Депутат от РБ среща студенти и институции за закона за доброволчеството

Днес на среща в Народното събрание, студенти представиха пред проф. Вили Лилков /народен представител от РБ и зам.-председател на комисията по въпросите на децата, младежта и спорта/, изработено законодателно проучване по студентската програма за законодателни проучвания към парламента на тема: „Доброволческата дейност в спорта“. В проучването са се включили около 15 студенти от различни висши училища, които проучват европейските и световни практики в доброволчеството по отношение на законодателство и утвърдени практики. Вили Лилков коментира, че такъв законопроект още не е приеман, а се обсъжда от поне три парламента насам. Крайната цел с това проучване е за първи път в България да бъде регламентирана дейността на доброволците, специално в сферата на спорта. Резултатите ще бъдат представени при бъдещото обсъждане на закона за доброволческата дейност, както и при обсъждане на закона за физическото възпитание и спорта, пред народни представители, членове на комисията и министерството на спорта.