ДКЕВР в продължение на повече от едно десетилетие се явяваше патерица на управляващите, независимо кои са те.

Водеща Даниела Якова: За следващия разговор ще използвам в началото едно заглавие от вчера “Токов удар в енергетиката. Пет дела след проверка на прокуратурата в сектора.” Знаете от новините на “Хоризонт” данните, които изнесе вчера прокуратурата. Добър ден на г-н Иван Иванов от ДСБ.
Иван Иванов: Добър ден.
Водеща: Да ви чуем. . . Здравейте, струва ми се, че някак връзката
не е много добра.
Ив. Иванов: Дано да ме чувате добре.
Водеща: А, ето сега. . .
Ив. Иванов: Да.
Водеща: . . . е добре. Първо обаче да ви попитам, г-н Иванов, за
това, което имаше преди малко в нашите новини, а именно, че се
ограничава производството на електроенергия от АЕЦ “Козлодуй” от
въглища и от възобновяеми енергийни източници за сметка на
електроенергията, добивана от водните централи. И понеже видях
във вестниците също, че ситуацията е наречена критична, опасна,
от съображение за националната сигурност, има ли нещо, което
трябва да ни тревожи в този случай?
Ив. Иванов: Разбира се. Преди всичко нека да припомня на слушателите, че
най-евтината електроенергия е енергията от
хидроелектроцентралите по българските язовири, защото там
фактически ресурсът е водата, която е събрана от природата. На
второ място, няма съмнение, че имаме много сериозно
свръхпроизводство и е необходимо да бъде намалено производството
на тези електрогенериращи мощности, чиято цена е сравнително
висока. Естествено, че ще бъде засегнат и АЕЦ “Козлодуй”, защото
потреблението на електроенергия се е свило до степен, както и
износът, че не може да бъде осигурено равномерното
разпределение, ако не бъде изключена и пета мощност на АЕЦ
“Козлодуй”, която ще излезе в планов ремонт. Все пак нека се знае, че основните причини, поради което ние изпаднахме в такъв енергиен колапс, са няколко. На първо,
място икономическата криза води до снижаване на потреблението,
на второ място, в почти целия регион всичките страни започват да
задоволяват собствените си нужди и износът значително се сви. И
на трето място, у нас, в България има цял комплекс от енергоспестяващи дейности, които водят до намаляване на потреблението на електроенергия. Бившият министър Делян Добрев в официален отговор до мен в парламентарния контрол заяви, че в 2020 г. потреблението ни на електроенергия ще бъде с 21 процента
по-ниско, отколкото е то в момента.
Водеща: Сега към картината, която може да се види в нашата енергетика, като погледнем какво установи прокуратурата. . . и ако искате поред на институциите, които бяха отбелязани от прокурорите. Да започнем с комисията за енергийно и водно
регулиране.
Ив. Иванов: Да.
Водеща: Констатациите на проверяващите, да ги припомня на нашите слушатели, комисията не е съставила актове за нарушения на ЕРП-та, че не са отчитали тока на всеки 30 дни, не е упражнен адекватен контрол върху разходите, които ЕРП-тата са
декларирали, занижен е контролът за разходите от страна на ЕРП-тата, недостатъчен е бил контролът по качеството на енергия и няма механизъм за контрол на жалбите на хората. Сега, след такива констатации има два важни въпроса. Първо, какво е Държавната комисия за енергийно и водно регулиране?
Ив. Иванов: Да.
Водеща: По-скоро чия е комисията?
Ив. Иванов: Да.
Водеща: И вторият въпрос естествено е защо ни е такъв орган, който очевидно не може да се справи със задачата, която е поставена пред него, когато е конституиран този орган?
Ив. Иванов: Точно така. И двата въпроса са напълно точни, защото, първо, комисията за енергийно и водно регулиране в продължение на
повече от едно десетилетие се явяваше патерица на управляващите, независимо кои са те. Провеждаше по-скоро политиката на управляващите, отколкото да защитава интересите на потребителите на регулирания пазар. На второ място, съставът на тази комисия се определяше винаги от Министерския съвет и се назначаваше от министър-председателя и имаше много силен политически привкус. На трето място, част от тези хора защитаваха корпоративни интереси и дори и за последния състав, който междувпрочем е в оставка, изключая председателя г-жа Харитонова, този състав, беше написано във вестниците, че представлява четири лобита, които се боричкат на чисто корпоративна основа за корпоративни интереси. Какво трябва да се направи? Още преди две години като народен представител в съответната комисия по икономика енергетика и туризъм бях предложил комисията, за да бъде в по-голяма степен независима, да се избира от Народното събрание, а не да се назначава от Министерския съвет. Беше отказано от управляващите от ГЕРБ, сега под натиска на протестиращите те сами внесоха такова предложение и сигурно ще се реализира в следващия парламент. Освен това хората, които трябва да влязат в комисията, трябва да бъдат без никаква връзка с нито един от енергийните браншове, за да се знае, че те ще взимат наистина решения, която са в интерес единствено на българските потребители и на българската икономика като цяло. Това трябва задължително да се направи и драматичната ситуация го изисква да стане незабавно след свикването на следващото Народно събрание. Само ще допълня, че се надявам тези пет мегадела, както бяха назовани, няма да се окажат поредния балон, кьорфишек, защото знае се от всички, че енергетиката страда от тежка корупция, че е в плен на енергийната мафия, която работи и за партийни, и за корпоративни интереси.
Водеща: А защо казвате поредния балон? Аз поне лично не си спомням подобна прокурорска проверка да е имало в сектора досега.
