Евдокия Манева: Екипът на Софиянски, който се занимава с отпадъци, и в администрацията, и в общинския съвет е изключително некомпетентен и корумпиран

Водещ Асен Григоров: Вчера в навалицата около всичките протести в Суходол, в Сеславци и в Локорско, в Кремиковци протестиращите бяха поканили избраните, новоизбраните депутати от 24-ти многомандатен избирателен район да отидат да видят за какво става дума, да се запознаят с проблема и евентуално да вземат отношение. Сега, кой отиде? Отидоха депутати от две парламентарни групи – от “Демократи за силна България” и от “Коалиция за България”, от социалистическата партия господин Стефан Данаилов и госпожа Евдокия Манева, която сега е в нашето студио. Вие знаете, че тя беше в продължение на четири години министър на екологията. Сега в последното Народно събрание бяхте заместник-председател…
Евдокия Манева, Заместник-председател на Комисията по околна среда.
Водеща: На комисията?
Е. Манева:Значи не само аз отидох, всички депутати от “Демократи за силна България”, избрани от 24-ти район, даже имаше и от 25-и район.
Водещ: Така, и господин Стефан Данаилов беше.
Е. Манева: И господин Стефан Данаилов.
Водещ: Тук дължа да кажа на нашите зрители, че много настоятелно поканих господин Данаилов да дойде в нашето студио, той отказа поради факта, че, и аз го разбирам напълно, не екологията и не управлението на отпадъци е неговата пряка специалност. Но все пак също така държа да кажа, че той единствен от останалите депутати извън вашата група отиде и се запозна на място с проблема. Какво е разбрал сигурно ще научим от него в следващите дни. Да започнем сега с вас. Какво видяхте, вие бяхте там на, как се казваше, пост номер едно или какво беше?
Е. Манева: Да, на пост номер едно. Беше организиран митинг, съвсем добре организиран, трябва да кажа. Видяхме една категорична непримиримост. Мисля, че няма никакви шансове хората в този район… а предполагам, че и на останалите площадки в останалите населени места положението е същото.
Водещ: Вие бяхте в Сеславци, така ли?
Е. Манева: Ние бяхме в Сеславци. Хората не приемат това решение, което е взето без тяхно участие, никой не си е направил труда да им обясни какво предстои да се прави там и, разбира се, на тях им са дадени материали с твърдения, от които на човек може да му настръхнат косите. Една част от тях са основателни, друга част могат да бъдат оборени, но в момента…
Водещ: А кой им е дал такива материали?
Е. Манева: Предполагам, че те са си намерили експерти от неправителствени организации, включително цитираха и един испански експерт, който не зная по какъв повод, дали за конкретния случай или по някакъв друг повод се е произнасял по инсталациите за изгаряне на отпадъци, но на този митинг се смесиха всички екологични проблеми на района. Говореше се и за урановите рудници, говореше се и за “Кремиковци”, изобщо за всичко, което представлява сериозен проблем за района. Той неслучайно е обявен за гореща точка. И сега в този момент, когато се прави опит там да се депонират част от отпадъците на София, съвсем естествено е хората да си спомнят и за другите проблеми, които съществуват. Това…
Водещ: Ама извинявайте, излиза сега, че някой използва всъщност тая криза, защото тя е и обявена дори като криза официално…
Е. Манева: Да, категорично използва…
Водещ: …и се опитва да пробутва най-различни тези, които засягат екологичната обстановка в района, така ли?
Е. Манева: Вижте, имаше една много интересна ситуация. Няколко изказващи се напомниха, че 50 години през Сеславци са минавали камионите от урановите рудници, спомниха си, че 50 години “Кремиковци” ги е обгазявал, но никой не си спомня кога всъщност тези предприятия са построени, кога не са взети никакви мерки за околната среда. Забравиха кое правителство започна да прави нещо. И когато господин Стефан Данаилов…
Водещ: Да не отиваме сега в чиста политика, ще ви помоля…
Е. Манева: Не, няма да отиваме… То е неизбежно, защото, когато навлизаме в една такава ситуация, не можем да не се върнем назад, да не знаем за какво става дума. Но това са неща, които са се случили и за които хората знаят кой ги е предизвикал и изведнъж забравят причините, изваждат този аргумент, наслагват го към проблема за отпадъците и там става една нетърпима и неуправляема ситуация.
