Евдокия Манева: Искаме министрите от ДПС, които не си вършат работата, да си поемат отговорността

Водещ: Продължаваме в студиото с изпълнителния директор на НСОРБ Гинка Чавдарова и с депутата от ДСБ Евдокия Манева. Добър ден.
Евдокия Манева: Добър ден.
Гинка Чавдарова: Добър ден.
Водещ: Защо кметовете не са почистили речните корита и не са укрепили или издигнали диги, където е имало опасност от наводнения?
Гинка Чавдарова: Кметовете са почистили речните корита в населените места, защото ние отговаряме в тази малка част от реките. Тя е може би от 5 до 7% от общата дължина на речните корита, която преминава през населените места. Има в отделни общини, особено в тези общини, които толкова сериозно бяха засегнати от първите наводнения, че при тях просто ресурсът, който имаха, не знаеха коя дупка по първо да направят и според мен на повечето от местата парите бяха много добре приоритетно насочени. Ние нямаме неусвоени средства за диги да сме получили и да не сме ги усвоили. Тоест каквото сме успели да отвоюваме, да защитим, да предоставим като проекти, ние сме го усвоили.
Водещ: Така както говорите излиза, че…
Гинка Чавдарова: Разбира се и…
Водещ: … просто да се пита човек тогава откъде идва проблемът?
Гинка Чавдарова: Проблемът идва, че ние имаме 2 000 обекта, от които за 30 млн. диги невъзстановени. Ние изобщо за тях ресурс не получихме. Тези обекти ние предоставихме като неотложни обекти за финансиране с бюджет 2006-та. Затова ние предложихме те поименно, прозрачно да станат в парламента с целево приложение. Ако някой каже, че не са наложителни да станат, да предложат на един обект да се смени с друг, но да се знае.
Водещ: Към какво приложение? Към бюджета на миналата година?
Гинка Чавдарова: Към бюджетно. Това беше нашето… Ние медийно с депутатите се срещнахме, с всички парламентарни групи, поискахме да се смени този подход на финансиране. Ето, вие и сега водите разговори с г-жа Етем и нито дума за това, че ние имаме щети за близо един милиард и знаем, че държавата в най-добрия случай може да отдели 200 млн. Какво ще правим с другите 800 млн.? Докога ще ги държим? И тези други 800 млн. най-отговорно ви казвам, защото ние през четири месеца се опитваме да обновяваме информацията, част от тях имат жестокото свойство, че се увеличават на стойност. Един обект миналата година, който сме го подали като проект, че ни трябва ресурс за 30 хил. лв., тази пролет същият обект получаваме със 60 хил. лв.
Водещ: Вие говорите за милиони и милиарди, не, че аз се съмнявам в тях, но през седмицата имаше и реплики, че кметовете всъщност се възползват да обявяват бедствено положение, защото това им дава възможност да настояват за отпускане на повече средства. Честно казано, сигурно има и такива случаи…
Гинка Чавдарова: Ако някой се води от това, да не дава средства, как може един кмет да се възползва, с това, че е обявил бедствено положение? Пред кого? Пред някого от централната власт? Централната власт нали в нея са ресурсите, тя определя критериите, тя няма да го отчете това. Но ако сме довели хората наистина до това да им обърнат внимание, за да им обърнат внимание, както вие сега се опитвате да ми кажете, че засилват опасността и…
Водещ: Не, това бяха упреците, от централната власт дойдоха…
Гинка Чавдарова: ….и, че пресилват, да..
Водещ: … аз цитирам в момента, аз нищо не се опитвам да ви кажа.
Гинка Чавдарова: …или, че пресилват, да… Може би в определени случаи и такъв подход не е лош за един кмет, ако той по този начин желае да бъде чут. В края на краищата задачата на кмета е не да бъде гален от министрите или от другите, а да си защити интересите на хората долу и живота, и здравето, и имуществото. И той трябва да използва всички допустими от закона средства, за да го направи това. Това, което аз, обаче казвам, разбирам, че вие не искате да се говори за това, но ние, нашата жестока поука, поне на нас от местната власт е следната: ние някак си се примирихме – няма пари, спираме до тук. Стоят разрушенията, виждаме опасността, опитваме се… Не е вярно, значи ние сега кандидатстваме, вижте, попитайте министерството на регионалното развитие, какво става с тези 12 млн. евро, където ни изтича срокът да…., вече в понеделник ни изтича срокът за проектите. Засипахме ги с проекти.
