ДИСКУСИОНЕН КЛУБ „ЧЕТВЪРТЪК”

Програма на клуб „Четвъртък“:

31.01.2013 – „Македония и българската външна политика“ – лектор проф. Веселин Тепавичаров

лекцията ще се проведе от 18:00 часа