ДСБ ще контролира властта

Въпросите може да видите тук и тук
Атанас Атанасов: Добър ден на всички. Благодарим ви за проявения интерес. Даваме тази пресконференция в петък, като деня сме го избрали неслучайно. Искаме да го свържем с инициативата, която ще ви представим. На първо място искам да ви кажа, че има случайни съвпадения с това, че 23 август е европейски ден в памет на жертвите на тоталитарните режими. Това е случайно разбира се, но трябва да отбележим този ден, защото той е важен за демократичната общност в Европа изобщо. Защо в петък даваме тази пресконференция, тъй като инициативата, която ще ви представим сме я нарекли “Извънпарламентарен контрол”. Обикновено в петък е парламентарният контрол, откакто е създадено това правителство и това парламентарно мнозинство ние не сме чули сериозни въпроси. Затова като извънпарламентарна партия търсим механизъм да контролираме властта с други средства. За това нещо ни дава възможност ЗДОИ, който ние ще използваме като инструмент. За съжаление сегашната парламентарна опозиция е пасивна в лицето на ГЕРБ, ежедневно възникват множество въпроси, които касаят управлението на страната и изобщо дейността на институциите на властта, но ние не чуваме адекватните въпроси да бъдат задавани в парламента. Затова ДСБ в наше лице ще задаваме тези въпроси по реда за ЗДОИ. Има множество проблеми, които касаят обществения интерес и тези въпроси трябва да получат отговор по някакъв начин, за да може обществеността да е наясно с това как властта управлява държавата. Основните области, в които ние ще съсредоточим нашето внимание, задавайки въпроси на властта ще бъдат: на първо място кадровата политика на властта; на второ място енергетиката, тъй като това е една област, в която има много тежки корупционни практики и не виждаме действия те да бъдат прекратени, а напротив – явно се подрежда нова схема; на трето място ще наблюдаваме много внимателно обществените поръчки, защото те са много сериозен източник на корупционни практики, за съжаление и законодателството ни е такова, че дава възможност за скрита корупция и на четвърто място ще наблюдаваме много внимателно дейността на митниците, тъй като митниците са основен инструмент за събиране на приходи в държавната хазна. Извън тези четири области разбира се ще наблюдаваме дейността на институциите изобщо, като искам да направя едно уточнение, че възможностите за извънпарламентарен контрол са много по-широки от парламентарния контрол. Тъй като по реда на парламентарния контрол могат да бъдат задавани въпроси само към изпълнителната власт в парламента, а по реда на ЗДОИ могат да бъдат задавани въпроси на всички институции и държавни органи в страната. Т.е. при възникнал обществен интерес ние ще задаваме въпроси и към други институции, било то съдебна власт, прокуратура, президентство и други институции, които действат. Общо взето това е инициативата, създали сме цялостна система в ДСБ, работи екип, като ние двамата с Албена Палпурина сме част от този екип. Много разчитаме на нашият малък, но много ефективен ПР отдел и разбира се най-много разчитаме на вас като канали за връзка с обществото изобщо. Множество въпроси събрахме, но на първо място задаваме два въпроса, вече сме ги изпратили до институциите днес, ще ви запознаем подробно с тези два въпроса, като ще създадем периодичност на нашите срещи и в зависимост от натрупването на въпросите и получаването на отговори от тези институции ще даваме периодично пресконференции, на които ще ви запознаваме с тази информация. По единия въпрос ще дам думата на Албена Палпурина, който въпрос задаваме към министър – председателя Пламен Орешарски и след това аз ще ви запозная с втория въпрос, адресиран до министъра на финансите Петър Чобанов.
Албена Палпурина: Здравейте. Първият въпрос, който ще зададем както разбрахте е адресиран до министър-председателя Пламен Орешарски и той засяга едно кадрово назначение, което се случи тази година през лятото, в средата на протестите, които възникнаха в следствие на назначението на Пеевски. Поредното скандално назначение засяга това на областния управител на СО г-н Емил Иванов. Според нас той е едно брутално назначение, подигравка с българските граждани и с хората, които цяло лято са на улицата. Т.е. имаме компрометиран човек, бивш висаджия и ние сме извадили няколко данни за този субект, които са публично изнесени в медиите. Ще ви прочета няколко от тях: в началото на 90-те той е осъден условно на две години и половина за нанасяне на средна телесна повреда. След това, когато е бил кмет на община Своге е имал връзки със съмнителни личности от руския подземен свят. Освен това по време на управлението му на община Своге сметната палата излиза с одитен доклад, в който се установяват обществени нарушения при тръжните процедури, които са провеждани в ущърб на обществения интерес и в противоречие с действащото законодателство. През 2005г. г-н Иванов е продал на Емел Етем общинска собственост на смешна цена и през същата година той става кандидат за народен представител от ДПС, в последствие назначен и за областен управител на СО. Тогава излиза още един доклад на сметната палата, който отново разглежда некоректната управленска дейност, която отново е свързана с управлението на недвижимата собственост на управата. Докладът открива нарушение в продажбите, отдаванията под наем и заменките на недвижимо имущество публично – държавна собственост. Става въпрос за имоти в Боровец, Елин Пелин, Своге, Божурище и т.н. Този човек в момента отново е областен управител на СО. За нас ще бъде интересно с каква служебна информация е разполагал премиера преди да вземе решението за назначаването