Водещ: Кого?
Гинка Чавдарова: Министерството на регионалното развитие. Знаете, че по програма ФАР допълнително…
Водещ: Това са европейски пари, съвместни…
Гинка Чавдарова: …средства, но за наводненията. Става въпрос, че те са директно за наводненията.
Водещ: Така.
Гинка Чавдарова: Значи вижда се, че ние през този период сме се подготвили техническите проекти. За по-малко от месец ние даваме стотици проекти там. Тоест като готовност да реагираме – има. Въпросът, обаче е, че те са капка в морето. Какво правим с другите обекти? Кога ще ги възстановяваме?
Евдокия Манева: Г-жо Чавдарова, има друг… Нека да не говорим ние само за тези 800 млн., които трябват. Къде отидоха тези 260 млн., които се твърди, че са изразходвани? Те са дадени на някого.
Гинка Чавдарова: Да. Така.
Евдокия Манева: Нещо е трябвало да се случи.
Гинка Чавдарова: Да, категорично.
Евдокия Манева: И аз очаквах днес г-жа Етем да каже: ето, ние направихме това, това, това и това. В този район наводнението не се повтори. Дадохме на този кмет пари, той направи това и това. Дадохме на “Напоителни системи” такива пари, те направиха това. Нещо се случи, нищо не се е променило. В същите райони…
Гинка Чавдарова: Значи…абсолютно…
Евдокия Манева: Аз мисля, че една от реакциите, включително и на кметовете, трябва да бъде – “Къде отидоха тези пари?” За какво бяха изразходвани.
Водещ: Дадоха ли се пари на кметовете?
Гинка Чавдарова: Дадоха се естествено, нищо, че…
Евдокия Манева: Ами вижте, аз вчера…
Гинка Чавдарова: … те са дадени, но, ако позволите само да довърша.!
Евдокия Манева: Колко?
Гинка Чавдарова: Може би наистина…
Евдокия Манева: Колко от тези 260 млн. се дадоха на кметовете и какво стана? Аз вчера, задавайки въпрос на г-жа Етем за едно малко селце във Великотърновска област, Красно Градище, тя ми отговаря, че били изразходвани 13 млн. за къща и 218 млн. за свлачища. Веднага след предаването ми се обаждат хората от Красно Градище и казват: да, за къщата са дадени, но никой не е видял тези 218 млн. за свлачищата и свлачището си стои, пътят към селото е затворен. Значи нещо не е в ред.
Гинка Чавдарова: Вероятно абсолютно сте права, че има нужда от една по-голяма отчетност пред обществото и тук и медиите…, и моят призив е да помогнат, с това какво е направено и средствата къде са вложени и какъв е резултатът. Ние при нас, както се казва и по обект можем да отчитаме и всеки кмет по отделно колко прави.
Водещ: Колко милиона от тези 260 са дошли при вашите кметове?
Гинка Чавдарова: По нашата справка 52 млн. за другата инфраструктура и 10 млн. за пътищата, които дойдоха по линия на…
Водещ: 60 млн. Вие имате ли отговори на въпросите, които задава г-жа Манева…
Гинка Чавдарова: Да, категорично, поименно…
Водещ: … кой обект къде не стана наводнение сега тази година, заради това, което са свършили кметовете?
Гинка Чавдарова: Поименно имаме… Основната част, както виждате са за пътища и за тази техническа инфраструктура – имаме. Дали има нарушения, дали са използвани по най-добрия начин, за това си има контролни органи, които могат да излязат да го кажат. Но яснота къде нашите пари са отишли категорично има. Но искам, понеже преди малко и тук сега разговорът отново, като че ли отива натам… имало ли е фирми, които са се възползвали от това, имало ли е отклонени средства…
Водещ: Имало ли е?
