ДСБ – Триадица ще проведе събрание на 5-ти октомври 2017

СЪОБЩЕНИЕ

ДСБ – Триадица ще проведе събрание на 5-ти октомври 2017, четвъртък, от 18 часа, в Централата на ул. Кърниградска. Предложеният дневен ред е:
1. Организационни въпроси.
2. Подготовка за Градското събрание и номиниране на кандидати за председател на ДСБ-София.
3. Разни.
Регистрацията започва в 17.30.

Национално събрание на ДСБ – 10 юни 2017

СЪОБЩЕНИЕ

Националното ръководство на ПП „Демократи за силна България“, на основание чл. 21 от Устава на ПП ДСБ, на свое извънредно заседание, проведено на 29 април 2017 г., свиква Национално събрание на партията на 10 юни 2017 година, от 11.00 часа, което ще се проведе в София 1046, бул. Христо Смирненски № 1, УАСГ, Аула „Максима“ в състав от 500 делегата, при следния дневен ред:

1.Доклад на председателя на ПП ДСБ.

2. Политическа дискусия.

3. Избор на Председател на ПП ДСБ.

4. Избор на Национално ръководство на ПП ДСБ.

5. Разни

Регистрацията на делегатите започва от 9.00 часа.