Атанас Атанасов: Вторият въпрос, който вече сме изпратили до министъра на финансите г-н Петър Чобанов също касае едно кадрово назначение. От публикуваната официална информация стана известно, че със заповед на Министъра на финансите е назначен за зам.-директор на Агенция “Митници” г-н Николай Илиев Попов. В медиите той беше представен като бивш служител на БОП, борец с корупцията и т.н. Сега за същия този г-н Попов, това не е публично известно за пръв път съобщаваме тази информация, но в тесен кръг или в служебен кръг в МВР е известно, че когато през 2009 г., когато той е бил началник на столичното звено за организираната престъпност му е отнет достъпа до класифицирана информация. Няма да преразказвам Закона за защита на класифицираната информация, вие всички може да видите в чл. 59, в кои случаи се отнема достъпът до класифицирана информация. Но нашият въпрос е свързан с това, била ли е известна тази информация на г-н Министъра, когато е назначавал Попов за зам.-директор на “Митниците”, защото той е назначен за зам.-директор на “Митниците”, който пряко да ръководи митническото разузнаване и разследване? Заместник-директора, който ръководи тази дейност трябва да има достъп до най-високо ниво на класифицирана информация, защото дейността на митническото разследване и разузнаване е свързана с контролираните пратки, борбата с наркотрафика, борбата с трафика на хора и т.н. На практика това лице всеки ден трябва да работи с най-висока степен на класифицирана информация, която се подава от специалните служби. И питаме ние, как този човек ще получи и ще борави с тази информация, след като му е отнет достъпът до класифицирана информация. Между другото отварям една скоба и това е важно, за това което преди малко Албена ви съобщи за Областния управител Емил Иванов, едно от изискванията на Закона за защита на класифицирана информация, когато лицето се прочува за достъп, задължително се отказва достъп на лице, което е било осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията казва законът. Следователно Емил Иванов, не може да получи достъп до класифицирана информация, питам аз как ще бъде Областен управител той, след като няма право по закон да получи достъп, а ежедневно трябва да работи с такава информация. Същият е и случаят с този Николай Илиев Попов, на който му е отнет достъпа до класифицирана информация и то упражнявайки дейността си като началник на столичното звено за борба с организираната престъпност и за да се стигне до такова решение, това на практика означава и може би всички знаете че, в практиката на изпълнителната власт е възприето това като механизъм, когато за определено длъжностно лице не могат да бъдат събрани определени доказателства за търсене на дисциплинарна или наказателна отговорност обикновено се пристъпва към отнемане на достъпа, за да бъде освободен от тази длъжност. Отнет му е достъпът, заради съмнително поведение като началник на БОП-а и сега той е назначен на тази сериозна длъжност и как ще работи при условие, че няма право до нито една класифицирана информация. Това е изключително скандално и добре би било вие да проявите интерес на какво основание през 2009 г. му е отнет достъпът. Разполагам с информация, че тази акт на отнемане е бил обжалван в съответния ред и бил потвърден, т.е институциите, които са били сигнализирани са потвърдили отнемането. Известно ми е, че през 2009 година Попов е бил назначен за столичното звено БОП от тогавашния Министър на вътрешните работи г-н Михаил Миков, във връзка със сегашното му назначение разбира се, но имайте предвид, че при отнемането на достъпа лицето не може повече да кандидатства най-малко три години, аз не знам дали са изтекли тези три години, но дори и да се изтекли при новото проучване следва да бъдат изяснени обстоятелствата, защо му е бил отнет този достъп и дали са неутрализирани тези неблагоприятни факти. При управлението на предната тройна коалиция в периода 2005-2009 г. Подобен тип назначения в Агенция “Митници”, доведоха до много тежки скандали, не знам дали си спомняте за Румен Цайса, който беше служител на специалните служби и, за който стана известно че, е назначен на висока длъжност в митниците и обслужваше контрабандните канали осъществявани през “Митница Варна” от Дидо Дънката и т.н. Дали с това назначение се създават нови условия за покровителстване на контрабандните канали?
Албена Палпурина: Да допълня само нещо във връзка с Европейския ден в памет на жертвите на всички тоталитарни и авторитарни режими, това което се случи с Паметника на Съветската армия с боядисването. Искаме да изразим нашето становище че, България се е извинявала два пъти за своите действия през 1968 г. и боядисването на Паметника е личен акт, който ние разбираме, разбираме мотивите му. Но това, от което ние сме много изненадани е реакцията на Русия, тя е твърде нахална. Не може Русия да се държи с България като със своя губерния и да иска извинение за неща, които в крайна сметка са лично отношение и личен акт.
Въпрос: В рамите на какъв период трябва да получите отговор?
Атанас Атанасов: Съгласно закона всяка една институция, при която е постъпило заявление за достъп до обществена информация, трябва да отговори в срок от 14 дни. Има възможности за удължаване на този срок. Ние периодично ще даваме пресконференции, ще ви запознаваме и с получените отговори или с неполучените отговори, може да има и такива случаи.
Въпрос: Смятате ли да стигате до съд?
Атанас Атанасов: В крайна сметка закона предвижда и този механизъм, ако държавните органи откажат има съдебен контрол и ние ще се възползваме от него. Трябва да научим и да принудим институциите да спазват законите, това е наше задължение.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Кристина Петкова: Ако искаме България да върви напред...
Другата неделя, когато видим каква е волята на избирателите, ще видим какви са възможните...
Радослав Милев: След изборите може да говорим...
Сега може да говорим за програма, за конкретни ангажименти, но не и за управление...
Стоян Михалев: ПП-ДБ вече може да стъпи на...
Според него коалицията ще разговаря с всички, които искат да подкрепят програмата ѝ ПП-ДБ...
ДСБ на 20 години. Честит рожден ден, свободни...
Демократите за силна България сме наследици на реформаторската десница и най-успешното управление в новата...
Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...