Гинка Чавдарова: … аз искам да кажа за това, което с мен споделят кметовете непрекъснато. Има и друг тип фирми и аз ще помоля, когато се говори за едните фирми да се говори и за другите. Има фирми, на които ние още сме длъжници, които ни помогнаха при наводненията и ние не сме се разплатили. И сега кметовете ми казват: знаете ли, обръщаме се втори път, в момента за трети път към тях да ни помогнат. Да ни помогнат да изсипем земна маса, че свлачището е тръгнало, да ни помогнат да изчистим река или нещо друго. И те без да сме се разплатили досега, продължават да ни помагат. Значи има и такъв тип фирми. Вие знаете, че нашата организация след наводненията ние така морално каквото можехме откроихме такъв тип фирми, понеже се говореше, че ще се прави списък на фирми. Ние ще направим другия списък на фирми – коректните фирми, които наистина ни дадоха рамо и продължават да ни дават рамо и само едно послание към тези фирми, защото в момента те са подложили кметовете на голям натиск, защото ние сме им длъжници. Искам да кажа, че ние ще направим всичко възможно за реално извършена работа те да бъдат…
Водещ: Колко са дълговете общо?
Гинка Чавдарова: Не, нямам такава справка в момента, но при всички случаи тя е над 10 млн.
Водещ: Над 10 млн. се дължат на фирми за работи по възстановяване след първото…
Гинка Чавдарова: По възстановяване…, да.
Водещ: Така. Сега, г-жо Манева, вие сте в положение първо да отговорите на въпроси, които бяха зададени от говорилите преди малко министри към предишните управляващи. Г-жа Етем каза, че всъщност не е имало картина, съвременна, актуална картина на това, къде са проблемите и тя е започнала от нулата, правейки картите.
Евдокия Манева: Веднага ще отговоря и на този въпрос и на въпроса на г-н Кабил.
Водещ: Г-н Кабил каза, че сте разбили организацията, която се е грижила за коритата и дигите и сте хвърлили всичко в едно търговско дружество.
Евдокия Манева: Ще кажа кратко, за да не се опитваме непрекъснато, когато нещо се случва, с което можем да се справим в кратък срок, да гледаме назад в историята. Аз ще кажа, че 2001 г. ние оставихме ясна, конкретна програма за управление на водите в България, свързана с всички аспекти на тази дейност – канализации, отводнителни системи, язовири, язовири в системата на енергетиката, язовири в системата на земеделието, всъщност, които са потенциално опасните и за които…
Водещ: И оставихте карти, на които ги има нарисувани всички ВиК мрежи, така ли?
Евдокия Манева: Всъщност това е… Включително оставихме какво трябва да се направи, колко струва това и започнахме да изпълняваме тази програма. Това приключи в 2001 г. Новото правителство не направи нищо. Второ, ако ние сме разбили “Напоителни системи”, не се разбра, обаче, в какво се състои вредата, защото се оказа, че “Напоителни системи” дали е търговско дружество или е някаква друга система в структурата на министерството на земеделието, то носи отговорност за диги и т.н. Така, че, ако ние сме били разбили тази система, вече господата от ДПС пета година управляват това ведомство. Нямаше никакви пречки за тези пет години да направят…
Водещ: Г-н Кабил говореше, обаче, че и приватизация е имало и вече няма как да се върне назад.
Евдокия Манева: Ами хубаво е имало… Да, някои неща не могат… Не могат да се върнат някои неща, но могат да се вменят съответни задължения на структури, които да изпълняват функции, които в момента според него не са покрити, но се оказа, че са покрити със задълженията на “Напоителни системи”. Всъщност доста объркан въпрос беше неговият, абсолютно безпочвен, защото няма никакви пречки “Напоителни системи” да си изпълнява задълженията. Пет години. Значи няма защо да се връщаме назад и няма защо да казваме…
Водещ: Е, то винаги има защо. Г-жа Етем казва нещо, което и вие сигурно сте констатирала, че от петдесетте години в България има диги…
Евдокия Манева: Ами хубаво…
Водещ: … които никой не ги е…
Евдокия Манева: Ама хубаво, да, ние не говорим, ние говорим, че миналата година от април месец…
Водещ: … което значи, че вие не сте ги направила, никой не се е сетил за тези диги.
Евдокия Манева: Не е вярно, поддържали сме диги, но нека не се връщаме по този начин да си разказваме кой коя дига е направил. От април месец миналата година започват сериозните проблеми. От април месец ние чуваме, че някакви комисии се създават, че обследват някакви ситуации, че правят някакви карти, че се харчат огромни средства и нищо не се случва. Четири години министерството на земеделието, което е едно от основните ведомства, се управлява от представител на ДПС. От четири години шеф на комисията за бедствия и аварии е представител на ДПС. Той разпределя парите, той казва кои са потенциално опасните обекти. Това ДПС всъщност прави тези карти, прави тези комисии и нищо не се случва. Министерството на околната среда – също едно от ведомствата, които се занимават с тези проблеми. Управлява се от ДПС.
