ДСБ-София с ултиматум към Фандъкова

Д О К Л А Д

от общинските съветници от групата на
Демократи за силна България в
Столичния общински съвет

ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 706 от 23.12.2010 г. на СОС за “Актуализация на зоните на територията на Столична община за определяне на нормите на данъчните оценки на недвижимите имоти”

Уважаеми общински съветници,

С Решение на СОС № 706 от 23 декември 2010 г. по предложение на заместник кмета Минко Герджиков бяха определени нови граници на зоните въз основа на които се определят данъчните оценки на недвижимите имоти на територията на СО. Според основния мотив на вносителя, с презонирането данъчните оценки на имотите ще се приведат в съответствие с фактическите промени на техните пазарни цени през последните години. Съгласно разчетите на вносителя, данък сгради в прекатегоризираните територии трябваше да нарасне от 25 до 50 на сто. Тъй-като таксите за управление на битовите отпадъци са пропорционални на данъчните оценки, в резултат от цитираното решение механично бяха завишени и размерите на тези такси, което противоречи на законовия принцип, че размерът на общинските такси не трябва да надхвърля стойността на услугите свързани с тях.

Общинските съветници от ДСБ гласувахме против въпросното решение с аргументи, които в обобщен вид бяха следните:

1. Цените на имотите са спаднали, а не са се повишили.
През последните 3 години като цяло пазарните цени на имотите в цялата страна, в това число и в София, не нарастват, а спадат;

2. Реалните доходи са намалели.
През последните 2 години в резултат от икономическата криза реалните доходи на хората в София имат спад и прогнозите за 2011 г. са, че този спад ще продължи;

3. Няма подобрение на градската среда.
В повечето от кварталите, прехвърлени в по-високи категории, през последните години няма развитие и подобрение на състоянието на инфраструктурата и комуналните услуги, които да предполагат повишение на цените на имотите в тях;

4. Повишаването на данъците и таксите в разгара на рецесията задълбочава икономическата криза;

5. Презонирането не повишава справедливостта.
В някои от кварталите с най-малък спад на пазарните цени на имотите категориите не бяха повишени. От друга страна в квартали с ясно изразена отрицателна динамика на тези цени, оценките бяха повишени.

От първите четири категории аргументи се вижда, че отсъстват каквито и да са икономически предпоставки за повишаването на имотните данъци и таксите смет в столицата.
Същевременно основният аргумент на вносителя – справедливостта, беше изначално компрометиран поради противовес на размера и тенденциите в цените на имотите с повишаването на данъците в част от презонираните територии.

През изминалия период след приемането на въпросното решение се наблюдава рязко повишение на цените на течните горива, отоплението, основните храни и редица услуги. Предстои увеличение на цените на електроенергията, доставките на вода и транспортните услуги. Съответно инфлацията нарасна рязко в цялата страна. В София цените и инфлацията са най-високи и засягат най-голям брой хора, които нямат възможности дори частично да омекотят ценовия шок чрез лично стопанство, или промяна на начина си на живот. Същевременно се наблюдава ръст на безработицата и на фалитите на малките предприятия и бизнеса на самонаетите лица. Отсъстват фактори, които биха могли да спрат и обърнат тези тенденции до края на годината.

Съчетаването на икономическата стагнация и високата инфлация, или т. н. стагфлация, особено в София, изправят гражданите пред невъзможност да компенсират повишените разходи. В условията на стагфлация, необосновано повишените общински данъци и такси не само че действат прокризисно, но стават икономически непоносими за стотици хиляди хора. Това ще доведе до отказ от плащане и намаляване на данъчната събираемост. Освен това в началото на данъчната кампания се наблюдават значително по-високи повишения на индивидуално пресметнатите от общинската администрация размери на дължимия данък и съответните такси спрямо първоначално обявените от вносителя граници. Необоснованите завишения и неправилните калкулации на размера на дължимите суми пораждат масово недоволство и протести на гражданите.

Заради всичко посочено по-горе, столицата на България е заплашена от нарастваща обществена дезинтеграция и местна политическа криза, която в съчетание с продължителната икономическа криза допълнително ще влоши живота на хората и бизнес-средата в София.

Във връзка с всичко изтъкнато по-горе

ПРЕДЛАГАМЕ:

да се отмени Решение № 706 на СОС от 23.12.2010 г. съгласно приложения проект на решение.

