ДСБ усмирява олигарсите

С промени в Закона за горите даваме възможност на общините да влязат във временно управление на съоръжения на техните територии, чийто собственик отказва да осигури достъп на граждани до съответните туристически територии.

Предложение За изменение и допълнение на Закона за горите Собствениците на съоръжения, обслужващи дейност, свързана с физическа култура, спорт и туризъм върху защитени територии, са длъжни да изпълняват ефективно предмета си на дейност и да осигуряват достъпа на граждани до съответните туристически територии. При неизпълнение на задълженията на собственик, концесионер или наемател по предходната алинея общината, на чиято територия е съоръжението, поема временно управлението му с цел осигуряване на обществен достъп. Редът и начинът за прилагане на настоящия член се урежда с наредба на МС.
Иван Иванов: Здравейте. Предполагам си спомняте, че миналата седмица, почти по същото време, когато дадохме брифинг, Ние от Демократи за силна България обещахме, че ще подготвим промени в закона за горите – текстове, с които да не се допусне монополисти като „Витоша ски” да рекетират българските граждани и в продължение на една година да лишат жителите на София от възможността на свободен отдих и туризъм по планините. Следваме това свое задължение, така както Демократи за силна България винаги изпълняват това, което обещават. Нещо повече ние стъпваме върху една ясна разпоредба в конституцията на Република България – това е чл. 18 ал. 6, където е записано: „ Държавните имоти се стопанисват и управляват в интерес на гражданите и на обществото.” Текст, който именно разписва правото на българските граждани да се занимават с физически упражнения, спорт и туризъм като вътрешна потребност на българското общество, съществува и в закона за физическото възпитание и спорта. По този повод, както заявих миналата седмица, възложихме на група експерти към ДСБ-София да разработи текст, който да внесеме в Народното Събрание, между първо и второ четене на законопроекти, които започваме да гледаме утре на първо четене тук в пленарна зала. Давам думата на д-р Петър Москов, който е нашият- на Демократи за силна България общински съветник в Столичен Общински Съвет, който ще ни представи процедурите които внасяме, които трябва да решат този въпрос. Петър Москов: Добър ден и от мен. Първо да кажа конкретните промени, които предлагаме и след това няколко думи за коментар. Хайде да не Ви занимавам с конкретни членове, но в члена, който се занимава в закона за горите с конкретните нейни обекти, които са именно пътища, железопътни линии, лифтове, влекове и други съоръжения, техническа инфраструктура, създаваме нов член с три алинеи. Първата алинея: собствениците на тези съоръжения по чл. 14, а именно лифтове, влекове и транспортни съоръжения, обслужващи дейност, свързана с физическа култура, спорт и туризъм върху защитени територии са длъжни да изпълняват ефективно предмета си на дейност и да осигуряват достъпа на граждани до съответните туристически територии. Алинея 2: при неизпълнение на задълженията на собственик, концесионер или наемател по предходната алинея, общината, на чиято територия е съоръжението поема временно управлението му с цел осигуряване на обществен достъп. И трета алинея: редът и начина за прилагане на настоящият член се урежда в наредба на Министерски Съвет. Ясно, кратко и просто. Две групи са най-общо мотивите, както спомена г-н Иванов. Първата е свързана с достъпа на всички Нас до природно богатство и до конкретни, цитирани от закона за спорта същност и функции на човека. Хайде да прочетем: Признава заниманията с физическа култура, спорт и туризъм за вътрешно-присъща потребност и право на всеки български гражданин. Вие знаете, че това право беше отнето. Правото на достъп до природното богатство на България беше отнето. Второ- втората група мотиви. Тя е свързана с това, че Ние, в нашата политическа история сме се противопоставяли на вихрещият се либерализъм, който не зачита публичният интерес. Считаме, че с тези текстове в закона за горите се връща баланса между публичния интерес и частната инициатива, който беще явно нарушен с лобиският закон. И да завърша- ако всички Вие нарекохте закона за горите „Закона за бизнес плана на Витоша ски”, то може спокойно да наречете поправката, която ДСБ внася „Поправка за Витоша ски”. Благодаря Ви. Иван Иванов: Искам само да допълня, че от този момент Ние вече сме обявили публично нашите промени, които ще предложиме между първо и второ четене. Ред е на управляващата партия ГЕРБ да покаже политическа воля и да защити интересите на гражданите. Ние направихме това, което като партия защитаваща този интерес, можеме да направиме. Правиме предложение, което действително да бъде в интерес на хората. Имате ли въпроси? Благодаря Ви. Naprosyn]]>

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Атанас Атанасов: Три милиарда плати българският данъкоплатец, за...
Атанас Атанасов: Три милиарда плати българският данъкоплатец, за да обслужи плановете на Путин да...
Людмила Илиева: Ако парламентът бъде разпуснат преди...
Людмила Илиева: Ако парламентът бъде разпуснат преди да бъдат приети двата закона, свързани с...
Бонка Василева: Приоритетите пред ДСБ-София са местните избори...
Бонка Василева: Приоритетите пред Демократи за силна България-София през 2023 г. са местните избори...
Йордан Иванов: Предлагаме създаване на временна комисия, която...
Йордан Иванов: Демократична България заедно с Продължаваме Промяната предлагаме създаване на временна комисия, която...
Атанас Атанасов: В случая с NEXO става въпрос...
Атанас Атанасов: Основен виновник за това българската парламентарна система да буксува повече от две...