Водещ: Добре, ако вие…
Евдокия Манева: Ние не случайно…
Водещ: … ако вие бяхте…
Евдокия Манева: …казваме, че политическата отговорност, нека не казваме, ако ние бяхме, ние казваме какво искаме…
Водещ: Сега какво трябва да се направи?
Евдокия Манева: Какво чухме…
Водещ: Докато вие сте на власт какво трябва да се направи?
Евдокия Манева: Какво чухме днес? Министърът на държавната политика при бедствия и аварии в заключителните си думи казва, че срещу водната стихия трудно може да се предвиди какво да се прави. Това е някакъв абсурд. Това означава, че министърът казва: аз не знам какво да правя, това е Божа работа.
Водещ: А вие какво трябва, какво ще направите?
Евдокия Манева: Много неща ще направя.
Водещ: Например? Най-спешните, ето, например утре “Жребчево” ще прелее…
Евдокия Манева: Ама вижте…
Водещ: … какво, как трябва да се…
Евдокия Манева: …ама защо, аз питам…
Водещ: … държи една власт в тази ситуация?
Евдокия Манева: … защо г-н Кабил сега ще ходи да застане до стената, на стената на “Жребчево” и да направи един медиен спектакъл. Неговите хора още от миналата година е трябвало да знаят, че в такива ситуации навреме се изпускат водите, за да не се получава… Постепенно, некризисно, не за да заливат териториите, така,че винаги язовирът да има необходимия обем да посрещне високата вълна, да посрещне по-високия обем от топенето на снеговете. Това е трябвало да се направи.
Водещ: Казвате “неговите хора”, ама те тия хора, тя България няма милиарди специалисти…
Евдокия Манева: Защо милиарди? Там си има хора, има си длъжностни лица, те са си на мястото, те трябва…
Водещ: Да… Предполагате ли някаква злонамереност в това?
Евдокия Манева: Не, аз, аз казвам категорично – има некомпетентно управление. Абсолютно некоректно е да се казва, че ние трябва да благодарим на хората… Да, благодарим на хората, които непосредствено и пострадаха, и хората, които са на поста си в тези структури в момента, защото те поемат целия удар от некомпетентното управление. Да, ние сме благодарни на тези хора, но те са в тази екстрена ситуация, защото нещо не е направено навреме. Не ме питайте какво аз трябваше да направя. Аз питам къде са тези 260 млн. Какво се направи от април месец досега, за да не се повторят тези ситуации. Защо питам… Питам защо сега г-жа Емел Етем казва, че тепърва ще поставя въпроса за стоте милиона, които са необходими тази година. Защо тези средства не бяха включени в бюджета на държавата?
Водещ: Сега ще стане диалог. Хубаво е, че Дарик радио се чува в цялата страна, включително и на път за яз. “Жребчево”. Нихат Кабил – министърът на земеделието явно е чул вашите реплики и сега ще ви отговори. Г-н Кабил в ефир сте. Г-н Кабил?
Нихат Кабил: Всичко това, което каза г-жа Манева е така, само, че когато са съставяли плановете цялата страна беше в суша и пожари. И ако погледнем внимателно колко пари през този период са заделяни, защото през 2001 г. аз знам, че два милиона лева по държавната политика за предпазване от вредното въздействие на водите се заделят и повече пари не са отпускани преди това. Даже по времето, когато г-жа Манева беше министър на околната среда и водите, и тя много добре знае целият този процес как се контролира. Включително безплатна поливна вода се даваше от “Напоителни системи” на нашите земеделски производители. Много е правилна тезата й, че трябва да се управлява и да се изпускат навреме язовирите, но дотук каквото се изпуска при висока вълна, не трябваше ли и Тунджа от “Жребчево” да изпуснем, за да може да се насложат едно върху друго преливащата Арда, преливащата Марица и Тунджа отгоре. Какво щяхме да направим? Това ми е въпросът, защото земята е подгизнала, валежи имаше предостатъчно целия януари месец. На това отгоре февруари дойде с висок сняг. Да не говорим, че в цяла Европа имаше бедствено положение със снега и сега Дунав е на критични равнища. Днес на “Железни врата” спряха шлюзовете и почна постепенно да намалява край Видин, но високата вълна се движи надолу към Свищов, към Русе. Така, че като се правят анализи, аз умолявам всички – нека да бъдат прецизни. А що се отнася до медийните спектакли… Не става въпрос за медийни спектакли, а някой си умира в момента да прави политически спектакли, именно от един тежък проблем.
