Публичен регистър

Годишен финансов отчет 2017 г.

Лични дарения 2017 г.

Декларации за произхода на средствата на лицата направили лични дарения през 2017 г.

Отчет за приходи, разходи и поети задължения на КП „Нова Република“

През 2017 г. ПП „Демократи за силна България“ е работила със следните социологическите агенции:
-„Екзакта Рисърч груп“ ЕООД
-„Изследователски център Тренд“ ООД