Д-р Теодора Константинова: Само с една реплика Симеон щеше да ни вкара в нов дълг за 42 млн. евро

64 нарушения на закони, наредби и Конституция установява Анкетната комисия в предишното народно събрание по проектирането на станалата скандална австрийска педиатрична болница. Член на тази комисия беше и д-р Теодора Константинова, тогава депутат от ДСБ.
Пред създадената комисия са давали обяснения хората, участвали в преговорите със строителната фирма “Вамед Инженеринг” и банка “Австрия Кредитанщалт” и всички министри, имащи отношение към проекта. В този списък са министърът на здравеопазването доц.Божидар Финков и неговият продължител Славчо Богоев, както и финансовият министър Милен Велчев.
Идеята за изграждането на нова педиатрична болница се заражда през 2002 г. Тя обаче не е предшествана от анализ на детското здравеопазване и нуждите на педиатричната помощ. Как се появява фирмата “Вамед Инженеринг” никой не може да обясни, но след среща на нейни представители с министерството на здравеопазването е поискано писмо за намерения от тяхна страна и идеен проект за това, което биха могли да направят. Такъв проект е представен и служи за основа на проекта, който после прави МЗ през март 2003 г. и касае преструктурирането на болница за активно лечение на детски болести.
“Вамед” представят и макет на бъдещата болница с промоция в края на 2002 г. в хотел “Хилтън” вприсъствието на министър-председателя Сакскобургготски, министъра на здравеопазването доц.Финков, министъра на финансите Велчев, на транспорта, ресорните зам.-министри, директори на болници и представители на австрийската страна. Тогава се споменава за изграждане на две болници – на педиатрична и инфекциозна, като проектът на “Вамед” визира, че ще изпълни и двете. Става въпрос за 42 700 000 евро за строителство. Според министрите “Вамед” са тези, които препоръчват банка “Австрия Кредитанщалт” за финансираща институция. Интересното е, че на титулната страница на проекта е записано, че е на Министерството на здравеопазването с дата март 2003 г. Огромното учудване на всички в комисията е, че документите не са подписани и така стават неизвестни авторът и възложителят.
По плановете разгърнатата площ на обекта е 60 хил. кв.метра, а сумата за проектиране и управление на проекта е 7 259 000 евро. За изграждане на болнична информационна система са предвидили 4 270 000 евро – сума, надвишаваща необходимите средства за обновяване на информационната система в цяла България. Изпълнител е “Вамед Инженеринг”, а финансирането е разпределено между банка “Австрия Кредитанщалт” като кредитор и държавата.
Седемте милиона за проектиране и управление на проекта нарушават Наредба 1 на Камарата на архитектите, където има точно определени проценти от сумата за строителство, които се изчисляват за надзор и управление. Изчислено по тази наредба е трябвало цифрата да е 1 960 000 евро – разлика от 5 милиона и половина. Никой не разяснява как е определена крайната цена на проекта, тъй като той не съдържа никаква информация за обема на строителните работи, предвидените материали, оборудване и обзавеждане, както и параметрите на информационната система. Разминаването в парите ясно говори на членовете на комисията, че става въпрос за корупционна схема.
Според проекта отделенията в детската болница са 6 и само с терапевтична насоченост. Водещите педиатри в България – националният консултант по педиатрия проф.Владимир Пилософ и неговият колега проф.Драган Бобев не са взели участие в изготвенето на проекта, нито е потърсено тяхното становище. Мнението на проф. Пилософ е, че проектът не включва всички структури, каквито трябва да има една модерна детска болница. Един от аргументите в подкрепа на изграждането на тази болница беше, че в България има висока детска смъртност, а не са предвидили отделения по хирургия, онкохематология и травматология, където смъртността е най-висока, коментира д-р Константинова. Аргументът е, че проектът е правен във връзка с националната стратегия за развитие на здравеопазването и националната инвестиционна стратегия – до този момент обаче няма такива.