ВНОСИТЕЛИ:

1. Димитър Бъчваров

2. Вили Лилков

3. Ивайло Йонков

4. Петър Москов

5. Грети Стефанова

Атанас Атанасов: Добър ден! Благодаря ви, че сте днес в неделя сте с нас. Темата на нашата пресконференция е свързана с местните данъци и такски. Утре, понеделник общинските съветници от групата на Демократи за силна България в Общинския съвет ще внесат доклад с искане да се включи на първата сесия на общинския съвет точка в дневния ред за отмяна на Решение № 706 от 23.12.2010 г. на Столичен общински съвет относно актуализация на зоните на територията на София. Тоест, с този проект за решение ние настояваме мнозинството в общинския съвет да отмени Решението и всички последици от него, което означава да се върне старото положение и данъците и таксите да бъдат в размера, в който бяха през миналата година. Разбрахме, че днес г-жа Фандъкова е дала пресконференция, на която е казала, че ще спрат това решение. Искаме да сме наясно и вие да разберете това, че предлагаме коренно различни неща. Това предложение за спиране е поредната лъжа. Както миналата година управляващите от ГЕРБ лъжеха, че няма да вдигат данъците и таксите, а впоследствие с това решение направиха точно обратното. Сега с това така наречено спиране се опитват за пореден път да ни излъжат. Да падне общественото напрежение и след това те да съберат тези данъци, които са решили. Така че, за да се изчисти изцяло този проблем ние настояваме да се отмени решението. И това да се случи на първата сесия, която е предстоящия четвъртък.
Ако не бъде прието това наше предложение, не бъде включено в дневния ред нашия доклад и не бъде отменено решението на общинския съвет ние ще считаме, че управляващите от ГЕРБ са денонсирали споразумението, което имаме за подкрепа на г-жа Фандъкова при нейния избор на кмет от наша страна. Това деносиране на споразумението ще повлече всички други последици, включително и излизане на Демократи за силна България от подкрепата за Фандъкова и изобщо от управлението в общината. Координирали сме тази наша позиция с колегите от СДС. Очакваме от тях да ни подкрепят. Това е основното, което искам да ви кажа, а сега колегите ще ме подкрепят с цялостна аргументация, а след това ще ви дадем и самия проект за решение. Благодаря ви.

Димитър Бъчваров: Здравейте и от мен. Искам да припомня, че на 23 декември 2010 г. нашата група на Демократи за силна България в общината гласува категорично против с много ясни аргументи. Ще ги припомня. Аргументите бяха, първо, че основния мотив наречен справедливост е лъжлив. За никаква справедливост с това презониране не можеше да става въпрос, когато квартали с най-нисък спад на цените в София останаха в старите по-ниски категории, а квартали със сериозен спад /част от Банишора/, тоест зони, не толкова квартали бяха завишени съществено.
Второ, всичките аргументи на вносителя, всъщност формалния вносител е Минко Герджиков, но това е политически въпрос отговорността е на кмета Фандъкова и на групата на ГЕРБ. Те сами си гласуваха това порочно решение. Другия фалшив аргумент беше, че се били повишили цените. Нищо подобно. Цените имат 3 годишен минимум на имотите. Имат спад.
Третият им аргумент беше, че инфлацията и доходите на хората налагали такова презониране. Нищо подобно. Доходите спадаха в реално изражение по това време, а инфлацията по време на криза не предполага вдигане на данъци, защото това е прокризисна, а не антикризисна мярка.
Тези наши аргументи бяха игнорирани. Това което стана с данъците потвърди напълно тяхната правота и за съжаление днес сме в още по-сериозна обстановка. За пръв път от 13 години насам има спад не на реалните доходи, а спад по абсолютна стойност на доходите на домакинствата в София.
Скандалът, който възникна показа и друга една слабост на администрацията. Това, което видяхме, което вие посочихте по телевизиите – масовите протести. Показваха хората бележки с изчислени данъци и такси, с несъществуващи промили. На бележки видяхме промили като 1,6 или 1,10, каквито няма. Промила е 1,875.
От друга страна други данъци бяха изчислени също с несъществуващо завишение. И се получи, че се изобличи и другата лъжа, че това ще доведе до повишение между 25 и 50 на 100. Повишението в много райони и то там, където има изключително лоши условия е над 100%. Тоест, показаха се негодните програми. Невъзможността на администрацията дори да изчисли правилно данъците и таксите.
Показа се и друга една слабост, която ние коментираме и срещу която се борихме в общинския съвет през всичките тези 3 години. Това е отказът на администрацията да разработи система при която да се плаща такса смет на база реалното създаване на смет от домакинствата. Както изисква законът. Между другото решението от 23 декември 2010 г. е незаконно и поради тази причина. Защото повишавайки данъците и данъчната основа се повишават и таксите смет без абсолютно никакво основание. И всичко това се прави по време на криза. Когато се увеличават фалитите, намаляват доходите.
Поради това искам да допълня г-н Атанасов нашето мнение е, че неможе лъжата да се поправя с по-малка лъжа. Лъжата трябва да се поправи с категорично действие. И това не да се спре гилотината на средата, данъчната гилотина. Незабавно трябва да се махне главата на данъкоплатеца от дръвника. Трябва да се отмени това решение и никакви преизчисление, никакви увъртания не вършат работа. В това отношение сме категорични. Такова издевателство над гражданите на София не се помни от нито една администрация след преходния период. Малък жест е оставката на Минко Герджиков. Трябва да се понесе отговорност от кмета Фандъкова и от цялата група на ГЕРБ.
Така че нашата позиция е категорична. Ние не можем да участваме в управление, тоест да споделяме отговорност за управление на лъжата. Ние можем да споделяме отговорност за управление, което борави с истината. Не можем да споделяме отговорност за управление на хаоса. Можем да споделяме отговорност за управление на реда.
Така че до четвъртък искаме ясни знаци за поправка на грешката, за извинение пред софиянци, за санкции на виновните и за изпълнени на обещанията. Абсолютно сме убедени, че това трябва да стане. Ако не стане ние ще бъдем такава опозиция, каквато този момент, кризата и хората в София изискват спрямо това управление. Благодаря ви.

