Димитър Чорбаджиев: Стара Загора се нуждае от нов екип с нова енергия, за да превърнем града в чисто, подредено, сигурно и модерно място за живеене

– Г-н Чорбаджиев, влизате в битката за кметския пост в Стара Загора в конкуренцията на още петима кандидати. Какво Ви мотивира да се включите в тази надпревара, приемайки номинацията на коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“? Кое отличава Вашата кандидатура от останалите?

– Отличава ме енергията и желанието, които имам да променям към по-добро Стара Загора, в съчетание с натрупания опит, който придобих през изминалите четири години като общински съветник. Наред с това държа да отбележа, че до себе си разполагам с изключително подготвен екип. Амбицията ми да управлявам Стара Загора стъпва върху програма, която маркира проблемите и дава нужните решения. Ако получим доверието на старозагорци и успеем да реализираме заложените цели и задачи, след 4 години ще имаме европейски облик за Стара Загора.

 – С оповестяването на кандидатурата Ви за кмет представихте и своята програма за управление на Стара Загора. Кои са сериозните проблеми, пред които са изправени градът и общината, и какви са Вашите решения?

– Крайно време е Стара Загора да се превърне в подреден, чист, сигурен и модерен град за своите граждани. Град, който е привлекателен както за хората, така и за инвеститорите. Това не са просто политически пожелания или изпразнени от съдържание обещания. Това е моята цел. Това е задачата, която си поставя екипът на „Продължаваме промяната – Демократична България“. Какво стои зад определението подреден град? Стриктно спазване на законовите норми при строителство и съблюдаване на рамките, които приетият Общ устройствен план на града поставя пред нас. Ще вкараме в ред временно преместваемите обекти. В последните години се неглижират с лекота наредбите, свързани с този тип обекти в града. Пред нас стои изключително важна задача за структурирането на нова организация на движението на автомобили. Това е проблем, който с годините нараства. Оказва се, че в резултат не недоброто управление в тази сфера правите улици от предимство се превръщат в затруднение. Незабавно след изборите трябва да бъде въведена новата транспортна схема за обществения превоз. Всеки загубен ден води и до финансови загуби на общинското дружество „Тролейбусни и автобусни превози“. В крайна сметка новите електробуси бяха закупени с цел да се ползват от старозагорци, да бъдат по-достъпни и удобни за придвижване. Стимулирайки използването на публичния транспорт от гражданите, ние инвестираме в решаването на два други проблема – трафика и екологията на града. Стигаме и до другата фундаментална цел пред нас – чист град! Многократно в изминалите години сме обръщали внимание, че градът не се чисти добре. Този проблем се задълбочава. Ние от „Продължаваме промяната – Демократична България“ ще повишим качеството в почистването на града. Първата стъпка е това да се случва регулярно, по график и с нова техника.

 – Техника ще замени метлите? Това ли казвате, г-н Чорбаджиев?

– Точно това ще бъде моята задача, ако получа доверието на старозагорци. Крайно време е да вкараме Стара Загора в 21 век. Належащо е да заменим импровизираните метли от клонки на дървета с модерна техника. По този начин ще намалим запрашаването, което настоящата „технология“ на почистване причинява на старозагорци. Този процес е неприятен за град с претенциите на Стара Загора. Чистотата на въздуха е огромен проблем през последните две години, в които наблюдаваме изпълнението на водния проект. Това причинява неудобство от всякакво естество за хората, които живеят тук. Затова трябва да бъде въведено стриктно планиране на ремонтните дейности по график. Важно за хората е кога едни строително-монтажни дейности стартират, кога трябва да приключат, коя фирма ги извършва и респективно носи отговорност за конкретната работа. Паралелно с това отговорност на Общината е да създаде необходимата организация на движението около въпросните ремонти. Най-важното нещо в този процес е качественото изпълнение на работата. Веднъж завинаги трябва да прекратим практиката по ремонт на вече изпълнен ремонт. Тези явления в Стара Загора не са изключение, а тенденция, която аз се ангажирам да прекратя. Старозагорци остават с усещането, че са в безвремие, когато говорим за изпълнението на ремонта на дадена улица. Не се знае кога започва, не е ясно кога приключва, има сериозни съмнения за качеството, с което дейностите по нея се реализират. Това е задължително да бъде променено. В тази посока поемам ангажимент пред моите съграждани, че в качеството си на кмет ще присъствам на всеки един ремонт, който се изпълнява в града. Както при неговото стартиране, така също и при приключването му, за да имаме максимален контрол.