Водещ: Чакайте да чуем сега и г-жа Манева.
Нихат Кабил: И освен това, хайде да не си заравяме главата в пясъка и да се правим на много големи специалисти и разбиращи. Миналата година не четири, а пет големи вълни дойдоха, защото петата вълна по Дунава никой не я брои. Петата вълна по Дунава…
Евдокия Манева: Г-н Кабил, дайте…
Нихат Кабил: Петата вълна по Дунава никой не брои. Миналата година…
Евдокия Манева: Напротив. Ние вчера…
Нихат Кабил: … инфраструктурата на цялата страна – пътища, жп линии, напоителни системи, отводнителни системи беше наранена жестоко. Бих казал смъртно беше наранена. Защото тя е проектирана, цялата инфраструктура на България през 50-те, 60-те и 70-те години е изграждана миналия век. Ние вече сме в друг…
Евдокия Манева: Значи, г-н Кабил, стига…
Нихат Кабил: Ние вече сме в друг климатичен цикъл, г-жо Манева и много добре знаете това. И ако обичате…
Евдокия Манева: Аз мисля…
Нихат Кабил: …бъдете така добра да не манипулирате слушателите.
Евдокия Манева: Аз мисля, че вие преди малко много ясно казахте, че това, което казвам е вярно, т.е. знам какво трябва да правя. Аз, обаче ви питам: Ние вчера казахме, че това е петата вълна. Разбира се, че е петата вълна. Аз ви питам: тези пари, 260 млн., къде отидоха тези пари? Не ми разправяйте за “Жребчево”, за не знам какво си. Пет пъти България беше наводнена. Знаят се критичните точки, знае се за какво става дума, знае се какво трябва да се прави.
Нихат Кабил: Г-жо Манева, прекъсната жп връзка…
Евдокия Манева: Къде са тези пари? Защо нищо…
Нихат Кабил: … прекъсната жп връзка София – Пловдив край Белово и край Момина клисура надолу с какви пари беше възстановена? Да не би с 2-3 млн. лв.?
Евдокия Манева: Застанете и кажете…
Нихат Кабил: … основните средства отидоха за възстановяване на жизненоважната за икономиката ни инфраструктура.
Евдокия Манева: Кажете ги, значи, кажете…
Нихат Кабил: Именно това ще го кажем…
Евдокия Манева: Кога?
Нихат Кабил: …. защото и вие също сте ангажирана по въпроса…
Евдокия Манева: Ангажирана съм, разбира се..
Нихат Кабил: Ще го кажем…
Евдокия Манева: … и затова ви задавам тези въпроси…
Нихат Кабил: … разбира се, че ще го кажем…
Евдокия Манева: Кажете. 260 млн….
Нихат Кабил: … защото много лесно така да се насочи с…
Евдокия Манева: … 118…
Нихат Кабил: Вие може да имате правото да насочите, примерно, да ме сочите с пръст като виновен и “Напоителни системи”. Аз също имам право да ви посочвам пък и вас с пръст…
Евдокия Манева: Ами посочвайте ме…
Нихат Кабил: … за политиката, която вие сте водили…
Евдокия Манева: … хубаво…
Нихат Кабил: …и то като министър.
Евдокия Манева: Значи това няма да бъде никак ново, защото за вашата некомпетентност…
Нихат Кабил: … защото идеята за …
Евдокия Манева: … и бездействие
Нихат Кабил: …. басейновите дирекции не е моя. Защото басейновите дирекции управляват целия процес…
Евдокия Манева: Хубаво…
Нихат Кабил: … цялото управление на водите на териториален принцип, а не на принцип на деривация и това не е моя идея. Помислете, чия е тази идея и откъде тръгва.
Евдокия Манева: Добре е да знаете какво става по света. Ако не сте запознат, запознайте се, но няма да спорим за тези неща. Аз ви питам съвсем конкретно и ясно.
Нихат Кабил: Да, слушам ви?
Евдокия Манева: Вие сте министър на земеделието. Емел Етем…
Нихат Кабил: Да, вие сте бивш министър на околната среда и водите.
