ДСБ ще подкрепи пакта за “Евро плюс” единствено срещу гаранциии за приемането на България в Еврозоната

ИВАН КОСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.

Уважаеми господин министър-председател, господа министри, уважаеми колеги! Първо, два въпроса към състава, който присъства от изпълнителната власт. Първият въпрос е следният: когато България е заявила политическото си съгласие да влезе в Пакта “Евро плюс”, получила ли е уверение, че ще бъде поканена ERM2, тоест дали ще бъдем поканени за членство в Еврозоната или ние отново извършваме политически жест, срещу който няма съответен отговор от страна на страните от Еврозоната? Това е единият въпрос.

Вторият е, моля за уточнение, във връзка с данъчната основа, тъй като не стана много ясно от това, което казахте – фирмите естествено не могат да избират данъчната основа в една държава, тя се определя от законодателството, Вие така го прочетохте. Въпросът е принципен и е в следното: дали широката данъчна основа, тоест данъчна основа без изключение, която е въведена още в края на 90?те години, ще бъде отстоявана от българското правителство, или ще бъде заменена с данъчна основа с много изключения, каквато господства в останалите европейски страни?

Системата за облагане с данъци на България и на страните от Европейския съюз е различна. Европейските държави по много начини дават определени привилегии при определянето на данъчната основа. Много моля да чуем това съображение.

Сега по отношение на принципа. Принципът, по който Синята коалиция е готова да подкрепи “Евро плюс” е следният – България в Еврозоната. България в Еврозоната като страна – членка на Еврозоната. Преимуществата, които България ще получи от членството си в Еврозоната основно се изразяват в намаляване на ограниченията, които има по отношение на монетарната система и банковата политика на Централната банка, рефинансирането на банките и помощта в това отношение – не помощ, това е възможността за рефинансиране от Европейската централна банка. Въпросът за тази цел не подлежи на коментар при нас и ние бихме искали да видим една политика, устремена към членство в Еврозоната и гарантираща, че ще влезем в Еврозоната, а не политика за прилагане на критерии извън тези, които България трябва да изпълни, за да влезе в предварителния механизъм ERM2за въвеждането на еврото. България отговаря на критериите от Маастрихт и може да отговори при една целенасочена политика и въпреки това тя не получава позитивен отговор от страна на страните – членки на Еврозоната за членство. Ние сме силно заинтересовани от реализирането на тази… Това е дълбока стратегическа цел – въвеждането на еврото в България. Освен това има и много положителни последици от въвеждането на еврото в България. Ние се опасяваме, че тези последици, положителни последици, могат много лесно да се превърнат в негативи за цялата българска икономика, ако процесът бъде разбъркан, ако ходовете на българското правителството не бъдат системни и не бъдат взаимно зависими един от друг.

Отново се връщаме към отговора на въпросите, които поставих в самото начало. Благодаря ви за вниманието.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Декларация на Националното ръководство на Демократи за силна...
На свое заседание, проведено на 17.06.2024 г., Националното ръководство на Демократи за силна България...
Атанас Атанасив: В 50-ото Народно събрание ПП-ДБ остава...
На първо място искам да благодаря на хората, които гласуваха в неделя. На тези,...
Людмила Илиева: Всяка от битките, които ми се...
Уважаеми жители на област Велико Търново, благодаря за доверието и честта, за трети път...
Кристина Петкова: Каквото и да предстои вярвам, че...
Изчаках да минат първоначалните емоции след нощта на изборите, за да избегна първосигнални реакции....
Йордан Иванов: Ще продължа да правя срещи, да...
Скъпи пловдивчани, Искам да ви благодаря. За трети пореден път имам честта да бъда...