 – Липсата на достатъчен контрол или липсата на конкуренция при възлагането на инфраструктурни проекти е причина за феномена, който посочвате – ниско качество на ремонтните дейности?

– И двете са основна причина за проблема, който имаме в Стара Загора. Влизаме обаче и в темата за начина, по който се провеждат обществените поръчки в местната администрация. Подобна мега поръчка за 25 млн. лв. беше проведена от Общината. Заданието й предопредели ограничен брой фирми, които можеха да отговорят на изискванията. Днес вече всички виждаме, че въпросните изпълнители не могат да се справят с нужното качество и в необходимия срок. Дали това е така, защото не разполагат с достатъчен капацитет, или поради увереността, че са сигурни изпълнители, аз не мога да кажа. Знам обаче, че отговорността за качеството на изпълнение се носи от Общината. Големият проблем е липсата на контрол на всяко ниво от страна на настоящата администрация. Това ще се промени максимално бързо.

 – Г-н Чорбаджиев, определихте запрашаването като проблем за града. Сериозна част от него е свързана с трафика, с особена сила това важи за централната градска част. Имате ли план как да се справите с този проблем?

– Отново ще подчертая ролята, която има общественият транспорт. Ако предоставим качествена услуга, хората ще бъдат стимулирани да се качат на автобусите, електробусите и тролейбусите, слизайки от своите автомобили. Втората стъпка изисква прецизен подход от страна на специалисти. Това именно е организацията на движението. В каква посока би могъл да бъде насочен трафикът. Кои от улиците да станат еднопосочни или двупосочни. Същевременно залагам в програмата си създаване и на нова модерна система за паркиране. Това отдавна трябваше да бъде направено, за да намалим броя на автомобилите, които търсят свободни места, преминавайки от една по друга улица. Липсата на мобилна система е причина днес шофьорите да нямат яснота къде имат възможност да паркират. Обикалянето в централната част замърсява въздуха и затруднява по същество самия трафик. Искам това да спре и то може да стане с подаването на тази информация на телефона на онзи, който търси своето място за паркиране. Същевременно обсъждаме възможности за изграждане на паркинги, които да поемат част от автомобилите. Тяхното разполагане ще бъде обект на сериозен обществен дебат. Когато говорим за организацията на движението, това, което липсва в Стара Загора, е зелена вълна на светофарите. В изминалите години беше коментирана многократно темата с новите светофарни уредби. В публичното пространство бяха определяни от представители на Общината като умни светофари. Но истината е, че тази зелена вълна, за която говоря, просто липсва. Тя е необходима за по-бързото изнасяне на трафика. Регулацията на самите светофари трябва да бъде подобрена. И тук искам да подчертая ключов момент от нашата програма за новата визия на Стара Загора – осветени пешеходни пътеки, които са маркирани по правилния начин. Така ще повишим сигурността. Това е най-важното.

 – Повече изкуствени неравности и повече кръгови кръстовища ли трябва да има в Стара Загора?

– Моето мнение е, че изкуствените неравности сами по себе си не решават проблема със сигурността, ако във вечерните часове пешеходната пътека не е осветена. Що се отнася до кръговите кръстовища, то те са най-доброто решение. Където има необходимост, такива ще бъдат изградени в града. Водили сме множество спорове по темата с колеги. Практиката в Женева, един от най-добрите градове за живеене, е кръгови кръстовища да бъдат изграждани на почти всяко кръстовище. Така се минимизира броят на светофарите. Тази работеща практика е отдавна открита и ние просто трябва да я приложим. По темата с трафика и свързаността на града искам да обърна внимание на важността, която имат велоалеите. Това е шансът да преминем към една по-екологична мобилност.