Съществува експертиза на проекта, приета от МЗ на 11 април 2004 г., която е била възложена на “А.Д.А” ООД – водеща фирма по експертни дела. От експертизата е видно, че проектът е типов и не отговаря в представения вид на изискванията на българското законодателство. Сградата е лошо ситуирана, функционалното решение е неясно, структурирането на болницата ще създаде затруднения при функционирането на отделните й звена. В архитектурно отношение също има забележки. Фирмата установява още, че разгърнатата площ е 11 800 кв.м., а не 60 000 кв.м., представени по проект. Тази разлика е фрапантна и в никакъв случай не може да става дума за техническа грешка. Иначе за всяко от предвидените 150 легла би трябвало да се полагат по 400 кв.м. площ.
За да се договори държавно гарантиран заем е необходимо да се представи на Министерски съвет проект за кредит в рамките на бюджетната година. Установява се обаче, че МС няма разглеждано предложение за този кредит – нарушение на Закона за бюджета. В последствие обаче Милен Велчев подписва бюджета за 2004 г., в който фигурира преструктурирането на детската болница. На заседание на МС на 19 февруари 2004 г., повече от месец след като е влязъл в сила бюджета за годината, има решение за одобряване на кредитна линия между държавата и банка “Австрия Кредитанщалт”. Освен това се упълномощава министъра на финансите да води преговорите и подписва споразумението при условие на последваща ратификация от Народното събрание. Поредното нарушение на законите, в което се прескача парламента. Славчо Богоев и Милен Велчев обясняват пред комисията, че по време на преговорите са участвали различни експерти и не са водени паметни бележки. До 30 юни 2004 г. ако не влезе в сила договорът, българската държава трябваше да плаща неустойки, допълва д-р Константинова.
На 4 май 2004 г. МС взема решение за одобряване на кретита и така се нарушава и Конситуцията. Нарушен е и Законът за обществените поръчки с оглед на стойността на строителството и проектирането. Една процедура по ЗОП щеше да даде представа за най-изгодната цена, на която може да се реализира инвесттиционният план, обяснява ексдепутатката от ДСБ. Такова нещо обаче няма. Освен това липсват предвидени санкции за прекратяване на договора по вина на изпълнителя. Впрочем от стенограмата на въпросното заседание е видно, че няма гласуване на решението и изказвания, а само реплика на Симеон Сакскобургготски “Одобрявам”.
Завишаване на сумите по проекта има и в изграждането на информационната система. Реално тя струва 1 400 000 евро, а не повече от 4 милиона евро, както са посочили от “Вамед”.
Благодарение на тогавашната опозиция отляво и дясно се създава анкетната комисия, която открива десетките закононарушения. Ако не беше се вдигнал такъв шум, сега в джобовете на определени хора и партийни каси щяха да отидат милиони евро, а на гърба на българския данъкоплатец да лежи връщането на кредита, неустойките по него и всичко останало, което облагодетелства другите две страни, но не и държавата, коментира д-р Константинова. Само с няколко гласа е отхвърлена ратификацията за заема. До този момент Народното събрание е имало специално решение за всеки такъв кредит, тъй като всяка банка по света може само да мечтае да отпусне пари с държавна гаранция. Впрочем няма оферти на други банки. Във “Вамед Инженеринг” е намесено името на вече прочутия Черани. От чужбина обаче сигнализират, че тази строителна фирма не се ползва с добро име в Австрия и е имало проблеми с нея.
“Използваха по най-непочтен начин загрижеността на българина за здравето на децата му. Тези 42 милиона евро, предвидени за строеж на една болница, щяха да са достатъчни за оборудване и модернициране на детските отделения в цялата страна. Това е кощунство спрямо народа и държавата”, категорична е д-р Теодора Константинова.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Декларация на Националното ръководство на Демократи за силна...
На свое заседание, проведено на 17.06.2024 г., Националното ръководство на Демократи за силна България...
Атанас Атанасив: В 50-ото Народно събрание ПП-ДБ остава...
На първо място искам да благодаря на хората, които гласуваха в неделя. На тези,...
Людмила Илиева: Всяка от битките, които ми се...
Уважаеми жители на област Велико Търново, благодаря за доверието и честта, за трети път...
Кристина Петкова: Каквото и да предстои вярвам, че...
Изчаках да минат първоначалните емоции след нощта на изборите, за да избегна първосигнални реакции....
Йордан Иванов: Ще продължа да правя срещи, да...
Скъпи пловдивчани, Искам да ви благодаря. За трети пореден път имам честта да бъда...