ДСБ усмирява олигарсите

С промени в Закона за горите даваме възможност на общините да влязат във временно управление на съоръжения на техните територии, чийто собственик отказва да осигури достъп на граждани до съответните туристически територии.

Предложение

За изменение и допълнение на Закона за горите

Нов чл. 29А:

Собствениците, концесионерите и наемателите на съоръжения по чл. 73 ал.1 т. 2 и 6, осигуряващи обществен достъп до специални горски територии по чл. 5 ал.3 – защитени територии, 200-метрова зона около хижи и територии с рекреационни функции, са длъжни да изпълняват ефективно предмета си на дейност.

(2) При неизпълнение на задълженията на собственик, концесионер или наемател по предходната алинея, общината, на чиято територия е съоръжението, поема временно управлението му, с цел осигуряване на обществен достъп до специалните горски територии.

(3) Редът за прилагане на настоящия член се урежда с наредба на МС.

ПЗР към ЗИД ЗГ:

§1: В Закона за защитените територии се изменят:

чл. 11, както следва “След думите ‘ … и водни площи’ се добавя ‘както и лицата по чл. 29А от Закона за горите'”.

чл. 14 ал.1, както следва “Собствениците и ползвателите на гори и земи в защитени територии, както и лицата по чл. 29А от Закона за горите, не могат да ограничават движението по пътищата и маркираните пътеки, минаващи през имотите им и достъпа до транспортните съоръжения, доколкото в специален закон не е предвидено друго”.

МОТИВИ

към ЗИД на ЗГ

Конституцията на Република България и Законът за физическото възпитание и спорта издигат заниманията със спорт и туризъм в право на българските граждани и важна обществена ценност. Законът за защитените територии и Законът за горите изрично предвиждат спорта и рекреационния туризъм като една от основните функции на българските гори и планини. Достъпът до възможности за спорт и туризъм в съхранената българска природа имат съществена роля както за здравето, така и за родолюбието на всеки български гражданин още от най-ранните години на неговото развитие. Традициите на туристическото движение в България произхождат от първите години след Освобождението, а развитието на туризма е първостепенна задача както на много български управления, така и постоянна грижа на българския културен и духовен елит. Достатъчно е да споменем имената на Иван Вазов, Алеко Константинов, Стефан Попов – водещите интелектуалци са създатели и радетели на организирания туризъм, ски спорт и алпинизъм в България, той е дълбоко свързан с националната ни културна идентичност.

Същевременно, достъпът до планинските и горски природни богатства е неизбежно ограничен от стремежа за съхраняване на природата. До тях водят малко на брой транспортни съоръжения – пътища и лифтове. Техните собственици, наематели и концесионери са в положението на монополисти на масовия достъп на българските граждани. Общественият интерес изисква техните права, в т.ч. и правото им на собственост, да търпят известни ограничения, защото злоупотребата с тези права нарушава правата на мнозинството български граждани за достъп до природното богатство и лично развитие чрез досег с природата, туризма и спорта на открито.

Затова от “Демократи за силна България” предлагаме норми в Закона за горите и Закона за защитените територии, които да защитят обществения интерес, като гарантират масовия достъп до туризъм и спорт на открито. С предлаганите промени ние възлагаме на собствениците, концесионерите и наемателите задължението да поддържат транспортните съоръжения в изправност и експлоатация, а на общините – отговорността да осигурят достъп на гражданите при неспазване на тези задължения.