 – Г-н Чорбаджиев, какви са Вашите стъпки за повишаване на сигурността в града?

– Имаме ясен и подробен план в това изключително важно направление. Разширяване на видеонаблюдението. В Стара Загора то трябва да отговаря на европейските стандарти. Това означава, че ние трябва да разполагаме с от 4 до 6 камери на 100 души население. Техният брой в момента е 0.4 на 100 жители. Това е безкрайно недостатъчно. Видеонаблюдението само по себе си е превенция срещу престъпността. Камерите опазват общинската собственост. Чрез тях нарушителите ще бъдат по-успешно залавяни и санкционирани. В разговора за камерите смятам за необходимо да обявим и нашата идея на натоварените места в града да бъдат поставяни такива, които измерват скоростта. Това не е толкова скъпо и неосъществимо. По този начин ще създадем допълнителни условия за спазване на ограниченията, ще намалим вероятността за пътни инциденти, а и ще прекратим практиката с високите скорости и силния шум нощно време, които идват от преминаващи мотори или автомобили, използващи улиците на града като писти. Тази стъпка вече трябваше да бъде направена, но очевидно не беше сред приоритетите на управляващите.

 – Има ли потенциал Стара Загора да бъде модерен и дигитален град?

– Категорично Стара Загора разполага с такъв потенциал, но той не се използва. Неколкократно в тази посока съм правил предложения в изминалите четири години. Затова и днес в програмата си акцентираме на модерните и иновативни решения за бъдещето на нашия град. Ако аз бъда избран за кмет, ще отделям 3% от собствените средства на Общината за модернизация и дигитализация на административното обслужване. Това е нашето виждане и моето лично желание за развитие на процеса, свързан с модернизацията на Стара Загора. Само ще припомня, че неведнъж настоявах регистрите на администрацията да бъдат дигитализирани и това в крайна сметка се случи. С електронизацията на услугите ще подобрим и информираността на гражданите. Цифровизацията ще повиши прозрачността в управлението, което администрацията реализира.

 – Казахте, че имате опита на човек с четири години зад себе като съветник. Кое в работата на местния парламент смятате, че трябва да се промени?

– Една от най-лошите практики, наложени от мнозинството на ГЕРБ, беше свързана с прекратяването на дебатите. Местният парламент е политически орган, в който решенията и предложенията се разискват пред погледа на обществеността. Позицията и аргументите на всеки един представител на гражданите на Стара Загора следва да бъдат чути. За жалост многократно в изминалия мандат този процес беше пресичан от страна на ГЕРБ, не без подкрепата на присъдружните им партии, които крепиха мнозинството. По този начин не се даваше дълбочина на мненията, на аргументите и съображенията, които всяка една група или съветник има по конкретното предложение. С този маниер от „Продължаваме промяната – Демократична България“ няма да се съгласим. Когато говорим за работата на местния парламент, моето желание е представителите на гражданите на Стара Загора в него да бъдат активни. В отминалия мандат липсваха активните съветници. Това също трябва да се промени.

 – Първите две седмици от настоящата предизборна кампания бяха белязани от протестите и блокадите на миньори и енергетици от комплекс „Марица изток“. В този смисъл какво бъдеще за Стара Загора виждате Вие?

