Димитър Абаджиев, зам. председател на ПГ на ОДС: Необходими са промени в Конституцията

Промените в НПК, които се предлагат с проектозакона на правителството са полезни и необходими във всички части, като изключим параграфи 10 и 11. Те предвиждат изземване на голяма част от делата за разследване от следствието. Тези промени не решават проблема с препоръките от Европейския съюз – за ускоряване на досъдебната фаза на производство и за реформиране на следствените органи. Според нас пътят, по който може да се разреши въпросът с мястото на следствието, е единствено промяна на Конституцията. Истината е, че трябва да има пълен синхрон между разследващите органи. Затова неведнъж сме заявявали, че следствието трябва да мине към изпълнителната власт. Проблемът е, че проектозаконът оставя следствието в рамките на съдебната система, но го изпразва от съдържание с това прехвърляне на работата при дознателите. Много тежки дела ще трябва да се разглеждат от дознатели, които нямат необходимата подготовка за това