ДСБ няма да подкрепи вдигането на осигуровките

Димитър Бъчваров: Добър ден, дами и господа. Добре дошли на нашата пресконференция. Тези от вас, които са били миналия понеделник си спомнят, че тогава поехме ангажимент да направим един по-задълбочен прочит на проекто-бюджета и да излезем с едно цялостно становище. За съжаление това не можем да направим сега не по наша вина и по наша причина, а поради това, че правителството при внесен бюджет в парламента започна много важни нови преговори с основните нереформирани солидарни системи. По отношение на финансирането на тези основни системи. Това са здравеопазването и пенсионната система.
Знаете, че дори в момента текат драматични дискусии относно това ще се увеличават ли вноските за социално осигуряване или не, колко ще се увеличават и как точно ще стане това и т.н. Знаете, че финансирането на здравеопазването, както за тази година, така и за следващата също е в неяснота, за което колегите ще допълнят след малко. Така че ние ще се придържаме към нашето обещание за един пълен и точен анализ и позиция. Най-вероятно обаче това ще направим след като първо бъде внесен бюджета на Националната здравноосигурителна каса и със съответните политики… с изясняване на здравната политика и нейното финансиране, за тази година и за следващата година, всъщност ние бихме желали да видим една цялостна политика на реформи.
Второ, след внасяне на бюджета на Националния осигурителен институт, също с една дългосрочна визия и реформа, а не просто за закърпване на дефицитите. Защото в момента дебата, който се движи за повишаване с 2 или 3 процентни пункта на вноските, по-скоро изглежда като дебат в спешност, в аварийно състояние на бюджета на тази най-масивна солидарна система, а не като някаква политика за реформи. Ние едва като се внесат тези бюджети ще имаме цялостна картина дали правителството ще проведе реформи, дали ще внесе състоятелен и устойчив бюджет. Това са основните неща. Бихме искали също така да ви съобщим, че по принцип подобни след внесен бюджет радикални промени, защото това е доста радикална промяна, изведнъж да се повишат разходите с 3 процентни пункта. Примерно ако са 3 процентни пункта това са 670 – 680 милиона лева, които трябва да се отнемат от бизнеса. Без да са изчерпани възможностите на събираемостта на преките и косвените данъци е нещо, което изглежда доста неприемливо. Това всъщност е един подход да обложим редовните, защото не можем да съберем достатъчно пари от тези, които така или иначе са неизправни. Въпреки всички акции, които наблюдаваме, които по принцип са нещо добро, но важни са резултатите. Сега бих искал да дам думата на г-н Москов и г-н Кънев, за да допълнят.

Петър Москов: Здравейте от мен. Знаете ли, като че ли обобщението изглежда по следния начин. В управлението има сериозен страх от недоволство и от протести, от нехаресване. Цялото това нещо води до непоследователна политика и страх от провеждане на реформи. Това от своя страна води до хаос. Солидарните системи са доведени до хаос. Опита за илизане от този хаос с леви мерки е обречен на провал. Това, което се случи миналата седмици, така нареченото споразумение между правителството и лекарския съюз е всъщност стъпка по посока на засилване на този хаос. Нека да си дадем сметка какво се случи. Никой няма право да отнема от системата на здравеопазване нашите пари в размер на 1 милиард и 400 милиона и да ги прехвърля по сметки на републиканския бюджет. Никой не може да си позволи да направи това, което не са си позволили три поредни правителства и три поредни парламента с подпис на председател на съсловна организация. Това, което се е случило е някакъв, как да кажа… хайде така, куклен театър за бавно развиващи се. Не може да ти бъдат обещани 600 милиона, евентуално, срещу което ти да се съгласиш да харчиш нечии чужди пари не за това, за което са били събирани дълги години наред. Това е покушение срещу самата система, срещу самата солидарна система на здравеопазването. Това здравеопазване е скъпо удоволствие навсякъде по света, скъпо е и в България. И стъпката беше след като се реформира системата и се затворят течовете тези пари от 1 милиард и 400 милиона да отидат именно за това скъпо наше здравеопазване, а не както е предвидено в това споразумение сега. Бързам да кажа, че това споразумение няма никаква юридическа стойност. Тази юридическа стойност може да бъде валидирана през парламента. Това изисква много сложни процедури на съгласуване на бюджети на Национална здравноосигурителна каса, на НОИ, на републикански бюджет. Не виждам как това ще се случи. Това споразумение противоречи на всички внесени финансови и политически документи от ГЕРБ до тук в парламента. Защо и как се прави това под натиска на съсловна организация не е ясно. Отново казвам, лекарския съюз не е организацията, която може да разполага с прерогативи как се харчат парите на българския народ за здравеопазване. Лекарския съюз не може да вмени на себе си задължението да определя цени на клинични пътеки или лимити на болници. Това задължение има Касата. За това тя получава пари. Разказът за това по какъв начин ще бъдат харчени тези пари също е абсолютно неясен. И отново повтарям, противоречи на финансовата рамка, която правителството е внесла с бюджета за 2011 г. Това са малко или повече невъзможни неща и това е покушение срещу разума, трябва да го кажат. Ако другите не искат да го кажат ние ще го кажем.
Не е възможно едно от основните искания на лекарския съюз и на съсловието, както беше наречено така, да бъде здравеопазването да бъде подчинено не на финансовия, а на другия заместник министър председател. Давате ли си сметка за какво става въпрос? Давате ли си сметка за какъв наистина безумен разговор говорим на такова високо държавно ниво? Това означава на отричане на съществуване на правителство. Това означава, че има някакви кланове, които нямат обща цел и смисъл. Това не може да продължава, защото ще доведе до наистина тежки и лоши неща.
Повтарям, ако под влиянието на протести, заплахи, искания и така нататък ГЕРБ продължи да върви наляво, като с този документ за съсловното споразумение, това не е добра политика и обрича всички ни на задълбочаване на хаоса.