– Напълно разбирам гнева и недоволството на хората, които прекараха две седмици по блокадите. Недоволството им е напълно справедливо. Дълги години те бяха лъгани и заблуждавани. Станахме свидетели на това как в 2018 г. и 2019 г. бяха пропуснати с лека ръка редица възможности трансформацията да се случи плавно. Конкретният виновник за тези изпуснати шансове е енергийният министър в кабинета на Бойко Борисов по това време Теменужка Петкова. По-важният въпрос днес е за бъдещето и онова, което може да бъде направено. Разберете, че за Стара Загора парите, предвидени по Фонда за справедлив преход и Плана за възстановяване, са изключително ценни. Не, нямам предвид да отчетем поредното усвояване на едни средства, а визирам тяхното използване изключително умно, за да създадат те добавена стойност за Стара Загора и хората, които живеят тук. Работата трябва да стартира незабавно, защото ние загубихме 7 години. В този разговор съществено е мястото на новите индустриални зони. Вече се работи по тази край Еленино. Тя трябва да бъде развита като въглеродно неутрална, за да привлече необходимите инвеститори. Имаме предложението за Летище Стара Загора, където можем да стартираме с първите 600 декара от някогашните поделения. Това е смислено начало, докато чакаме цялата процедура да бъде извървяна за всички терени. Тези процеси ще имат смисъл, ако съумеем да привлечем качествени и технологични инвеститори, които наистина създават производства с добавена стойност. Това ще има смисъл за града и старозагорци и тогава бихме могли да говорим за самия преход. Пак казвам, че загубихме твърде много време и тази неизвестност и несигурност изкара хората на протести. Трябва, първо, да създадем, да изградим новата къща, новата алтернатива. Това послание от блокадите е и моята идея за бъдещето на Стара Загора. Двете индустриални зони са само част от проектите, свързани с Плана за възстановяване. Един от тях е за изграждане на ново детско отделение, съвместно с УМБАЛ „Киркович“, Тракийския университет и Общината.

 – Какво е нужно, за да стане тази картина, която обрисувате, реалност?

– Нужен е качествен екип с много енергия начело на Стара Загора. Инвеститори не се привличат със стоене единствено в кметския кабинет. Нужни са огромни усилия, безброй срещи, разговори и преговори. Тези инвеститори трябва да бъдат търсени. Да бъдат убеждавани в предимствата, които Стара Загора ще им даде. Инвеститори, които включително ще конкурират съществуващите местни бизнеси. 16 години вече градът е управляван от ГЕРБ. Видяхме техните възможности. Виждаме и тяхната програма, в която отново преобладават само ремонтите. Не виждаме къде са иновациите. Не виждам къде са идеите за модернизация на Стара Загора. Следващите 4 години са изключително важни за града ни и затова са нужни хора с енергия за много, много работа. За съжаление, именно енергията липсваше в досегашното управление на града. Затова и днес Стара Загора остава без скоростен път до АМ „Тракия“, който да дава конкурентно предимство в борбата за инвестиции. Затова и градът ни не разполага с втора връзка към магистралата. Ето това имам предвид, когато казвам, че е нужна енергия за Стара Загора. Не само от един човек, а от компетентен екип. Хора, които имат способността да гледат в бъдещето и не са уморени от рутината, в която са влезли през изминалите 12 или 16 години.

 – Г-н Чорбаджиев, какъв кмет ще бъдете, ако получите доверието на старозагорци?

– Ще бъда кмет на всеки един гражданин на община Стара Загора. Ще бъда кметът, който не пести усилия и енергия в името на доброто развитие на града. Политика трябва да се прави умно и честно. Това е моят ангажимент към старозагорци. Затова се надявам, че ще дадат своята подкрепа за мен и кандидатите на „Продължаваме промяната – Демократична България“.

Източник: www.starozagorskinovini.bg

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Атанас Атанасов: В ход е операция “Раделяй и...
Има системни недостатъци в работата на българските институции и на първо място в МВР,...
инж. Грети Стефанова: Искат специалист по хранителни добавки...
"Ако има над 170 млн. отпуснати за техника за справяне с пожарите от ЕС...
Любен Иванов: България няма годни летателни средства, с...
Вече почти седмица дни България се бори с огнената стихия. Горят хиляди декари борови...
Людмила Илиева: ПП-ДБ подходихме отговорно и предложихме добър...
Колкото и пъти да правим едно и също нещо по един и същи начин,...
Людмила Илиева: Колкото и пъти да правим едно...
Депутатът от ПП-ДБ призова политиците за отговорно отношение и ако е необходимо, всеки да...