Иван Иванов: Здравейте. Предполагам си спомняте, че миналата седмица, почти по същото време, когато дадохме брифинг, Ние от Демократи за силна България обещахме, че ще подготвим промени в закона за горите – текстове, с които да не се допусне монополисти като “Витоша ски” да рекетират българските граждани и в продължение на една година да лишат жителите на София от възможността на свободен отдих и туризъм по планините. Следваме това свое задължение, така както Демократи за силна България винаги изпълняват това, което обещават. Нещо повече ние стъпваме върху една ясна разпоредба в конституцията на Република България – това е чл. 18 ал. 6, където е записано: ” Държавните имоти се стопанисват и управляват в интерес на гражданите и на обществото.” Текст, който именно разписва правото на българските граждани да се занимават с физически упражнения, спорт и туризъм като вътрешна потребност на българското общество, съществува и в закона за физическото възпитание и спорта. По този повод, както заявих миналата седмица, възложихме на група експерти към ДСБ-София да разработи текст, който да внесеме в Народното Събрание, между първо и второ четене на законопроекти, които започваме да гледаме утре на първо четене тук в пленарна зала. Давам думата на д-р Петър Москов, който е нашият- на Демократи за силна България общински съветник в Столичен Общински Съвет, който ще ни представи процедурите които внасяме, които трябва да решат този въпрос.

Петър Москов: Добър ден и от мен. Първо да кажа конкретните промени, които предлагаме и след това няколко думи за коментар. Хайде да не Ви занимавам с конкретни членове, но в члена, който се занимава в закона за горите с конкретните нейни обекти, които са именно пътища, железопътни линии, лифтове, влекове и други съоръжения, техническа инфраструктура, създаваме нов член с три алинеи. Първата алинея: собствениците на тези съоръжения по чл. 14, а именно лифтове, влекове и транспортни съоръжения, обслужващи дейност, свързана с физическа култура, спорт и туризъм върху защитени територии са длъжни да изпълняват ефективно предмета си на дейност и да осигуряват достъпа на граждани до съответните туристически територии. Алинея 2: при неизпълнение на задълженията на собственик, концесионер или наемател по предходната алинея, общината, на чиято територия е съоръжението поема временно управлението му с цел осигуряване на обществен достъп. И трета алинея: редът и начина за прилагане на настоящият член се урежда в наредба на Министерски Съвет. Ясно, кратко и просто. Две групи са най-общо мотивите, както спомена г-н Иванов. Първата е свързана с достъпа на всички Нас до природно богатство и до конкретни, цитирани от закона за спорта същност и функции на човека. Хайде да прочетем: Признава заниманията с физическа култура, спорт и туризъм за вътрешно-присъща потребност и право на всеки български гражданин. Вие знаете, че това право беше отнето. Правото на достъп до природното богатство на България беше отнето. Второ- втората група мотиви. Тя е свързана с това, че Ние, в нашата политическа история сме се противопоставяли на вихрещият се либерализъм, който не зачита публичният интерес. Считаме, че с тези текстове в закона за горите се връща баланса между публичния интерес и частната инициатива, който беще явно нарушен с лобиският закон. И да завърша- ако всички Вие нарекохте закона за горите “Закона за бизнес плана на Витоша ски”, то може спокойно да наречете поправката, която ДСБ внася “Поправка за Витоша ски”. Благодаря Ви.

Иван Иванов: Искам само да допълня, че от този момент Ние вече сме обявили публично нашите промени, които ще предложиме между първо и второ четене. Ред е на управляващата партия ГЕРБ да покаже политическа воля и да защити интересите на гражданите. Ние направихме това, което като партия защитаваща този интерес, можеме да направиме. Правиме предложение, което действително да бъде в интерес на хората. Имате ли въпроси? Благодаря Ви.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Радан Кънев: Основният дебат пред Европейския съюз предиизборите...
Изборите бяха предизвикани от тези, които искат да върнат политическия рекет. Но далеч по-тревожно...
Кристина Петкова: Реформата в службите е червената линия...
Служебното правителство е кукла на конци на Борисов, Пеевски и Радев, заяви Кристина Петкова....
Стоян Михалев: Ние отдавна твърдим, че всички служби...
Бившият служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев извади доста интересни разкрития за МВР...
Бонка Василева: Парите за заплати в столичния градски...
Всяка дестабилизация на национално ниво дови до дестабилизация и на местно ниво. Добре е,...
Атанас Атанасов: Главният секретар Живко Коцев трябва да...
„ГЕРБ и ДПС искат Живко Коцев извън МВР. Те са си поставили за задача да си осигурят...