Димитър Бъчваров: Ако ситуацията доведе до извънредни избори, ние трябва да бъдем готови да посрещнем това предизвикателство

Водещ: Повече подробности за вчерашния конгрес, всъщност нарича се Национално събрание, пето поред на Демократи за силна България, пред микрофона е Димитър Бъчваров, зам.-председател на тази партия. Здравейте.
Димитър Бъчваров: Здравейте.
Водещ: Как изглежда дефиницията на това, което решихте, към какво се стремите и какво представляват идеите, които можеха да се чуят вчера?
Димитър Бъчваров: Дефиницията се съдържа в две думи. Отваряне на ДСБ, инициативи на ДСБ за изборна коалиция с партиите вдясно за сваляне на това правителство час по-скоро, за недопускане в следващото управление на която и да е от трите партии, които са в днешната тройна коалиция, за създаване на европейско реформаторско управление, проевропейско, за възстановяване доверието на ЕС в България и преди всичко във възможно най-кратки разумни срокове възстановяване на европейските плащания, за да може България да получи импулс за преодоляване на кризата, за излизане от нейните последствия, търсене на отговорност на тези, които са причинили всички провали на България през последните години на това управление. И в крайна сметка отваряне на една нова перспектива пред България като нормална европейска държава. Разбира се, кризата, всичко това трябва да стане в условия на криза, трябва да стане в условия на едно изключително силно управление, за да се преодолеят последствията както от изоставането, така и от самата криза. Всъщност България днес е под пресата на две кризи, едната е вътрешната, причинена от негодното управление, и към нея се наслагва тежестта на външната криза. Това е една ситуация, в която България се нуждае от дясно управление и това дясно управление не може да бъде успешно без Демократи за силна България.
Водещ: Като говорите за сваляне на това правителство, средствата за информация отбелязват действително и курса към коалиция, за която се споменава във вашето събрание…
Димитър Бъчваров: Така е, защото силата на днешните управляващи, т.е. тяхното стоене на власт, се дължи на разпокъсаността на дясната опозиция. Това трябва да се преодолее. В противен случай те ще подхранват идеи за втори, че даже се говори дори и за трети мандат, а това действа изключително деморализиращо на цялото общество. Това ни отдалечава от Европа, това изхвърля България в някаква периферна орбита, която е много опасно положение…
Водещ: Сваляне на правителството, но не с извънредни избори, не по път, който, да кажем, е свързан с процес с улицата или със социалната дестабилизация?
Димитър Бъчваров: Ами вижте социална дестабилизация никоя дясна партия, по принцип това не е десен инструментариум социална дестабилизация, но всички цивилизовани норми за предсрочно прекратяване, дори ден по-рано да си отидат от власт днешните управници ще бъде печалба за България.
Водещ: Да кажем с кого не бихте се коалирали, доколкото се смята, че на вашия конгрес, като се говори за коалиция, някой държи инициативата за това и специално ДСБ. От Иван Сотиров пък чуваме, че те биха включили такава инициатива, искат да се направи анализ на това, което се е свършило по разделянето на СДС. Изглежда интересно кого бихте изключили от вашата коалиция?
Димитър Бъчваров: Кого бихме изключили? Интересен подход задавате. Вижте, първо искам да подчертая следното, че примерно ГЕРБ предварително обяви и многократно потвърждаваше това свое намерение да се явят сами, ние ги разбираме, това е правилно, ние също не бихме могли да направим предизборна коалиция с тях, но работим усилено, за да отворим общ фронт на сегашното управление, да съгласуваме, да сглобим политически проекти за следизборно участие в управлението. Но за нас е най-естествено да търсим предизборно съдействие със СДС. Не мога да разбера аргументите на г-н Сотиров, защото в днешно време не може една партия да се занимава само със собствения си интерес. Една дясна партия по принцип се занимава с бъдещото развитие на страната, на организационно-икономическата среда, на това, което ще ни тласне напред. България има нужда от консолидация на автентичните десни формации. Така че този аргумент, който казахте, ако правилно съм го разбрал, ако точно така е казан, за мен е неразбираем.
Водещ: Да, не се съмнявайте. Мога да го кажа дословно.
Димитър Бъчваров: Да, да, вярвам ви.
