ДСБ ще подкрепи пакта за “Евро плюс” единствено срещу гаранциии за приемането на България в Еврозоната

ИВАН КОСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.

Уважаеми господин министър-председател, господа министри, уважаеми колеги! Първо, два въпроса към състава, който присъства от изпълнителната власт. Първият въпрос е следният: когато България е заявила политическото си съгласие да влезе в Пакта “Евро плюс”, получила ли е уверение, че ще бъде поканена ERM2, тоест дали ще бъдем поканени за членство в Еврозоната или ние отново извършваме политически жест, срещу който няма съответен отговор от страна на страните от Еврозоната? Това е единият въпрос.

Вторият е, моля за уточнение, във връзка с данъчната основа, тъй като не стана много ясно от това, което казахте – фирмите естествено не могат да избират данъчната основа в една държава, тя се определя от законодателството, Вие така го прочетохте. Въпросът е принципен и е в следното: дали широката данъчна основа, тоест данъчна основа без изключение, която е въведена още в края на 90?те години, ще бъде отстоявана от българското правителство, или ще бъде заменена с данъчна основа с много изключения, каквато господства в останалите европейски страни?

Системата за облагане с данъци на България и на страните от Европейския съюз е различна. Европейските държави по много начини дават определени привилегии при определянето на данъчната основа. Много моля да чуем това съображение.

Сега по отношение на принципа. Принципът, по който Синята коалиция е готова да подкрепи “Евро плюс” е следният – България в Еврозоната. България в Еврозоната като страна – членка на Еврозоната. Преимуществата, които България ще получи от членството си в Еврозоната основно се изразяват в намаляване на ограниченията, които има по отношение на монетарната система и банковата политика на Централната банка, рефинансирането на банките и помощта в това отношение – не помощ, това е възможността за рефинансиране от Европейската централна банка. Въпросът за тази цел не подлежи на коментар при нас и ние бихме искали да видим една политика, устремена към членство в Еврозоната и гарантираща, че ще влезем в Еврозоната, а не политика за прилагане на критерии извън тези, които България трябва да изпълни, за да влезе в предварителния механизъм ERM2за въвеждането на еврото. България отговаря на критериите от Маастрихт и може да отговори при една целенасочена политика и въпреки това тя не получава позитивен отговор от страна на страните – членки на Еврозоната за членство. Ние сме силно заинтересовани от реализирането на тази… Това е дълбока стратегическа цел – въвеждането на еврото в България. Освен това има и много положителни последици от въвеждането на еврото в България. Ние се опасяваме, че тези последици, положителни последици, могат много лесно да се превърнат в негативи за цялата българска икономика, ако процесът бъде разбъркан, ако ходовете на българското правителството не бъдат системни и не бъдат взаимно зависими един от друг.

Отново се връщаме към отговора на въпросите, които поставих в самото начало. Благодаря ви за вниманието.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Атанас Атанасов: Три милиарда плати българският данъкоплатец, за...
Атанас Атанасов: Три милиарда плати българският данъкоплатец, за да обслужи плановете на Путин да...
Людмила Илиева: Ако парламентът бъде разпуснат преди...
Людмила Илиева: Ако парламентът бъде разпуснат преди да бъдат приети двата закона, свързани с...
Бонка Василева: Приоритетите пред ДСБ-София са местните избори...
Бонка Василева: Приоритетите пред Демократи за силна България-София през 2023 г. са местните избори...
Йордан Иванов: Предлагаме създаване на временна комисия, която...
Йордан Иванов: Демократична България заедно с Продължаваме Промяната предлагаме създаване на временна комисия, която...
Атанас Атанасов: В случая с NEXO става въпрос...
Атанас Атанасов: Основен виновник за това българската парламентарна система да буксува повече от две...