Ив. Иванов: Аз нямам предвид в случая конкретно за енергетиката, но вие знаете, че дори за нещо, за което двама души бяха. . . така. . .се водеше дело за присвояване на средствата, един от които беше спонсор на президента Първанов, в Германия осъдиха техните съучастници, а в България ги обявиха за невинни. Тоест при нас делата започват и никога не завършват. А ще ви кажа следващото – че например в комисията, където се разкриха огромните злоупотреби по време на тройната коалиция по проекта “Белене”, когато се видя, че заем от 250 млн. евро, който е изтеглен от НЕК, е пълен с тежки закононарушения, заключенията на държавната финансова инспекция неизменно след всяко нарушения бяха, че е изтекъл давностният срок за предявяване на обвинения към съответните длъжностни лица. И аз даже не зная дали няма да се случи това нещо и сега. Тоест, че под натиска на хората на техните протести и прокуратурата, и Комисията за защита на конкуренцията, и дори самата ДКЕВР започват да взимат някакви мерки. Надявам се наистина най-после да се види, че в страната, когато е нанесена тежка обществена вреда от определени длъжностни лица, тяхното място е в затвора. Само тогава ще започне всеки следващ член на ДКЕВР или на НЕК, или на Български енергиен холдинг много внимателно да преценява всички свой действия.
Водеща: Или на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, защото тук пък има една удивителна констатация на прокуратурата, че министерството не се е възползвало от механизмите, с които разполага. . .
Ив. Иванов: Точно така.
Водеща:. . . и е налице престъпление по отношение упражняването на контрол от страна на държавата като акционер в дружествата, един път, и след това неразпределената печалба, която. .. мисля, че беше през 2011 – 2012 година. Това са. . . дори не искам да ги квалифицирам по някакъв начин. .. това поведение.
Ив. Иванов: Да. Министерството има механизъм, който е регламентиран от закона, това е инспекторат към министерството, който именно трябва да упражнява този контрол. Но очевидно този инспекторат не си е свършил работата.
Водеща: Защо, защо?
Ив. Иванов: Очевидно защото хората, които работят в този инспекторат, се чувстват по-скоро като чиновници на заплата, отколкото като хора, които трябва да охраняват енергетиката и интересите на българските потребители.
Водеща: Мислите ли, че е толкова невинна причината?
Ив. Иванов: Не, причината. . . зад тази причина се крие наистина огромна корупция. Защо хората казват, че има енергийна мафия? Защото… аз веднага ще направя и още едно отклонение, че след като излязоха на сайта на Народното събрание част от телефонните разговори на хора като Красимир Георгиев например с някои от министри на тройната коалиция, имаше нещо, което е изумително. В хода на сериозния разговор Красимир Георгиев казва: ха-ха-ха и отсреща се отговаря: съгласен съм. Отдолу служителите на ДАНС обясняват, че това е кодово и означава предлагам ти материално
възнаграждение за услугата, която ще направиш, и отсреща затова отговорът е съгласен съм. И това се случва няколко пъти и в тези разговори са записани и министри, и заместник-министри. Как искате българските граждани да спазват закона, когато отгоре
министрите фактически не само толерират, но и участват в тежки корупционни сделки.
Водеща: Преди малко в социалната мрежа прочетох една. .. хареса ми този начин на разсъждение, че преди парламентарни избори трябва винаги да има по 3 – 4 месеца служебно правителство, за да се направи пълен одит на държавата, и така ще си избегнем онова непрекъснато говорене, което видяхме през тези 3 години, че предишните били виновни за това, предишните. . .
Ив.Иванов: Да, да.
Водеща: Сега накрая, понеже нямаме повече време, един политически въпрос ще ви задам. Защо отнехте съня на г-жа Нейнски, какво става там?
Ив. Иванов: Бихте ли повторили – защо отнехте. . .
Водеща: Защо. .. съня на г-жа Нейнски. Вчера имаше един цитат: не мога да спя от разочарование, казва тя.
Ив. Иванов: Аз искам да ви уверя, че може би бих избързал с такъв коментар и ще се въздържа до голяма степен, защото в момента националният съвет на политическа партия “Синьо единство” заседава, ще вземе своето решение, след което вероятно ние ще покажем това, което сме предлагали, това, което всъщност г-жа Нейнски заяви, ние го предложихме. Предложихме 12 от 31 водачески места, 17 за ДСБ и две места за БДС и за гражданска квота, водачески в страната. А що се касае до съпредседателство, то беше договорено и съвсем ясно, и днес те разглеждат отново наши предложения, в което, с други думи, е записано всичко онова, което те искаха. Ако те откажат и г-жа Нейнски, както вие цитирате, откаже, това означава, че е имало други мотиви за това. Трябва те да кажат истината.
Водеща: Иван Иванов от ДСБ. Благодаря ви за този разговор.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Декларация на Националното ръководство на Демократи за силна...
На свое заседание, проведено на 17.06.2024 г., Националното ръководство на Демократи за силна България...
Атанас Атанасив: В 50-ото Народно събрание ПП-ДБ остава...
На първо място искам да благодаря на хората, които гласуваха в неделя. На тези,...
Людмила Илиева: Всяка от битките, които ми се...
Уважаеми жители на област Велико Търново, благодаря за доверието и честта, за трети път...
Кристина Петкова: Каквото и да предстои вярвам, че...
Изчаках да минат първоначалните емоции след нощта на изборите, за да избегна първосигнални реакции....
Йордан Иванов: Ще продължа да правя срещи, да...
Скъпи пловдивчани, Искам да ви благодаря. За трети пореден път имам честта да бъда...