Публичен регистър

Дарения 2020 г.

Годишен финансов отчет 2017 г.

Лични дарения 2017 г.

Декларации за произхода на средствата на лицата направили лични дарения през 2017 г.

Отчет за приходи, разходи и поети задължения на КП „Нова Република“

През 2017 г. ПП „Демократи за силна България“ е работила със следните социологическите агенции:
-„Екзакта Рисърч груп“ ЕООД
-„Изследователски център Тренд“ ООД