Водещ: Направо той иска оставката на хора, както цитирам, Иван Костов, Стефан Софиянски, Евгений Бакърджиев трябва да се оттеглят от лидерските си постове, защото те са разцепили СДС. И тя, синята партия СДС не би могла да се коалира за предстоящите парламентарни избори…
Димитър Бъчваров: Аз мисля, че това е една ретроградна позиция на г-н Сотиров. Съжалявам, очертаването на една такава политическа позиция днес, не може да занимава той собствената си партия с такова позиция, да й натрапва такова отчуждение, това е негативизъм. В момента се нуждаем от съвсем друго нещо.
Водещ: Добре, но очевидно е важно кой държи инициативата, кой, така да се каже, е първоосновата, за да се надгражда. И този спорен момент се яви още когато, да кажем, лидерът на “Атака” Волен Сидеров…
Димитър Бъчваров: Нашето събрание даде мандат на националното ръководство да прояви тази инициатива. Така че ние ще се постараем да изпълним този мандат. За нас в момента е най-важно да спасим България от тази политическа траектория на пропадане на европейското членство, която това правителство затвърждава с всеки изминат ден, с всяка следваща …
Водещ: Пак да чуем, с нормални избори или с извънредни?
Димитър Бъчваров: С нормални избори, разбира се, но ако ситуацията доведе до извънредни избори, ние трябва да бъдем готови да посрещнем това предизвикателство. Защото, вижте, нещата се развиват така във взаимоотношенията с Брюксел, че хич не е изключено тази коалиция да не издържи на собствените си провали, провалите й тежат, те нямат такава здрава основа, корупционната основа не е тази основа, която може да понесе още провали.
Водещ: И тогава какво идва?
Димитър Бъчваров: И тогава именно ние бързо трябва да сме консолидирани вдясно, да сме готови да пресрещнем това предизвикателство, да дадем перспектива на обществото. Защото иначе деморализацията може да стигне до опасни състояния. Просто вижте, ще ви кажа направо. Досега не е имало прецедент за такива санкции. Не искаме България да бъде първият прецедент на отстранена страна членка от ЕС.
Водещ: А дали бихте приели във вашата компания “Атака” например?
Димитър Бъчваров: Не, не можем да я приемем. И това много ясно прозвуча на конгреса. “Атака” трябва да извърви един сериозен път, “Атака” трябва напълно да се откаже от ксенофобията, от този негативен национализъм, който беше лайтмотивът на нейните действия, на нейното говорене, на политическите й прояви досега. За нас не е изключено “Атака” да претърпи развитие, ако е една истински националноотговорна партия, но засега такава една, каквато и да било консолидация с нея, когато тя държи на предишните си позиции, просто не е възможно.
Водещ: Няма ли някакво обективно противоречие, г-н Бъчваров, доколкото вие казвате, че преди изборите няма да се коалирате с ГЕРБ, от друга страна, в изказването на Иван Костов се говори за това, че ГЕРБ няма необходимия ресурс да управлява самостоятелно.
Димитър Бъчваров: Да, ние затова формулирахме мандата и така, аз може би пропуснах да кажа, да бъдем коректив и да бъдем гарант. Именно защото съзнаваме, че в момента най-голямата дясна формация извънпарламентарна не би могла да се справи сама с едно управление. Това е нашето мнение. Считаме, че в ДСБ има изключително ценен опит, експертиза, познания за управление, за държавно управление, които са необходими. И освен това ДСБ е един много стабилен гарант на десните ценности, на дясната философия, от която се нуждае България за излизане от кризата.
Водещ: Не е ли малко високомерно?
Димитър Бъчваров: ДСБ е генератор на доверие както към Европа, така и според нас на много сериозни кръгове вътре в страната.
Водещ: Като се имат предвид измерванията на социолозите, не е ли малко високомерно вие да казвате това на една партия, която доминира?
Димитър Бъчваров: Ами вие ме питате, аз ви казвам откровено това, което мислим, което беше духът на…
Водещ: Да, интересът на коалиционния дух, безспорно.
