Димитър Бъчваров за антикризисната политика на ДСБ

Изправени сме под ударите на две кризи.

Вътрешна, породена от некомпетентното управление, което разруши доверието към България и ни лиши от безвъзмездната помощ на Европа и външна, която оскъпява кредита, свива експорта, ограничава притока на валута и увеличава безработицата. Сумарният им ефект ще бъде непосилен. Спасението на страната изисква национален консенсус за спазване на европейските правила, върховенство на закона и ускоряване на реформите.
Неотменна задача на бъдещото управление трябва да бъде
МАКСИМАЛНОТО УСВОЯВАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОМОЩИ,за което са необходими:
1. възстановяване доверието на Европа чрез драстични мерки срещу корупцията, ускорено разследване на всички злоупотреби и осъдителни присъди за виновните;
2. управление на разплащателните агенции от строгоконтролирана администрация;
3. широко включване на банките в подготовката и управлението на проектите финансирани от ЕК;
4. недопускане с пари на българския данъкоплатец да се замества спряно еврофинансиране.
ДАНЪЧНАТА И БЮДЖЕТНАТА ПОЛИТИКИ трябва да защитят домакинствата и фирмите, като държавата поеме част от тежестите на кризата. Затова данъчното и неданъчното отнемане на доходи трябва да се ограничи до 38 на сто от БВП, като съответно се снижат и бюджетните разходи. За целта е необходимо:
1. намаляване на ДДС, съкращаване на срока и плащане наказателна лихва от НАП при забава възстановяването на данъчния кредит;
2. освобождаване от ДДС на първия закупен жилищен имот на семействата;
3. намаляване на осигурителната тежест;
4. възстановяване на необлагаемия минимум;
5. облагането на едноличните търговци като физически лица;
6. понижаване размера на таксите и другите задължителни плащания.
7. преразглеждане на мега-проектите в енергетиката и отлагането им за след кризата;
8. закриване на неефективните администрации;
9. обвързване на разходите за здравеопазване и образование с измерими резултати и ясни задължения към гражданите;
10. фокусиране на публичните инвестициите за пътища, общинска инфраструктура, околна среда, пестене на енергия и спиране прахосването на пари за проекти в нереформирани структури.
Антикризисните бюджети трябва да приключват с контролиран дефицит вместо с излишък, (защото “белите пари са за черни дни”).
ДОСТЪПНИЯТ КРЕДИТ е условиебез което не може да се излезе от кризата. За това е необходимо:
1. в подходящ момент да се намалят МЗР до 6 на сто и да се задължи БНБ да плаща лихви за резервите;
2. да се приложи отложеното от миналата година провизиране по международните стандарти и да се намали прагът за капиталова адекватност до 8 на сто според Базелските критерии;
3. да не се наливат пари в държавната банка за преференциално кредитиране, а през БНБ да се предостави ресурс от фискалния резерв на търговските банки за провеждане на антикризисна кредитна политика под правителствен контрол;
ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА трябва да включва:
1. кодекс на правилата, изискванията и санкциите за стопанските дейности, подържан в интернет на езиците в ЕС;
2. премахване на всички режими с изключение на задължителните според европейските директиви;
3. от система на предварителен контрол и разрешения за започване на бизнес, да се премине към последващ контрол и неизбежни санкции при неспазване на изискванията.
Няма да допуснем нарушаване правата на потребителите.
ФОНДОВАТА БОРСА трябва да се слее с голяма европейска борса, за да се разширят възможностите на инвеститорите. Вложенията на гражданите в пенсионните фондове, трябва да бъдат гарантирани по подобие на тези в банките.
И накрая,

ВЛИЗАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА ДО 2013 г. за нас е решаващ приоритет. За целта трябва да се съхрани националното и политическото съгласие за безусловното запазване на системата на валутния борд и сегашния курс на лева към еврото.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Георги Ганев: Членството на България в еврозоната може...
През 2024 г. България ще изпълнява инфлационния критерий, посочи икономистът доц. Георги Ганев Членството...
Радан Кънев: Основният дебат пред Европейския съюз предиизборите...
Изборите бяха предизвикани от тези, които искат да върнат политическия рекет. Но далеч по-тревожно...
Кристина Петкова: Реформата в службите е червената линия...
Служебното правителство е кукла на конци на Борисов, Пеевски и Радев, заяви Кристина Петкова....
Стоян Михалев: Ние отдавна твърдим, че всички служби...
Бившият служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев извади доста интересни разкрития за МВР...
Бонка Василева: Парите за заплати в столичния градски...
Всяка дестабилизация на национално ниво дови до дестабилизация и на местно ниво. Добре е,...