Евдокия Манева: Да, сега вие отговаряте. Вие пет години вече управлявате страната и непрекъснато се оправдавате с правителството на Иван Костов, защото просто сте безсилни и некомпетентни да се справите с нещата, но хората виждат за какво става дума. Пет пъти са заливани едни и същи райони. Похарчвате 260 млн., нашите пари, на хората, на данъкоплатците и нищо не се случва…
Нихат Кабил: Г-жо Манева,
Евдокия Манева:… и ми приказвате….
Нихат Кабил: … пак заблуждавате слушателите…
Евдокия Манева: Как да заблуждавам…
Нихат Кабил: Основните средства за “Напоителни системи” за възстановяване на диги и на корекции на реките, където “Напоителни системи” носи отговорност. Общо от държавния бюджет, приблизително 20 млн. са заделени като почти 12-13 млн. не са оползотворени, защото октомври-ноември месец бяха приключили процедурите. През зимата ли да ринем кал по дигите, г-жо Манева?
Евдокия Манева: Значи 20 млн. при вас.
Нихат Кабил: Това, което, седем милиона…
Евдокия Манева: Един милион и половина за свлачища, останалите пари къде са? Седем милиона, които от Комисията по бедствия и аварии, които бяха дадени на “Напоителни системи”, “Напоителни системи” възстанови дигите, които трябваше да възстанови и по нито една сега няма пробив.
Водещ: Добре, вижте сега. Г-н Кабил, само секунда да останете на линия.
Нихат Кабил:Да.
Водещ: Хайде да завършим с един прагматичен въпрос. Как гледате на идеята, каквото и да прави една власт – и г-жа Манева, и вие г-н Кабил, все пак идва момент, в който щети сигурно ще има, дали по-големи или по-малки. Как гледате на идеята, тъй като българите очевидно нямат изградения навик да застраховат имуществото си, да се прави задължителен застрахователен пул, за да не се стоварва върху всички данъкоплатци?
Нихат Кабил: Г-н Вълчев, в един разговор преди време във вашето студио аз подкрепих тази идея и смятам, че тя е много резонна. Освен това аз няколко пъти това нещо го обявявам, заявявам го, но не е решението в мен. Трябва дългосрочна, консенсусна за цялото общество политика по модернизация на цялата инфраструктура, която предпазва нашата страна от вредното въздействие на водите. Защото в Северна България, по отводнителните ни дунавски системи, ние имаме отводнителни станции, които са произведени в началото на 20-ти век, които все още работят обаче.
Евдокия Манева: Г-жо Манева, вие подкрепяте ли…
Нихат Кабил: Примерно десетгодишна програма, консенсусна, да се знае, че отсега се гласува един ресурс във времето, разпределен правилно и ако ще не сняг и дъжд, камъни да валят – прави се тази модернизация, всичко се поправя, за да може по-нататък подобни високи вълни да поемат. Нашата инфраструктура не е разчетена да поема високи вълни и г-жа Манева го знае това като специалист.
Евдокия Манева: Ама не е вярно това, което говорите, дайте да не отиваме в…
Нихат Кабил: Как да не е вярно?
Евдокия Манева: Разбира се, че не е вярно, но да не отиваме…
Нихат Кабил: Как да не е вярно? При 350 куб.м/сек….
Евдокия Манева: … да не отиваме…
Нихат Кабил: … река Тополница да поема…
Евдокия Манева: … в тези спорове… Аз мисля, че…
Нихат Кабил: … миналата година пое 550…
Евдокия Манева: Хората не ги интересуват нюанси в професионалния спор. Хората ги интересува…
Нихат Кабил: Напротив, интересува ги, защото хората много добре са ориентирани и знаят за какво става въпрос. А другото е просто кьор фишеци и манипулации.
Евдокия Манева: Хората са много добре ориентирани, и то се вижда на страниците на вестниците за какво става дума. Аз мисля, че има няколко въпроса, на които трябва да отговорим. Първо, трябва да отговорим, аз още веднъж поставям категорично въпроса къде са тези пари, къде са отишли и какво се е случило.
Водещ: Добре, да, хайде да не се връщаме…
Нихат Кабил: Второ. Това е много важно…
Евдокия Манева: … кажете и г-н Кабил също разшири въпроса…
Нихат Кабил: … нека да ги…
Водещ: Според вас трябва ли да има задължително застраховане?