Димитър Бъчваров: Да, може би да изглежда високомерно, но фактите показват това. Аз винаги задаваме един въпрос в един такъв дебат. Нека всеки честно, ако щете, интуитивно се замисли, ако ДСБ управляваше България, ако Иван Костов беше министър-председателят, а не Сергей Станишев, щеше ли да е провалено европейското членство? Щяхме ли да бъдем с доходи двойно по-ниски от румънските, щеше ли да няма една довършена магистрала? Не искаме да ни обичат, просто да си отговорят на тези въпроси. Ако човек има отговорно отношение към страната си, към перспективите, към бъдещето на следващото поколение, няма как да даде негативни отговори на тия въпроси.
Водещ: Там е работата, отговорът минава през обичта или през неприязанта. Нещо от този род…
Димитър Бъчваров: Да, да, именно затова ние се опитваме да внесем известен рационализъм, известно усещане за по-отговорно замисляне за ситуацията.
Водещ: Макар че в България повече има превес към желанието за служебни победи, така да се каже, понеже ти се проваляш, аз съм наред, нещо от този род.
Димитър Бъчваров: Това е най-малко характерно за ДСБ. Служебна победа, никога, никога не сме анализирали, не сме предвиждали такива ходове. ДСБ действително има едно, как да ви кажа, едно консервативно в най-положителния смисъл отношение към обществените (…), служебните победи не са ДСБ.
Водещ: На журналистите е направило впечатление, че депутатите Нено Димов, Николай Михайлов и Антоанела Понева, които са против коалицията с ГЕРБ, след изборите, разбира се, не били представени на вашата сбирка.
Димитър Бъчваров: Да, много жалко. Аз лично, а и много хора в залата очакваха техните аргументи, очакваха те да кажат да, ние сме против едни такива действия, една такава перспектива, защото предлагаме нещо друго. Такива предложения никога не чухме. Очевидно, че тези наши колеги някак си бъркат политиката с нещо друго. В политиката всяко отрицание на една позиция, на един подход трябва да бъде съпроводено с предложения на алтернатива. Иначе излизаме от политическото и влизаме в, как да ви кажа, една съвършено друга сфера. На лично настроение, на лична неприязън. Политика не се прави изобщо с лични настроения и отношения. Тя се прави се прави с политически проекти.
Водещ: Може ли да кажете пред каква дилема е изправено правителството в областта на бюджета и как да се компенсира това, което е невъзвратимо, както се изразяват някои драматично, невъзвратимите спрени европлащания.
Димитър Бъчваров: Да. Много тежка перспектива. Правителството се провали напълно с европейската политика.. Правителството се прояви, ако щете, напълно с икономическата политика и сега трябва от отломките да сглоби нещо, което да посрещне кризата. Аз лично съм голям песимист в способностите им да се справят в едно кратко време и затова най-вероятно те ще се опитат да направят една минимална и номинална програма. Вероятно от няколко най-необходими неща. Дано се вслушат в опозицията, дано се вслушат в пакета от мерки, който им предложихме, от данъчни антикризисни мерки, които впрочем бяха потвърдени буквално дни, след като ДСБ ги внесе в нашия парламент, бяха потвърдени от действията, да кажем, на английското правителство и на други на Европа. Дано ги приемат поне тях, за да облекчим тежестта, с която кризата ще ни натисне. А за по-нататък те нямат сила. След това или трябва коалицията на напусне управлението, или след изборите ще бъдем в по-тежко положение, ще се справим с него.
Водещ: Димитър Бъчваров, зам.-председател на ДСБ след националното събрание на тази партия.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Радан Кънев: Основният дебат пред Европейския съюз предиизборите...
Изборите бяха предизвикани от тези, които искат да върнат политическия рекет. Но далеч по-тревожно...
Кристина Петкова: Реформата в службите е червената линия...
Служебното правителство е кукла на конци на Борисов, Пеевски и Радев, заяви Кристина Петкова....
Стоян Михалев: Ние отдавна твърдим, че всички служби...
Бившият служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев извади доста интересни разкрития за МВР...
Атанас Атанасов: Главният секретар Живко Коцев трябва да...
„ГЕРБ и ДПС искат Живко Коцев извън МВР. Те са си поставили за задача да си осигурят...
Атанас Атанасов: Шефът на военното разузнаване поддържа контакт...
Случващото се в МВР и в "Митници" е многофункционално активно мероприятие, организирано предизборно за...