Водещ: А имат ли те реални проблеми, всъщност екологични? Това, за което са си спомнили – за урановите мини и т.н., има ли проблем за живеещите в този район?
Е. Манева: Има, защото там не е приключвала рекултивацията на замърсените терени, има, защото не са приключили екологичните мероприятия, които се провеждат в “Кремиковци”, монтираните електрофилтри по време на нашето управление, за които взехме заем включително, за да бъде изпълнена тази задача, и започналата рекултивация на хвостохранилището не са приключили. В смисъл електрофилтрите са монтирани, но те не работят. Пред очите ни видяхме как се изпускат в атмосферата облаци замърсители, което значи, че там няма никакъв контрол, “Кремиковци” си прави каквото иска и естествено е населението да е изпълнено с недоверие. Как сега ще повярват, че там наблизо до тяхното село ще се пакетират отпадъци по някаква безопасна технология, когато години наред всичко наоколо, което се е правило, е водело до някакви рискове. И освен това всичките тези шест месеца, от януари, когато Стефан Софиянски се закле, че през юни месец всичко ще бъде решено, и когато всички…
Водещ: Ама то още тогава не беше ли ясно, че той се закле за 30 юни, защото се надяваше да влезе в парламента, да?
Е. Манева: Още тогава беше ясно, всички специалисти казаха, че това не е възможно. Той просто си сложи срок, който е свързан с изборите, и в момента, в който той вече ще снеме всякаква отговорност от себе си и ще избяга от проблема. Проблем, за който той е сезиран преди повече от осем години.
Водещ: Това искам да ви питам. Вие като министър четири години имате ли информация, правеше ли се нещо през, да кажем, между 1997, 1998, 1999, 2000 г., за да се реши проблемът в София с отпадъците?
Е. Манева: Още 1998 г. този проблем беше категорично поставен от Министерство на околната среда пред кметството.
Водещ: 1998 година?
Е. Манева: Защото твърдя категорично, че екипът на Стефан Софиянски, който се занимава с отпадъци и в администрацията, и в общинския съвет е изключително некомпетентен и корумпиран. Така че тези хора една от задачите, които сега трябва да се решат, тези хора да бъдат сменени, нов екип от хора знаещи и можещи да започне да се занимава с проблема, иначе в София никога няма да решим проблемите и ще имаме…
Водещ: Добре, и какво стана 1998 г.?
Е. Манева: 1998 г. беше приключило изследване на японски специалисти, които знаеха като хора, отнасящи се сериозно към най-сериозния проблем на един голям град, приключи изследване за отпадъците. 1998 г. дойде холандски екип, дойде испански екип, които искаха да направят изследване, за да подготвят проект за финансиране от програма ИСПА. Тогава аз лично съм ходила при господин Софиянски, за да поставя проблема, защото се знаеше, че вече проблемът в София назрява и той не може да бъде решаван частично. Не може да се реши с надстрояване и с продължаване експлоатацията на Суходол, не може да се реши с такива временни площадки, които само оскъпяват събирането на отпадъците и обработката на отпадъците. Още тогава този проблем беше отправен. Но изследването…
Водещ: Значи вие отидохте 1998 г. с предложение от испански компании, от холандски компании, които с пари по ИСПА да финансират завод за преработка на отпадъци?
Е. Манева:Да се направи обследване и да се включи… да, да, тогава беше отказано с мотив, че било много скъпо, защото ориентировъчната цена, още преди да бъде изследване на база на аналогия с други държави, беше около 120 милиона евро, като голяма част от тях щяха да бъдат…
Водещ: Е как скъпо? Нали щяха да бъдат финансирани от външни източници?
Е. Манева:Разбира се, разбира се, но беше отказано. Никой не може да задължи един кмет да прави нещо, което е изключителна негова компетентност. Това не е задължение на държавните власти. Държавните институции могат да помагат, да подпомагат този процес, но не могат да го изпълняват. Тогава беше отказано. Тогава започнахме да разширяваме депото в Суходол с пари от Министерството на околната среда. Така че тук отново беше оказана помощ на общината, но нищо не се правеше през тези години. Забележете, че Столична община е единствената голяма община в България, която няма план за управление на отпадъците и досега. Нещо набързо скалъпено, абсолютно некомпетентно, някаква учебникарска история, преписани цели абзаци от учебниците. Никаква визия за това какво трябва да се прави в София и как трябва да се решава проблемът. Това е некомпетентност, но и нежелание да се поканят независими компетентни специалисти.