Радан Кънев: Аз ще кажа няколко думи по отношение на мярката във връзка с увеличаването на пенсионно осигурителните вноски. Като ще се опитам да бъда много резервиран, защото ние все още не знаем каква е мярката. В сряда миналата седмица тя беше увеличение от 3 %, в течение на седмицата се превърна в увеличение между 1,5 % и 2 %, в момента най-вероятно вървим към 2 %, като всички тези промени се случват в един много непрозрачен вид на водене на преговори. Дори не във формат Тристранен съвет, поради напускане на работодателските организации, а чрез отделни преговори, и тук се връщам на това, което каза д-р Москов, по един много странен начин, един министър преговаря със синдикатите, друг министър преговаря с работодателите. Не ни е известна връзката между тези двама министри. Те знаят ли какво в момента преговарят и имали обща позиция на правителството? И тази позиция е увеличаване на вноските. Най-лошото, което се случва е, че хаоса в пенсионно осигурителната система, който поради огромното й значение създава хаос във финансовата система на държавата, руши доверието на българските граждани и на хората, които създават националния продукт, а и го руши много бързо. Имаме правителство, което влезе в управлението с обещанието си за 5 % намаление на вноските, което прие една правителствена програма за пълния мандат, която включваше 2 % намаление през първата година и три последователни 1% -ни намаления през следващите. Имаме след това два антикризисни пакета. Единият никога неодобрен, другия одобрен от синдикати и работодатели. В нито един от тези пакети тези мерки не се съдъжат. Шестмесечно упорство върху доста безмислената мярка за увеличаване на осигурителния стаж без друга реформа. Изненадващ отказ от тази мярка в полза на увеличение на вноските с неизвестен за момента процент.
Всичко това създава едно недоверие в системата и именно поради това недоверие ефект от тези мерки няма да има. Защото самото недовери, самият хаос са едно много силно влияние за това хората да отиват в сивия сектор. Една тенденция, която министър Младенов най-накрая призна. По разчети на НТСП 150 хиляди българи са се скрили в сивия сектор през тази година. По нашите сметки става въпрос за повече от 200 хиляди, но се радвам, че вече имаме обща диагноза. От тук нататък можем да мислим за лечението. Това което се предлага не е лечение. Ние няма да приемем увеличението на осигурителните вноски, както не приехме увеличение на стажа. Не и преди да видим ясната дългосрочна стратегия на правителството. Каква е политическата воля на правителството? В каква посока ще върви пенсионната система? Ще бъдат ли най-накрая изправени тежките несправедливости, за които повтаряме многократно? Например, огромното недофинансиране на ранното пенсиониране на военни, представители на съдебната власт, досъдебното производство и МВР. Като тук искам да отбележа, че по сметки на осигурителния институт това недофинансиране е в размер на 400 милиона лева годишно. Тоест ние не се хващаме за нещо дребно, ние се хващаме за същите цифри в името на които в момента правителството увеличава тежестта на тези, които и досега плащат повече. Искам да обърна внимание, че погрешно е да се свежда разговора за размера на вноските до спор между работодатели и синдикати. Ние в този корпоративен спор няма да заемем страна. Защото голямата тежест не се понася от големите работодатели. Голямата тежест се понася от фирмите, които са на един, двама работещи хора. Фирмите, в които е наето едно семейство. Фирмите, в които общо взето броя работещи е равен на броя на собственици на капитала, занаятчийските предприятия, всички самоосигуряващи се лица. За тези хора в момента фонд работна заплата е по-висок от приходите. Те теглят от собствените си спестявания от по-добри години, за да плащат една или две заплати на своите служители и за да покрият разходите на своето семейство. Не е малко за тях увеличението, което се предлага – голямо е. По тази причина и без да видим сериозна стратегия, без да се потърси политически консенсус за основите на пенсионната реформа ние не можем такива мерки да подкрепим.