Грети Стефанова: Досега софиянци бяха лъгани, че няма да им се вдигат данъците. Нямаме основание да смятаме, че това виевато решение днес не е поредната лъжа. Затова искаме категорично отмяна на решението. И възстановяване на сумите, които софиянци са платили за данъци. Повишените суми заедно с лихвите. Категорични сме. Заставаме зад софиянци категорично.

Атанас Атанасов: Имате ли въпроси?

Защо смятате, че думите на г-жа Фандъкова са лъжа? И защо смятате, че след като тя е казала, че иска да се спре решението няма да бъдат преразгледани сметките?

Атанас Атанасов: Предстоят избори. Така че на изборите софиянци ще решат кой заслужава да управлява София. Да искаме 6 месеца преди изборите оставка на кмета няма да е много сериозно. Макар че трябва да се понесе политическа отговорност както каза г-н Бъчваров. Надяваме се тази отговорност да бъде понесена на изборите. Второ, какво означава спиране? Решението е факт. То съществува и някой ще го спре за известно време докато падне общественото напрежение, а данъците ще продължават да се събират същите. Затова, аз ви помолих да обърнете внимание. Ние настояваме да се отмени решението. Затова внасяме доклад и искаме да се включи в дневния ред на предстоящата сесия като точка този доклад и да бъде гласуван. Тоест да бъде гласувано това решение за отмяна на решението, с което са повишени данъците и да се върнат старите равнища. Това е една нескопосана маневра от страна на г-жа Фандъкова и на подкрепящите я общински съветници с така нареченото спиране. Много образно беше казано от г-н Бъчваров. Какво означава това, тръгнал да пада ножа на гилотината и го спират по средата. Дали ще падне после няма да разберем. Затова ние настояваме да се отмени решението.

Може ли да обясните каква политическа отговорност трябва да се понесе, защото казахте че оставката на Герджиков е малък жест?

Атанас Атанасов: Аз искам да продължа. Ние оставката на г-н Герджиков сме искали няколко пъти като политическа сила. Още когато го обявиха като щатен офицер на Държавна сигурност му поискахме оставката. В последствие сме я искали пак. Сега след като е подадена тази оставка настояваме да бъде приета. Да не се окаже след една седмица, че поради определени съображения не се приема тази оставка, което е един прийом на днешните управляващи. Някой да подава оставка и след това да не я приемат. Съвсем скоро, искам да ви посоча пример с шефа на тази фирма, която оперира в Либия. Подаде оставка сутринта, поискаха му я, но после не я приеха. Така че да се приеме тази оставка в общината и да се направят промени в администрацията, която се занимава с данъчната политика на общината. Явно там години наред допускат едни и същи дефекти.
Благодаря ви за вниманието.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...
Радан Кънев: Проблемът на българските политици със Зелената...
Бюджетът на ЕС все по-ясно се движи в посока на политика и приоритети. Няма...
Йордан Иванов: Това, което ще използвам в тази...
В последните девет месеца видяхме как парламентът се превърна в поле на разправии и...
Любен Иванов: Благодарение на регионалната политика на кабинета...
Съвместно с общините работим по проекти за над 100 милиона лева, заложени за изпълнение...
ПП-ДБ откриха кампанията си в София: Имаме мнозинство...
Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ откри предизборната си кампания с мултимедиен разказ за...