Димитър Бъчваров: Да се финансират реформите!

Изявленията на министъра на финансите изглеждат прекомерно оптимистични. Това личи донякъде от мотивите в доклада, съпътстващ промените в бюджета. Тези мотиви за съжаление са непълни и неубедителни. Отсъстват например аргументи за увеличаване на разходите с 255 милиона при едно драстично снижение на приходите, което в крайна сметка формира един безпрецедентно висок дефицит на касова основа. Това е 5,6 процента от брутния вътрешен продукт и по принцип поставя целия бюджет на много висок риск.
По отношение на разходите прави впечатление, че всъщност всички “спестени” пари от орязаните разходи на централни ведомства, на първостепенни разпоредители, общини се отнасят в един резерв за непредвидени и неотложни разходи и без да е разписано действително как точно ще се разходват тези пари.
Разбира се, казано е, че част от тези непредвидени и неотложни разходи ще бъдат структурни реформи и други фискални мерки. Но структурните реформи не могат да бъдат непредвидени и неотложни, това е много странно. Нищо по-предвидено от една структурна реформа не би могло да има.
Нашето мнение е, че фокусът на тази актуализация трябва да бъде финансиране на реформите, и затова ние ще предложим и ще настояваме целият този резерв да се изведе от тази анонимност, така да се каже, която прави бюджета отворен и дава възможност за субективно разполагане с една много голяма сума. Да се изведе и да се разпише изрично за финансиране на реформите в сферите, които правителството вижда, че нещата не търпят отлагане.
Тази актуализация не съдържа мерки, точно това е проблемът, че в доклада към нея не се говори за конкретни мерки… Е, положително е, че не се предвиждат намаления на социалните разходи. Но целта на тази актуализация очевидно е формирането на един резерв от 1 милиард и 230 милиона лева, защото до това всъщност се свеждат всичките промени. А какво ще стане с този резерв, никъде не се казва. И затова отново се връщам – въпросът е тази сума, която се събира от съкращения на разходите на всички други ведомства плюс допълнително увеличаване на разходите, да се разпише за какво ще се използва.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Народното събрание призна Гладомора в Украйна през 1932-1933...
Тази година светът отбелязва 90-тата годишнина от Гладомора не от позицията на исторически съдник,...
Декларация на Демократична България в 48-ото Народно събрание
Днес почитаме жертвите на комунизма, избити от т. нар. Народен съд! След 9-ти септември...
Людмила Илиева: Позитивната кампания е единствената, която...
Людмила Илиева: Позитивната кампания е единствената, която ще водим до следващите парламентарни избори. Нашата...
Открита работна среща по темата за проекта за...
На 2 февруари в 18:00 ч. в централата на Демократи за силна България ще...
Йордан Иванов: Националното съвещание на „Демократи за...
Йордан Иванов: Националното съвещание на „Демократи за силна България“ даде мандат на председателя да...