Въобще в България публичната местна политика в последните години на редица места се влошава именно поради оттегляне на общините от преките им отговорности.
Евдокия Манева: Колеги, въпросът за газа не е въпрос за столичната “Топлофикация” и това, което се случва в момента. А това, което се случва със столичната “Топлофикация” се случва и с други топлофикации. Въпросът е по-кардинален за този неимоверен скок на цената на газа. И докато държавата регулира цената на газа, тя не може да се дистанцира от тези проблеми. Беше договорена изключително неизгодни условия за България този скок да започне още миналата година. И той започна. Имаме над 40 % скок на цената на газа във входа на системата.
Янаки Стоилов: Аз не искам да влизам в една специализирана дискусия, защото от вас чувам, че природният газ е поскъпнал доста рязко. Г-н Мавродиев казва, че изкуствено е задържана неговата цена…
Евдокия Манева: Изкуствено е задържано това повишаване, което миналата година влезе в сила да бъде отразено на цената на дребно. Това беше грешка.
Стоян Мавродиев: Така или иначе, има няколко безспорни факта. Първо, предоговорена с изключително неизгодни за България условия газова спогодба…
Евдокия Манева: Да, предвиждаше се до 2011 година да имаме старата цена. Ние сега започваме от миналата година.
Стоян Мавродиев: Оттам нататък, непазарно поведение на министъра на икономиката и абсолютна некомпетентност и не на последно място …
Евдокия Манева: ниски доходи на населението.
Стоян Мавродиев: Ниски доходи на населението, които пак са поради дейността в кавички на това правителство …
Водещ: Г-н Стоилов, в Коалиция за България обсъжда ли се това дали действително е било достатъчно далновиден договорът, който подписа Румен Овчаров?
Евдокия Манева: Как ще е далновиден, като има такъв огромен …
Янаки Стоилов: Аз не искам да навлизам във всяка една специализирана дискусия, тъй като това е един сериозен въпрос, който заслужава и експертно обсъждане. Това, което най-актуално мога да кажа е, че България няма да има проблеми с доставките на газ. Въпросът е как тя да регулира целият този процес със своите външни партньори…
Водещ: Как ще може да си го позволи?
Янаки Стоилов: Тя ще си го позволи, защото един от големите проблеми във връзка с подписването на договора за “Южен поток” при срещите на двамата премиери Путин и Станишев са изразени уверения, че ще бъдат осигурени необходимите количества за капацитета на този газопровод около 500 милиарда кубически метра, който ще може да поема. Ще има възможности България, поне като ресурс да разполага с него. Другото е въпрос на регулация и на развитието на една бизнес мрежа. България не само да бъде страна, която да осъществява транзитна газ, а да развие производства, които могат да оползотворят в още по-голяма степен това стратегическо предимство.
Евдокия Манева: Когато договаряте през страната ви да преминават такива мощни газопроводи, може да преговаряте и за цената на газа. Не може да ни поставят на колене и рязко, от миналата година да се повишава цената. В същото време ние да предоставяме територия за изгодни условия за сделки с Русия. Място на правителството е да проведе преговори така, че и да предостави територия, и да се включи в тези проекти, и да създаде благоприятни условия за ценови нива. Това може да се направи и сега. Има възможност да се коригират нещата.
Янаки Стоилов: Ние водим разговор върху това, гражданите в България, в големите градове, където има топлофикации да не остават без възможност да ползват тази услуга. Защото аз се питам, при спирането
Водещ: В Бургас купуват вече радиатори за детските градини.
Евдокия Манева: Ако тя е социално непостижима? Цената е толкова висока?
Янаки Стоилов: Момент, да разсъждаваме върху ситуацията. При спирането на топлоподаването вече за трите града, за които стана дума, интересно е, че хората, които купуват тези топлофикации, демонстрират финансова мощ, политически амбиции, а не са в състояние да си покриват разходите и да решават проблемите. Пита се, спирането на топлоподаването в какво ще се изрази по отношение на собствениците на топлофикации. Защото това не означава, че тези задължения просто трябва да потънат и единствено потърпевши да бъдат потребителите.
Стоян Мавродиев: Нека отново да акцентираме какъв е генезисът на проблемите за тази ситуация.
Водещ: Накратко, ако може за тази тема.
Стоян Мавродиев:Това са, отново ще повторя три неща. Изключително неизгодната газова спогодба за България, предоговорена от правителството на БСП и тройната коалиция. На второ място – непазарно поведение на Министерство на икономиката и отново на правителството. Не на последно място – ниските доходи на българските граждани, отново поради лошата икономическа политика на това правителство. В крайна сметка, ние няма как да очакваме друго да се случи при управлението на БСП. Защото един премиер, в лицето на премиера Станишев, който чака по три часа във фоайето за среща с руския премиер, очевидно няма как да договори добри условия, тъй като той се чувства зависим и с доста слаба позиция, да отстоява националните интереси.