Евдокия Манева: На второ място трябва да попитаме защо в бюджета за тази година няма пари за тази цел и едва сега се поставя…
Водещ: За коя цел?
Евдокия Манева: За предотвратяване на наводненията. Защо сега се поставя въпросът за тези сто милиона? Защо безконтролно, защо не носи отговорност Националният кризисен щаб за разпределението на средствата, защото ние непрекъснато чуваме, че били дадени на някой средства и те нямали право да контролират. Това абсолютно не е вярно. Когато ти разпределяш ресурс, ти отговаряш за усвояването на този ресурс. Ако този ресурс беше даден чрез бюджета на общините с поименен списък, което вчера казах и в парламента, тогава можеше да се търсят кметовете като отговорни за усвояването на средствата и това трябва да стане практика. Парламентът трябва да каже, по предложение на правителството – на този кмет даваме толкова пари, защото там ситуацията е по-сериозна, на този толкова пари и искаме нещата да се променят. Защо досега не се промени нормативната база, питам аз.
Водещ: Хайде сега да ми отговорите и на въпроса за застраховането.
Евдокия Манева: Ще ви кажа и за застраховането. Питам, може ли досега, една година да се оправдаваме с това, че имали подзаконови актове, които не вършели работа. Ама моля ви се…
Водещ: Да, много неща се изприказваха…
Евдокия Манева: … това е пълната безпомощност…
Нихат Кабил: …понеже времето много напредна…
Евдокия Манева: … на правителството.
Нихат Кабил:Г-жо Манева, подкрепя ли ДСБ…
Евдокия Манева: Да, да…
Нихат Кабил: … задължително застраховане на имуществото?
Евдокия Манева: Това трябва да се обсъди, няма никакъв проблем. Тази тема беше поставена за пет пъти миналата година. При всяко наводнение този…
Водещ: Вие лично, вие лично подкрепяте ли като народен представител?
Евдокия Манева: … разбира се, трябва да се направи едно разумно…
Водещ: Ето едно съгласие. Кметовете, мислите ли, че трябва да се…
Гинка Чавдарова: Категорично. Ние бяхме една от организациите, които повдигаха въпроса, защото се видя, че на чисто пазарен принцип и застрахователите нямат интерес нашите потънали бедни селца да застраховат…
Евдокия Манева: Вижте, това е едно изместване на темата…
Водещ: … но има друга система..
Евдокия Манева: … малко в страни. Ние бягаме от отговорността на държавата за тези, най-напред…
Водещ: Ясно е, че държавата ще си отговаря…
Евдокия Манева: … трябва категорично да кажем…
Водещ: … но въпросът е всеки лично…
Евдокия Манева: … разбира се, разбира се..
Водещ: … ще си отговаря, защото никой европеец няма да си купи къща, без да си я застрахова.
Евдокия Манева: Разбира се, обаче, усилията трябва да бъдат двупосочни. Не може да караме хората да се застраховат и в същото време да крадем милиони левове от държавата и да няма никакъв резултат
Водещ: Добре. Г-н Кабил, както чухте власт, опозиция и държава, общини и опозиция са съгласни поне за едно нещо, че и всеки лично трябва да си поеме отговорността със застраховка.
Евдокия Манева: И не само всеки лично, а и управляващите трябва да поемат своята отговорност, категорично…
Водещ: Тук вече започват различията между вас.
Евдокия Манева: Ние затова искаме оставката на Емел Етем, затова искаме персонални промени, искаме министрите, които не си вършат работата да си поемат отговорността. В тази държава, шестнадесет години след промените трябва да се знае, че не може да бъдеш в политиката само, за да приказваш с политически клишета. Трябва да знаеш, да си професионалист и трябва да можеш да носиш отговорност.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Кристина Петкова: Ако искаме България да върви напред...
Другата неделя, когато видим каква е волята на избирателите, ще видим какви са възможните...
Радослав Милев: След изборите може да говорим...
Сега може да говорим за програма, за конкретни ангажименти, но не и за управление...
Стоян Михалев: ПП-ДБ вече може да стъпи на...
Според него коалицията ще разговаря с всички, които искат да подкрепят програмата ѝ ПП-ДБ...
ДСБ на 20 години. Честит рожден ден, свободни...
Демократите за силна България сме наследици на реформаторската десница и най-успешното управление в новата...
Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...