ДСБ– Изгрев ще проведе събрание на 9-ти октомври 2017 г.

ДСБ – Изгрев ще проведе събрание на 9-ти октомври 2017 г., понеделник, от
18 часа, на ул. „Чехов“ №16 – малката зала, ет. 2

Дневен ред :
1.Политическа дискусия.
2.Организационни въпроси.
3. Подготовка за Градското събрание и номиниране на кандидати за
председател на ДСБ-София.
4. Разни