Евгени Чачев за регионалната политика на ДСБ


ДСБ
ще прави регионалнаполитика подчинена на Национална антикризисна стратегия на България, която се нуждае от национално съгласие.
Първият ни приоритет е максимално усвояване на еврофондовете. За целта:
· Ще потърсим персонална отговорност от политиците и администраторите, виновни за лишаването на страната ни от огромни финансови средства на ЕС;
· Ще създадем обществена нетърпимост към всяка политическа намеса и вмешателство в управлението на европейските програми и ще го възложим на контролирана публична администрация;
· Ще стимулираме банките да подкрепят кандидатстващите за европейски програми като опростим значително процедурите за участие;
· Ще електронизираме кандидатстването и ще направим публично достояние движението на всеки европейски проект.
· Ще въведем действен парламентарен контрол чрез предоставяне на опозицията на постоянна парламентарна комисия за контрол на европейските програми.
Вторият приоритет е развитие на подходяща за бизнеса и домакинствата инфраструктурата като първо условие за преодоляване на кризата и последващо устойчиво развитие. За целта:
· Ще възстановим програмата за пълно оползотворяване на водното богатство на България чрез изграждане на язовири и водохранилища, водоснабдяване, напояване, пречистване и повторно използване на водите.
· Ще превърнем България в транспортен център на Балканите чрез изграждането на трансевропейските магистрали №4, с Дунав мост ІІ, магистрала «Струма», продължена до Видин и тунели под Петрохан, и № 9 с магистрала Русе-Стара Загора-Димитровград-Кърджали с тунели под Шипка, и високоскоростни жп линии;
· Ще дадем приоритет на телекомуникациите, благоустройство и озеленяване, опазване на околната среда, пестене на енергия и развитие на селскостопанските райони;
· Ще прекратим корупционната практика за завишаване спрямо първоначално договорената цената на километър магистрала, път, водопровод и пр.; Ще въведем дългосрочно планиране на публичните инвестиции по правилата за програмно финансиране на ЕС;
· Ще засилим данъчните и неданъчните преференции за инвеститорите и допълването на публичните и европейските инвестиции с частни, и публично-частното партньорство и концесионирането.
Местните власти ще правят регионална политика, ще управляват на своя отговорност и в интерес на общността. За целта:
· Ще гарантираме собствени приходи на общините като проведем реална финансова децентрализация чрез системата за местни данъци и такси и им преотстъпим част от данъка върху доходите на физическите лица;
· Ще въведем единни административни стандарти за общинските публични услуги като започнем въвеждане на «електронно кметство», обслужване «на едно гише», периодични публични отчети, местни референдуми и обществен контрол;
· Ще повишим капацитета на общините да усвояват европейските фондове като осигурим широколентов високоскоростен интернет до малките общини и населени места и така разщирим достъпа на хората до местни услуги;
· Ще дадем конкретни правомощия на общините по собствеността, управлението и цените на местните услуги;
· Ще въведем второ ново на местно самоуправление. Ще превърнем тази нова местна власт в силен партньор на правителството и ЕС;
· Ще направим бързо нужните инвестиции в консулски, граничен, ветеринарен, епидемиолигичен и друг контрол, за да се присъединим към Шенген на 1 март 2011г.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране в...
Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране в СОС отхвърли предложението на инж. Грети...
Комисията за Глеб Мишин ще проверяват близо 4000...
Да бъдат изслушани членовете на Съвета по българско гражданство към Министерството на правосъдието, зам.-министъра...
Бонка Василева: Статуквото ни изпързаля, но ще се...
Новото мнозинство, което управлява СОС не е съставено от общи политики за града, а...
Радан Кънев: Меморандумът е начало на отговорен преговорен...
Евродепутатът от "Демократична България" Радан Кънев заяви пред Радио Пловдив, че не вижда драма в предвидения...
Людмила Илиева: Комисията за Нотариуса ще изслуша съдия...
Според нея няма логична политическа причина разговорът в некоалицията да спре тук, който го...