ДСБ е против ново строителство на Витоша

DSB_logoВъв връзка с дебатите за новия план за управление на Природен парк “Витоша”, от ДСБ се обявяваме против ново строителство на територията на парка. Депозирахме официално становище, в което изразяваме ясно своята позиция. Нашето становище е: 1. Категорично възразяваме върху допуснатата в Плана възможност за ново строителство в природния парк. Планината е достатъчно застроена – 69 туристически обекта с една или повече сгради; 15 заведения за обществено хранене и чайни; 15 заслона, с обща застроена площ 33 декара, с 3300 легла. Близо половината от съществуващите сгради не функционират или не изпълняват функцията си на обществено полезни обекти. Това положение се запазва и в най-активния ски сезон. Голяма част от тези обекти са със септични ями, а нефункционирането на множество обекти „блокират работата на пречиствателните съоръжения” (както казват самите автори на проекта). Ние сме убедени, че ако съществуваше пазарен дефицит за обекти за настаняване или хранене в ПП „Витоша”, той естествено щеше да наложи тяхното функциониране и разнообразие. Вместо това социалистическият „порив” за строителство през 60-те и 70-те години сега ни е оставил тежко наследство, което не само не служи на гражданите, но и създава екологични заплахи. Планината Витоша е най-гъсто застроената защитена територия в България. Инфраструктурата е достатъчна, но е остаряла и в лошо състояние и трябва да се обновява без да се увеличаха застрояването. Настояваме в целия парк да има обща забрана за строителство. Изключение е допустимо само за модернизация и ремонт на съществуващите сгради и съоръжения. 2. Така предложеният проекто-План  не успява да изпълни главната цел на управлението на парка, а именно опазването на природата в защитените територии да има предимство пред другите дейности в тях, както разпорежда Закона за защитените територии.  Зонирането в него поставя твърде силен акцент в управлението на софийската част на планината върху развитието на нова пътна, туристическа и спортна инфраструктура и сграден фонд, за сметка на опазването на белите дробове на София. Нашата позиция е, че зонирането и дейностите, които то регламентира, трябва да са строго насочени към опазване на природата, биологичното разнообразие и чистотата на водите, които пият софиянци и перничани. Убедени сме, че северна Витоша следва да бъде запазена като „бели дробове на София”, източник на свеж въздух и място за пешеходен туризъм и отмора. Настояжаме за гаранция в новия проекто-План, че няма да се допусне унищожаването под каквато и да е форма на каменните реки и клека, които са сред основните символи на Витоша. 3. Намираме, че така предложеното зониране е в услуга определени монополни интереси – на строителните предприемачи и инвеститорите в ски зоните за сметка на обществения интерес от запазване на планината за идните поколения и развитие на различни видове туризъм. Според проекто-Плана конният туризъм, катеренето, велосипедизма и бивакуването са допустими само в ограничен брой места, докато изграждането на нови ски писти и лифтове е разрешено в целия парк. Нашата позиция е, че трябва да се възстановят съществуващите лифтове и влекове, включително с разваляне на приватизационния Договор с „Витоша ски АД” за системно неспазване на задължения и Столична община да си възстанови собствеността на въжените линии. По този начин освен ски –туризмът ще бъде подпомогнат и пешеходният туризъм, който е най-желан от софиянци. Доминацията на определен вид туризъм, като например ски туризма, не трябва да се допуска. Това  би довело до системен драстичен антропогенен натиск върху определени територии, което от своя страна влошава значително природните показатели  и води до загуба на биоразнообразие и обезлесяване, както и влошаване или дори невъзможност за упражняване на друг вид туризъм какъвто е примерът със ски-зона Банско. Убедени сме, че е  необходимо  разнообразяване и балансиране на туристическите продукти. Вместо големи, скъпи и, съответно, с по-сериозен екологичен отпечатък инициативи, е нужно разработване на алтернативи като например маршрути за манастири и черкви, минералните извори около Витоша или дори фотолов. Подходяща за целите на ПП Витоша в развитието на ски туризма са ски бягането и ски туризма за които може да се ползва съществуващата инфраструктура Единствено качествено диверсифициране на туристическите услуги може да бъде в пълноценна услуга на обществото,  избягвайки заключването на туризма в ограничени модели, които почти винаги налагат монопол, и оттам по-високи цени и по-лоша услуга за гражданите. 4. Настояваме новият план да предвиди спиране на стопанския дърводобив в парка с изключение на зони без туристически маршрути и без значимо природозащитно значение (т.е. извън вододайните зони, старите гори, буферните територии на резерватите). 5. Категорично сме против предложената мярка за разрешаване на ловуването на територията на Столична община и настояваме да отпадне. Изключително опасно е да се развива туризъм и лов в една и съща територия. Не случайно в софийската част на Витоша ловът е забранен от 1934 г. и настояваме забраната да остане. Като цяло намираме, че така предложеният проекто-План не е изпълнил задачата си: подменя изцяло философията на управление на защитените територии и не може да гарантира устойчивото развитие и запазването на природния парк за идните поколения.    ]]>

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Кристина Петкова: Ако искаме България да върви напред...
Другата неделя, когато видим каква е волята на избирателите, ще видим какви са възможните...
Радослав Милев: След изборите може да говорим...
Сега може да говорим за програма, за конкретни ангажименти, но не и за управление...
Стоян Михалев: ПП-ДБ вече може да стъпи на...
Според него коалицията ще разговаря с всички, които искат да подкрепят програмата ѝ ПП-ДБ...
ДСБ на 20 години. Честит рожден ден, свободни...
Демократите за силна България сме наследици на реформаторската десница и най-успешното управление в новата...
Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...