Янаки Стоилов: Русия има по-тежки проблеми от преговорите с България, когато финансовата криза от САЩ да там дава отражение …
Евдокия Манева: Е, има правила на международно поведение.
Стоян Мавродиев: Но дали това са някакви сигнали винаги може да се разсъждава и те трябва да разсъждават всички върху тях на какво могат да се дължат, но при всички случаи за преговорите може да се съди по техните резултати. А тези резултати са положителни.
Евдокия Манева: Плачевни са в момента, както виждате.
Янаки Стоилов: Резултатите от конкретния случай, за който говорим.
Водещ: Последен въпрос, който анонсирахме в обявяването на политическия обзор тази седмица – парламентът гласува, в крайна сметка подкрепи Пражката декларация от изминалата седмица.
Евдокия Манева: Това е един безспорен успех, въпреки яростната съпротива на БСП. Имаше поразителни изказвания по линията на отрицателен вот, но и не само това.
Водещ: Още в началото на новия сезон, като че ли имаше опит тази тема да бъде извън дневния ред.
Евдокия Манева: Всички възможни хватки, парламентарни бяха приложени за да бъде изхвърлена точката от дневния ред.
Водещ: Губене на време ли беше това, г-н Стоилов, е въпроса?
Янаки Стоилов: Това е лесен отговор, защото парламентът е средище, където могат да се обсъждат различни политически теми. Но тази тема при всички случаи е толкова изчерпана. По нея самият български парламент се е произнасял с официални актове толкова пъти, че това наистина ми изглежда като някакъв недобър римейк и опит за възкресяване на остатъците от сегашните десни партии в парламента.
Водещ: А вие очаквахте ли партньорите ви от ДПС да гласуват в подкрепа на декларацията?
Янаки Стоилов: Ние не бяхме изненадани в крайна сметка. Друг е въпроса, че това не ни удовлетворява.
Стоян Мавродиев: Защото за декларацията за арменския геноцид, там бяхте анблок.
Янаки Стоилов: Това е още един пример, който показва, че БСП в много по-голяма степен трябва да има собствено поведение, което да се диктува от принципни съображения… И когато ние говорим, че има такива тежки проблеми в страната, когато България все още остава най-бедната страна в Европейския съюз с високо ниво на престъпност и корупция, да се хвали българският парламент, че е първия в ЕС който приема подобна декларация, добре разбирате, че …
Стоян Мавродиев: Декларацията е знак за ценностната система на партията БСП, която продължава да бъде нереформирана и продължава да се притеснява да каже високо на глас известни в целия свят истини, а именно, че комунистическите режими са извършили не по-малко престъпления от колкото други тоталитарни режими по света.
Водещ: Тоест, като извънпарламентарна сила и вие го подкрепяте, така разбирам вашият отговор.
Евдокия Манева: Излишно е часове наред да се спори по нещо, което е …
Стоян Мавродиев:
Янаки Стоилов: Никой не оспорва посегателствата върху свободата и правата на гражданите в част от този период. Въпросът е друг. Когато се оценява една система, тя трябва да бъде оценена във всичките нейни аспекти. Ако днешната система или тази, която предлага който и да е, не я замества с нещо по-добро, той няма право да се произнася по тези въпроси.
Евдокия Манева: О, не… това са абсолютно безсмислени приказки.
Стоян Мавродиев: Това разсъждение ми напомня на това, ние отново да започнем да разсъждаваме има ли икономически постижения Третият райх по времето на Хитлер… и съответно нарушенията на права и престъпленията, които са извършвани.
Водещ: Много далеч отиваме. Предлагам да останем тук.
Янаки Стоилов: Когато хората сега спират парното, а тогава са го ползвали, няма как да се впечатлят от вашата декларация.
Водещ: Благодаря ви за гостуването. Янаки Стоилов от БСП, Евдокия Манева от ДСБ и Стоян Мавродиев от ГЕРБ. Благодаря. Политически обзор, определено дискусиите разпалиха страстите. Да се надяваме, че следващата седмица по същия начин ще се случи.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Атанас Атанасов: В ход е операция “Раделяй и...
Има системни недостатъци в работата на българските институции и на първо място в МВР,...
инж. Грети Стефанова: Искат специалист по хранителни добавки...
"Ако има над 170 млн. отпуснати за техника за справяне с пожарите от ЕС...
Любен Иванов: България няма годни летателни средства, с...
Вече почти седмица дни България се бори с огнената стихия. Горят хиляди декари борови...
Людмила Илиева: ПП-ДБ подходихме отговорно и предложихме добър...
Колкото и пъти да правим едно и също нещо по един и същи начин,...
Людмила Илиева: Колкото и пъти да правим едно...
Депутатът от ПП-ДБ призова политиците за отговорно отношение и ако е необходимо, всеки да...