Димитър Бъчваров: Моля за въпроси.

Как ще коментирате тази проверка в полите на Витоша на данъчната полиция с хеликоптери и в контекста изказването на президента Първанов, че не е това начина да се установи кой е незаконно забогатял?

Димитър Бъчваров: Думите на Първанов оценяваме като политическо лицемерие и затова няма да ги коментираме. По отношение на самата проверка тя показва до каква степен държавата е неадекватна към данъчната дисциплина, към своите задължения да осигурява данъчна дисциплина. Самият факт, че години наред пред очите на общински органи, на държавни органи се е вихрило незаконно строителство, че се използват обекти незаконно, със неизяснен статут, че жилищни сгради с басейни и детски площадки се водят на фирми, за да се намали облагаемата печалба. Всичко това говори, че действително държавата е в много лошо състояние. От друга страна действително не хеликоптерните снимки са подхода, който ще доведе до решение. Затова се иска промяна на законите и нормативните актове, които допускат това беззаконие да се шири спокойно. Ако имаше данъчни регистри. Ако имаше правилно организирани общински служби това просто не би могло да стане. И проверката трябва да става в тези регистри. Проверката трябва да става на основата на данъчния архив на всички фирми, какъвто всъщност не съществува в държавата. И ред други неща, за които ние сме говорили и предупреждавали многократно като част от мерките, които предлагахме още преди повече от година за овладяване на сивата икономика.

Радан Кънев: Аз бих искал също да кажа една дума по този въпрос, защото тази хеликоптерна акция прави впечатление действително със своята показност. Апропо, доказателства за данъчни цели от хеликоптер по българското законодателство не се събират. Но въпросът тук е друг и е по-съществен. Той е, че както данните за законност на строителството и контролът за законност на строителството, така и данните и контрола по Закона за местните данъци и такси, на които подлежат тези палати, които явно се укриват в огромни размери са работа на общините. И тук вече обяснението с “ние в момента с хеликоптерите оправяме на лошите предишни управляващи бакиите” е много неумел и много неуместен, защото трябва да си зададем въпроса в колко общини в България от 2007г. насам управлява политическата сила, която сега с хеликоптери решава сега проблема на национално ниво. Този проблем следваше да се реши с общински служби, със съответните служители, които по закон са оправомощени да решат и той да не се решава през 2010 г., а през 2007 – 2008 г.

Димитър Бъчваров: Други въпроси? Благодарим.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Георги Ганев: Членството на България в еврозоната може...
През 2024 г. България ще изпълнява инфлационния критерий, посочи икономистът доц. Георги Ганев Членството...
Радан Кънев: Основният дебат пред Европейския съюз предиизборите...
Изборите бяха предизвикани от тези, които искат да върнат политическия рекет. Но далеч по-тревожно...
Кристина Петкова: Реформата в службите е червената линия...
Служебното правителство е кукла на конци на Борисов, Пеевски и Радев, заяви Кристина Петкова....
Стоян Михалев: Ние отдавна твърдим, че всички служби...
Бившият служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев извади доста интересни разкрития за МВР...
Бонка Василева: Парите за заплати в столичния градски...
Всяка дестабилизация на национално ниво дови до дестабилизация и на местно ниво. Добре е,...