Водещ: Добре, вие как си обяснявате, че един кмет на град от милион и половина, като му се предлагат почти готови пари и готови проекти казва…
Е. Манева: За мен има едно обяснение. Когато един проект се финансира от европейски фондове, търговете се провеждат по всички правила на международните търгове от независими комисии, не комисии от хора, приближени на кмета, и там много трудно могат да се взиматкомисиони. Това е моето…
Водещ: Това е обяснението според вас?
Е. Манева: Това е моето. За мен управлението на София е безотговорно, корумпирано и некомпетентно. И затова…
Водещ: То приключи в лицето на кмета. Той вече е депутат.
Е. Манева: Приключи, приключи, но неговият екип е все още там и все пак някой трябва да носи отговорност за това.
Водещ: Сега в момента какво се прави от ваша гледна точка за…
Е. Манева: За мен трябва незабавно да се намерят нови поне две площадки на съвършено нови терени, изключваме тези, които са предложени досега. Тук…
Водещ: Тоест според вас това, което видяхте вчера на място, е невъзможно да се намери компромис?
Е. Манева: Там е невъзможно, не може да се намери, там не е възможно. Трябва незабавно да се намерят две площадки достатъчно отдалечени от населени места така, че да не получим нов взрив на недоволство от хората, живеещи наблизо. Тук трябва да помогне и държавата, и наистина това да бъдат площадки, които ще се експлоатират не повече от две години. В този период още в този момент, още днес трябва да започне работа по кардинално решаване на проблема. Защото всъщност досега ние нямаме сериозни ангажименти и за прословутия завод за отпадъци. Там трябва да има инсталация за сепариране, трябва да има условия за компостиране на органичния отпадък така, че наистина да се направи едно съвременно обработване на отпадъците.
Водещ: И няма според вас никаква готовност за…
Е. Манева: Вижте, говори се, че някакъв екип канел западни специалисти и проверявал и оценявал възможните технологии. Да сте чули да има обществена поръчка? Да сте чули да има някакви параметри на обществената поръчка? Такова нещо няма, т.е. отново е заложена бомба, защото никой не знае какво се цели, кой го оценява, как го оценява и какво следва от всичко това.
Водещ: Да, кой с кого преговаря и какво ще следва от цялата работа.
Е. Манева: Докато в София нещата не започнат да се организират и да се провеждат прозрачно, с информиране на населението своевременно, ние непрекъснато ще бъдем изправени пред такива кризи. Такива са проблемите с кучетата, такива са проблемите със зелените площи, такъв е проблемът с паркирането, всичко се прави някак си тайно, задкулисно и в момента, в който историята стане известна, имаме взрив на недоволство на населението в София.
Водещ: Ето сега след секунди господин Владимир Кисьов, който е председател на Столичния общински съвет ще ни обясни, аз ще задам въпросите, които вие зададохте. Благодаря ви за това, че бяхте гост в нашето предаване. Това беше госпожа Евдокия Манева, министър на екологията от 1997 до 2001 г. и

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Георги Ганев: Членството на България в еврозоната може...
През 2024 г. България ще изпълнява инфлационния критерий, посочи икономистът доц. Георги Ганев Членството...
Радан Кънев: Основният дебат пред Европейския съюз предиизборите...
Изборите бяха предизвикани от тези, които искат да върнат политическия рекет. Но далеч по-тревожно...
Кристина Петкова: Реформата в службите е червената линия...
Служебното правителство е кукла на конци на Борисов, Пеевски и Радев, заяви Кристина Петкова....
Стоян Михалев: Ние отдавна твърдим, че всички служби...
Бившият служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев извади доста интересни разкрития за МВР...
Бонка Василева: Парите за заплати в столичния градски...
Всяка дестабилизация на национално ниво дови до дестабилизация и на местно ниво. Добре е,...